Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.

 

Časté otázky

Produkty JD Edwards EnterpriseOne

Aplikace, které podporují řešení Consumer Package Goods, jako je Consumer Package Goods, Manufacturing and Distribution, Asset Intensive a Projects and Services.

Správa životního cyklu aktiv

Získejte ze svého majetku větší hodnotu, ať se jedná o továrny, provozy nebo zařízení. Od plánování kapitálu a sestavování rozpočtů po zásobování a provoz, údržbu a opravy, maximalizaci ziskovosti a návratnosti investic v průběhu celého životního cyklu aktiv.

Capital Asset Management

Zvýšená viditelnost v oblasti finanční a provozní výkonnosti umožňuje maximalizovat návratnost investic do hmotných aktiv tak, aby fungovaly lépe, trvaly delší dobu a měly nižší náklady na údržbu.

Údržba na základě podmínek

Identifikujte problémy se zařízením včas, když je náprava méně nákladná, a provádějte údržbu pouze v případě nutnosti, aby se zvýšilo využití aktiv, prodloužila životnost zařízení a snížily náklady na údržbu.

Equipment Cost Analysis

Shrnuje a porovnává v průběhu času náklady na zařízení, abyste měli lepší kontrolu nákladů na provoz a údržbu.

Rental Management

Kompletní správa procesu pronájmu od vytvoření smlouvy po přijetí a servis vráceného zařízení.

Resource Assignments

Intuitivní integrované prostředí, které umožňuje přiřazování úkolů údržby nebo zařízení, efektivní správu pracovní zátěže a sledování, zda přiřazení pracovníci postupují podle plánu.

Finanční řízení

Řešení Oracle JD Edwards EnterpriseOne Financial Management vám může pomoci rychleji reagovat na měnící se prostředí, zefektivnit finanční operace a zlepšit přesnost finančního výkaznictví.

Accounts Payable

Integrace a flexibilita, kterou potřebujete k optimalizaci procesu pohledávek.

Accounts Receivable

Zjednodušuje a zrychluje proces vyúčtování, poskytne vám informace o pohledávkách v reálném čase.

Pokročilé nákladové účetnictví

Poskytuje rámec a funkce k analýze ziskovosti pomocí kombinace tradičního manažerského účetnictví a nákladů založených na činnostech, což vám poskytuje cenné finanční informace, které nejsou obecně k dispozici prostřednictvím tradičních účetních metod.

Expense Management

Zaměstnanci mohou zadávat svůj čas a náklady na jednom místě, čímž eliminují krátkodobé nesourodé systémy nebo tabulky, které ohrožují vnitřní kontrolu a efektivitu.

Fixed Asset Accounting

Poskytuje efektivní způsob sledování aktiv pro kritické finanční a výkazní potřeby. Umožňuje vytvářet zprávy o dlouhodobém majetku, udržovat požadavky na nákup aktiv, slučovat majetek a udržovat daňové informace.

General Ledger

Integruje v podniku finanční informace v reálném čase a pomáhá plnit požadavky na finanční konsolidaci a vykazování v komplexním a měnící se podnikatelském prostředí.

Řízení lidských zdrojů

Řešení Human Capital Management JD Edwards EnterpriseOne pro správu lidských zdrojů je tvořeno sadou integrovaných aplikací pro spolupráci. Toto řešení umožňuje zefektivnit operace v oblasti lidských zdrojů tím, že snižuje časově náročné administrativní úkony a snižuje náklady prostřednictvím nasazení samoobslužných aplikací.

Human Resources Management

Usnadňuje rutinní činnosti a přináší konzistenci a přesnost do procesů a postupů v oblasti lidských zdrojů, včetně plánování pracovních sil, správy přínosů, rozvoje zaměstnanců a správy kompetencí.

Payroll

Umožňuje optimalizovat zpracování mezd a zkrátit dobu zpracování tím, že automatizuje mnoho komplexních požadavků na výplatní proces, jako je časově náročné dodržování zákonů týkajících se mezd.

Self Service Human Resources

Poskytuje manažerům nástroje potřebné k efektivnímu provádění běžné správy zaměstnanců a také informace, které umožňují zaměstnancům zvyšovat výkonnost a zlepšovat své dovednosti.

Čas a práce

Umožňuje zachycovat čas zaměstnanců v reálném čase za účelem vytvoření denních fakturačních nákladů a denních nákladů na projekt.

Řízení projektů

Řešení JD Edwards EnterpriseOne Project Management vám umožní kontrolovat a proaktivně spravovat náklady a vyúčtování projektů – od koncepce až po dokončení – pomocí aplikací pro správu projektů JD Edwards EnterpriseOne společnosti Oracle.

Contract and Service Billing

Zajistí výpočet faktur přesně podle definovaných obchodních pravidel a poskytuje flexibilitu ke plnění různých podmínek a způsobů fakturace smluv a služeb.

Advanced Contract Billing

Zlepšuje cash flow a ziskovost projektů zjednodušením a řízením fakturačních procesů. Díky tomu můžete spravovat smlouvy s komerčními a státními subjekty, aby vyhovovaly širokému spektru smluvních podmínek.

Advanced Job Forecasting

Vytváří vzorce, metody výpočtu a prognózy pro přesný výpočet plánovaných konečných částek a jednotek přiřazených k danému úkolu.

In-Memory Project Portfolio Advisor

Poskytuje přehled o finančních a fakturačních datech projektů v reálné čase po celý životní cyklus projektu v rámci jedné aplikace.

Project Costing

Poskytuje v reálném čase hloubkový přehled všech projektových nákladů a fakturace s přizpůsobeným zobrazením původních rozpočtových částek, aktuálních nákladů, otevřených závazků, projekcí konečných nákladů a procentuální údaj o dokončenosti pro každý projekt.

Správa objednávek

Produkt JD Edwards EnterpriseOne Order Management společnosti Oracle umožňuje zefektivnit zpracování objednávek a udržovat přehlednost a kontrolu při sledování objednávek v celém životním cyklu objednávky.

Advanced Pricing

Snadná správa libovolného počtu cen a speciálních nabídek na základě hierarchické kombinace produktů, skupin produktů, zákazníků nebo skupin zákazníků.

Agreement Management

Umožňuje nastavit, měnit a snadno spravovat smlouvy s obchodními partnery.

Configurator

Automatizuje výběr a konfiguraci vysoce komplexních produktů tím, že poskytuje plně integrované uživatelské rozhraní pro zadávání prodejů a nabídek se serverovým prostředím a výrobními systémy.

Fulfillment Management

Optimalizujte dodávání nastavením priority objednávek podle pravidel a informací o úrovni služby.

Demand Scheduling Execution

Zlepšuje sledování trvale se měnících požadavků zákazníků, lze přizpůsobit zákaznickým a OEM standardům a procesům a zajistit soulad se smluvními podmínkami.

Outbound Inventory Management

Podporuje efektivnější proces od objednávky po vyúčtování prostřednictvím dodavatelem spravovaného inventáře (VMI) a zasílaného inventáře.

Varianty produktu

Integrované řešení, které umožňuje snadné nastavení a údržbu položek s více atributy v softwaru pro sledování inventáře, zefektivnění správy produktů v průběhu celého procesu plnění objednávek v dodavatelském řetězci.

Manufacturing Management

JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing a Engineering pomáhá výrobcům - zejména těm, kteří pracují ve smíšeném (procesním, diskrétním, opakujícím se atd.) výrobním prostředí – při vývoji, výrobě a distribuci produktů v časovém rámci. Využívá efektivní procesy, které optimalizují zdroje, a uspokojuje očekávání zákazníků ohledně kvality, ceny a dodávky.

Configurator

Automatizuje výběr a konfiguraci vysoce komplexních produktů tím, že poskytuje plně integrované uživatelské rozhraní pro zadávání prodejů a nabídek se serverovým prostředím a výrobními systémy.

Řízení kvality

Konzistentní, kontrolovaný přístup k řízení kvality vám pomůže identifikovat závady u zdroje. Zahrnutím uživatelsky definovaných kontrolních bodů do klíčových operací ověřuje, zda položky splňují standardy, tolerance a specifikace návrhu od příjmu materiálu po dodání konečného výrobku.

Plánování požadavků

Poskytuje přehled a doporučené akce, které jsou nezbytné k efektivnímu zásobování a plánování výroby, což zajistí, aby nabídka vyhovovala poptávce, a to i na více místech.

Nemovitosti a bytová výstavba

Ať už jste v pronájmu nebo máte vlastní nemovitost, JD Edwards EnterpriseOne Real Estate a Home Construction vám umožní proaktivně spravovat komerční a průmyslový nemovitý majetek během celého životního cyklu nemovitosti.

Advanced Real Estate Forecasting

Škálovatelné webové řešení, které integruje transakční, rozpočtové a prognostické procesy, takže můžete rychle a efektivně vytvářet přesné aktuální prognózy a rozpočty na úrovni jednotek, majetku a portfolia.

Home builder Management

Poskytuje specifickou funkcionalitu pro jednotlivá odvětví v rámci flexibilního systému pro správu, koordinaci, komunikaci a analýzu ziskovosti v průběhu celého životního cyklu výstavby domů.

Real Estate Management

Integruje téměř všechny informace o vašem majetku, zefektivňuje finanční a provozní procesy během celého životního cyklu nemovitosti.

Agribusiness
Agribusiness

Integrace s dodavatelským řetězcem, finančními a lidskými zdroji pomáhá dosahovat efektivity v celém rozsahu podnikání a zajišťuje rychlejší reakci na změny prostředí.

Řízení vztahů se zákazníky

Řešení JD Edwards EnterpriseOne CRM společnosti Oracle poskytuje množství funkcí integrovaných s dalšími kritickými procesy, jako je prognózování založené na konsensu, přislíbení objednávky v reálném čase, řízení případů a služeb a správa potenciálních klientů a příležitostí.

Advanced Pricing

Snadná správa libovolného počtu cen a speciálních nabídek na základě hierarchické kombinace produktů, skupin produktů, zákazníků nebo skupin zákazníků.

Správa případů

Poskytuje prodejcům zákaznických služeb okamžitý přístup ke všem zákaznickým informacím potřebným k vyřešení jakýchkoli problémů – včetně fakturace, prodejních a servisních objednávek, požadavků na služby, nároků, nedávných interakcí a dokonce doporučených produktů pro křížový prodej a up-selling.

Customer Self Service

Poskytněte zákazníkům nepřetržitý přístup prostřednictvím internetu k aktuálním informacím o nákupu a stavu objednávek s intuitivním a snadno ovladatelným rozhraním.

Sales Force Automation

Poskytuje množství funkcí integrovaných s dalšími kritickými procesy, jako je prognózování založené na konsensu, přislíbení objednávky v reálném čase, řízení případů a služeb a správa vedení a příležitostí.

Správa prodejních objednávek

Efektivně řídí širokou škálu různých typů objednávek z více kanálů způsobem, který minimalizuje náklady na objednávku, překonává očekávání zákazníků a zajišťuje ziskovost objednávek.

Service Management

Zajišťuje správu servisních smluv a záruk, sledování součástí a práce v rámci služeb, sledování historie zákaznických produktů a správu nákupu a zásob. Konečným výsledkem jsou rychlejší reakce zákaznických služeb, personalizované služby a snížené náklady.

Apparel / Attribute Management
Apparel / Attribute Management

podporuje distribuční a výrobní společnosti, které nabízejí řadu produktů s více atributy.

Zdravé a bezpečné životní prostředí

Řešení JD Edwards EnterpriseOne Environmental Health and Safety společnosti Oracle umožňuje organizacím hlásit a sledovat pracovní incidenty a také zpracovávat evidenci a vykazování emisí a skleníkových plynů.

Environmental Accounting and Reporting

Měření výkonu v oblasti životního prostředí a stanovení cílů je kritickým prvkem k tomu, aby organizace dosáhly vyšší produktivity, ziskovosti a udržitelnosti.

Health and Safety Incident Management

Slouží ke sledování všech typů incidentů. Analyzováním incidentů získává cenné informace o osobách, místech, časech a příčinách a umožňuje výpočet důležitých bezpečnostních ukazatelů.

Supply Chain Execution (Logistics)
Supply Chain Execution (Logistics)

Najděte nízkonákladová řešení, která zajistí úspěch vašich zákazníků a opakované obchody. Můžete mít jistotu, že dostanete správný výrobek na správné místo ve správný čas za správnou cenu a ve správném stavu.

Správa dodavatelů (zásobování)
Správa dodavatelů (zásobování)

Optimalizuje dodavatelské vztahy jak pro přímé, tak nepřímé zboží a služby, což má za následek flexibilnější a přizpůsobivější dodavatelský řetězec.

Nástroje a technologie
Nástroje a technologie

Obsahuje kompletní sadu nástrojů infrastruktury, které usnadňují instalaci, aktualizaci, správu a umožňují využít plný potenciál aplikací JD Edwards EnterpriseOne. S touto širokou škálou flexibilních nástrojů máte možnost volby různých platforem, databází a hardwaru.

One View Reporting
One View Reporting

Řešení pro provozní hlášení v reálném čase navržené speciálně pro koncové uživatele. Intuitivní rozhraní zajišťuje uživatelům přístup k transakčním datům a jejich přizpůsobenou prezentaci v seznamech, diagramech, grafech a tabulkách.

Cloud
Cloud

Hybridní návrh umožňuje vašemu digitálnímu podnikání získat možnost volby a kontroly. Hybridní nasazení nabízí našim zákazníkům to nejlepší z obou oblastí.

UX One
UX One

Pomáhá uživatelům co nejrychleji zvýšit produktivitu využitím principů návrhu založených na procesu „výstraha, analýza, opatření“. Součástí produktu UX One je sada řešení založených na rolích pro produkty JD Edwards. Produkt poskytuje nástroje potřebné k osobnímu nastavení a vytvoření vlastních řešení.

Mobilní platforma a řešení
Mobilní platforma a řešení

Nabízí množství mobilních aplikací pro pracovníky na cestách a v terénu, které se přizpůsobují zvolenému zařízení a mají moderní uživatelské rozhraní.

Internet of Things
JD Edwards EnterpriseOne Internet of Things

Integrovaná platforma IoT založená na řešení JD Edwards EnterpriseOne Orchestrator, která umožňuje společnostem zvýšit provozní efektivitu a příjmy a současně snižovat náklady a usnadňovat řešení potřeb souvisejících s dodržováním předpisů.

Další produkty
In-Memory Applications

Systémy Oracle Exadata Database Machine a Oracle Exalogic Elastic Cloud optimalizují technologické vybavení na každé vrstvě, od podnikových aplikací až po ukládání dat na disk.

Lokalizace

JD Edwards EnterpriseOne kombinuje sílu globálního firemního softwaru se specifickými integrovanými úpravami, které řeší finanční, zákonné a další potřeby k provozování vaší společnosti v jiných zemích.

Oracle Accelerate

Produkty Oracle pro středně velké společnosti představují špičková a cenově dostupná firemní řešení. Využijte moderní nejlepší postupy pro specifická odvětví, s nimiž dosáhnete vyšší produktivity.

Integrace produktů JD Edwards EnterpriseOne

Nabízí širokou a diferencovanou integrační platformu, která řeší celé spektrum integračních potřeb, dalším aplikacím společnosti Oracle, řešením třetích stran a aplikacím na platformě Oracle Cloud.