Řada řešení Zero Data Loss Recovery Appliance

 

Rychlost. Integrace.
Zero Data Loss.

V databázích Oracle jsou uloženy vaše nejdůležitější informace. Je třeba je neustále chránit a v případě jakéhokoli výpadku je rychle a spolehlivě obnovit bez ohledu na příčinu, ať už šlo o lidskou chybu, selhání systému, kybernetický útok nebo přírodní pohromu.

K eliminaci ztráty dat a urychlení jejich obnovy potřebujete řešení integrované s databází Oracle.

 

Až 10krát rychlejší obnovení databáze

Rychlost

Dojde-li k výpadku databáze Oracle, její rychlé obnovení je podstatné. Řešení Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance výrazně zkracuje prostoje a související náklady. Díky svému jedinečnému propojení s databází Oracle Database odstraňuje mnoho tradičních ručních kroků obnovy a ostatní kroky urychluje. Vaše databáze mohou být opět v provozu 10x rychleji a s menším úsilím než kdy dříve.

 

O 50 procent nižší náklady na ochranu dat

Integrace

Kdo ví jak chránit databázi Oracle lépe než Váš Oracle DB tým? Zero Data Loss Recovery Appliance je jediný optimalizovaný systém na světě navržený přímo pro ochranu vašich cenných informací v databázi Oracle. Těsná integrace a jedinečné funkce pomáhají eliminovat riziko ztráty dat, zjednodušit proces jejich ochrany a zachovat výkon produkčních databází.

 

Až 80 000x nižší riziko ztráty dat

Zero Data Loss

Řešení Zero Data Loss Recovery Appliance umožňuje obnovit všechny kritické firemní údaje, dokonce i transakce uskutečněné v poslední sekundě před výpadkem. Jedinečná integrace s databází Oracle Database umožňuje obnovení dat do stavu odpovídajícího libovolnému bodu v minulosti.

Dojde-li k výpadku databáze Oracle, její rychlé obnovení je podstatné. Řešení Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance výrazně zkracuje prostoje a související náklady. Díky svému jedinečnému propojení s databází Oracle Database odstraňuje mnoho tradičních ručních kroků obnovy a ostatní kroky urychluje. Vaše databáze mohou být opět v provozu 10x rychleji a s menším úsilím než kdy dříve.

Obecná zálohovací zařízení se zaměřují na účinnost zálohování. Řešení Zero Data Loss Recovery Appliance však bylo od základu navrženo k optimalizaci výkonu při obnovení databáze Oracle Database. Jeho škálovatelná architektura přináší rychlé zálohování a obnovu a při přidávání dalších výpočetních nebo úložných serverů dosahuje lineárního zvyšování propustnosti. Díky tomu můžete konsolidovat ochranu databáze Oracle Database v rámci celého podniku. Strategie neustálých inkrementálních záloh navíc umožňuje dosáhnout až 5x vyššího výkonu při zálohování než s obecnými zálohovacími systémy.

Řešení Zero Data Loss Recovery Appliance nabízí ještě více výhod při obnově kritických firemních dat. Obnovuje pouze ty databázové bloky, které jsou pro daný bod v čase potřebné, snižuje rizika automatizací až 75 % kroků ruční obnovy a urychluje opětovnou dostupnost vašich databází až desetinásobně oproti tradičním zálohovací zařízením.

Kdo ví jak chránit databázi Oracle lépe než tým Oracle Database? Zero Data Loss Recovery Appliance je jediný optimalizovaný systém na světě navržený přímo pro ochranu vašich cenných informací v databázi Oracle Database. Těsná integrace a jedinečné funkce pomáhají eliminovat riziko ztráty dat, zjednodušit proces jejich ochrany a zachovat výkon produkčních databází.

Unikátní integrace databáze Oracle Database a zařízení pro obnovu umožňuje chránit změny databází v reálném čase ve stejnou dobu, kdy jsou změny zapisovány do lokálního úložiště databáze. Integrace s databází Oracle Database také umožňuje zálohy automaticky ověřovat, což eliminuje hlavní příčinu neúspěšných záloh a obnov a zvyšuje výkon produkčních databází.

Jedinečné propojení databáze Oracle a zařízení konsoliduje systémy ochrany dat v rámci vašeho podniku, zjednodušuje správu a snižuje náklady na ochranu dat o více než 50 procent.

Řešení Zero Data Loss Recovery Appliance umožňuje obnovit všechny kritické firemní údaje, dokonce i transakce uskutečněné v poslední sekundě před výpadkem. Jedinečná integrace s databází Oracle Database umožňuje obnovení dat do stavu odpovídajícího libovolnému bodu v minulosti.

Finanční transakce v současnosti probíhají 24 hodin denně, globální továrny nepřetržitě aktualizují systémy ERP a senzory IoT shromažďují tisíce vzorků dat za minutu. Nikdo nechce ztratit transakce, ručně aktualizovat inventární záznamy nebo přijít o kritický datový bod snímače, který by mohl způsobit poruchu zařízení.

Chráníte-li své databáze Oracle Database pomocí řešení Zero Data Loss Recovery Appliance, nemusíte se ztráty transakcí obávat. Jeho architektura umožňuje obnovu do libovolného bodu v čase, a to i v případě, že dojde k ohrožení kritických firemních dat v původních systémech v důsledku chyby nebo kybernetického útoku.

Změny databáze se promítají přímo z paměti databázového serveru do zařízení pro obnovení. To umožňuje zkrácení intervalů bodů obnovení, které v tradičních zálohovacích systémech dosahují až jednoho dne, na méně než jednu sekundu. Architektura řešení je založena na osvědčeném škálovatelném návrhu s vysokou dostupností bez slabých míst, vaše data s intervaly bodů obnovení kratšími než jedna sekunda jsou tak vždy chráněna a v případě potřeby jsou kdykoli k dispozici.

Protože obnovení je zásadní

Řešení Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance přináší jistotu obnovení potřebnou k ochraně veškerých kritických firemních informací.

 

Ředitelé řízení rizik

 • Snížit rizika krátkodobé i dlouhodobé ztráty dat spolu s integrovanou ochranou dat vytvořenou speciálně pro databázi Oracle Database.

  • Snížit rizika ztráty dat
  • Rychle obnovit transakce do libovolného předchozího stavu
  • Zlepšit obnovení po chybách, kybernetických útocích a haváriích
  • Zjednodušit zajištění souladu s předpisy
 

Správa IT

 • Využijte jedinečnou integraci Oracle Database k obnovení kritických dat a snižte náklady.

  • Garance RPO (Recovery Point Objective) kratší než jedna sekunda
  • Zvýšit produktivitu IT a zkrátit prostoje automatizací obnovy
  • Zvýšit výkon databázového serveru snížením zátěže při ověřování
  • Redukovat složitost a snížit náklady na ochranu dat v databázi
 

Správci databází

 • Akcelerujte výkon aplikací a databází a zjednodušte administraci automatizovanou správou.

  • Zlepšit obnovitelnost databáze
  • Zrychlit obnovu databáze
  • Zkrátit zálohovací okna a zvýšit výkon produkčního databázového serveru
  • Trvalý přehled o stavu obnovitelnosti díky přehledům a výstrahám v reálném čase
Rychlejší zálohování a zaručená obnova dat ve společnosti GE
Logo GE
Společnost GE Aviation zkracuje zálohování a zaručuje obnovu

Vedoucí platformy ERP pro USA ve společnosti GE Aviation popisuje, jak řešení Zero Data Loss Recovery Appliance společnosti Oracle zkrátilo zálohování databáze Oracle Database a zajistilo obnovu.

Zjistit více

Wikibon – Zjednodušením ochrany dat dosáhnete zvýšení TCO a hodnoty
Zjednodušením ochrany dat dosáhnete zvýšení TCO a hodnoty

Společnost Wikibon zkoumá, jak pomocí řešení Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance využít nejlepší postupy zálohování a obnovy databáze Oracle a dosáhnout tak snížení složitosti a zvýšení TCO a podnikové hodnoty.

video o omezení rizika
Snížit rizika ztráty dat a zlepšit Váš rizikový profil

Pochopte, jak vám může společnost Oracle pomoci vylepšit rizikový profil pomocí integrovaného řešení, které poskytuje komplexní ochranu v reálném čase a rychlé obnovení kritických firemních informací.

infografika-Obnova databáze bez zbytečného dramatu
Obnova databáze bez zbytečného dramatu

Interaktivně si prohlédněte kvantitativní a kvalitativní přínosy u čtyř zákazníků poté, co migrovali zálohování a obnovu pro Oracle Database na řešení Zero Data Loss Recovery Appliance.

Zpráva IDC - Transakční DVR pro podniky
Transakční DVR pro podniky

Společnost IDC zkoumá řešení Zero Data Loss Recovery Appliance společnosti Oracle a roli, kterou může hrát ve zlepšování úrovně služeb u všech typů databází Oracle.

Snižování rizika tváří v tvář kybernetickým útokům
Snižování rizika tváří v tvář kybernetickým útokům

Podívejte se, jak řešení Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance poskytuje nepřetržitou ochranu dat pro vaše databáze Oracle Database a pomáhá v rychlejším obnovení dat po kybernetických útocích a napadení ransomwarem.

Navrženo pro obnovu databáze
Navrženo pro obnovu databáze

Přečtěte si, jak řešení Zero Data Loss Recovery Appliance pomáhá minimalizovat riziko s lepší ochranou pro klíčové databáze Oracle Database.

Produkty Zero Data Loss Recovery Appliance

Zero Data Loss Recovery Appliance X8

Řešení Zero Data Loss Recovery Appliance X8 společnosti Oracle nabízí škálovatelnou a specializovanou ochranu Oracle Database, která je jedinečně propojena s databází Oracle a pomáhá eliminovat riziko ztráty dat a urychlit obnovu důležitých podnikových informací.

Kontaktujte nás