EU Sovereign Cloud Sık Sorulan Sorular

Genel ürün bilgileri

Oracle EU Sovereign Cloud nedir?

EU Sovereign Cloud, AB veri yasaları ve gereksinimleri için tasarlanmış Oracle'ın bağımsız bulut teklifidir. Temel özellikleri şunlardır:

  • Oracle'ın global genel bulut teklifleriyle aynı hizmet, değer ve inovasyona erişim
  • Veri konumu, veri yerelleştirme ve veri koruması üzerinde odaklanır
  • AB'de bulunan ve AB sakinleri tarafından işletilen AB verileri için tasarlanmıştır

Oracle neden EU Sovereign Cloud'u sunuyor?

AB'deki pazar eğilimleri ve düzenleyici faaliyetler, AB verileri için tasarlanmış, AB'de bulunan ve AB'de işletilen bulut hizmetlerine yönelik ticari ve kamu müşteri talebinin artmasına yol açmıştır. Bu gereksinimler, yabancı kolluk kuvvetlerinin düzenlenmiş verilere ilişkin erişim riskini azaltır. Genel olarak, veri yerleşimi gereksinimleri AB bulut müşterileri için daha büyük bir odak haline gelmiştir.

EU Sovereign Cloud'u kimler kullanabilir?

Herhangi bir müşteri iş yüklerini EU Sovereign Cloud bölgelerinde çalıştırmayı seçebilir. EU Sovereign Cloud, AB merkezli veya merkezi olan müşterilerle sınırlı değildir.

EU Sovereign Cloud Oracle'ın diğer küresel genel bulut tekliflerinden nasıl farklıdır?

Oracle Cloud, mantıksal bölge koleksiyonları olan adlandırılmış alanları kullanır. Adlandırılmış alanlar birbirlerinden izole edilir ve hiçbir veri paylaşmaz.

EU Sovereign Cloud alanı, AB verileri için tasarlanmış, AB'de bulunan, tamamen AB sakinleri tarafından işletilen ve fiziksel ve mantıksal erişimi AB sakinleriyle sınırlandırılmış tek alan olmasıyla diğer bulut tekliflerinden ayrılır. Müşteri desteği, veri merkezi desteği ve veri merkezi operasyonları sağlayan Oracle personeli AB genelinde yer almaktadır. EU Sovereign Cloud'u sağlamak için kullanılan donanım ve varlıklar ayrı bir EU Sovereign Cloud tüzel kişiliğine aittir, bu tüzel kişilik tarafından işletilir ve yönetilir.

Müşteri neden AB'de bulunan Oracle genel bulut bölgeleri yerine EU Sovereign Cloud'u seçer?

Kamu sektörü ve ticari müşteriler, içeriklerinin AB'de barındırılması, AB merkezli personel tarafından hizmet verilmesi ve bu nedenle geçerli AB veri gizliliği ve egemenlik düzenlemelerine uygun olması gerekiyorsa bir EU Sovereign Cloud bölgesi seçebilir. Oracle'ın EU Sovereign Cloud için hizmet mimarisi ve sıkı yeni yönetişim modeli, EU Sovereign Cloud tüzel kişiliğinin müşteri verilerini AB dışına aktarmaya gerek kalmadan bağımsız olarak çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mevcut AB kamu bulutu bölgeleri EU Sovereign Cloud'a taşınacak mı?

Hayır, tüm Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ticari bölgeleri olduğu gibi korunacaktır. Müşteriler, gereksinimlerine bağlı olarak Avrupa'daki ticari bölge ile EU Sovereign Cloud bölgeleri arasında seçim yapma seçeneğine sahip olacak.

EU Sovereign Cloud veri merkezleri nerede bulunur?

İlk iki veri merkezi bölgesi Almanya ve İspanya'da, mevcut OC1 bölgeleri ile birlikte, ayrı veri salonları ve kafesleme ile konumlandırılmıştır. Bunlar yeni bir alandaki yeni bölgelerdir. Bölge, lansman sırasında her biri tek bir kullanılabilirlik alanına sahip iki bölgeden oluşur. Gelecekteki bölgesel genişleme fırsatları için Avrupa Birliği içindeki ilave lokasyonları değerlendirmeye devam edeceğiz.

EU Sovereign Cloud ile Oracle genel bulut bölgeleri arasında fiyat farklılıkları var mı?

EU Sovereign Cloud bölgelerindeki OCI hizmetleri için fiyatlandırma ve satış modeli Oracle'ın genel bulut alanlarıyla aynıdır ve Oracle'ın müşterilerine herhangi bir Oracle Cloud bölgesinde herhangi bir bulut altyapı platformu hizmetini istedikleri zaman kullanma esnekliği sağlayan Oracle'ın Universal Credit modelini kullanır. Müşteriler, kullandıkça öde modelini veya yıllık Universal Credit taahhüt modelini kullanarak Oracle Universal Credits satın alabilir ve Oracle Support Rewards, Oracle Bring Your Own License ve Customer 2 Cloud gibi diğer müşteri programlarına katılmaya uygundur. Ayrıntılı OCI fiyatlandırmasına buradan ulaşabilirsiniz.

EU Sovereign Cloud bölgelerinde hangi hizmetler mevcuttur?

EU Sovereign Cloud alanı, ticari alanlarda mevcut olan aynı OCI hizmetlerinden 100'den fazlasını sunar.

EU Sovereign Cloud normal ticari bölgeler ile aynı hizmet düzeyi anlaşmasını sunuyor mu?

Evet, EU Sovereign Cloud Oracle Cloud'un finansal olarak desteklenen hizmet taahhütlerini sunacaktır.


Anahtar terimler

Veri yerelleştirme nedir?

Bir ülkenin sınırları içinde oluşturulan verilerin aynı ülkede kalmasını ve ülke dışına aktarılmamasını gerektiren yasal yükümlülükler. Genel Veri Koruma Yönetmeliği bir veri yerelleştirme yasası değildir ve veri yerelleştirme yasaları aslında AB'de oldukça nadirdir.

Veri yerleşimi nedir?

Verilerin herhangi bir nedenle coğrafi bir konumda bulunmasını sağlamak.

CLOUD Yasası nedir?

ABD Verilerin Denizaşırı Yasal Kullanımını Netleştirme (CLOUD) Yasası, Oracle gibi bulut hizmet sağlayıcılarının ABD kolluk kuvvetlerinden gelen taleplere nasıl yanıt vermesi gerektiğini belirler. Bu tür talepler, sunucuların ABD içinde veya dışında bulunmasına bakılmaksızın, sunucularda barındırılan verilerin ifşa edilmesini gerektirebilir. CLOUD Yasası ve Oracle'ın açıklama isteklerini nasıl ele aldığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu blog yazısını okuyun.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) nedir?

AB'deki kişilerle ilgili kişisel verilerin işlenmesine yönelik gereklilikleri ortaya koyan Avrupa yönetmeliğidir. Kişisel olmayan veriler GDPR kapsamında değildir ancak bankacılık düzenlemeleri gibi diğer düzenlemeler kapsamında ele alınabilir. GDPR, AB'deki kişileri hedefledikleri veya onlarla ilgili veri topladıkları sürece her yerdeki kuruluşlara yükümlülükler getirmektedir. AB ulusal veri koruma otoritelerinin temsilcilerinden oluşan Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), GDPR'nin AB genelinde tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

Diğer yararlı kaynaklar