Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Co je to software jako služba (SaaS)?

Inovujte rychle prostřednictvím softwaru dodávaného přes cloud.

Co je SaaS?

Co je SaaS?

Software jako služba (SaaS) je cloudový model dodávání softwaru, u nějž poskytovatel cloudových technologií vyvíjí a udržuje software cloudových aplikací, poskytuje automatické aktualizace softwaru a zpřístupňuje svůj software zákazníkům přes internet na základě modelu plateb podle využívání. Poskytovatel cloudu spravuje veškerý hardware, middleware, aplikační software i zabezpečení. Zákazníkům SaaS se tudíž dramaticky sníží náklady – nasazování, škálování a upgrade podnikových řešení mohou provádět rychleji než při udržování on-premises systémů a softwaru a mohou také přesněji předvídat celkové náklady na vlastnictví.

Krátce po roce 2000 byla řešení SaaS první generace izolovaná, nepružná a určená k řešení jednoho podnikového problému. Od té doby prošel model SaaS dramatickým vývojem. Dnešní moderní cloudová sada může zahrnout – a propojit – vše od procesů financí, personalistiky, nákupu a dodavatelského řetězce po řešení pro obchod, marketing, prodej a servis. Mezi další výhody moderního komplexního řešení SaaS patří:

 • Vestavěné propojené a komplexní podnikové procesy
 • Snadná konfigurace a přizpůsobení
 • Rychlá přenositelnost dat
 • Komplexní zabezpečení cloudu
 • Integrovaná analytika
 • Podpora nových technologií od umělé inteligence (AI) přes chatboty po Internet věcí (IoT) apod.

Počátky SaaS

V 60. letech 20. století byly počítače typu mainframe připojeny k jednoduchým terminálům, které sdílely software počítače – tento systém poskytování softwaru se označuje jako sdílení času. S tím, jak v 80. letech začaly ceny počítačů klesat, si řada podniků vytvořila vlastní lokální verze sdílení času, kterým se začalo říkat místní síť (local-area network, LAN). Dodávky a správu hardwaru a sítě však měl na starosti samotný podnik, nikoli poskytovatel technologií.

S příchodem internetu v 90. letech začali poskytovatelé hostovat software a zpřístupňovat jej zákazníkům přes internet. Tento předchůdce SaaS, označovaný jako model Application Service Provider (ASP), však měl značná omezení. Každý zákazník například požadoval vlastní verzi softwaru, což znamenalo, že bylo nutné některý software nainstalovat na počítače uživatele. Konfigurace byla nákladná a časově náročná.

A nakonec, řešení ASP typicky nenabízela efektivní způsob shromažďování a agregace dat.

Tak vznikl model SaaS

První řešení SaaS vznikla koncem 90. let, kdy byl původně vytvořen i termín SaaS. Tento nový model nabízel mnohem větší efektivitu než model ASP. Díky tzv. architektuře s více vlastníky mohla jedna instance aplikace obsluhovat několik uživatelů a dokonce i zákazníků. Lokální instalace softwaru již nebyla potřeba. Rovněž byl zajištěn způsob shromažďování, agregace a centralizace cenných aplikačních dat.

Zatímco způsob dodávání aplikací zůstal stejný, model SaaS se po roce 2000 výrazně vyvinul od izolovaných řešení první generace k moderním sadám SaaS, které zajišťují vysokou viditelnost v celém podniku a mohou výhody SaaS rozšířit prostřednictvím nových technologií, mezi něž patří IoT, umělá inteligence, chatboty, digitální asistenti a blockchain.

Obchodní výhody SaaS

Od svého vzniku měl model SaaS zajišťovat řadu klíčových obchodních výhod:

Nižší počáteční náklady

 • Eliminace potřeby dalšího hardwaru a middlewaru
 • Snížení nákladů na instalaci a implementaci

Předvídatelné průběžné náklady

 • Eliminace nepředvídatelných nákladů na správu, opravy a aktualizaci softwaru a hardwaru
 • Převedení kapitálových výdajů na provozní výdaje
 • Snížení rizika díky expertům provádějícím správu softwaru a dohlížejícím na zabezpečení cloudu

Rychlé nasazení

 • Provozuschopnost za několik hodin místo měsíců
 • Nasazení a využívání nejnovějších inovací a aktualizací
 • Automatizované opravy softwaru

Škálovatelnost na vyžádání

 • Okamžité škálování podle rostoucích objemů dat a nároků transakcí
 • Omezení výpadků při současném udržení úrovně služeb

Za základní čárou: SaaS jako platforma pro inovace

Za základní čárou: SaaS jako platforma pro inovace

Zatímco vývoj prvních generací řešení SaaS byl motivován snížením nákladů a zvýšením efektivity IT, moderní řešení SaaS se stala platformami pro inovace s cílem čelit konkurenčním výzvám digitálního věku, jakými jsou například

 • Efekt Uber. Průbojné cloudové projekty, od Netflixu po Uber, přebírají vládu nad tradičními obory
 • Síla malých. Cloudové, mobilní a sociální technologie umožňují malým podnikům a startupům vytvářet inovativní produkty a dostat se na trh dosud nevídanou rychlostí
 • Éra nespokojeného spotřebitele. Spotřebitelé, vyzbrojení mobilními technologiemi a sociálními sítěmi, jsou lépe informováni a mají větší možnosti výběru než kdykoliv předtím

V reakci na tyto konkurenční výzvy může moderní sada SaaS pohánět inovace v celém podniku tím, že podporuje rychlejší inovace, poskytuje vynikající uživatelské prostředí a umožňuje lepší obchodní rozhodování s využitím vestavěné analytiky a celkového přehledu o podnikání.

Možnosti moderní sady SaaS

Propojená celopodniková řešení

 • Propojení a optimalizace obchodních procesů mezi jednotlivými odděleními
 • Získání celkového přehledu o celém podniku

Rychlejší a flexibilnější způsoby aktualizací

 • Přístup k novým funkcím, jakmile jsou k dispozici
 • Možnost provádět aktualizace rychlostí vyhovující vašemu podniku, ne podle harmonogramu poskytovatele

Snadné přizpůsobení

 • Rychlé přizpůsobení řešení potřebám vašeho podniku
 • Zachování cenných přizpůsobení i při aktualizacích

Přenositelnost dat

 • Sdílení a přesun dat napříč všemi aplikacemi SaaS, on-premises i v privátním cloudu
 • Eliminace nákladných a časově náročných převodů různých formátů dat

Vestavěná analytika

 • Přístup k datům v reálném čase
 • Rychlá příprava, vizualizace a analýza dat k zobrazení trendů a vzorců
 • Zahrnutí dat třetích stran pro rozsáhlou analýzu

Rychlejší inovace využívající nové technologie

 • Zvýšení produktivity s vestavěnými funkcemi samoučení a adaptivní inteligence
 • Rychlé inovace v celém řetězci tvorby hodnot pomocí umělé inteligence, IoT, blockchainu, chatbotů a dalších nových technologií

Jedna sada aplikací SaaS vytvořená pro cloud

Jedna sada aplikací SaaS vytvořená pro cloud

Někteří poskytovatelé cloudových technologií jednoduše přesouvají svůj on-premises software do cloudu a říkají tomu SaaS. Tento model má své stinné stránky a plně nevyužívá výhod modelu cloudového dodávání. Ve skutečnosti zde můžete narazit na řadu stejných omezení jako u on-premises řešení, včetně značných výdajů za podporu, vysokých režijních nákladů na IT kvůli stejně pomalému upgradu a nepropojeným systémům – to vše ve vašem podniku omezuje inovace a pružnost.

Naproti tomu sada SaaS vytvořená od základů pro cloud může zajistit:

Rychlý přístup k inovacím. Protože jsou inovace v digitálním věku tak klíčové, podniky potřebují využívat nejnovější funkce. Sada SaaS vybudovaná pro cloud urychluje inovační cykly a umožňuje vám rychlejší přístup k posledním inovacím. Pro srovnání, u modelu „on-premises v cloudu SaaS“ musíte na inovace čekat kvůli delším vývojovým cyklům typickým pro on-premises řešení.

Propojené podnikové procesy SaaS. Firmy potřebují řešení SaaS, které podporuje funkce, jako jsou „procure-to-pay“ nebo „order-to-cash“ (celé procesy od objednání po zaplacení) v cloudu, a to bez nákladné integrace a složité správy. Aby to bylo možné, je moderní sada SaaS vybudovaná na jediné platformě založené na standardech. Ta zahrnuje společný celopodnikový datový model, jednotné uživatelské rozhraní (i pro mobilní technologie a sociální sítě), sdílené úrovně zabezpečení, synchronizované harmonogramy vydávání atd.

Budoucnost SaaS

Odborníci na trh se shodují, že model SaaS bude významný i v budoucnu. Podle zprávy společnosti Gartner za rok 2017 budou tržby za prodej řešení SaaS i nadále růst o nejméně 20 procent ročně, z 39 miliard USD v roce 2016 na 76 miliard USD do roku 2020. Očekává se, že tomuto růstu budou napomáhat i inovace samotných řešení SaaS.

 • Umělá inteligence. I když je umělá inteligence stále relativně novou záležitostí, očekává se, že bude stále více integrovanou součástí podnikových aplikací SaaS, včetně adaptivní inteligence (která se učí a přizpůsobuje podle dat a chování uživatele).
 • Autonomní správa IT. Umělá inteligence a strojové učení budou také hrát klíčovou roli v prosazování autonomnější, na člověku méně závislé správy v celém portfoliu IT.
 • Chatboty, IoT a blockchain. Každá z těchto technologií je stále důležitější pro digitální inovace a progresivně uvažující poskytovatelé již nacházejí cesty, jak je nabízet v rámci své nabídky SaaS.
 • Vertikální hloubka a horizontální propojitelnost. I když původním účelem SaaS bylo zajistit rychlé poskytování vertikálních řešení jednomu oddělení, firmy stále více potřebují a očekávají i viditelnost v rámci celého podniku. U poskytovatelů nabízejících celopodnikové sady hledejte větší vertikální hloubku a také více rozhraní API a integraci na klíč pro hybridní řešení.