Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Co je software jako služba (SaaS)?

Inovujte rychle, urychlete dobu do uvedení na trh, automatizujte obchodní procesy, snižujte náklady a zvyšte škálovatelnost prostřednictvím aplikačního softwaru poskytovaného prostřednictvím cloudu.

Co je SaaS?

Software jako služba (SaaS) je model poskytování softwaru, kdy poskytovatel cloudu vyvíjí a udržuje cloudový aplikační software, poskytuje automatické aktualizace softwaru a zpřístupňuje software svým zákazníkům prostřednictvím internetu na platformě bázi průběžných úhrad. Poskytovatel cloudu spravuje veškerý hardware, middleware, aplikační software a zabezpečení. To znamená, že zákazníci SaaS mohou značně snižovat náklady; nasazovat, měřit a upgradovat podniková řešení rychleji než udržovat místní systémy a software a předvídat celkové náklady na vlastnictví s větší přesností.

Na počátku dvacátých let byla první generace řešení SaaS rozdělená na jednotlivá sila, nepružná a designovaná tak, aby řešila jediný problém firmy. Od té doby se SaaS dramaticky vyvinul. Dnes může moderní cloudová sada zahrnovat – a propojovat – vše od financí, lidských zdrojů, nákupu a procesů dodavatelského řetězce k obchodu, marketingu, prodejům a řešením služeb. Mezi další výhody moderního, kompletního řešení SaaS patří:

 • Propojené integrované špičkové obchodní procesy
 • Snadná konfigurace a personalizace
 • Rychlá přenositelnost dat
 • Komplexní zabezpečení cloudu
 • Integrovaná analytika
 • Podpora nových technologií od umělé inteligence (AI) po chatboty, Internet of Things a další

Původy SaaS

V šedesátých letech byly střediskové počítače připojeny k neprogramovatelným terminálům, které sdílely střediskový software – což byl systém dodávky softwaru známý jako sdílení v čase. Vzhledem k tomu, že náklady na počítače začaly v osmdesátých letech klesat, mnoho podniků vytvořilo vlastní lokální verzi sdílení v čase, která se nazývala místní síť (LAN). Za dodávku a správu hardwaru a sítě však zodpovídala firma (nikoli poskytovatel technologie).

S příchodem internetu v devadesátých letech začali poskytovatelé hostovat software a zpřístupňovat ho prostřednictvím internetu. Tento předchůdce SaaS, označovaný jako model poskytovatele aplikačních služeb (ASP), však měl vážná omezení. Každý zákazník například musel mít vlastní verzi softwaru, což znamenalo, že musel do počítačů uživatelů instalovat nějaký software. Konfigurace byla nákladná a časově náročná.

A nakonec, řešení ASP obvykle nenabízelo způsob, jak efektivně shromažďovat a agregovat data.

Zrození SaaS

První řešení SaaS se objevila koncem devadesátých let, kdy vznikl i termín SaaS. Tento nový model přinesl mnohem větší efektivitu než model ASP. Díky tzv. architektuře s více vlastníky mohla jedna instance aplikace obsluhovat několik uživatelů a dokonce i zákazníků. Místní instalace softwaru již nebyla vyžadována. A poskytla tak způsob, jak shromažďovat, agregovat a centralizovat cenné aplikační údaje.

I když způsob dodávání aplikací zůstal stejný, model SaaS se po roce 2000 výrazně vyvinul od izolovaných řešení první generace k moderním sadám SaaS, které zajišťují vysokou viditelnost v celém podniku a mohou výhody SaaS rozšířit prostřednictvím nových technologií, mezi něž patří IoT, umělá inteligence, chatovací roboti, digitální asistenti a blockchain.

Obchodní výhody softwaru jako služby

Od svého přijetí byl model SaaS navržen tak, aby poskytoval základní sadu obchodních výhod:

Nižší počáteční náklady
 • Eliminace potřeby dalšího hardwaru a middlewaru
 • Snížení nákladů na instalaci a implementaci
Předvídatelné průběžné náklady
 • Eliminace nepředvídatelných nákladů na správu, opravu a aktualizaci softwaru a hardwaru
 • Převedení kapitálových výdajů na provozní náklady
 • Snížení rizika díky odborníkům spravujícím software a dohled nad zabezpečením cloudu
Rychlé nasazení
 • Rychlý rozjezd a fungování během pár hodin místo měsíců
 • Aktivace a používání nejnovějších inovací a aktualizací
 • Automatizované opravy softwaru
Škálovatelnost na vyžádání
 • Možnost okamžitého škálování v reakci na rostoucí požadavky na data nebo transakce
 • Snižte narušení při zachování úrovně služeb

Škálovatelnost SaaS – Běží vaše cloudové aplikace pomalu?

Každá rozvíjející se firma potřebuje škálovatelné aplikace, aby zvládla nevyhnutelný nárůst dat a transakcí. Bez škálovatelnosti se vystavujete riziku „syndromu hlučného souseda“, k čemuž snadno dochází v tradičním modelu pro více zákazníků u zastaralého poskytovatele cloudu. Pokud vaše firma sdílela cloudovou databázi s „hlučným sousedem“, brzy jste zaznamenali významný pokles rychlosti zpracování dat a vytváření reportů. Měsíční uzávěrky pak trvaly dny namísto minut.

Snížení rizika hlučných sousedů. V podobě řešení Oracle Applications existuje jedinečná a diferencovaná bezpečná architektura izolace dat, která přináší ohromující škálovatelnost a zvýšený výkon. Toho je dosaženo odstraněním syndromu hlučných sousedů. Díky bezpečné izolaci dat prostřednictvím Oracle Cloudu mají zákazníci vyhrazená prostředí, která se nesměšují s jinými zákaznickými daty. Co to znamená? Se škálováním aplikací v cloudu se transakce zpracovávají rychle a bez ohledu na jejich objem nebo část měsíce. Škálovatelné aplikace SaaS udržují optimální úrovně výkonu, takže pravidelné zvyšování přítoků dat je snadné.

Nad rámec základu: Cloudové aplikace jako platforma pro inovace

Zatímco snižování nákladů a efektivity informačních technologií vedly k vývoji řešení SaaS první generace, moderní řešení SaaS se stala platformami pro inovace, které uspokojují konkurenční výzvy digitálního věku, jako je

 • Efekt Uber. Převratné firmy založené na cloudu, od Netflix po Uber, sesazují tradiční odvětví.
 • Síla malých věcí. Cloud, mobilní a sociální možnosti umožňují malým a začínajícím firmám vytvářet inovativní produkty a dostat se na trhy bezkonkurenční rychlostí
 • Věk nespokojenosti spotřebitelů. Vyzbrojeni mobilními a sociálními možnostmi mají spotřebitelé více možností a více informací než kdykoli předtím

V reakci na tyto konkurenční výzvy může moderní sada SaaS řídit inovace v celé firmě tím, že podporuje rychlejší inovace, poskytuje špičkovou péči zákazníkům a umožňuje lepší obchodní rozhodnutí s integrovanou analytikou a holistickým pohledem na firmu.

Schopnosti moderní sady SaaS

Připojená celofiremní řešení
 • Propojte a optimalizujte firemní procesy mezi jednotlivými odděleními
 • Získejte holistický pohled na celou vaši firmu
Rychlejší a flexibilnější aktualizace
 • Přejděte na nové možnosti, jakmile budou k dispozici
 • Zvolte aktualizaci rychlostí vaší firmy, nikoliv na základě rozvrhu poskytovatele
Snadná personalizace
 • Rychle přizpůsobte řešení potřebám vašeho podniku
 • Zachovejte cenné personalizace prostřednictvím aktualizací
Přenositelnost dat
 • Sdílejte a/nebo přesouvejte data mezi jednotlivými aplikacemi SaaS, místními aplikacemi a aplikacemi v privátním cloudu
 • Vyhněte se drahým, časově náročným nákladům na výstupy dat
Vestavěné analytika
 • Přístup k datům v reálném čase
 • Rychle připravte, vizualizujte a analyzujte data, abyste viděli trendy a vzory
 • Zahrňte data třetích stran pro bohatou analytiku
Rychlejší inovace využívající vznikající technologie
 • Zvyšte produktivitu s vestavěnou inteligencí, která se sama učí a je adaptivní
 • Rychle inovujte v celém hodnotovém řetězci pomocí AI, IOT, blockchainu, chatbotů a dalších vznikajících technologií

Jedna sada aplikací SaaS vytvořená pro cloud

Někteří poskytovatelé SaaS jednoduše přemístí svůj místní software do cloudu a nazvou ho SaaS. Tento model má své nevýhody a nevyužívá všech výhod modelu, který cloud poskytuje. Ve skutečnosti můžete narazit na mnoho stejných omezení jako u místních řešení, včetně značných částek za podporu, vysokých režijních nákladů souvisejících s IT v důsledku stejně pomalého procesu upgradu a odpojených systémů – což všechno snižuje inovace a agilitu ve vaší firmě.

Sada SaaS, navržená od základů pro cloud, však může poskytovat následující:

Rychlý přístup k inovacím. Vzhledem k tomu, že inovace jsou v digitálním věku tak zásadní, chtějí firmy využít nejnovější možnosti. SaaS vyvinutý pro cykly inovací rychlosti cloudu vám umožňuje rychlejší přístup k nejnovějším inovacím. Naproti tomu on premises model SaaS v cloudu vyžaduje, abyste počkali na inovace kvůli delším vývojovým cyklům typickým pro řešení na pracovišti.

Propojené obchodní procesy SaaS. Firmy chtějí řešení SaaS, které podporuje procesy od nákupu po platbu nebo od objednávky po vyúčtování – bez nákladné integrace a komplexní správy. Aby to bylo možné, je moderní sada SaaS postavena na jednotné standardizované platformě, která zahrnuje společný podnikový datový model, jednotné uživatelské prostředí (včetně podpory mobilních zařízení a sociálních sítí), sdílené úrovně zabezpečení, synchronizované harmonogramy vydávání nových verzí a spoustu dalších výhod.

Budoucnost SaaS

Odborníci na trhu se shodují, že budoucnost SaaS je silná. Podle zprávy společnosti Gartner z roku 2017 bude prodej řešení SaaS nadále růst téměř o 20 procent ročně, z 39 miliard amerických dolarů v roce 2016 na 76 miliard amerických dolarů do roku 2020. Očekává se, že inovace v řešeních SaaS pomohou tento růst urychli.

 • AI. Umělá inteligence je stále relativně nová, ale očekává se, že bude čím dál tím víc nedílnou součástí podnikových aplikací SaaS, včetně adaptivní inteligence (která se učí a přizpůsobuje uživatelským datům a chování).
 • Autonomní správa IT. Umělá inteligence a strojové učení budou rovněž hrát zásadně důležité role při generování autonomnější správy méně spoléhající na lidi v celé škále IT.
 • Chatboti, IOT a blockchain. Každá z těchto technologií je pro digitální inovace stále důležitější a průkopnicky smýšlející poskytovatelé již hledají způsoby, jak je nabízet ve svých nabídkách SaaS.
 • Vertikální hloubka a horizontální propojení. Zatímco SaaS začal jako způsob, jak rychle poskytovat vertikální řešení jedinému oddělení, firmy stále více potřebují a také očekávají viditelnost napříč firmou. Podívejte se na vertikálnější hloubku od poskytovatelů, kteří nabízejí sady pro více firem, i více rozhraní API a integrací na klíč pro hybridní řešení.