Ana veri yönetimi (MDM) nedir?

Ana veri yönetimi (MDM), bir şirketin verilerinin güvenilir bir görünümünü sağlayan ve verileri diğer iş fonksiyonları için hazır hale getiren disiplin ve/veya teknolojidir. MDM'yi anlamak için öncelikle ana veriyi tanımlamak önemlidir. Ana veri; bir organizasyonun ürün, tedarikçi ve müşteri bilgilerini içeren kritik iş verileridir.

Ana veri yönetimi çözümleri, şirketin verilerinin kurumsal kaynak planlama (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM), kurumsal performans yönetimi (EPM) vb. gibi kurumsal uygulamalar genelinde doğru olmasını ve yönetilmesini sağlar.

Ana veri yönetimi yazılımı nedir?

Ana veri yönetimi yazılımı, bu ana verileri konsolide eden, temizleyen ve büyüten ve uygulamalar, iş süreçleri ve analitik araçlarla senkronize eden uygulamalar ve teknolojilerin birleşimidir. MDM yazılımı, şirket, ürün ve müşteri verilerini yönetirken işletmelerin karşılaştığı zorlukların çoğunu çözmeye yardımcı olan basitleştirilmiş bir ana veri yönetimi süreci sağlar.

Ana veri yönetimi yazılımı neden gereklidir?

Ana veriler organizasyon genelinde hatalı veya dağınık ve gizli olduğunda, işletmeyi tüm yönlerden olumsuz etkileyebilir. Genellikle, yanlış ana verilerin olması aynı metrik, fazla envanter, pazara geç alımlar ve şirket yeniden düzenlemeleri ile yanlış talep tahminleri için çakışan rakamlara yol açar. Kısacası ana veri yönetimi yazılımı olmadan, ana verilerin organizasyonun iş ihtiyaçları ve stratejisi ile uyumlu hale getirilmesine yönelik birleşik bir odak olmaz.


Ana veri yönetiminin avantajları nelerdir?

İşletmedeki herkes ana verileri kullanıyor olsa da çok az kişi tam yaşam döngüsünü görebilir. Ana pay sahipleri genellikle veri kaynağını, verilerin ne kadar doğru olduğunu veya değerini nasıl artıracağını bilmez. Bu görünürlük eksikliği çoğunlukla, çok sayıda farklı kurumsal çözüm ve veri yazan ve kullanan iş fonksiyonlarından kaynaklanır.

Bir organizasyondaki pay sahiplerinin (hem dahili hem de harici) sayısını göz önünde bulundurduğunuzda, işletme genelinde depolanan mevcut, doğru ve eksiksiz bilgilere erişmenin neden zor olabileceği hızla net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Birleşmeler, büyüme ve küreselleşmedeki faktörün yanı sıra bilgiler, yüksek ihtimalle her biri aynı ve çeşitli kalitede bilgilerin farklı versiyonlarını barındıran birden fazla, bağlantısız sistem ve veritabanında bulunuyor olabilir. Bu nedenle, raporlama ve analitik çözümlerin stratejik ve emin iş kararları bildirmeye yardımcı olacağına güvenilemez. Birçok organizasyon, bu verilerin senkronize olmasını sağlamak için ana veri yönetimi yazılımından yararlanır.

Ana veri yönetimi yazılımının avantajı, çoğu şirketin şirket, ürün ve müşteri verilerini yönetirken kullandığı manuel süreçlere şeffaflık, doğruluk ve verimlilik sağlayabilmesidir.

Kurumsal ana veri yönetimi nedir?

Birçok organizasyon kurumsal ana veri öğeleri etrafında fikir birliğine varmak amacıyla e-postalara, elektronik tablolara ve konferans çağrılarına dayanan manuel süreçleri kullanmaktadır. Bu gibi süreçler, uzun mutabakat döngülerine ve ayrıca kurumsal raporlamada uyum ve güven sorunlarına neden olabilir.

Genel bir referansa erişim olmadan, organizasyon genelindeki rakamların eşleşmemesi şaşırtıcı değildir. Ayrıca, kurumsal ana verileri yönetmeye yönelik etkili bir yöntem olmadan şirketler, ister bir uygulamayı buluta taşıyor ister birleştirme ve iktisap etkilerini yönetiyor ister kurumsal veri farklılıklarının iş fonksiyonları ve uygulamalar genelindeki farklılıkları üzerinde mutabakat sağlıyor olsun değişime daha yavaş uyum sağlar.

Kurumsal ana veri yönetimi yazılımı nedir?

Kurumsal ana veri yönetimi yazılımı, hesap planı gibi kritik kurumsal veri öğelerinin tutarlı kullanımı yoluyla iş uygulamalarının birbiriyle uyumlu olmasını sağlar. Zaman zaman bu kritik veri "kurumsal veri" veya "meta veri" olarak da adlandırılabilir ve genellikle uygulamaya özgü özellikler, alternatif iş perspektifleri, kurumsal boyutlar, referans veriler ve ana veri varlıkları içerir. Kesap planı, organizasyon veya maliyet merkezi yapıları, pazar segmentleri, ürün kategorileri vb. de kurumsal verilere örnek olarak verilebilir.

Kurumsal ana veri yönetim çözümleri, kurumsal ana verilerin sadece kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve kurumsal performans yönetimi (EPM) gibi finansal sistemlerde tutarlı olmasını değil aynı zamanda raporlama, analitik ve tedarik, tedarik zinciri ve müşteri deneyimi (CX) sistemleri gibi diğer işlemsel uygulamalarda tutarlı olmasını sağlar.

Kurumsal ana verileri yönetmeye yönelik bir sistem sayesinde çalışanlarınız, günlük yazılımlarını (muhasebe, CRM vb.) kullanarak ihtiyaç duydukları verilerle çalışır. Kurumsal ana veri yönetimi yazılımı, bu etkinliklerde kitle kaynak kullanımından yararlanır ve bunları ortak bir çerçeveye ekler. Bu, bilgi paylaşımı ve veri denetlemenin, kişilerin verileri önceden alınan, esnek olmayan kurallar yerine aslında nasıl kullandıklarına dayalı olarak resmi ilkelere dönüşmesini sağlar.

Ürün ana verileri yönetimi nedir?

Ürün ana verileri yönetimi, genellikle işletmelerin ürün verilerini yönetmek için kullandığı bir yazılımdır. Ürün ana verileri yönetim yazılımı, şirketler heterojen sistemlerde gizli veya birden çok elektronik tabloda ve türünün en iyisi uygulamalarda saklanan dağınık ürün verileriyle mücadele ettiği için uygulanır.

Şirketler, ürün verilerini bir ürün ana verileri yönetim çözümüyle birleştirip merkezi hale getirerek tüm ürün bilgilerini yönetmenin ve aynı verilerden fonksiyonel departmanlar genelinde yararlanmanın bir yoluna sahip olur. Buna organizasyonel strateji geliştiren C düzeyindeki yöneticilerden geliştirme, pazarlama, tedarik zinciri ve kurumsal operasyonlara yönelik ürün bilgilerinden sürekli olarak yararlanan kullanıcılara kadar herkes dahildir.

Ürün ana verileri yönetim yazılımı, doğru ürün verilerini korumaya devam etmenize de yardımcı olabilir. Öyle ki çoğu durumda satış, pazarlama, tedarik zinciri ve ERP süreçleriniz için gereken doğru ürün verilerine yönelik tek bir kaynak sağlayarak kurumsal iş dönüşümünün temelini sunar. Ürün ana verileri yönetim yazılımı sayesinde, ürün ana verilerini global üretim ve çok kanallı ticaret için hızlı bir şekilde ticarileştirmenize, yönetmenize ve yayınlamanıza yardımcı olan birleşik bir kurumsal ürün kaydı ve dijital iş parçası oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu verileri, çok etki alanlı tek bir çözümle kurum içi ve dışı uygulamalara ve pazar yerlerine sorunsuzca yayınlayabilirsiniz. Böylece, ürünleri pazara daha hızlı sunmayı sağlayan güvenilir ve ticarileştirilmiş ürün bilgileri elde edebilirsiniz.

Müşteri ana verileri yönetimi nedir?

Net ve tutarlı müşteri verileri organizasyonunuzun başarısı için hayati önem taşır. Müşteri ana verileri yönetimi birden fazla kaynağa/kaynaktan verileri birleştirmeyi, temizlemeyi, tamamlamayı ve koordine etmeyi sağlar. Ayrıca adresleri standartlaştırabilir, tekrarlanan kayıt sorunlarını çözebilir, satış ekiplerinin müşteri profilleri ve kayıtlarının en iyi versiyonunu içerdiğinden emin olabilir.

Müşteri ana verileri yönetimi, aşağıdakiler dahil olmak üzere tutarsız, eksik ve yanlış müşteri verilerinden kaynaklanan yaygın sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olur:

  • Yanlış verilerden kaynaklanan yetersiz müşteri hizmetleri
  • Tekrarlanan hesaplarda çalışan birden fazla temsilciden oluşan verimsiz satış ekipleri
  • Tekrar eden potansiyel müşteriler nedeniyle etkin olmayan pazarlama

Güvenilir müşteri kayıtlarıyla organizasyonlar daha verimli bir yönetim platformunun yanı sıra birden fazla sistem ve iş birimi genelinde kullanılabilen tek ve doğru bir müşteri görünümüne sahip olur. İyi müşteri verileri rasyonelleştirilmiş hesap planlamasına, gelişmiş satış yürütmesine ve müşteri kârlılığına imkân tanıyan bütünsel bir tablo sunar.

Ürün bilgileri yönetimi ile ana veri yönetimi arasındaki farklar nelerdir?

Ürün bilgileri yönetimi (PIM), ürün bilgilerini işletmeyle ilgili tüm kanallarda ele alan bir sistemdir. PIM; tedarik zinciri verimliliği, üretkenlik, pazara sunma süresi, ürün kalitesi ve hatta müşteri memnuniyeti açısından kritik öneme sahiptir.

Diğer taraftan, ana veri yönetimi bir organizasyonun tüm işlemsel ve operasyonel verilerini veya daha basit şekilde ifade etmek gerekirse bir şirket içinde bulunan tüm verileri kapsar. Ana veri yönetimi ürünlerden daha büyüktür ve daha kapsamlıdır. Ana veri yönetimi çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, satıcılar ve daha fazlası ile ilgili tüm verilerin yanı sıra ürün verilerini de içerir.

Satış, pazarlama, tedarik zinciri ve ERP süreçleriniz için gereken aynı, tek bir doğru ürün veri kaynağını paylaşabildiğinizde işletmeniz yeni ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde ticarileştirebilir. Ana veri yönetimi çözümü sadece şunu yapar: Arka uç SCM, ERP ve diğer sipariş karşılama sistemleri genelinde güvenilir ürün verileri paylaşımını etkili bir şekilde gerçekleştirirken eksiksiz ve tutarlı ürün bilgilerinin satış kanallarınızda yayımlanmasını sağlar.

Oracle'ın ana veri yönetimi çözümlerini kullanmaya başlayın

Organizasyonel strateji geliştirme yöneticilerinden geliştirme, pazarlama, tedarik zinciri ve operasyon alanındaki kullanıcılara kadar organizasyonunuzdaki herkes karar almak için doğru ve zamanında sağlanan verilere güvenir. Portföy ve süreçlerinizi strateji ve büyüme hedefleriniz ile uyumlu hale getirmeye devam ettikçe, şirket genelinde sorunsuz şekilde akan güvenilir ana verilere sahip olmak size zaman ve para tasarrufu sağlayabilir ve böylece tedarik zincirinizi ve satış verimliliğinizi önemli ölçüde artırabilir, müşteri sadakatini iyileştirebilir ve sağlam kurumsal denetlemeyi destekleyebilirsiniz. Ayrı silolarda çalışan eski sistemler, günümüzün değişen iş modellerini ve daha karmaşık ürünleri ve hizmetleri destekleme kabiliyetine sahip değildir.

Oracle'ın ana veri yönetimi çözümleri, ana verileri işletme genelinde birleştirmek, temizlemek, denetlemek ve paylaşmak için tasarlanmış bir dizi amaca yönelik uygulamadır. Oracle'ın bulut tabanlı çözümleri yazılım hizmeti (SaaS) modeline dayalı olarak geliştirilmiştir ve bu durum, organizasyonunuzun en son özellikler, işlevler ve en iyi uygulamalarla güncel kalacağı anlamına gelir.

Oracle MDM çözümü, en son teknolojik yeniliklerden sürekli olarak yararlanabilmeniz için düzenli şekilde güncellemeler sunar. ERP, tedarik zinciri yönetimi (SCM), PLM ve CX genelinde ortak bir veri modeline dayanan ana veri yönetim çözümü kullanarak kanallar, departmanlar ve coğrafyalar arasında tek bir güvenilir ana veri kaynağınız olmasını sağlayabilirsiniz.