Moderní osvědčené postupy Oracle – od plánování absencí po zajištění kontinuity

Od plánování absencí po zvyšování produktivity
Proaktivní správa absencí

Od plánování absencí po kontinuitu

Vytvářejte plány pro nečekané mezery v dostupnosti zaměstnanců a zjednodušte si řízení absence pomocí mobilních technologií, sociálních sítí, analýzy a cloudu. Vytvářejte zásady pro absenci a dovolenou, které naplňují potřeby zaměstnanců a jsou v souladu s cíli zaměstnavatele. Sledujte trendy, podle kterých můžete podpořit produktivitu zaměstnanců a špičkový chod podniku.


Určení zásad absencí
Mobilita. Analytika. ikona Mobilita. Analytika.

Určení plánu absencí a dovolených

Na základě přehledných informací můžete určit plány, typy a kategorie absencí a dovolené, které zajistí soulad se zákonnými předpisy a podnikovými zásadami.


Tvorba pravidel a kontrolních mechanismů pro absence
Mobilita. Analytika. Propojení. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Tvorba pravidel a kontrolních mechanismů pro absence

Konfigurujte různá kritéria absence a oprávnění, pravidla nárokování a definice nárůstů.


Poskytnutí samoobslužných zaměstnaneckých funkcí
Mobilita. Analytika. Propojení. ikona Mobilita. Analytika. Propojení.

Poskytnutí samoobslužných zaměstnaneckých funkcí

Optimalizujte absence zaměstnanců pomocí samoobslužných dialogů a konfigurovaných typů absencí, které jsou přístupné v libovolném mobilním zařízení.


Správa nároků a plateb
Mobilita. Analytika. Sociální sítě. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Sledování rovnováhy v absencích

Vyhodnoťte, jak dosáhnout rovnovážného stavu během roku a získejte tak přesné informace o rovnováze pro dovolené pro zaměstnance i vedení.


Sledování absencí, trendů a analýzy
Mobilita. Analytika. Sociální sítě. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Sledování absencí, trendů a analýzy

Analyzujte trendy v absenci a vytvořte z nich pokyny pro organizační kontinuitu.


Začínáme