Oracle Tax Reporting Cloud

Propojení daňové a finanční agendy

Oracle Tax Reporting Cloud je daňové řešení, které spolupracuje s používanými finančními systémy a pomůže vám vytvořit efektivní, jednoduché a transparentní podnikové procesy zpracování daňové agendy včetně daňové rezervy a vykazování podle zemí (country by country reporting, CbCR).

 • Tax Reporting Cloud Service – snímek obrazovky 1

  V rámci řešení TRCS je k dispozici okamžitě použitelný nástroj pro daňovou rezervu a vykazování podle zemí, který využívá táž data a tutéž technologii jako finanční systém.

 • Tax Reporting Cloud Service – snímek obrazovky 2

  Součástí řešení TRCS je nástroj pro doplňkovou správu dat, který daňovým oddělením umožňuje přesunout jakékoli tabulkové procesy do cloudu – a využít kvalitní funkce pro kontrolu, automatizaci a spolupráci.

 • Tax Reporting Cloud Service – snímek obrazovky 3

  Řešení TRCS nabízí vynikající systém pro správu pracovních postupů a úloh, který umožňuje správu procesů, jako jsou termíny podání daňového přiznání, řešení nesrovnalostí, procesy podle zemí a další daňové procesy spojené s konkrétními úlohami.…

 • Tax Reporting Cloud Service – snímek obrazovky 4

  Řešení Tax Reporting Cloud obsahuje hotové řídicí panely, jež přinášejí okamžitý přehled o hlavních daňových klíčových ukazatelích výkonu.

 • Tax Reporting Cloud Service – snímek obrazovky 5

  Řešení Tax Reporting Cloud nabízí okamžitě použitelné funkce pro daňovou agendu založené na nejlepších postupech a centrální, objektivní zdroj všech daňových a finančních informací.

 

Okamžitě použitelné osvědčené postupy

Okamžitě použitelné osvědčené postupy

 • Řešení pro daňovou rezervu založené na osvědčených postupech, jež nabízí množství funkcí pro automatizaci procesů (např. výpočet stálých/přechodných rozdílů oproti datům z účetní knihy)
 • Řešení pro vykazování podle zemí (CbCR) založené na nejlepších postupech, jež zahrnuje shromažďování dat, pracovní postupy, automatizaci zpracování dat a hotové klíčové ukazatele výkonu (KPI) pro auditní příznaky
 • Hotové řídicí panely a výkazy umožňující snadné samoobslužné vykazování
 • Nástroj Smart View pro důkladnou ad hoc analýzu všech vykazovaných dat
 • Konfigurovatelné zabezpečení pro co nejlepší ochranu citlivých dat
Zlepšení daňové agendy

Zlepšení daňové agendy

 • Konfigurovatelné prostředí pro řízení úloh a správu kalendáře, které je propojeno s finančními systémy
 • Konfigurovatelný nástroj pro doplňkovou správu dat, jenž nabízí centralizované úložiště pro ručně zadávané údaje
 • Konfigurovatelné řídicí panely nabízející analýzu „celkové výše daně“ (přímá daň, daň z prodeje a DPH, pevná aktiva, daň z majetku atd.)
 • Funkce jednotného přihlášení odpovídající požadavkům na zabezpečení a dělení zodpovědnosti
Dokonale transparentní propojení daňového a finančního systému

Dokonale transparentní propojení daňového a finančního systému

 • Výkazy zahrnující data z oddílu daní, konsolidace, plánování a ERP
 • Přímé propojení dat se zdrojovými finančními systémy (cloudovými i místními)
 • Daňový systém využívající stejný metadatový proces a stejný modul pro cizí měny jako finanční systém
 • Popracovaný systém pro zajištění souladu s předpisy – audity, dělení zodpovědnosti a transparentní výpočty
 • Stejná technologická platforma pro daňový i finanční systém

Začínáme