Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Co znamená „nativně cloudové“?

„Nativně cloudové“ technologie využívají cloud k tvorbě a provozování aplikací. Pro tyto technologie je typické použití kontejnerů, mikroslužeb, funkcí typu serverless, průběžných vývojových procesů a infrastruktury vyjádřené jako kód. Nativně cloudové technologie umožňují rychlejší vývoj softwaru a tvorbu aplikací, které jsou odolné, spravovatelné, sledovatelné a dynamicky škálovatelné až na úroveň globálních podniků.

Oracle je členem kategorie Platinum sdružení Cloud Native Computing Foundation, které na některé projekty dohlíží. Podle prohlášení CNCF „umožňují nativně cloudové technologie vývojářům softwaru urychlit tvorbu velkých projektů“. Viz třeba následující příklady:

 • Použití kontejnerů poskytuje větší konzistentnost prostředí, rychlejší nasazování, přenositelnost a škálovatelnost
 • Použití mikroslužeb umožňuje jednotlivým týmům vytvářet a testovat různé části aplikace současně a tím urychlit vývoj softwaru
 • Pomocí průběžné integrace mohou vývojáři rychle provádět iterace sestavení softwaru
 • Použití infrastruktury jako kódu zkracuje čas potřebný pro nasazení serverů, úložišť a síťových technologií, což zvyšuje efektivitu

CERN využívá Kubernetes k urychlení nasazení řešení WebLogic

“Platforma Kubernetes a kontejnery umožňují organizaci CERN vylepšit nasazování stěžejních aplikací Java, omezit tak činnosti spojené s údržbou a více se zaměřit na potřeby vývojářů včetně zlepšení jejich pracovního rozhraní pro Oracle WebLogic Server. K tomu nám společnost Oracle poskytla nástroj s otevřeným zdrojovým kódem, který nám pomohl výrazně zkrátit čas potřebný ke konfiguraci serveru WebLogic. Pracujeme i na využití infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure a kontejnerů Kubernetes, umožňujících nahradit současná řešení pro obnovu po havárii našich databází a serveru WebLogic.”

Antonio Nappi, DevOps Engineer, CERN

 

„Sauce je platforma pro týmovou spolupráci a tvorbu videa, která firmám umožňuje vytvářet autentický videoobsah. Řešení Oracle Container Engine for Kubernetes v prostředí Oracle Cloud Infrastructure nám pomohlo rozšířit naši cloudovou platformu pro spolupráci s využitím videa na globální uživatelskou základnu, což nám umožnilo zvětšit uživatelskou komunitu a zároveň zvýšit spolehlivost a výkon, zejména v oblasti překódování a tvorby videa.“

Jon Girven, spoluzakladatel a technický ředitel, Sauce Video

Výzvy v oblasti nativních cloudových služeb a hodnota, kterou poskytuje společnost Oracle

Výzvy v oblasti nativních cloudových služeb

Cloud Native Challenges

Nativní cloudové technologie vyžadují, aby si vývojáři, specialisté na DevOps a softwaroví architekti osvojili nový soubor postupů, což s sebou může nést některé problémy.

 • Přístup „udělej si sám“ mnohdy nezajistí spolehlivost, bezpečnost, škálovatelnost a možnosti správy na podnikové úrovni
 • Fragmentované nástroje může být obtížené navzájem integrovat a jejich údržba může být nákladná
 • Proprietární řešení mohou způsobit závislost organizací na dodavateli, který používá vlastní rozhraní API a nestandardní softwarové sady.

Hodnota společnosti Oracle pro nativní cloudové technologie

Value for Cloud Native

Oracle nabízí sadu služeb, které umožní zvýšit produktivitu, snížit riziko a urychlit inovace ve veřejném, privátním a hybridním cloudu.

 • Nativní cloudové služby Oracle urychlují a usnadňují nasazování, monitorování a škálování vašich aplikací
 • Nativní cloudové služby Oracle mají podnikovou úroveň a k vytvoření vysoce dostupné, zabezpečené a výkonné infrastruktury využívají Oracle Cloud
 • Nativní ploudové služby Oracle jsou založeny na nezměněném otevřeném (open source) softwaru, což umožňuje využívat interoperabilní technologie on-premises i v cloudu
 • Nativní cloudové služby Oracle představují komplexní platformu zahrnující kontejnery, procesy tvorby aplikací, infrastrukturu jako kód, funkce typu serverless, monitorování a upozornění, oznámení, události, streamování atd.

Nativní cloudové služby Oracle

Ikona Container Engine for Kubernetes

Container Engine for Kubernetes

Obecná dostupnost

Tato spravovaná služba nabízí pohodlné prostředí pro vývojáře a je připravená k podnikovému použití. Využívá vysoce dostupné clustery Kubernetes, které poskytují řízení, zabezpečení a výkon prostředí Oracle Cloud Infrastructure a zároveň drží krok i kompatibilitu s ekosystémem CNCF.

Ikona registru

Registr

Obecná dostupnost

Vysoce dostupná služba registru kontejnerů, která uživateli umožňuje snadno ukládat a sdílet bitové kopie kontejnerů. Registr umožňuje uživateli ukládat a načítat bitové kopie pomocí příkazového řádku Dockeru nebo ukládat bitové kopie přímo do prostředí služby Oracle Container Engine for Kubernetes.

Ikona Oracle Functions

Oracle Functions

Omezená dostupnost

Škálovatelné funkce typu serverless s více vlastníky umožňují uživatelům zaměřit se na psaní kódů pro potřeby podnikání, aniž by museli cokoli vědět o konceptech infrastruktury. Uživatelé budou platit pouze za využitý výpočetní čas a v době, kdy kód nepoběží, neplatí nic.

Ikona streamování

Streamování

Omezená dostupnost

Tato vysoce dostupná a škálovatelná streamovací platforma s více vlastníky usnadňuje sběr a správu streamovaných dat. Streamování lze použít v oblastech, jako je IoT, zabezpečení nebo dodavatelský řetězec, kde jsou z různých zdrojů shromažďovány velké objemy dat, které je třeba zpracovat v reálném čase.

Ikona správce prostředků

Správce prostředků

Omezená dostupnost

Tato spravovaná služba dokáže zajistit všechny prostředky a služby řešení Oracle Cloud Infrastructure. Správce prostředků omezuje chyby v konfiguraci a zvyšuje produktivitu tím, že spravuje infrastrukturu deklarativně (tj. přístup „infrastruktura jako kód“) pomocí standardního, v oboru využívaného nástroje Terraform.

Ikona monitorování

Monitorování

Omezená dostupnost

Tato integrovaná služba přináší metriky ze všech prostředků a služeb řešení Oracle Cloud Infrastructure. Pomocí předem nadefinovaných metrik a řídicích panelů nebo pomocí rozhraní API této služby můžete získat celkový přehled o stavu, výkonu a kapacitě systému. Mezi monitorovací služby patří alarmy určené ke sledování těchto metrik a podniknutí kroků v případě, že se metriky odlišují nebo překročí určené limity. Alarmy představují klíčovou službu pomáhající uživatelům dosáhnout cílů úrovně služeb a vyhnout se přerušením.

Ikona oznámení

Oznámení

Omezená dostupnost

Tato škálovatelná služba odesílá zprávy do distribuovaných komponent, např. do e-mailu nebo do služby PagerDuty. Pomocí těchto upozornění mohou uživatelé snadno doručovat zprávy o prostředí Oracle Cloud Infrastructure velkému počtu odběratelů prostřednictvím schématu publikování a odebírání.

Ikona událostí

Události

Připravujeme

Tato nabídka umožňuje uživatelům reagovat na změny stavu prostředků Oracle Cloud Infrastructure, ať jsou vyvolány systémem, nebo akcí uživatele . Události mohou ukládat informace do objektového úložiště nebo vyvolat akci funkcí Oracle Functions – informovat uživatele prostřednictvím upozornění nebo aktualizovat externích služby prostřednictvím streamování.