Sağlık Hizmetlerinde İK: Çözülmesi Gereken 9 Büyük Zorluk

Mark Jackley | İçerik Stratejisti | 17 Mart 2023

Sağlık hizmetleri COVID-19'dan önce de büyük değişimler yaşıyordu ve değişim hızı 2020'den bu yana daha da hızlandı. Yetenek ve personel sıkıntısı had safhada ve çalışanların tükenmişlik ve işten ayrılma oranları artıyor, bu da bazen hasta bakımını riske atıyor. Bu aksaklıklar, çalışanlara daha fazla yatırım yapmak ve onları motive ederek en iyi performansı göstermelerini sağlamak için daha etkili yollar bulmak zorunda olan sağlık kuruluşu İK yöneticileri için büyük zorluklar ortaya çıkarmıştır.

Sağlık Sektöründe İK Nedir?

İnsan kaynakları veya insan sermayesi yönetimi her sağlık sisteminde kritik bir rol oynar. İK ekipleri, doktorları, hemşireleri ve hasta bakımı sağlayan diğer kişileri destekleyerek sağlık sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olur. İK, hasta alımı ve kayıt yönetiminden güvenlik protokollerine ve daha fazlasına kadar operasyonel süreçleri etkiler ve iyileştirir, hastanelerin ve kliniklerin sorunsuz çalışmasına yardımcı olur. İK ayrıca çalışanlara, hastalara ve işletmeye fayda sağlayan kurumsal stratejileri şekillendirmek için liderlikle birlikte çalışır.

Bir hastane veya klinikte, çalışan deneyimi iş performansını, verimliliği ve hasta bakımını etkiler ve İK ekipleri her çalışanın deneyimini olabildiğince iyi hale getirmeye yardımcı olma gücüne sahiptir. İK, yeni çalışanları bulma, işe alma ve işe alıştırmanın yanı sıra, mevcut çalışanları kalmaya teşvik eden bir kültür oluşturmakla da görevlidir. Bunu yapmanın yolları arasında çalışan geri bildirimlerini dinlemek ve bunlara göre hareket etmek, esnek programlama uygulamalarını sürdürmek ve yetenek gelişimini yönetmek yer alır.

İK aynı zamanda çalışanların savunuculuğunu yapar ve liderlik ile her düzeydeki çalışanlar arasında bir kanal görevi görür. İK ekipleri, tıbbi ve ticari çıkarlar ile kurum içindeki bireylerin ve departmanların endişelerini dengelemek için tüm çalışanların güvenini kazanmalıdır.

Ana Fikirler

  • İK, bir sağlık sisteminin iş hedefleri ile çalışanların çıkarları arasında denge kurulmasına yardımcı olur.
  • Sağlık hizmeti sağlayıcılarının İK ekiplerinin birçok sorumluluğu olsa da, temel sorumlulukları en iyi yetenekleri işe alarak, geliştirerek ve elde tutarak yeterli personel istihdamını sağlamaktır.
  • Personel sıkıntısı nedeniyle İK, bir yandan yasal uyumluluğu sağlamak gibi diğer görevlerini yerine getirirken bir yandan da insanları cezbeden ve elde tutan programlara daha fazla zaman harcıyor.

Sağlık Hizmetlerinde İK Neden Önemlidir?

İK, sağlık hizmetlerinde diğer tüm nedenlerin ötesinde bir nedenle önemlidir: Hastaların hayatları, İK'nın desteklediği klinisyenlere ve personele bağlıdır. İK ekipleri, sektör genelinde yaşanan işgücü açığının ortasında nitelikli yetenekleri işe almak gibi kritik bir görevi üstleniyor ve en iyi çalışanları elde tutmak için ücret paketlerini güncellemekten eğitimi daha erişilebilir hale getiren teknolojiler sağlamaya kadar mümkün olan her şeyi yapıyor.

İK ayrıca kurumun performans yönetimi sürecini de denetleyerek çalışanların işlerinde mükemmelleşmek ve en kaliteli hasta bakımını sunmak için ihtiyaç duydukları geri bildirimi almalarını sağlar.

Diğer birçok sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de İK, kurumsal strateji ve karar alma süreçlerini etkileyen kilit girdiler sağlayarak sağlayıcıların sorunları daha bilinçli bir şekilde çözmelerine yardımcı olur. Örneğin, personel eksikliklerini dışarıdan işe alım yaparak gidermek için acele etmek yerine, İK şirket içi eğitim ve terfi uygulamalarında değişiklikler önerebilir, bu da pozisyonları daha hızlı doldurmalarına yardımcı olurken kariyer yollarını genişletme sorununu da ele alabilir.

İK giderek artan bir şekilde kurumun iş stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmaktadır ki bu önemlidir çünkü İK stratejiye dahil olmazsa liderliğin hedeflerini etkili bir şekilde destekleyemez. Örneğin, C-suite uzmanlaşmış tıbbi hizmetlere daha fazla odaklanmaya karar verirse ancak İK hala genel uzmanları işe alıyorsa, bir beceri açığı ortaya çıkacaktır.

İK, hukuk departmanının yanı sıra etik konuları da (hem tıbbi hem de sosyal) denetler ve İK yöneticileri, kuruluşun ve çalışanlarının iç politikalara ve dış yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamada kilit oyunculardır.

Sağlık Hizmetlerinde İK'nın Değişen Rolü

COVID-19'un başlangıcından bu yana İK'nın sağlık hizmetlerindeki rolü bazı açılardan değişmemiştir. İK ekipleri hala insanları işe alıp işe yerleştiriyor, işyeri güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor ve yasal ve mevzuata uygunluğun sürdürülmesinde önemli bir rol oynuyor. İK artık personel istihdamını iyileştirmeye ve sektördeki pandemi kaynaklı değişikliklere yanıt vermeye yönelik daha büyük çabaların bir parçası olarak çalışanların refahına daha fazla yatırım yapıyor.

Hastanelerdeki İK ekipleri 2020 ve 2021 yıllarının çoğunu kriz modunda çalışarak geçirdi; vardiyaların karşılanmasını ve ekiplerin mümkün olan en iyi hasta bakımını sağlamak için ihtiyaç duydukları şeylere sahip olmalarını sağlamanın yanı sıra çalışanların ihtiyaç duyduğu ruh sağlığı desteğine erişebilmelerini sağlamaya çalıştı. 2018 yılına ait bir raporda, American College of Healthcare Executives finansal zorlukları sektörün en önemli endişesi olarak sıraladı. Bunu hasta güvenliği ve hükümetin getirdiği önlemler izledi. 2021'de en büyük endişe personel eksikliğiydi.

Personel alımı daha büyük bir öncelik haline geldikçe, sağlık hizmetleri yöneticileri çalışanlar için daha fazlasını yapmanın değerini ve İK'nın doğru destekle yaratabileceği olumlu etkiyi daha iyi anlamaya başladı. Örneğin, İK ekipleri yasal uyum ve işyeri güvenliğini teşvik etme ve uygulama rollerini gözden kaçırmadılar, ancak artık yarışmalar ve eğlenceli etkinlikler de dahil olmak üzere çalışan bağlılığı programlarına yatırım yapmak; kariyer yollarını netleştirmek ve genişletmek; personelin tükenmişliğini önlemek için zamanlama politikalarını yeniden düzenlemek ve ücret ve yan hakları güçlendirmek için liderliğin onayına sahipler.

Sağlık Sektörü İK'sı için 9 Zorluk

İK ekipleri önceliklerini çalışanlara daha fazla odaklanacak şekilde değiştirirken, aşağıdaki zorluklarla başa çıkmak zorundadır.

1. İşe Alma ve İşe Başlama

2030 yılına kadar ABD 120.000 doktor açığıyla karşı karşıya kalabilir. Personel sayısını korumak için İK, çalışanları işe almak ve bünyesine katmak için yeni taktikler keşfetmelidir. Hospital & Health Networks dergisine göre, Y kuşağının yalnızca %29'u çevrimiçi iş ilanlarını kullanıyor. Genç profesyonellere ulaşmak için bazı İK ekipleri, adayları daha iyi çekmek ve takip etmek amacıyla arama motoru optimizasyonu ve potansiyel müşteri takibini kullanmak için pazarlama departmanlarıyla ortaklık kuruyor. Diğerleri imza ikramiyesi sunar ve taşınma masraflarının ödenmesine yardımcı olur. Otomatik sistemler, yeni işe başlayan oryantasyon oturumlarını, ilgili eğitimleri ve sosyal yardım kayıtlarını daha verimli bir şekilde planlayarak işe alım sürecini iyileştirebilirken, atanan mentorlar işe alım sürecini hızlandırmaya ve kişiselleştirmeye yardımcı olarak yeni çalışanlara değerli bir rehberlik, destek ve bağlantı hissi verebilir. Bir başka en iyi uygulama: İlk günden itibaren yeni işe alınanların ihtiyaç duydukları teknolojiye erişebildiklerinden ve bu teknolojiyi nasıl kullanacaklarını bildiklerinden emin olun.

2. Eğitim

Güncelliğini yitirmiş beceri setleri klinik bakımı olumsuz etkileyeceğinden, sağlık sektörü çalışanlarının eğitimlerini güncel tutmalarına diğer tüm sektörlerden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bazı İK ekipleri eğitim enstitüleriyle ortaklık kurar; diğerleri ise yerinde veya uzaktan kendi eğitimlerini sunar. Klinisyenlerin ve destek personelinin gerekli lisans ve sertifikalara sahip olmalarının sağlanması odaklanılan önemli alanlardan biridir. Bulut tabanlı bir eğitim platformu uyumluluğu otomatik olarak takip edecek, çalışanları yükümlülükleri konusunda bilgilendirecek ve onları ihtiyaç duydukları kurslara bağlayacaktır. Eğitim aynı zamanda yetenekli geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Bu, iş memnuniyetini ve elde tutmayı artırmak isteyen pek çok işverenin iyileştirmeye çalışması gereken bir alandır. Son araştırmaya göre, çalışanların %85'i işverenlerinin kariyerlerine verdiği destekten memnun değildir.

3. Çizelgeleri ve Bordroları Yönetme

Çoğu insan insan kaynaklarını düşündüğünde lojistiği düşünmez, ancak hastane vardiya planlamasını yönetmek, özellikle kronik personel eksiklikleri sırasında karmaşık bir lojistik zorluktur. Büyük bir sağlık tesisi, yüzlerce farklı doktor, hemşire, sözleşmeli çalışan, ziyaretçi doktor ve diğer personel rotasyonunu yönetebilir. Zamanlamayı doğru yapmak çok önemlidir: Bir çalışma, yoğun bakım hemşirelerinin %33'ünün ve yoğun bakım doktorlarının %45'inin ciddi tükenmişlik yaşadığını göstermiştir. İK, iletişim kurması, erişmesi ve gerektiğinde değiştirmesi kolay esnek programlar oluşturulmasına yardımcı olmalıdır.

Bordro başka bir İK lojistik zorluğu teşkil etmektedir. Terapistler ve cerrahlar gibi bazı sağlık çalışanları, bireysel hastaları tedavi ettikçe ödeme alırlar. Diğerleri maaşlıdır ve ikramiye teşvikleri olabilir. Sağlam bir lojistik olmadan, maaş çekleri geç gelebilir veya hatalar içerebilir. Bir diğer önemli bordro zorluğu da işgücü maliyetlerini yönetmektir. Sağlık sektörü işverenleri, fazla ödeme yapan departmanları tespit etmek için çift zamanlı ve üç zamanlı ödeme gibi fazla mesai ve prim ödemelerini analiz etmek de dahil olmak üzere çeşitli yollarla bu maliyetleri kontrol altına almaktadır. Bir başka strateji de, genellikle yüksek ücret alan ve değiştirilmesi pahalı olan sözleşmeli çalışanların (gezici hemşire hizmetleri ve diğer geçici işçiler) kullanımını azaltmaktır.

4. Eleman Bulma

Sektördeki personel eğilimlerini takip etmek her işveren için bir gereklilik olmasına karşın sağlık hizmetleri İK uzmanları özellikle geniş bir ağ oluşturmalıdır. Uzaktan çalışma gibi küresel trendler hakkında bilgi sahibi olmaları ve aşağıdaki gibi sorulara yanıt vermeleri gerekir: Kaç çalışan evden çalışıyor? Sahada kaç kişiye ihtiyaç var? Sanal çalışmayı mümkün kılacak doğru teknolojilere sahip miyiz? İlgili siber güvenlik endişeleri nelerdir? Ancak sağlık hizmetleri İK uzmanlarının yerel olarak da düşünmesi gerekir: Hizmet alanımızın nüfusu azalıyor mu yoksa artıyor mu ve bu durum personel seviyelerini nasıl etkileyebilir? Yeni rakipler yetenekleri ve müşterileri kapıyor mu - eğer öyleyse, yanıt vermek için bir planımız var mı? Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı pazarının nüfusu yaşlandıkça veya gençleştikçe ya da ortalama gelirler ve yaşam kalitesi düştükçe, İK bu değişiklikleri öngörmeli ve bunlara yanıt vermelidir.

5. Çeşitliliği, Kapsayıcılığı ve Eşit Tedaviyi Destekleme

En iyi işyeri, herkesin kendini dahil hissettiği ve adil muamele gördüğü işyeridir. İK departmanı bu ideali gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacak politikaları belirler ve uygular. İşe alım uygulamaları, ücret artışları ve kariyer ilerlemesini kapsayan açık kılavuzlar şeffaf ve eşitlikçi bir kültürün oluşturulmasına yardımcı olur. Ve bu kılavuz ilkelerin tutarlı bir şekilde uygulanması, çalışanlara yaş, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya korunan diğer herhangi bir özellik nedeniyle ayrımcılığa uğramaları halinde korunacaklarını gösterir. Aynı korumalar hastalar için de geçerli olmalıdır. Çoğu İK ekibi artık çeşitliliğin ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi, tacizle mücadele ve ilgili konularda yıllık eğitim talep etmektedir. Bu tür bir eğitim olmadan, kabul edilemez davranışların ortaya çıkması daha olasıdır.

6. Hasta Memnuniyetini Koruma

Çalışanların nasıl performans göstermesi gerektiğini tanımlamak İK'nın işidir. Sağlık sistemlerinin önündeki zorluk, daha yüksek performansın hasta memnuniyetine dönüşmesini sağlamaktır. İş tanımlarının yazılmasından tüm departmanların organizasyonel rollerinin tanımlanmasına kadar İK, üstün bakımı yönlendiren beklentileri belirler. İK aynı zamanda çalışanlara hastaları için fazladan çaba gösterme yetkisi veren bir işyeri kültürü oluşturmaktan da sorumludur. Sağlık sektörü işverenleri, olağanüstü bakım hizmeti sunan çalışanlarını ödüllendirmeli ve ardından bu çalışanların hikayelerini kurum genelinde paylaşmalıdır. Bu tür tanıtımlar, çalışanlara hak ettikleri krediyi verir ve memnun hastalar yaratan davranışları vurgular.

7. Çalışan Yönetimi

Son zamanlarda yaşanan personel açıkları ve ülke çapındaki yetenek eksiklikleri ışığında, çalışan yönetimi İK departmanları için en önemli zorluklardan biri haline gelmiştir. İK uzmanları aslında hemşireleri ve doktorları yönetmiyor olsalar da, çalışanlarla ilgili tüm konuları yönetir. Örneğin, İK yeni işe alınanların verilerinin toplanması sürecini denetler ve uyumluluğu sürdürmek için bunu düzgün ve güvenli bir şekilde yapmalıdır. İK aynı zamanda çalışanların performans sürecini de yönetir ve çalışanların düzenli geri bildirim almalarını sağlayarak işlerini geliştirmelerini ve kariyerlerinde ilerlemelerini sağlar. Ayrıca İK, organizasyon yapısının şekillendirilmesine yardımcı olur. Bu da bazen insanları işten çıkarmak gibi tatsız bir görevi içermesine karşın son yıllarda sağlık sistemleri işgücünü azaltma değil artırma eğilimindedir.

8. Disiplin ve İhtilaf Yönetimi

Sağlık kuruluşlarındaki disiplin sorunları ve çalışan anlaşmazlıkları hasta bakımını engelleyebilir. Çalışanlar vardiyalarını kaçırıp ekiplerini yetersiz bırakamaz veya hasta verilerini dikkatsizce işleyip gizliliklerini ihlal ederek hastaneyi veya kliniği davalara açık hale getiremez. İhlaller meydana geldiğinde veya yüksek maaşlı doktorlar ve bulunması zor uzman hemşireler de dahil olmak üzere çalışanlar hastalara veya iş arkadaşlarına saygısızlık ettiğinde, İK suçluları disipline ederek karşılık vermelidir. Ancak, çalışanların birbirleriyle veya yöneticileriyle anlaşmazlıkları olduğunda, diplomasi genellikle cezadan önce gelir veya cezanın yerini alır. Olağandışı karmaşık durumlarda, bazı sağlık hizmeti sağlayıcıları dışarıdan arabulucuların yardımını talep etmektedir.

9. Uyumluluğu ve Mevzuatı Sağlama

Sağlık sektörü İK ekipleri büyük bir zaman yönetimi sorunuyla karşı karşıyadır. Personel eksikliğini gidermek için her zamankinden daha fazla zaman harcarken, kayıt yönetimi, işyeri güvenliği ve diğer alanlarda yasal uyumluluğun sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaya devam etmelidir. Birbiriyle yarışan bu görevleri dengelemenin basit bir yolu yoktur. İK içindeki rollerin netleştirilmesi ve delege edilmesi yardımcı olabilir, ancak daha fazla İK personelinin, özellikle de kanıtlanmış uyum deneyimi olan kişilerin işe alınması da gerekebilir. İK, her zaman olduğu gibi, ihlallere ve para cezalarına karşı bir korkuluk görevi görerek istihdam ve sağlık yasaları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. ABD'de bu yasalar arasında, ihlali halinde yılda 1,5 milyon dolara kadar para cezasına yol açabilen Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası; Uygun Bakım Yasası ve İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA) tarafından belirlenen düzenlemeler yer almaktadır. İK'nın ayrıca, personel açığını kapatmak için daha fazla sayıda kullanılan gezici doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere iş sözleşmelerini gözden geçirmesi ve uygulaması gerekmektedir.

Oracle HCM for Healthcare ile Sağlık Hizmetlerinin İK Sorunlarını Çözme

İK ekiplerinin çok sayıdaki sorumluluklarını yönetmelerine yardımcı olacak platformların sayısı hiç de az değildir. Ancak sağlık sektöründeki İK, sektöre göre uyarlanmış uygulamalar gerektiren benzersiz zorluklar sunar.

Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), bir sağlık sistemindeki tüm İK süreçlerini birbirine bağlayan ve merkezi bir veri kaynağı olarak hizmet veren bulut tabanlı bir uygulama paketidir. Birleşik bir platform olarak, kurum genelindeki sistemlerle entegre olur ve sağlık kuruluşlarının eski, genellikle bağlantısız teknolojilerin yerini almasına olanak tanır.

Oracle Cloud HCM ile İK ekipleri, çalışan devrini azaltmaya yardımcı olan özenli bir kültürü destekleyen süreçler oluşturur, yönetir ve optimize eder. İK, otomatik sistemler ve süreçler kullanarak nitelikli adayları daha hızlı bulur ve işe alır. İK, klinisyenler ve klinisyen olmayanlar için fırsatlar yaratmak, mesleki bilgiyi, iş performansını ve kariyer gelişimini artırmak için kişiselleştirilmiş, rol tabanlı öğrenme araçları ve gelişim planları kullanarak yetenekleri yönetir. İK, esnek personel planları oluşturarak tükenmişliği azaltırken çalışan performansını ve hasta bakımını iyileştirir. İK ayrıca kurum genelinde vardiya planlamasını ve ekip çalışmasını iyileştirmek için işgücü yönetimi ve iletişim araçlarını kullanarak çalışanları kalmaya motive eder.

Oracle ME bulut platformunu kullanarak insanları cezbeden, geliştiren ve katılımlarını sağlayan bir iş yeri kültürü oluşturmak için neler yapabileceğinizi öğrenin.

Sağlık Hizmetlerinde İK'nın Rolü SSS

Sağlık hizmetlerinde insan kaynaklarının rolü nedir?
Sağlık hizmetleri İK uzmanlarının iki işi vardır: Zorlu bir meslekte çalışanların savunuculuğunu yaparken işverenlerinin kâr-zarar çıkarlarını temsil ederler. Geçtiğimiz birkaç yıl, motive olmuş insanların yüksek kaliteli hasta bakımı ve iş büyümesi için gerekli olduğunun altını çizmiştir.

İK'nın sağlık hizmetlerindeki rolü nasıl değişiyor?
Sağlık hizmetleri İK profesyonelleri rollerini işe alım, ücret yönetimi ve diğer geleneksel görevlerin ötesine taşıyor. Günümüzde İK, iş stratejilerini şekillendirmek, hasta verilerinin çok arttığı bir ortamda mevzuata uygunluğu sağlamak ve çalışan deneyimini iyileştiren teknolojileri benimsemek için liderlerle birlikte çalışmaktadır.

İK'nın sağlık ve güvenlik alanındaki rolü nedir?
ABD'de İK, sağlık hizmetleri işyerinin OSHA kurallarına uygun olmasını sağlamaktan sorumludur. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca İK, COVID-19'un tıbbi tehdidini ve buna eşlik eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarındaki artışı da ele almıştır.

Oracle Cloud HCM'nin en eksiksiz ve bütünleşik bulut HCM çözümünü nasıl sunduğunu görün.