Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Definice formátu JSON

Data jsou mimořádně důležitá. Ale vědět, jak správně pracovat s různými daty, je v současnosti ještě důležitější. Programátoři, vývojáři a profesionálové v oblasti IT potřebují převádět naplněné datové struktury z libovolného jazyka do formátů, které jiné jazyky a platformy dokáží rozpoznat. JavaScript Object Notation (JSON) je formát určený pro výměnu dat, který tento požadavek splňuje.

Datový formát JSON si vývojáři oblíbili díky jeho pro člověka čitelnému textu, který je jednoduchý, vyžaduje méně kódování a lze jej rychleji zpracovávat.

Datové typy formátu JSON a jejich příklady

Formát JSON lze používat v programech vytvořených v jazyku JavaScript, aniž by bylo nutné provádět analýzu nebo serializaci. Jde o textový způsob zastoupení literálů objektů, polí a skalárních dat v jazyku JavaScript.

Formát JSON umožňuje relativně snadné čtení a zápis, zatímco software jej může snadno analyzovat a generovat. Často se používá k serializaci strukturovaných dat a jejich výměně přes síť, zpravidla mezi serverem a webovými aplikacemi.

Při detailním pohledu se formát JSON skládá z datových typů.

 1. Řetězec
 2. Číslo
 3. Logická hodnota
 4. Null
 5. Objekt
 6. Pole

Řetězec

Řetězec se ve formátu JSON skládá ze znaků Unicode uvozených zpětným lomítkem (\).

Příklad


 { "name" : "Jones" }
 

Číslo

Číslo se ve formátu JSON řídí formátem s plovoucí desetinnou čárkou a dvojitou přesností podle jazyku JavaScript.

Příklad

 {
 "number_1" : 210,
 "number_2" : 215,
 "number_3" : 21.05,
 "number_4" : 10.05
 }
 

Logická hodnota

Logické hodnoty jsou označeny buď jako true, nebo false. Logické hodnoty nejsou uvedeny v uvozovkách a je s nimi zacházeno jako s řetězcovými hodnotami.

Příklad

 { "AllowPartialShipment" : false }
 

Null

Null je prázdná hodnota. Když není klíči přiřazena žádná hodnota, lze s ním zacházet jako s hodnotou null.

Příklad

 { "Special Instructions" : null }
 

Objekt

Datový typ objekt ve formátu JSON je sada dvojic název a hodnota vložená mezi znaky {} (složené závorky). Klíče musí být jedinečné řetězce oddělené čárkou.

Příklad

 {
 "Influencer" : { "name" : "Jaxon" , "age" : "42" , "city" , "New York" }
 }
 

Pole

Datový typ pole je uspořádaná kolekce hodnot. Ve formátu JSON musí být hodnoty obsažené v poli typu řetězec, číslo, objekt, pole, logická hodnota nebo null.

Příklad

 {
 
 "Influencers" : 
 {
 "name" : "Jaxon", 
 "age" : 42, 
 "Works At" : "Tech News"
 }
 
 {
 "name" : "Miller", 
 "age" : 35
 "Works At" : "IT Day"
 }
 
 ] 
 }
 

Teď, když jsme identifikovali a popsali formát JSON a jeho datové typy, prozkoumáme způsoby jejich použití.

Nejvhodnější případy použití formátu JSON

Kurz k formátu JSON
Seznamte se s novými funkcemi pro práci s dokumenty JSON uloženými v databázi.

1. Generování objektu JSON z dat generovaných uživatelem
Formát JSON je dokonalý pro ukládání dočasných dat. Dočasnými daty mohou být například data generovaná uživatelem, jako je odeslaný formulář na webu. Formát JSON lze rovněž použít jako datový formát pro libovolný programovací jazyk, pokud má být zajištěna vysoká úroveň interoperability.

2. Přenos dat mezi systémy
Databáze webu má k dispozici poštovní adresu zákazníka, ale tuto adresu je nutné ověřit přes rozhraní API, zda je platná. Odešlete data adresy ve formátu JSON do rozhraní API služby pro ověřování adres.

3. Konfigurace dat pro aplikace
Při vývoji aplikací potřebuje každá aplikace přihlašovací údaje pro připojení k databázi a také cestu k souboru protokolu. Přihlašovací údaje a cestu k souboru protokolu lze uvést v souboru JSON, který bude dostupný a bude podporovat čtení.

4. Zjednodušení složitých datových modelů
Formát JSON zjednodušuje složité dokumenty až po komponenty, které byly identifikovány jako významné, převedením procesu extrakce dat na předvídatelný a člověkem čitelný soubor JSON.

Proč je formát JSON oblíbený mezi vývojáři

Příručka pro vývojáře JSON
Umožňuje hlouběji pochopit, jak lze změnit aplikace bez změny schémat úložiště.

Formát JSON se výrazně prosadil v oblastech programování kódu rozhraní API a webových služeb, protože urychluje výměnu dat a výsledky webových služeb. Je textový, jednoduchý a jeho datový formát lze snadno analyzovat, aniž by analýza vyžadovala další kód. Formát JSON představuje také ideální volbu pro webové služby, neboť vyžadují vracet a zobrazovat velká množství dat.

Co je databáze dokumentů?

Databáze dokumentů je typ nerelační databáze, který je určen k ukládání, načítání a správě informací orientovaných na dokumenty. Databáze dokumentů ukládají data do kolekcí tvořených dokumenty, takže nepoužívají předem definovaná schémata. Databázemi dokumentů jsou například databáze NoSQL a databáze JSON.

Databáze dokumentů jsou mezi vývojáři velmi oblíbené, protože ukládají data ve formátu dokumentů (polostrukturovaném) a nikoli v relačním (strukturovaném). Nabízejí větší flexibilitu, neboť vývojáři nemusí předem plánovat schémata a mohou v kódu aplikací používat stejný formát, který již používají. Není tak vyžadováno důkladné plánování jako u databází SQL, takže databáze dokumentů jsou vhodné pro rychle se vyvíjející schémata, která se mohou při vývoji softwaru běžně vyskytovat. To však může být na úkor rychlosti, velikosti a specifičnosti.

Pokud jde o výběr mezi relační databází a databází dokumentů, vývojáři si musí pečlivě promyslet, jaké operace mají v úmyslu s daty provádět. Práce s velkými objemy neuspořádaných dat zpravidla vyžaduje databázi dokumentů. Naopak práce se strukturovanými daty obvykle vyžaduje relační databázi. Vývojáři si samozřejmě mohou vybrat konvergovanou databázi, aby získali to nejlepší z obou světů.

Co je databáze dokumentů JSON?

Aplikace, které používají různé datové typy JSON a dotazovací jazyk orientovaný na formát JSON, mohou uskutečňovat interakce s daty uloženými v databázi dokumentů JSON. Databáze dokumentů JSON rovněž poskytuje nativní podporu formátu JSON.

Charakteristické vlastnosti, které definují databázi dokumentů JSON:

 • Databáze dokumentů JSON je nerelační databáze určená k ukládání dokumentů JSON a dotazování na tyto dokumenty.
 • Data JSON uložená v databázi jsou textová, ale text lze uložit pomocí datového typu BLOB, VARCHAR2, CLOB nebo binárního datového typu JSON v databázi verze 21c.
 • K datům JSON uloženým v databázi lze přistupovat podobným způsobem jako k datům z jiných databází, včetně použití rozhraní OCI, .NET a JDBC.
 • Data JSON v databázi dokumentů JSON je možné ukládat, indexovat a dotazovat, aniž by bylo vyžadováno schéma definující data.

Práce s databází dokumentů JSON

Jak již bylo uvedeno, JSON je formát pro jednoduchý přenos dat, který se stal standardem pro výměnu dokumentů. Nyní se dozvíte, jak ukládat data JSON do databáze dokumentů JSON a provádět jejich správu.

Ukládání dat JSON

K ukládání dat JSON do databáze dokumentů JSON jsou používány sloupce s datovými typy VARCHAR2, CLOB, BLOB nebo binárním datovým typem JSON v databázi verze 21c. Výběr použitého datového typu zpravidla závisí na velikosti dokumentů JSON. Ukládání dat JSON do databáze pomocí standardních datových typů SQL umožňuje zacházet s daty JSON jako s jakýmkoli jiným datovým typem.

Správa dat JSON

Provádět správu dat JSON a manipulovat s tabulkami v databázi dokumentů JSON lze bez ohledu na datový typ. Výběr použité tabulky zpravidla závisí na velikosti dokumentů JSON. Jednou z vlastností databáze je schopnost snadno replikovat tabulky, jejichž sloupce používají data JSON.

Případy použití databáze dokumentů JSON

Aplikace s dokonaleji individuálně přizpůsobeným prostředím
Poskytněte zákazníkům přitažlivé individuálně přizpůsobené prostředí a doporučení v reálném čase pro více digitálních vlastností.

Správa obsahu a katalogu
Vyvíjejte služby pro správu obsahu a katalog produktů, které dokáží zpracovat širokou škálu atributů a metadat.

Integrované aplikace IoT
Vytvářejte integrované aplikace pro clickstreamové, monitorovací, protokolovací a senzorové systémy, které zpracovávají miliony zápisů a čtení za sekundu a generují nové poznatky bez vlivu na přesnost dat.

Nativní databáze dokumentů JSON poskytuje vývojářům možnost prohlížet, vytvářet a v konečném důsledku získat více informací.

Nejenže jsou zákazníci v databázi identifikováni prostřednictvím jmen a adres, ale jejich příslušné atributy lze přiřadit jako hodnoty, aby se objevily v polích pro individuálně přizpůsobená doporučení produktů a působivější interakce.

Efektivnost dat JSON závisí výhradně na tom, jak je databáze podporuje.

Data JSON a autonomní databáze

Databáze dokumentů JSON nabízí v oblasti ukládání a správy nejen nativní podporu pro datové typy JSON, ale také snadnou migraci, vývoj s minimálním množstvím kódu a stabilní schémata nevyžadující provádění změn. Co kdyby existoval způsob, jak využít výhody formátu JSON v bezserverovém prostředí? Cloudová databáze dokumentů zjednodušuje vývoj aplikací JSON pomocí automatizovaného zřizování, škálování a oprav a současně poskytuje 99,995% dostupnost.

Podívejte se na video s úvodními informacemi o řešení Oracle Autonomous JSON Database.