Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Rychlé. Integrované. Zero Data Loss.

V databázích Oracle jsou uloženy vaše nejdůležitější informace. Je třeba je neustále chránit a v případě jakéhokoli výpadku je rychle a spolehlivě obnovit bez ohledu na příčinu, ať už šlo o lidskou chybu, selhání systému, kybernetický útok nebo přírodní pohromu.

K eliminaci ztráty dat a urychlení jejich obnovy potřebujete řešení integrované s databází Oracle.

Rychlost

Dojde-li k výpadku databáze Oracle, její rychlé obnovení je podstatné. Řešení Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance výrazně zkracuje prostoje a související náklady. Díky svému jedinečnému propojení s databází Oracle Database odstraňuje mnoho tradičních ručních kroků obnovy a ostatní kroky urychluje. Vaše databáze mohou být opět v provozu 10x rychleji a s menším úsilím než kdy dříve.

Integrace

Kdo ví jak chránit databázi Oracle lépe než Váš Oracle DB tým? Zero Data Loss Recovery Appliance je jediný optimalizovaný systém na světě navržený přímo pro ochranu vašich cenných informací v databázi Oracle Database. Těsná integrace a jedinečné funkce pomáhají eliminovat riziko ztráty dat, zjednodušit proces jejich ochrany a zachovat výkon produkčních databází.

Zero Data Loss

Řešení Zero Data Loss Recovery Appliance umožňuje obnovit všechny kritické firemní údaje, dokonce i transakce uskutečněné v poslední sekundě před výpadkem. Jedinečná integrace s databází Oracle Database umožňuje obnovení dat do stavu odpovídajícího libovolnému bodu v minulosti.

Když dojde k výpadku databáze Oracle, její rychlé obnovení je podstatné. Řešení Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance výrazně zkracuje prostoje a související náklady. Díky svému jedinečnému propojení s databází Oracle Database odstraňuje řadu tradičních kroků ručně prováděné obnovy a ostatní kroky urychluje. Vaše databáze mohou být opět v provozu 10x rychleji a s menším úsilím než kdy dříve.

Generická záložní zařízení se zaměřují na účinnost zálohování. Na druhou stranu zařízení Zero Data Loss Recovery Appliance bylo od základů navrženo na optimalizaci výkonu při obnovení Oracle Database. Jeho škálovatelná architektura zajišťuje rychlé zálohování a obnovení i lineární nárůst výkonu při přidáváním serverů a storage kapacity. Výsledkem je konsolidace ochrany Oracle Database v rámci vašeho podniku. Strategie neustálých inkrementálních záloh navíc umožňuje dosáhnout až 5x vyššího výkonu při zálohování než s obecnými zálohovacími systémy.

Zero Data Loss Recovery Appliance nabízí ještě větší výhody při obnovování důležitých obchodních dat. Obnovuje pouze ty databázové bloky, které jsou potřeba k požadovanému časovému bodu, redukuje rizika díky automatizací až 75 procent manuálních úkonů při obnovení a zkracuje čas zpřístupnění obnovených databází až desetinásobně oproti tradičním řešením pro zálohování.

Kdo ví jak chránit databázi Oracle lépe než Váš Oracle DB tým? Zero Data Loss Recovery Appliance je jediný optimalizovaný systém na světě, který byl vytvořen na ochranu vašich cenných informací Oracle Database. Těsná integrace a jedinečné funkce pomáhají eliminovat riziko ztráty dat, zjednodušit proces jejich ochrany a zachovat výkon produkčních databází.

Jedinečná integrace při návrhu Oracle Database a ZDLRA umožňuje chránit změny databází v reálném čase, ve stejném momentu, kdy jsou tyto změny zapsány na databázové úložiště. Integrace s databází Oracle Database také umožňuje zálohy automaticky ověřovat, což eliminuje hlavní příčinu neúspěšných zálohování a obnovení a zvyšuje výkon produkčních databází.

Jedinečná integrace při návrhu Oracle Database a ZDLRA konsoliduje systém ochrany dat napříč celým vaším podnikem a usnadňuje tak správu a snižování nákladů na ochranu dat o více než 50 procent.

Řešení Zero Data Loss Recovery Appliance umožňuje obnovit všechny kritické firemní údaje, dokonce i transakce uskutečněné v poslední sekundě před výpadkem. Jedinečná integrace s databází Oracle Database umožňuje obnovení dat do stavu odpovídajícího libovolnému bodu v minulosti.

Finanční transakce v současnosti probíhají 24 hodin denně, továrny po celém světě nepřetržitě aktualizují systémy ERP a senzory IoT shromažďují tisíce vzorků dat za minutu. Nikdo nechce ztratit transakce, ručně aktualizovat inventární záznamy nebo přijít o kritický datový bod snímače, který by mohl způsobit poruchu zařízení.

Když používáte řešení Zero Data Loss Recovery Appliance k ochraně databází Oracle, nemusíte mít obavu ze ztráty transakcí. Jeho návrh umožňuje obnovu do libovolného bodu v čase, a to i v případě, že dojde k ohrožení kritických firemních dat v původních systémech v důsledku chyby nebo kybernetického útoku.

S využitím zaprotokolování změn databáze přímo z paměti databázového serveru na zařízení pro obnovení se čas nutný pro obnovení snižuje z celého dne na úroveň zlomků sekund. A protože je architektura postavena na osvědčeném, vysoce dostupném designu bez single point of failure, jsou vaše data vždy chráněna s odstupem menším než jedna sekunda a jsou k dispozici v případě potřeby

Protože obnovení je zásadní

Řešení Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance přináší jistotu obnovení potřebnou k ochraně veškerých kritických firemních informací.

Ředitelé řízení rizik

Snížit rizika krátkodobé i dlouhodobé ztráty dat spolu s integrovanou ochranou dat vytvořenou speciálně pro databázi Oracle Database.

 • Snížit rizika ztráty dat
 • Rychle obnovit transakce do libovolného předchozího stavu
 • Zlepšit obnovení po chybách, kybernetických útocích a haváriích
 • Zjednodušit zajištění souladu s předpisy

Správa IT

Využijte jedinečnou integraci Oracle Database k obnovení kritických dat a snižte náklady.

 • Garance RPO (Recovery Point Objective) kratší než jedna sekunda
 • Zvýšit produktivitu IT a zkrátit prostoje automatizací obnovy
 • Zvýšit výkon databázového serveru snížením zátěže při ověřování
 • Redukovat složitost a snížit náklady na ochranu dat v databázi

Správci databází

Akcelerujte výkon aplikací a databází a zjednodušte administraci automatizovanou správou.

 • Zlepšit obnovitelnost databáze
 • Zrychlit obnovu databáze
 • Zkrátit zálohovací okna a zvýšit výkon produkčního databázového serveru
 • Trvalý přehled o stavu obnovitelnosti díky přehledům a výstrahám v reálném čase

Zjistit více

Zjednodušením ochrany dat dosáhnete zvýšení TCO a hodnoty

Zjednodušením ochrany dat dosáhnete zvýšení TCO a hodnoty

Společnost Wikibon zkoumá, jak použitím Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance nasadit „best practice“ postupy pro zálohování a obnovu databáze Oracle, a snížit tak složitost a zároveň zlepšit TCO a zvýšit přidanou hodnotu.

Obnova databází na podnikové úrovni a klidný spánek

Obnova databází podnikové třídy a klidný spánek

Společnost Wikibon zkoumá, jak použitím Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance nasadit "best practice" postupy pro zálohování a obnovu databáze Oracle a tak snížit složitost a zároveň zlepšit TCO a zvýšit přidanou hodnotu.

Obnova databáze bez zbytečných dramat

Obnova databáze bez zbytečných dramat

Interaktivně objevte kvantitativní a kvalitativní přínosy u čtyř zákazníků poté, co migrovali zálohování a obnovu databáze Oracle Database na řešení Zero Data Loss Recovery Appliance.

Návod pro vedoucí IT jak eliminovat ztráty dat v prostředí databáze Oracle

Návod pro vedoucí IT jak eliminovat ztráty dat v prostředí databáze Oracle

Přečtěte si, jak riziko ztráty dat může ovlivnit reputaci a výsledky vaší organizace a jak je řešení Zero Data Loss Recovery Appliance pomáhá zmírňovat.

Omezení rizika tváří v tvář kybernetickým útokům

Omezení rizika tváří v tvář kybernetickým útokům

Seznamte se s tím, jak řešení Zero Data Loss Recovery Appliance společnosti Oracle poskytuje vašim databázím Oracle Database nepřetržitou ochranu dat a pomáhá vám rychleji se zotavit z kybernetických útoků a ransomwaru.

Produkty Zero Data Loss Recovery Appliance

Zero Data Loss Recovery Appliance X8M

Řešení Zero Data Loss Recovery Appliance X8M společnosti Oracle nabízí škálovatelnou a specializovanou ochranu Oracle Database, která je jedinečně propojena s databází Oracle a pomáhá eliminovat riziko ztráty dat a urychlit obnovu důležitých podnikových informací.

Zero Data Loss Recovery Appliance X8

Další informace