Moderní osvědčené postupy Oracle – od výplaty po platbu

Od výplaty po platbu
Spravujte výplaty efektivně a s neustále dodrženým souladem s předpisy

Od výplaty po platbu

Využijte mobilní technologie, sociální sítě, analytiku a big data pro řízení výplat s optimální efektivitou a dodržením souladu. Proaktivně sledujte globální stav výplat z interaktivních řídicích panelů. Zajistěte včasné výplaty pracovní síly v souladu s globálními a místními pravidly pro kompenzace. Zajistěte plnění všech daňových povinností a úhrady záloh na daních a pojištění.

Přesné a efektivní procesy v souladu s předpisy

  • Spravujte dnešní globální požadavky na výplaty od těch nejjednodušších po nejsložitější.
  • Zamezte prostojům a zajistěte proaktivní práci pracovníků, kteří se věnují výplatám, pomocí kontrolních seznamů výplat.
  • Zajistěte včasnost výplat pracovní síly v souladu s pravidly pro kompenzace.
  • Zvyšte produktivitu všech výplatních procesů a vizuálně informujte o stavech a položkách s možností akce při všech činnostech spojených s výplatami.
  • Zajistěte soulad tím, že budete poskytovat uživatelům, kteří se věnují výplatám, strategické firemní informace, výkazy ad hoc a legislativní a bilanční výkazy.

Správa a sledování výplatních procesů
Mobilita. Analytika. Big Data. ikona Mobilita. Analytika. Big Data.

Správa a sledování výplatních procesů

Proaktivně sledujte globální stav výplat a související procesy prostřednictvím interaktivních řídicích panelů.


Ověřování na základě pravidel
Ikona ověřování na základě pravidel Analytika.

Ověřování na základě pravidel

Ověřování výdělků, odpracovaných hodin, místních daní a odpočtů na základě dat.


Plánování a odesílání plateb
Mobilita. Analytika. ikona Mobilita. Analytika.

Plánování a odesílání plateb

Generujte a odesílejte platby zaměstnancům.


Finalizace vykazování výplat
Ikona finalizace vykazování výplat Analytika.

Finalizace vykazování výplat

Generujte a bezpečně sdílejte výkazy výplat a synchronizujte je s hlavní účetní knihou.


Dodržování daňových povinností
Ikona dodržování daňových povinností Analytika.

Dodržování daňových povinností

Určujte daňové povinnosti a připravujte daňová přiznání a zálohové platby.


Obsluha osobního profilu
Ikona obsluhy osobního profilu Mobilita. Analytika.

Obsluha osobního profilu

Bezpečný zaměstnanecký přístup k informacím v profilu, výplatním listinám a dalším osobním údajům.


Začínáme