Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.

 

Časté otázky

Správa a řízení řešení Oracle Cloud

Služby pro správu a řízení řešení Oracle Cloud umožňují zbavit se manuální práce spojené s tradičními řešeními pro monitorování, správu a řízení aplikací a infrastruktury. Zákazníci mohou využívat různé kombinace těchto služeb pro celou šíři provozních datových sad, tak jak potřebují pro správu místních prostředí, prostředí Oracle Cloud, hybridních cloudových prostředí nebo prostředí tvořených více cloudy.

Služby pro správu řešení Oracle Cloud

Application Performance Monitoring

Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service poskytuje vývojovým a provozním týmům informace, které potřebují k rychlému nalezení a vyřešení problémů s aplikacemi. V jednotné datové sadě získáte všechny informace o výkonu pro své koncové uživatele a aplikace (s přidruženými protokoly aplikací).

Log Analytics

Oracle Log Analytics Cloud Service monitoruje, agreguje, indexuje a analyzuje všechna data protokolů z vašich aplikací a infrastruktury. Uživatelé tak mohou tato data vyhledávat, prozkoumávat a korelovat, což urychluje řešení problémů, poskytuje přehled o provozu a zlepšuje rozhodování.

IT Analytics

Oracle IT Analytics Cloud Service poskytuje kompletní přehled o výkonu, dostupnosti a kapacitě investic do aplikací a infrastruktury, což umožňuje podnikovým a IT manažerům, analytikům a správcům přijímat zásadně důležitá rozhodnutí o jejich prostředcích IT.

Infrastructure Monitoring

Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service monitoruje z jedné platformy stav celé vaší IT infrastruktury, v místním prostředí i v cloudu. Díky proaktivnímu monitorování napříč úrovněmi dostávají správci upozornění na problémy a mohou je diagnostikovat a řešit dříve, než ovlivní koncové uživatele.

Resource Manager

Resource Manager je spravovaná služba, která dokáže zřizovat všechny prostředky a služby řešení Oracle Cloud Infrastructure. Resource Manager omezuje chyby v konfiguraci a zvyšuje produktivitu tím, že spravuje infrastrukturu deklarativně (tj. s využitím přístupu „infrastruktura jako kód“) pomocí standardního, v oboru využívaného nástroje Hashicorp Terraform®.

Notifications

Notifications je plně spravovaná služba publikování a odběru, která umožňuje nabízení zpráv ve velkém rozsahu a s vysokou spolehlivostí.

Monitoring

Služba Oracle Cloud Infrastructure Monitoring poskytuje potřebné informace, která vám umožňují porozumět stavu vašich prostředků, optimalizovat výkon vašich aplikací a reagovat na anomálie v reálném čase.

Příklady použití

Oracle Cloud Infrastructure nabízí řešení podporující případy použití, jako je řízení nákladů, přístupu a zdrojů. 

Přehled o využití a nákladech díky datům, kterým můžete věřit

V kterémkoli okamžiku budete mít aktuální přehled o využití a výdajích v celé vaší organizaci. Filtry umožňují sledovat výdaje a analyzovat trendy v časových obdobích, která si sami definujete. Můžete snadno přejít k podrobnostem o využití a nákladech pro jednotlivé služby a s pomocí filtrování podle oddílů a značek přesně analyzovat výdaje podle oddělení, týmu nebo projektu. Jedinečné definované značky společnosti Oracle jsou založeny na schématech a pomáhají zajistit integritu využití a současně poskytují informace pro sledování nákladů, na které se můžete spolehnout.

 

Rozdělení prostředků podle vaší organizační struktury

Služba Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management poskytuje uživatelům flexibilitu, tak aby mohli prostředky IT uspořádat podle hierarchií oddělení. Oddíly umožňují rozdělit prostředky a usnadňují měření využití a fakturaci v jednotlivých odděleních nebo obchodních jednotkách.

 

Zajištění zabezpečeného přístupu umožňující plnit požadavky na dodržování předpisů

Služba Oracle Identity and Access Management umožňuje uživatelům ověřovat a autorizovat přístup ke službám Oracle Cloud Infrastructure. Vytvářením logických skupin uživatelů a uplatňováním zásad dosáhnete jasného oddělení povinností pro účely dodržování předpisů. Pomocí snadno definovatelných zásad společnosti Oracle mohou uživatelé například zajistit, že k síťovým prostředkům bude mít přístup pouze jejich síťová skupina.

 

Volání služeb cloudové infrastruktury v aplikacích

Objekty zabezpečení instancí v rámci služby Identity and Access Management umožňují autorizovat instanci k volání rozhraní API ve veřejných službách Oracle Cloud Infrastructure, což odstraňuje potřebu konfigurovat pověření uživatelů nebo konfigurační soubor. Uživatelé mohou například spustit skript v jazyce Python, který určité instanci povoluje číst data z úložiště objektů.

 

Zjednodušení správy prostředků ve vývojovém i produkčním prostředí

Služba Oracle Cloud Infrastructure Tagging kombinuje flexibilitu značek ve volném tvaru s kontrolou poskytovanou definovanými značkami, a pomáhá tak zefektivnit správu prostředků IT. Jedinečné definované značky společnosti Oracle jsou založeny na schématech a pomáhají eliminovat spam ve značkách a současně zajišťují lepší kontrolu nad prostředky používanými více odděleními. Můžete například přiřadit značky prostředků k případům použitím ve vývojovém a produkčním prostředí, což vám umožní jasně rozlišit jejich účel a v případě potřeby provádět hromadné akce.

 

Monitorování přístupu k prostředkům

Oracle Audit poskytuje kompletní přehled o všech veřejných aktivitách rozhraní API ve vašem účtu. Můžete automaticky protokolovat události, které lze načítat, ukládat a analyzovat pro účely zabezpečení, dodržování předpisů a optimalizace zdrojů.