Oracle Adaptive Intelligent Apps

Definice adaptivní inteligence
Definice adaptivní inteligence

Poslechněte si Steva Mirandu, prvního viceprezidenta pro vývoj aplikací, jak oznamuje nejnovější pokrok společnosti Oracle v oblasti umělé inteligence – aplikace s adaptivní inteligencí Oracle (Oracle Adaptive intelligence Apps).

Co jsou aplikace s adaptivní inteligencí Oracle (Oracle Adaptive Intelligent Apps)?

Aplikace s adaptivní inteligencí Oracle jsou aplikace v cloudu, které se dokáží adaptovat pomocí strojového učení a umělé inteligence v reálném čase. Pro tento účel využívají výkon interních dat a výkon externích dat v reálném čase, inteligentní rozhodování a vysoce škálovatelnou počítačovou infrastrukturu. Pomocí těchto nástrojů produkují lepší obchodní výsledky. Tyto aplikace se snadno používají, mění a propojují. Nevyžadují žádné specialisty pro analýzu dat.

Založeno na moderním cloudu Oracle

Pouze společnost Oracle disponuje hloubkou, rozsahem a základnou dat ve všech odvětvích, aby mohla poskytovat propojenou inteligenci. Aplikace Oracle Adaptive Intelligent Apps promění celou vaši firmu pomocí umělé inteligence, strojového učení, moderních procesů pro dosažení nejlepších postupů a ucelené moderní sady softwaru poskytovaného jako služba (SaaS). S využitím výkonu interních dat napříč všemi aplikacemi sady a výkonu externích dat v reálném čase mohou aplikace Oracle Adaptive Intelligence Apps ochránit v budoucnu vaše investice do proměny vaší společnosti na propojenou a inteligentní firmu.

Účelové aplikace připravené k okamžitému použití

Individuální spotřební aplikace s adaptivní inteligencí jsou sestaveny účelově se oborovými znalostmi pro firemní uživatele a přizpůsobeny konkrétním případům použití na základě rozsáhlých odborných znalostí společnosti Oracle v oblasti firemních aplikací a daného odvětví či oboru. Aplikace Oracle Adaptive Intelligent Apps zdokonaluje rozhodovací proces firemních uživatelů pomocí sofistikovaného inteligentního rozhodování založeného na rolích.

Založeno na datech, obohaceno daty

Aplikace jsou svázány s rozsáhle vyplněnými profily nezávislých zákazníků a firem a dalšími kontextovými a oborovými daty. Výsledkem jsou nejrelevantnější a nejpřesnější závěry.

     - První strana: zpracování splatných závazků, pohledávky, pokladní operace, dodavatelé
     - Třetí strana: úvěrová hodnocení, hlášení příjmů, závazky, aktiva, firemní aktuality

Integrované inteligentní rozhodování

Algoritmy se nepřetržitě a automaticky přizpůsobují tak, aby byly jejich závěry aktuální a optimalizované, aniž by bylo potřeba specialistů pro analýzu dat. Inteligentní rozhodování je navrženo tak, aby fungovalo s velkými objemy dat na moderním řešení Oracle Cloud, které zajišťuje velmi rychlé zpracování výsledků s nízkou latencí.

Propojené inteligentní závěry

Aplikace Oracle Adaptive Intelligence Apps předvídají, reagují, učí se, mění se a přizpůsobují se podle probíhajících interakcí – interních i externích. Tím, že dokážou předvídat a poskytovat doporučení a nově objevené závěry, poskytují výjimečné výsledky zákazníkům a firmám.

Čím je adaptivní inteligence Oracle jiná

Čím je adaptivní inteligence Oracle jiná

Strojové učení aplikuje algoritmy inteligentního rozhodování na data s cílem zpřesnit obchodní doporučení a prezentovat výstupy v reálném čase. Společnost Oracle nabízí aplikace s adaptivní inteligencí v celé sadě řešení Oracle Cloud:Strojové učení mění svět umělé inteligence

Aplikace, které dokážou reagovat, učit se a přizpůsobovat se v reálném čase, promění každé odvětví. Existující cloudové aplikace Oracle již disponují strojovým učením, umělou inteligenci a inteligentním rozhodováním. Díky nim mohou naši zákazníci dospět k lepším obchodním závěrům.


Výkon aplikací s adaptivní inteligencí Oracle v každodenním životě

Aplikace Oracle Adaptive Intelligent Apps jsou řízeny daty, samy se učí, pohotově reagují a jsou určeny pro firemní uživatele. Vliv této propojené inteligence sahá i za hranice světa firem, do každodenního života a celkové spokojenosti zákazníků.


Za ohromným růstem společnosti Carbon, Inc. stojí data

Společnost Carbon využívá ucelenou sadu cloudových řešení a data ze všech částí svého odvětví k rychlému propojování procesů a objemů. Díky informační hodnotě dat tiskne společnost Carbon na 3D tiskárnách vše od lékařských zařízení na míru až po tenisovou obuv.


Další informace o cloudových aplikacích Oracle

 • Cloudové aplikace Oracle

  Ucelený, důvěryhodný cloud Oracle chránící vaše budoucí investice.

 • Oracle Modern Best Practice

  Vytvořte propojenou, inteligentní firmu, která využívá procesy nové generace integrované v ucelené sadě SaaS od společnosti Oracle. Dosáhněte lepší výsledky rychleji a s využitím méně zdrojů – využijte podpůrné technologie, jako jsou mobilní technologie, sociální sítě, analytika, velká data, umělá inteligence a internet věcí.

 • Oracle ERP Cloud

  Vybudujte finanční oddělení budoucnosti již dnes pomocí moderních propojených cloudových aplikací, které vám pomohou inovovat v současnosti a předvídat a ovlivňovat, co se stane v budoucnu.

 • Oracle EPM Cloud

  Předvídejte, co se stane v budoucnosti, a optimalizujte své finanční závěrky a výkazy. To vše díky inovacím a jednoduchosti sjednocených cloudových řešení.

 • Oracle SCM Cloud

  Využijte výhody cloudu k vytváření inteligentního, dynamického zásobovacího řetězce řízeného poptávkou.

 • Oracle HCM Cloud

  Proměňte svou organizaci na organizaci budoucnosti pomocí jednoduchého a výkonného řešení Oracle HCM Cloud. Využijte inteligentní, individuální, přizpůsobivé a ucelené řešení, které pomůže vašim pracovníkům vyniknout.

 • Oracle Customer Experience Cloud

  Zjednodušte provoz, zaměřte se na inovace a poskytněte zákazníkům nevídané možnosti pomocí platformy Oracle SmarterCX.

 • Cloud Oracle Analytics

  Váš příběh vychází z dat. Využijte cloudovou vizualizaci, prediktivní analytiku a strojové učení, abyste odhalili skryté informace ve vašem oboru.

Get Started