Bulut Servisleri için Esnek Bir Satın Alma ve Kullanma Modeli

Universal Credits ve "Bring Your Own License" tanıtımı.

 • Genel Görünüm
 • FAQ
 

Larry Ellison ile Oracle Cloud hakkında: Daha Fazla Otomasyon, Daha Düşük Fiyatlar.

Oracle'ın iki yeni programı sayesinde organizasyonların bulut servislerini satın almasının ve kullanmasının nasıl daha basit ve kolay hale getirildiğini ve böylece mevcut Oracle yazılımı yatırımlarından nasıl daha fazla değer elde etmelerinin sağlandığını öğrenin. Bunlar, Oracle Universal Credit Pricing (Oracle UC) ve Oracle Bring Your Own License (Oracle BYOL) to PaaS programlarıdır. Bu iki program, organizasyonların bulut ortamına geçişlerine yardımcı olur.

Organizasyonlar bulut ortamına geçmeye istekli olsa da esneklik ve daha düşük maliyet arasında seçim yapmaya zorlayan engellerden dolayı çoğu organizasyon halen geçiş işlemini gerçekleştirmedi. Zorluklardan bazıları:

 • Bulutun karmaşıklığı
 • Farklı servisler genelinde harcamaları yeniden dengeleyememe
 • Bulut harcamaları konusunda sınırlı görünürlük ve kontrolün neden olduğu kısıtlamalar
 • Bulut ortamında geçerli şirket içi yazılım yatırımlarından tamamen yararlanma

Oracle'ın yeni UC ve BYOL to PaaS programları, Oracle Cloud ve Oracle Cloud at Customer çözümlerini de kapsayacak şekilde bugün kullanıma sunuluyor.

 

"Esneklik ve seçim özgürlüğü sağlayarak tüm şirketlerin bulut satın alma ve kullanma yöntemlerinde köklü bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bugün müşterilerimiz için daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti sunmak amacıyla en düşük fiyatlarla en yüksek performans ve daha fazla otomasyon özelliği birleştirdik."

- Larry Ellison, Oracle Başkanı ve CTO

Larry Ellison'dan müşterilere: "Bulut satın alma ve kullanma yöntemlerinizde dönüşüm yaratıyoruz."

Oracle Universal Credit Pricing: Oracle Tarafından Sunulan PaaS ve IaaS Servisleri için Esnek Satın Alma ve Kullanma Seçenekleri

Oracle UC sayesinde müşteriler, tüm geçerli ve gelecekteki Oracle PaaS ve IaaS servislerine sınırsız erişim sağlayan tek bir basit sözleşmeye bağlıdır. Müşteriler tüm servislere talep üzerine erişim elde etmenin yanında daha düşük maliyetli ön ödemeli servis avantajından da yararlanır. Ek olarak müşteriler şunları elde eder:

 • Gereksinimlerine göre veri merkezleri genelinde servisleri yükseltme, genişletme veya taşıma esnekliği
 • Oracle'a bildirmeden kullandıkları PaaS veya IaaS servislerini değiştirme olanağı
 • Sunulduklarında, yeni servisler için mevcut bulut kredilerini kullanma avantajı

Oracle müşterilerin bulut satın alma ve kullanma yöntemlerinde dönüşüm yaratan yeni programlar sunuyor.

Bring Your Own License to Oracle Database PaaS: Lisans Mobilitesi Sayesinde Daha Fazla Değer Sunar

Şu anda müşteriler şirket içi lisanslarını Oracle Cloud'a taşıyabiliyor. Yeni BYOL programı sayesinde Oracle, müşterilerin Oracle Database, Oracle Middleware, Oracle Analytics ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Oracle PaaS için mevcut yazılım lisanslarını yeniden kullanabilmelerini sağlayarak teklifi genişletiyor.

Şirket içi lisansı olan müşteriler bu yatırımdan yararlanarak:

 • Eski PaaS'ye göre çok daha düşük bir fiyatla Oracle Database Cloud'u kullanabilir
 • Bu PaaS otomasyonundan yararlanarak şirket içi bakım için gerekli yönetim maliyetlerini ve operasyonel maliyetleri çok daha fazla azaltabilir
 

Oracle Başkanı ve CTO'su Larry Ellison'ın ifadesiyle müşteriler bu sayede "yeni şeyleri deneme, genişletme, taşıma ve iptal etme" özgürlüğü elde edecektir. "Tüm esnekliğe sahipsiniz ve kullandıkça daha da ucuzluyor."

 

Ellison'a göre, Oracle'ın halihazırdaki stratejisi, Amazon Web Services'tan daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti sunuyor. "Şirketlerin bulut satın alma ve kullanma yöntemlerinde köklü bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz". "Hiçbir rakibimizin sunamayacağı düzeyde esnek ve uygun maliyetli hale getiriyoruz."


Başlarken