Produkty Oracle Service Cloud

Řešení Policy Automation
Nabídněte větší transparentnost

Policy Automation

Buďte transparentní pro zákazníky a snižte náklady

Buďte transparentní pro zákazníky a snižte náklady

Pokud zákazníci nerozumí důvodům za vašimi rozhodnutími, pravděpodobně budou nespokojení a odejdou. Zjistěte, jak poskytovat správná vysvětlení s nízkými náklady.


Produkty Policy Automation

Produkty Policy Automation

Viz
více
 • Dynamické pohovory

  Poskytujte přesné rady na míru různým zákazníkům.

 • Řízení souladu s předpisy

  Prokazujte plnění nejnovějších regulací a zásad.

 • Vytváření pravidel

  Zachycujte zásady přesně a transparentně.

 • Životní cyklus zásad

  Spolupracujte na aktualizaci, testování a zavádění zásad.

 • Analýza zásad

  Vyhodnocujte reálný vliv stávajících a nových zásad.

 • Služby rozhodování

  Sdílejte logické postupy v rámci kanálů, procesů a zařízení.Začínáme

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Přihlášení podle tématu