Co je SaaS (Software as a Service = Software jako služba)?

Software jako služba (SaaS) je model poskytování softwaru, kdy poskytovatel cloudu vyvíjí a udržuje cloudový aplikační software, poskytuje automatické aktualizace softwaru a zpřístupňuje software svým zákazníkům prostřednictvím internetu na platformě bázi průběžných úhrad. Poskytovatel veřejného cloudu spravuje veškerý hardware a tradiční software, včetně middlewaru, aplikačního softwaru a zabezpečení. To znamená, že zákazníci SaaS mohou značně snižovat náklady; nasazovat, měřit a upgradovat podniková řešení rychleji než udržovat místní systémy a software a předvídat celkové náklady na vlastnictví s větší přesností.

Na počátku dvacátých let byla první generace řešení SaaS rozdělená na jednotlivá sila, nepružná a designovaná tak, aby řešila jediný problém firmy. Od té doby se SaaS dramaticky vyvinul. Moderní cloudové aplikace dnes mohou zahrnovat – a propojovat – vše od financí, personalistiky, nákupu a procesů dodavatelského řetězce až po obchod, marketing, prodej a řešení služeb. Mezi další výhody moderního, kompletního řešení SaaS patří:

Historie SaaS

V šedesátých letech byly střediskové počítače připojeny k neprogramovatelným terminálům, které sdílely střediskový software – což byl systém dodávky softwaru známý jako sdílení v čase. Vzhledem k tomu, že náklady na počítače začaly v osmdesátých letech klesat, mnoho podniků vytvořilo vlastní lokální verzi sdílení v čase, která se nazývala místní síť (LAN). Za dodávku a správu hardwaru a sítě však zodpovídala firma (nikoli poskytovatel technologie).

S příchodem internetu v devadesátých letech začali poskytovatelé hostovat software a zpřístupňovat ho prostřednictvím internetu. Tento předchůdce SaaS, označovaný jako model poskytovatele aplikačních služeb (ASP), však měl vážná omezení. Každý zákazník například musel mít vlastní verzi softwaru, což znamenalo, že musel do počítačů uživatelů instalovat nějaký software. Konfigurace byla nákladná a časově náročná. A nakonec, řešení ASP obvykle nenabízelo způsob, jak efektivně shromažďovat a agregovat data.

První řešení SaaS se objevila koncem devadesátých let, kdy vznikl i termín SaaS. Tento nový model přinesl mnohem větší efektivitu než model ASP. Díky tzv. architektuře s více vlastníky mohla jedna instance aplikace obsluhovat několik uživatelů a dokonce i zákazníků. Místní instalace softwaru již nebyla vyžadována. A poskytla tak způsob, jak shromažďovat, agregovat a centralizovat cenné aplikační údaje.

Zatímco způsob dodávání aplikací zůstal stejný, model SaaS se po roce 2000 výrazně vyvinul od izolovaných řešení první generace k moderním sadám SaaS, které zajišťují vysokou viditelnost v celém podniku a mohou výhody SaaS rozšířit prostřednictvím nových technologií, mezi něž patří umělá inteligence, strojové učení, chatboty, digitální asistenti, IoT, blockchain, rozšířená realita a virtuální realita.

Výhody SaaS

Výrobci softwaru posledních několik let bombardovali IT profesionály a vedoucí pracovníky firem zprávami o výhodách cloud computingu v jeho různých podobách. Některé z těchto zpráv se zaměřily na účetní a zpracovatele čísel tím, že probíraly výhody provozních nákladů (OpEx) ve srovnání s investičními výdaji (CapEx). Jiní se zaměřili na IT komunitu prostřednictvím zpráv o škálovatelnosti, kapacitě na vyžádání a schopnosti cloudu převzít všední úkoly správy infrastruktury a umožnit IT talentům soustředit se na obchodní problémy.

Na každém z těchto argumentů je hodně pravdy, ale málo energie bylo věnováno tomu, aby se manažerům v obchodní branži vysvětlilo, proč podnikové aplikace poskytované v cloudu prostřednictvím modelu SaaS a placené na základě předplatného nejen dávají velký smysl, ale jsou klíčem k překlenutí inovační mezery, na kterou si vedoucí pracovníci často u svých IT organizací stěžují.

SaaS nepředstavuje nový koncept. Webové aplikace poskytované poskytovateli aplikačních služeb (ASP) ve skutečnosti vznikly dříve než koncept „cloud computingu“, jak ho známe dnes. První aplikace poskytované pomocí modelu SaaS se často zaměřovaly na automatizaci prodejní síly (SFA), řízení vztahů se zákazníky (CRM) a správu webového obsahu. Dnes společnost Oracle poskytuje celou sadu obchodních aplikací pro plánování podnikových zdrojů (ERP), správu portfolia projektů (PPM), plánování a sestavování rozpočtů, finanční výkaznictví, správu lidských zdrojů (HCM), správu talentů, prodej a marketing, zákaznické služby a podporu zákazníků, sociální sítě, sociální marketing a zapojení a sledování sociálních sítí.

Na rozdíl od aplikací nabízených mnoha poskytovateli služeb ASP první generace a dalšími dodavateli SaaS jsou podnikové aplikace SaaS společnosti Oracle moderní a nové generace, za nimiž stojí jméno Oracle a miliardy dolarů, které společnost investovala do vývoje softwaru a infrastruktury pro vytváření a poskytování svých aplikací. Pokud patříte mezi manažery, kteří chtějí využívat nejnovější funkce bez starostí spojených s rozsáhlými aktualizacemi, pojďme se ponořit do výhod aplikací SaaS.


Od svého vzniku měl model SaaS zajišťovat řadu klíčových obchodních výhod oproti místním aplikacím:

Nižší počáteční náklady Eliminace potřeby dalšího hardwaru a middlewaru.
Snížení nákladů na instalaci a implementaci.
Před aktualizacemi hlavních dat proveďte ověření a opravte případné chyby.
Předvídatelné průběžné náklady Eliminace nepředvídatelných nákladů na správu, opravu a aktualizaci softwaru a hardwaru.
Převedení kapitálových výdajů na provozní náklady.
Snížení rizika díky odborníkům spravujícím software a dohled nad zabezpečením cloudu.
Rychlé nasazení Rychlý rozjezd a fungování během pár hodin místo měsíců.
Aktivace a používání nejnovějších inovací a aktualizací.
Automatizované opravy softwaru.
Škálovatelnost na vyžádání Možnost okamžitého škálování v reakci na rostoucí požadavky na data nebo transakce.
Snižte narušení při zachování úrovně služeb.

Cloud vs. SaaS – v čem je rozdíl?

Zatímco snižování nákladů a efektivita informačních technologií vedly k vývoji cloudových aplikací první generace, moderní aplikace SaaS se staly platformami pro inovace, které uspokojují konkurenční výzvy digitálního věku, jakými jsou například:

  • Rozšíření funkcí aplikací SaaS za účelem podpory aplikací pro spolupráci, jako jsou Slack a Zoom.
  • Síla malých věcí. Cloud, mobilní a sociální možnosti umožňují malým a začínajícím firmám vytvářet inovativní produkty a dostat se na trhy bezkonkurenční rychlostí.
  • Věk nespokojenosti spotřebitelů. Vyzbrojeni mobilními a sociálními možnostmi mají spotřebitelé více možností a více informací než kdykoli předtím.

V reakci na tyto konkurenční výzvy může moderní sada SaaS pohánět inovace v celém podniku tím, že podporuje rychlejší inovace, poskytuje vynikající uživatelské prostředí a umožňuje lepší obchodní rozhodování s využitím vestavěné analytiky a uceleném přehledu o celé firmě.

Možnosti SaaS

Připojená celofiremní řešení Propojte a optimalizujte firemní procesy mezi jednotlivými odděleními.
Získejte holistický pohled na celou vaši firmu.
Rychlejší a flexibilnější aktualizace Přístup k novým funkcím na čtvrtletní bázi.
Zvolte aktualizaci rychlostí vaší firmy, nikoliv na základě rozvrhu poskytovatele.
Snadná personalizace Rychle přizpůsobte řešení potřebám vašeho podniku.
Zachovejte cenné personalizace prostřednictvím aktualizací.
Přenositelnost dat Sdílejte a/nebo přesouvejte data mezi jednotlivými aplikacemi SaaS, místními aplikacemi a aplikacemi v privátním cloudu.
Rychle připravte, vizualizujte a analyzujte data, abyste viděli trendy a vzory.
Zahrňte data třetích stran pro bohatou analytiku.
Vestavěné analytika Přístup k datům v reálném čase.
Vyhněte se drahým, časově náročným nákladům na výstupy dat.
Rychlejší inovace s využitím vestavěných technologií Zvyšte produktivitu s vestavěnou inteligencí, která se sama učí a je adaptivní.
Inovujte rychle a nepřetržitě v celém hodnotovém řetězci pomocí umělé inteligence, strojového učení, chatbotů, digitálních asistentů, internetu věcí, blockchainu a dalších nových technologií.

Přednosti SaaS

Někteří poskytovatelé SaaS jednoduše přemístí svůj místní software do cloudu a nazvou ho SaaS. Tento model má své nevýhody a nevyužívá všech výhod modelu, který cloud poskytuje. Ve skutečnosti můžete narazit na mnoho stejných omezení jako u místních řešení, včetně značných částek za podporu, vysokých režijních nákladů souvisejících s IT v důsledku stejně pomalého procesu upgradu a odpojených systémů – což všechno snižuje inovace a agilitu ve vaší firmě.

Sada SaaS, navržená od základů pro cloud, však může poskytovat následující:

Rychlý vývoj aplikací a přístup k inovacím

Vzhledem k tomu, že inovace jsou v digitálním věku tak zásadní, chtějí firmy využít nejnovější možnosti. Sada SaaS vytvořená pro cloud urychluje inovační cykly a umožňuje vám rychlejší přístup k nejnovějším inovacím a aplikacím. Naproti tomu místní model SaaS v cloudu vyžaduje, abyste na inovace čekali, a to kvůli delším vývojovým cyklům typickým pro místní řešení a aplikace.

Propojené obchodní procesy SaaS

Firmy chtějí řešení SaaS, které podporuje procesy od nákupu po platbu nebo od objednávky po vyúčtování – bez nákladné integrace a komplexní správy. Aby to bylo možné, je moderní sada SaaS postavena na jednotné standardizované platformě, která zahrnuje společný podnikový datový model, jednotné uživatelské prostředí (včetně podpory mobilních zařízení a sociálních sítí), sdílené úrovně zabezpečení, synchronizované harmonogramy vydávání nových verzí a spoustu dalších výhod.

Produkty SaaS

ERP Cloud

Zjistěte, jak cloudová řešení plánování podnikových zdrojů (ERP) mohou vaši firmu připravit na budoucnost v oblastech účetnictví, analýzy, konsolidace, plánování, zadávání zakázek, projektů a vykazování.
Prozkoumejte podnikové plánování zdrojů
Co je ERP?
Co je SaaS ERP?

Cloud dodavatelského řetězce

Zjistěte, jak řešení Oracle Supply Chain Management & Manufacturing (SCM) podporuje inovaci a transformuje tradiční dodavatelské řetězce na flexibilní a integrované hodnotové řetězce.
Prozkoumejte SCM
Co je SCM?

Sales Cloud

Zjistěte, jak jdou řešení Oracle Sales nad rámec automatizace prodejních sil, abyste mohli optimalizovat své prodejní nasazení prostřednictvím kompletní sady možností, které posilují vztahy se zákazníky a podporují obchodní růst.
Prozkoumat Sales

Cloud pro personalistiku

Zjistěte, jak vedoucí personálních oddělení činí rychlejší, chytřejší rozhodnutí díky řešením pro personalistiku od společnosti Oracle k urychlení zapojení, produktivity a obchodní hodnoty pro organizace a jejich lidi.
Prozkoumejte HCM
Co je HCM?

Cloud pro marketing

Objevte, jak řešení Digital Marketing podporují omnikanálové zkušenosti B2B a B2C k řízení prodejů, značky a věrnosti zákazníků. Oracle Marketing podporuje marketingovou automatizaci pro sladění napříč kanály.
prozkoumejte Marketing
Co je Marketing?

Cloud pro služby

Zjistěte, jak řešení Oracle Service pomůže odlišit vaši značku poskytováním automatických, personalizovaných, vícekanálových a na znalostech založených interakcí a zákaznických služeb.
Prozkoumejte Service
Co je Customer Service?

Budoucnost SaaS

Odborníci na trhu se shodují, že budoucnost SaaS je silná. Podle zprávy společnosti Gartner z roku 2017 bude prodej řešení SaaS nadále růst o více než 23 % ročně, z 270 miliard USD v roce 2020 na více než 332 miliard USD v roce 2021.

Očekává se, že tomuto růstu budou napomáhat i inovace samotných řešení SaaS, včetně následujícího:

  • S rostoucím využíváním řešení umělé inteligence (AI) se očekává, že bude stále více součástí všech cloudových aplikací. Umělá inteligence bude hnací silou řešení adaptivní inteligence, která umožní aplikacím back-office a front-office učit se a přizpůsobovat se uživatelským datům a chování uživatelů.
  • Autonomní správa IT, umělá inteligence a strojové učení budou také hrát zásadní roli při zavádění autonomnější správy cloudových aplikací a cloudové infrastruktury, která bude méně závislá na lidech.
  • Kromě umělé inteligence a strojového učení existuje další sada adaptivních inteligentních technologií, které jsou hnací silou změn ve všech aplikacích SaaS. Zahrnují chatboty, digitální asistenty, IoT, blockchain, virtuální realitu a rozšířenou realitu. Každá z těchto technologií je stále důležitější pro digitální inovace a pokrokové poskytovatele v tom, jak rozšiřují své nabídky SaaS.
  • Oborová řešení SaaS nebo vertikální cloudové aplikace nadále podporují hloubku a horizontální propojení organizací. I když původním účelem SaaS bylo zajistit rychlé poskytování vertikálních řešení jednomu oddělení, firmy stále více potřebují a očekávají viditelnost v rámci celého podniku. S dalším vývojem aplikací očekávejte větší vertikální hloubku od poskytovatelů nabízejících mezipodnikové sady, stejně jako více rozhraní API a integrací na klíč pro hybridní cloudová řešení.

Objevte aplikace SaaS, které vám pomohou zlepšit spolupráci se zákazníky, zvýšit pružnost vašeho podniku a reagovat na změny rychleji než kdykoli předtím.