Cloud Native Hizmetleri

Kubernetes, Docker, sunucusuz işlevler, API'ler ve Kafka gibi teknolojileri kullanarak modern uygulama yazılımı geliştirmeyi destekler.


Oracle Cloud Free Tier

Uygulama yazılımlarını Oracle Cloud'da ücretsiz olarak oluşturun, test edin ve dağıtın.

Bulut Yerel Nedir?

Bulut yerel tanımı

Bulut yerel terimi, bulutta teslimat modelinin sunduğu dağıtılmış bilgi işlem avantajlarından yararlanmaya yönelik uygulama yazılımları oluşturma ve çalıştırma kavramını ifade eder. Bulut yerel uygulamalar, bulutun sunduğu ölçek, uyum, dayanıklılık ve esneklikten faydalanmak üzere tasarlanır ve oluşturulur.

Cloud Native Computing Foundation (CNCF) tarafından tanımlandığı üzere Bulut yere teknolojiler, kuruluşların genel, özel ve hibrit bulut ortamlarında ölçeklenebilir uygulama yazılımları oluşturmasını ve çalıştırmasını destekler. Konteynerler, hizmet ağları, mikro hizmetler, sanit altyapı ve açıklayıcı uygulama programı arabirimleri (API'ler) gibi özellikler bu yaklaşımı en iyi şekilde gösteren ögelerdir.

Bu özellikler, hafif düzeyde eşlenen sistemlerin dayanıklı, yönetilebilir ve gözlemlenebilir olmasını sağlar. Mühendislerin daha sık ve çok daha kolay bir şekilde yüksek düzeyde etkili değişiklikler yapabilmesine olanak sağlar.


Kullanıcıların sürekli yenilik ve eşsiz bir yanıt verme özelliği beklediği bu karmaşık uygulama yazılımları manzarası iş sistemlerinin daha stratejik ve git gide daha esnek olmasını gerektirir. Bulut yerelin tüm özelliği hem hızlı hareket etmesi hem de çevikliği sürdürmesidir.

Bulut yerel hizmetler, Kubernetes, Docker, sunucusuz fonksiyonlar, API'ler ve Kafka gibi teknolojileri kullanarak modern uygulama yazılımı geliştirmeyi destekler. Endüstriye yön veren bulut sağlayıcılar, geliştiricilerin operasyonel görevleri azaltıp daha hızlı uygulama yazılımları oluşturabilmesi için bulut araçları ve hizmetleri sunar. Bulut yerel hizmetler geliştiricilere, mikro hizmetler ve sunucusuz fonksiyonlar gibi buluta özel uygulama yazılımlarını oluşturmak, devreye almak ve yönetmek için standartlara dayalı kapsamlı bir platform sunar.

Harika yazılımlar sunmak için bulut yerel hizmetleri kullanın

Hızlı ve kolay bir şekilde dayanıklı, yönetilebilir ve ölçeklenebilir modern bulut uygulamaları oluşturmak için bulut yerelin tüm potansiyelinden nasıl yararlanabileceğinizi keşfedin.


Bulut yerel teknolojilere geçiş sayesinde, kuruluş platformu genelinde müşteri deneyimlerini en üst düzeye çıkarabilme olanağı ile yazılım geliştirme ve iş modellerinde geri dönülemez bir değişim elde edildi. Kısa bir süre öncesine dek pek çok kuruluşun BT altyapısı "buluta uygun" nitelikteydi. Buluta geçiş yapan BT ekipleri, bir yandan buluta özel uygulamalar oluşturarak yatırımlarını maksimize etmedikleri sürece ciddi bir rekabet dezavantajı ile karşı karşıya kalacaktır. Şirketinizin hem ayakta kalması hem de rakiplerine göre farkını ortaya koyması için hızlı bir şekilde ayak uydurup bunu uygulamaya dökmek bir gereklilik haline geldi. Üstelik bulut altyapısı, her işletmenin bulut yerele geçiş yapabilmesi için gereken uyumu ve talep üzerine özellikleri sunuyor.

Cloud Native Computing Foundation (CNCF)

CNCF, çok sayıda kuruluş ve hizmetin bulut yerel sistemleri benimsemeye başlamasıyla birlikte 2015 yılında kuruldu. Linux Foundation tarafından oluşturulan bir proje olan CNCF, bulut yerel teknolojilerin benimsenmesini teşvik eden bir açık kaynaklı yazılım kurumudur. CNCF aralarında bulut sağlayıcıların, kurumsal yazılım şirketlerinin ve teknoloji girişimcilerinin bulunduğu 400'den fazla üyeye sahiptir. Microsoft, Oracle, VMware, Intel ise CNCF'nin Platinum üyelerinden bazılarıdır.

CNCF, bulut yerel teknolojinin erişilebilir, kullanılabilir ve güvenilir olmasını sağlamak için vardır. Kubernetes, Prometheus ve CoreDNS gibi projelere odaklı bir topluluğu desteklemenin yanında, mikro hizmet mimarisinde konteynerleri düzenleyen sürdürülebilir ortamlar oluşturan kuruluşları destekler.

Bir kuruluşun bulut yerele geçiş yolculuğu ürkütücü olabilir ancak sonunda çok değerli bir yolculuk elde edilebilir. Bu yolculuk, uygulama yazılımlarının mimarisini yeniden oluşturmaktan ziyade şirketinizin yapısını ve kültürünü değiştirip en nihayetinde şirketinizi ileriye taşımakla ilgilidir. Şirketler, CNCF Yol Haritasını kullanarak artırımlı bir şekilde bulut yerel teknolojileri benimseyebilir. Beklendiği üzere "yol" boyunca ilerleme sağlamak için mikro hizmetler, sunucusuz fonksiyonlar, etkinlik tabanlı akışlar ve diğer türlerde bulut yerel uygulamalar sunmak üzere daha karmaşık yazılımların benimsenmesi gerekir.

Buluta özel uygulamanın avantajları

Buluta özel uygulamalar ya da diğer adıyla bulut yerel uygulamalar (NCAs) bir bulut bilişim mimarisi için tasarlanmış programlardır. Pek çok avantajı vardır.

  • Bağımsızlık: Mimarileri, birbirlerinden bağımsız buluta özel uygulamalar oluşturulabilmesini sağlar. Yani bu uygulamaları bağımsız olarak yönetebilir ve devreye alabilirsiniz.
  • Dayanıklılık: İyi tasarlanmış bir buluta özel uygulama, altyapı kesintisinde bile ayakta kalabilir ve çevrimiçi kalabilir.
  • Standartlara dayalı: Birlikçe işlerlik ve iş yükü taşınabilirliği için bulut yerel hizmetler genellikle açık kaynaklı ve standartlara dayalı teknolojileri temel alır. Bu, tedarikçiye bağlı kalma durumunu azaltır ve daha yüksek düzeyde taşınabilirlik sağlar.
  • İş çevikliği: Buluta özel uygulamalar, ağ genelinde esnek devreye alma seçenekleri sunar ve geleneksel uygulamalara göre çok daha ufak olmalarıyla geliştirilmeleri, devreye alınmaları ve tekrarlanmaları daha kolaydır.
  • Otomasyon: Buluta özel uygulamalar, DevOps otomason özelliklerini kullanır ve düzenli olarak sunulan yazılım değişikliklerinin sürekli teslim edilebilmesini ve devreye alınabilmesini sağlar. Ek olarak, geliştiriciler mavi-yeşil ve değişiklik uyarı aracı gibi metodolojileri kullanarak kullanıcı deneyiminde hiçbir kesinti olmaksızın uygulamalarda iyileştirmeler yapabilir.
  • Kapalı kalma süresi yok: Kubernetes gibi konteyner düzenleyicileri sayesinde neredeyse hiç kapalı kalma süresi olmadan yazılım güncellemelerini devreye alabilirsiniz.

Bir teknolojinin bulut yerel olması ne anlama gelir?

Buluta özel uygulamalar, talebe göre hızlıca ölçeklenebilir (yukarı veya aşağı) ve taşınabilir bağımsız, hafif konteynerler halinde sunulan bağımsız hizmetlerdir. Her şeyi bir konteynerde toplayarak (örneğin, Docker konteyner) uygulamayı ve bağımlılıklarını altta yatan altyapıdan izole edersiniz. Bu sayede, konteyner haline getirilmiş uygulama yazılımını konteyner çalıştırma zamanı motoru olan her ortamda devreye alabilirsiniz. Kubernetes konteyner orkestrasyonlarının önemi, konteynerlerin yaşam döngüsünü yönetmelerinden gelir. Bulut yerel uygulamalar genellikle sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) araç zincirleri içeren bir DevOps ardışık düzeni aracılığıyla sunulur. CI/CD ardışık düzenleri buluta özel uygulamaların oluşturulmasını, test edilmesini ve devreye alınmasını otomatikleştirmek için önemlidir.

Bulut yerel mimari nedir?

Bulut yerel mimari daha geleneksel şirket içi altyapısı yerine spesifik olarak bulut ortamında bulunmak üzere yapılmış uygulama yazılımlarının veya hizmetlerin tasarımı ile ilgilidir. Başarılı bir bulut yerel mimari, kolay bir biçimde yönetilebilmeli, yeni nesil bulut ile desteklenebilmeli ve aynı zamanda uygun maliyetli ve kendi kendine onarım özellikli olmalıdır. Eski sistemlere kıyasla bulut yerel mimariler, fiziksel sunuculara güvenmek zorunda kalmadan daha yüksek düzeyde esneklik sağlar.

Mikro hizmetler ve sunucusuz fonksiyonlar işte bu noktada büyük ve önemli bir rol oynayabilir. Mikro hizmetler, buluta özel uıygulama mimarisinin mihenk taşıdır ve buluta geçiş yapan şirketler için anahtar araç haline gelmiştir. Mikro hizmetler uygulama yazılımını, her biri belirli bir fonksiyonu yerine getiren birden çok bağımsız hizmette yer almak üzere düzenler. Pek çok yazılım şirketi, DevOps desteği sunmaları, esneklik sağlamaları, ölçeklenebilirliği iyileştirmeleri ve aynı zamanda maliyetleri azaltmaları nedeniyle mikro hizmetlerden yararlanır. Bulut yerel mikro hizmetler, API'ler aracılığıyla birbiriyle iletişim kurar ve her bir uygulama yazılımının genel performansını geliştiren etkinlik odaklı mimariden faydalanır. Oracle Cloud Native hizmetleri, yolculuğu basitleştirmek ve şirketlerin modern buluta özel uygulamalar oluşturmaya, devreye almaya ve yönetmeye başlamasını kolaylaştırmak için CNCF yol haritasını izler.

Bulut yerel yol haritası

Fonksiyonlar

Sunucusuz fonksiyonlar terimi geliştiricilerin üretkenliğini artırmaya odaklanan bir mimari stilini açıklar. Sunucusuz uygulama yazılımı, çeşitli arka uç hizmeti (BaaS) modelleri ve etkinlik destekli mimarileri kullanarak hizmet olarak işlev (FaaS) gösteren bir platformda kod yazmanıza olanak sağlar. Bu olanak; kullanıma alma, yama oluşturma, ölçekleme, güvenlik, yüksek erişilebilirlik vb. konulardaki endişeleri ortadan kaldırır. Oracle Functions gibi FaaS platformlarıyla, uygulama yazılımları küçük kod parçalarına (nanoservis) ayrılır, bu parçalar dinamik olarak çizelgelenir ve bir etkinlikle tetiklendiğinde talep üzerine çalışır. Bu yaklaşım, kodun yalnızca ihtiyaç duyulduğunda getirilip yürütülmesi avantajını sağlar ve yalnızca yürütme süresince kullanılan kaynaklar için ödeme yaparsınız. Bu, uygulama yazılımlarının bir sunucuya yüklenip çoğunlukla talep gelmesini bekleyerek boşta durduğu klasik sunucu yaklaşımından farklıdır. Dolayısıyla sunucusuz bilgi işlemde, boşta duran kaynaklar yerine gerçekten kullandığınız bilgi işlem kaynakları için ödeme yaparsınız.

Bulut yerel hizmetler nelerdir?

Bulut yerel hizmetler, dijital yeniliklerin mihenk taşını oluşturur ve gelişmiş analiz, mobil uygulamalar ve sohbet robotları için kilit niteliğindedir. DevOps uygulamaları karmaşık yazılım platformu oluşturma, çalıştırma ve bakımını sağlama ile ilişkili yönetim görevlerinin çoğunu ortadan kaldırır. Yazılım geliştirme, devreye alma ve test etme aktiviteleri bulutta gerçekleştirilir ve talep üzerine genişletilip daraltılabilir. Uygulama yazılımları, DevOps ve iş yüklerinin bulut yerel mimariye taşınması işletmenizin rekabeti sürdürebilmesi için olmazsa olmazdır.

Kubernetes nedir?

Oracle'ın bulut yerel hizmetleri Kubernetes, Docker, sunucusuz fonksiyonlar, API'ler ve Kafka gibi standartlara dayalı teknolojileri kullanarak modern buluta özel uygulama geliştirmeyi destekler. Sıklıkla "buluta yönelik işletim sistemi" olarak nitelendirilen Kubernetes konteyner haline getirilmiş uygulama yazılımı ve hizmet kümelerini yönetmeye yönelik bir açık kaynaklı platformdur. Kubernetes'in en önemli bileşenleri kümeler, düğümler ve kontrol düzlemidir. Kümeler düğümleri içerir. Her düğüm en az bir adet işçi makine kümesinden oluşur. Düğümler, konuşlandırılan uygulamanın unsurlarını içeren hizmet öbeklerini barındırır. Kontrol düzlemi, dayanıklılık ve yüksek erişilebilirlik için genellikle çok sayıda bilgisayar genelinde, kümedeki düğümleri ve öbekleri yönetir.

Oracle, geliştirme ekiplerinin operasyonel görevleri azaltabilmeleri ve hızlı bir şekilde uygulama yazılımları oluşturabilmeleri amacıyla bu hizmetler için gerekli bulut araçlarını ve otomasyonu sunar. Bulut yerel hizmetler, diğer bulut sağlayıcılara göre daha yüksek performanslı ve daha düşük maliyetli standartlara dayalı bir platform sunan Oracle Bulut Altyapısı'nda (OCI) çalışır. OCI, açık kaynaklı ve açık standartlara dayalı hizmetlerden yararlanarak geliştiricilerin yeniden faktörize etmek zprunda kalmadan diledikleri bulut ortamında ya da şirket içi ortamda uygulama yazılımlarını çalıştırabilmelerini sağlayarak geliştiricilere, üretmeye ve yenilik sağlamaya odaklanmaları için daha fazla özgürlük tanır.

Bulut yerel hizmetler

Kapsayıcı Kayıt Defteri

OCI Container Registry konteyner görüntülerinin güvenli bir şekilde depolanması ve paylaşılması için Oracle tarafından yönetilen, açık standartlara dayalı bir Docker kayıt hizmetidir. Mühendisler, bilindik Docker komut satırı arayüzü (CLI) ve API ile Docker görüntülerini kolayca gönderip çekebilir. Container Registry, konteyner yaşam döngülerini desteklemek için Oracle tarafından sunulan Container Engine for Kubernetes, OCI Identity and Access Management, Oracle Visual Builder Studio ve üçüncü taraf geliştirici ve DevOps araçları ile birlikte çalışır.

Bildirim

OCI Notifications; Oracle Cloud Functions, e-posta, SMS ve mesaj iletme ortaklarına (Slack, PagerDuty ve ServiceNow dahil) uyarılar ve mesajlar gönderen, yüksek erişilebilirlik, düşük gecikme sunan bir yayınlama/abone olma (pub/sub) hizmetidir. Hizmet, güvenli erişim için OCI Identity and Access Management ile entegredir ve en yoğun anlarda bile her mesajı iletir. Notifications ölçeklenebilir ve güvenilir buluta özel uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olur.

Akış

OCI Akış hizmeti geliştiricilere ve veri bilimcilere yönelik gerçek zamanlı, sunucusuz, Apache Kafka uyumlu bir etkinlik akış platformudur. Bu yönetilen etkinlik akış servisi, gerçek zamanlı akış verilerini geniş ölçekte alır, depolar ve işler. Yaygın olarak kullanılan ve açık kaynaklı Kafka API'leri ile tam uyumluluk sayesinde belirli bir satıcıya bağlı kalma durumunu azaltır.

Konteyner Motoru

Container Engine for Kubernetes (OKE) modern buluta özel uygulamalar oluşturmak için gereken zamanı ve maliyetleri azaltabilen, Oracle tarafından yönetilen bir konteyner orkestrasyon hizmetidir. Diğer pek çok tedarikçinin aksine OCI, Container Engine for Kubernetes hizmetini yüksek performanslı, düşük maliyetli bilgi işlem şekillerinde çalışan ücretsiz bir hizmet olarak sunar. DevOps mühendisleri, uygulama yazılımı iş yükünün taşınabilirliğini sağlamak ve otomatik güncellemeler ve yamalar ile operasyonları basitleştirmek için değiştirilmemiş, açık kaynaklı Kubernetes hizmetinden faydalanabilir.

Fonksiyonlar

Oracle Cloud Functions geliştiricilerin herhangi bir altyapıyı yönetmeden sunucusuz uygulamaları oluşturmasına, çalıştırmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanıyan sunucusuz bir platformdur ve aynı zamanda OCI, platform hizmetleri ve SaaS uygulama yazılımları ile entegasyon sağlar. Functions açık kaynaklı bir Fn Projesini temel aldığından, geliştiriciler diğer bulut ve şirket içi ortamlara kolayca aktarılabilecek uygulama yazılımları oluşturabilir. Functions'ı temel alan kod, genellikle kısa süreli olarak çalışır ve müşteriler yalnızca kullandıkları kaynaklar için ödeme yapar.

Cloud Native Hizmetleri

Neden şirketiniz için bulut yerele geçiş yapmalısınız?

Buluta özel uygulama geliştirme olanağı gerçekten geleneksel olarak geliştirilen uygulamalara göre çok daha iyi uygulamalar sunuyor mu? Evet. Bulut yerel uygulamaların avantajları çok açıktır: Bulut yerel uygulamalar, işlevleri mikro hizmetlere ayrıştırıldığından ve bireysel yönetime olanak sağladığından ölçeklenebilirdir. Bulut altyapısından bağımsız oldukları için bulut yerel uygulamalar yüksek düzeyde dağıtılmış olarak çalışabilir, bağımsızlığı sürdürebilir ve uygulama yazılımı ihtiyaçlarına göre kaynak dağıtımı yapabilir. Buluta özel uygulamalar özel, genel ve hibrit bulut ortamları genelinde tutarlı bir deneyim sağlayabildiği için iş stratejisini ve değeri üst düzeylere taşımak için anahtar niteliğindedir. Ölçeklenebilir ve riski azaltan, yanıt veren ve güvenilir bulut yerel uygulamaları çalıştırarak kuruluşunuzun bulut bilişimden eksiksiz bir şekilde yararlanabilmesini sağlar.

Bulut yerel teknolojileri kullanarak yeni nesil uygulamalar oluşturmanın ve bunları diledikleri yerde çalıştırmanın geliştiricileri neden heyecanlandırdığını öğrenin.

Bulut yerel geliştirici etkinlikleri

Docker konteynerleri, Kubernetes, Terraform ve diğer bulut yerel teknolojileri kullanarak mikro hizmetler ve sunucusuz fonksiyonlar gibi modern uygulama yazılımlarını oluşturmayı, gözlemlemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

Cloud Free Tier'i Deneyin

Uygulama yazılımlarını Oracle Cloud'da ücretsiz olarak oluşturun, test edin ve dağıtın.