Oracle Social Cloud pro viceprezidenta pro zákaznické služby

Oracle Social Cloud pro viceprezidenta pro zákaznické služby
Špičkové služby při každém kontaktu

Viceprezident pro zákaznické služby

Služby technické podpory prostřednictvím sociálních sítí
Služby technické podpory prostřednictvím sociálních sítí Služby technické podpory poskytované rychlostí odpovídající sociálním sítím

Jak zajistím vysokou úroveň spokojenosti zákazníků na sociálních kanálech?

Rychle reagujte na problémy zákaznických služeb v rámci sociálních kanálů a k rychlému personalizovanému řešení je eskalujte do správného oddělení.


Vzájemná spolupráce prostřednictvím řešení Social Customer Service
Vzájemná spolupráce v rámci zákaznických služeb představuje marketing nové generace

Jak můžeme posílit věrnost zákazníků při každém kontaktu?

V dnešním propojeném světě má oslovování v reálném čase větší význam než kdy předtím. Při každém kontaktu spravujte svou značku prostřednictvím personalizovaných zákaznických služeb na sociálních sítích, které nabízejí díky integrovaným platformám více možností.


Expert na sociální sítě
Expert na sociální sítě Expert na sociální sítě

Jak umožnit zástupcům zákaznických služeb práci se sociálními sítěmi?

Podnik vybavený pro sociální sítě využívá sociální interakce k budování silnějších vztahů se zákazníky, prezentaci značky v konzistentním a relevantním stylu v rámci různých styčných bodů a k lepšímu oslovování zákazníků ze strany zaměstnanců a partnerů.Začínáme