CX Integrace aplikací

Jednotné, integrované, globální
Jednotné, integrované, globální

Integrováno s aplikacemi pro zkušenosti zákazníků (CX)

Integrováno s aplikacemi pro zkušenosti zákazníků (CX)

Využívejte sociální média ve všech oblastech svého podnikání

Eliminujte datová sila, vyplývající z používání řešení sociálních bodů. Integrujte sociální data do dalších podnikových aplikací a systémů CRM. Řešení Oracle Social je integrováno s řešeními Oracle Marketing, Service, Sales a Commerce.


  • Oracle Social Relationship Management

    Oracle Social Relationship Management (SRM) je jediné řešení připravené splnit vaše momentální i budoucí potřeby v oblasti správy sociálních sítí, což vaší organizaci dovolí inovovat a rozšiřovat využití sociálních sítí v rámci podniku.

  • Aktivity na sociálních sítích & Sledování

    Řešení Oracle Social Engagement and Monitoring nabízí pokročilou hloubkovější technologii naslouchání, která umožňuje filtrovat 700 milionů konverzací denně, abyste mohli zachytit pouze konverzace relevantní pro vaši značku.

  • Marketing a sociální sítě

    Řešení Oracle Social Marketing vám umožní jednoduše poskytovat personalizovaná prostředí pro zákazníky publikováním přizpůsobeného obsahu na sociálních sítích v souladu s jedinečným charakterem vaší značky.


Začínáme