Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Řešení pro splnění vašich marketingových potřeb ve všech kanálech

Schopnost poskytovat cílené zprávy přímo vašim zákazníkům změnila marketing, protože umožňuje novou úroveň přizpůsobeného kontaktu a výjimečné zákaznické prostředí. Máme odpovědi na vše, co v digitálním marketingu potřebujete.

VÝZVA PRO FIRMY

Rozpoznejte a zaměřte se na správné zákazníky.

Ať už pracujete v prostředí B2B nebo B2C, Oracle Marketing Cloud vám pomůže rozpoznat a zaměřit se na vaše ideální zákazníky.

VÝZVA PRO FIRMY

Poskytujte propojené a konzistentní služby.

Poté, co jste získali pozornost svých potenciálních zákazníků, poskytuje Oracle Marketing Cloud marketingovým odborníkům B2B i B2C nástroje, které potřebují k budování zapojení s propojenými a konzistentními službami zákazníkům.

VÝZVA PRO FIRMY

Poskytujte interakce, které vytvářejí hodnotu.

Investovali jste do hledání správného publika a optimalizujete jeho zapojení v rámci jeho nepředvídatelného pohybu digitálním světem. Nyní jste dosáhli kritické úrovně zapojení, kdy zákazníci uvažují o koupi.

VÝZVA PRO FIRMY

Vytvořte ziskové vztahy a zajistěte další růst.

Jakmile získáme nové zákazníky, chceme, aby nás dále propagovali. Marketingoví odborníci příliš často končí svou práci po první transakci a ignorují dlouhodobé vztahy se zákazníky, které mohou vést k vyššímu zisku, lepší míře udržení a nárůstu získávání zákazníků prostřednictvím propagace stávajícími zákazníky.

Poznejte

Osvědčené postupy a zdroje podle marketingových rolí

Vedoucí marketingu

Propojte svá data, technologie, osoby a procesy, abyste efektivněji produkovali vysoce kvalitní, připravené potenciální klienty, kteří budou zvyšovat počet rezervací i obrat. Zaměřte se na správné osoby ve správných účtech a poté automatizujte přizpůsobené služby ve všech kanálech.

Provádění/provoz marketingu

Využijte integrovaný marketingový ekosystém ke zvýšení vzájemného sladění funkcí a zajistěte, aby každý měl k dispozici správný obsah. Přesná, konsolidovaná data vám pomohou identifikovat vaše nejlepší zákazníky, lépe porozumět potenciálním klientům a organizovat adaptivní péči na základě zájmů zákazníků.

Marketingový technolog

Využijte integrovaný marketingový ekosystém ke zvýšení vzájemného sladění funkcí a zajistěte, aby každý měl k dispozici správný obsah. Přesná, konsolidovaná data vám pomohou identifikovat vaše nejlepší zákazníky, lépe porozumět potenciálním klientům a organizovat adaptivní péči na základě zájmů zákazníků.

Obchodní operace

Propojte svá data, technologie, osoby a procesy, abyste zlepšili soulad všech funkcí a zajistili stálý přísun relevantního obsahu umožňujícího prodej. Přesná, konsolidovaná data vám pomohou identifikovat správné osoby ve správných účtech a zaměřit se na ně, abyste podpořili rezervace a zvýšili obrat.

Vedoucí akvizic

Aktivujte data napříč technologiemi a kanály, abyste snížili výdaje na reklamu, podpořili optimalizaci, zasáhli správné cílové skupiny a snížili náklady na pořízení. Konsolidovaný pohled na vaše data vám také pomůže efektivně přesměrovat známé návštěvníky a znovu zapojit stávající zákazníky.

Vedoucí zákaznického marketingu

Propojte svá data napříč technologiemi a kanály – ve velkém měřítku a v reálném čase – a získejte jasnější představu o spokojenosti klientů, zvyšujte postupně tržby prostřednictvím up-sellingu a křížového prodeje a v konečném důsledku zvyšte kumulovanou hodnotu zákazníků.

Vedoucí elektronického obchodu

Získejte více v souladu s tím, jak spotřebitelé komunikují s vaším webem elektronického obchodování. Bezproblémová integrace dat vám pomůže vytvořit ideální cestu k nákupu a zajistí konzistentní a přizpůsobené prostředí. Správný obsah. Správné prostředí. Více konverzí.

Vedoucí testování a optimalizace

Spolupracujte s týmy napříč funkcemi při navrhování, vývoji a provádění komplexních testovacích programů. Analyzujte výsledky a navrhujte optimalizace, které zvyšují konverze na webu a dosahují výnosových cílů. Zvládněte kulturu testování a optimalizace.

Marketingový technolog

Škálovatelnost. Zabezpečení. Dostupnost. Zjednodušte prostředí IT pomocí plně integrovaných marketingových řešení. Bezproblémová integrace zajišťuje konzistentní, spolehlivý a včasný tok dat a jednotný pohled na zákazníka. Agregujte, analyzujte a vykazujte data z více technologií a kanálů.

Vedoucí pro data a analytiku

Rozeberte datová sila. Integrujte data z více technologií a kanálů do společného zdroje pravdivých informací. Používejte prediktivní analýzy k identifikaci nových obchodních příležitostí, vytvoření nových zákaznických segmentů a pochopení, kdo jsou vaši nejlepší zákazníci.

Řešení pro jednotlivá odvětví

Mluvíme vaším jazykem

Finanční služby

Finanční služby

 • Přizpůsobení finančního zapojení značky
 • Poskytování obsahu v kontextu
 • Automatizace a integrace k přizpůsobení a optimalizaci
 • Rychlejší spouštění kampaní pomocí detailních projektových šablon.
Maloobchod

Maloobchod

 • Zapojení zákazníků pomocí bezproblémově organizovaných služeb napříč kanály
 • Zajištění konzistentních, relevantních a kontextových služeb napříč kanály
 • Posilování vztahů se zákazníky mezi digitálními kontaktními body
 • Zlepšování služeb pro zákazníky díky novým možnostem přizpůsobení
Cestování

Cestování

 • Zjednodušení marketingu pro dosažení spokojenosti zákazníků při cestování
 • Zvyšování zapojení zákazníků s cílovými nabídkami pomocí up-sellingu a křížového prodeje
 • Podpora loajality a zapojení
 • Snižování nákladů na získávání zákazníků
Výroba

Výroba

 • Přechod na štíhlý a agilní digitální marketing pro výrobu
 • Segmentace a přizpůsobení vazeb mezi kanály
 • Automatizace procesů pro generování výnosů
 • Rychlejší spouštění kampaní pomocí detailních projektových šablon.
Pojišťovnictví

Pojišťovnictví

 • Poskytování zabezpečených možností auditu veškeré odchozí komunikace
 • Oživení marketingu samoobslužného pojištění pro prodejní týmy
 • Propojení zájmových skupin pojištění s informacemi, které požadují
Marketing č. 1 pro všechny druhy podnikání

Zaměření trhu

Mezi podniky navzájem – B2B – Marketing
Mezi podniky navzájem

Přizpůsobené služby B2B zvyšují konverze a urychlují prodej.

Mezi podniky a zákazníky – B2C – Marketing
Mezi podniky a zákazníky

Spotřebitelé procházejí složitým vícekanálovým digitálním ekosystémem. Drží s nimi váš marketing krok?

Mezi podniky navzájem a se zákazníky

Vytvořte propojení z B2B do B2C a poskytujte to nejlepší v obou prostředích.