Oracle Social Cloud pro viceprezidenty pro prodej

Oracle Social Cloud pro viceprezidenty pro prodej
Podporujte prodej využitím digitální řeči těla

Viceprezident pro prodej

Získávání kvalitních obchodních příležitostí
Získávání kvalitních obchodních příležitostí Získávání kvalitních obchodních příležitostí

Jak zrealizuji prodejní potenciál prostřednictvím důvěryhodných a vysoce kvalitních potenciálních zákazníků ze sociálních médií?

Generujte silné obchodní příležitosti vytvářením sociálních kampaní, které zaujmou potenciální zákazníky na Facebooku a zároveň umožní vytvářet profily zákazníků zahrnující údaje ze sociálních médií.


Čtení digitálního jazyka
Čtení digitálního jazyka Čtení digitálního jazyka

Jak mohu digitální řeč těla shromážděnou na sociálních sítích využít k získání zákazníků?

Budujte pro nové potenciální zákazníky profily podle digitální řeči těla prostřednictvím dynamické technologie sledování odkazů, která vám umožní sledovat, chápat a analyzovat sociální interakce v odpovídajícím rozsahu.


Porozumějte potenciálu
Porozumějte potenciálu Porozumějte potenciálu

Jak mohu informace z prostředí sociálních sítí využít k porozumění svým aktuálním i potenciálním zákazníkům?

Využijte údaje z naslouchání k pochopení úspěchu a neúspěchu kampaní cílených na potenciální i aktuální zákazníky, abyste mohli vytvářet relevantní obsah a ten pak sdílet v celém nákupním cyklu.Začínáme