Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Řešení pro splnění vašich marketingových potřeb ve všech kanálech

Schopnost poskytovat cílené zprávy přímo vašim zákazníkům změnila marketing, protože umožňuje novou úroveň přizpůsobeného kontaktu a výjimečné zákaznické prostředí. Máme odpovědi na vše, co v digitálním marketingu potřebujete.

VÝZVA PRO FIRMY

Rozpoznejte a zaměřte se na správné zákazníky.

Ať už pracujete v prostředí B2B nebo B2C, Oracle Marketing Cloud vám pomůže rozpoznat a zaměřit se na vaše ideální zákazníky.

VÝZVA PRO FIRMY

Poskytujte propojené a konzistentní služby.

Poté, co jste získali pozornost svých potenciálních zákazníků, poskytuje Oracle Marketing Cloud marketingovým odborníkům B2B i B2C nástroje, které potřebují k budování zapojení s propojenými a konzistentními službami zákazníkům.

VÝZVA PRO FIRMY

Poskytujte interakce, které vytvářejí hodnotu.

Investovali jste do hledání správného publika a optimalizujete jeho zapojení v rámci jeho nepředvídatelného pohybu digitálním světem. Nyní jste dosáhli kritické úrovně zapojení, kdy zákazníci uvažují o koupi.

VÝZVA PRO FIRMY

Vytvořte ziskové vztahy a zajistěte další růst.

Jakmile získáme nové zákazníky, chceme, aby nás dále propagovali. Marketingoví odborníci příliš často končí svou práci po první transakci a ignorují dlouhodobé vztahy se zákazníky, které mohou vést k vyššímu zisku, lepší míře udržení a nárůstu získávání zákazníků prostřednictvím propagace stávajícími zákazníky.

Poznejte

Osvědčené postupy a zdroje podle marketingových rolí

Vedoucí marketingu

Propojte svá data, technologie, osoby a procesy, abyste efektivněji produkovali vysoce kvalitní, připravené potenciální klienty, kteří budou zvyšovat počet rezervací i obrat. Zaměřte se na správné osoby ve správných účtech a poté automatizujte přizpůsobené služby ve všech kanálech.

Provádění/provoz marketingu

Využijte integrovaný marketingový ekosystém ke zvýšení vzájemného sladění funkcí a zajistěte, aby každý měl k dispozici správný obsah. Přesná, konsolidovaná data vám pomohou identifikovat vaše nejlepší zákazníky, lépe porozumět potenciálním klientům a organizovat adaptivní péči na základě zájmů zákazníků.

Marketingový technolog

Využijte integrovaný marketingový ekosystém ke zvýšení vzájemného sladění funkcí a zajistěte, aby každý měl k dispozici správný obsah. Přesná, konsolidovaná data vám pomohou identifikovat vaše nejlepší zákazníky, lépe porozumět potenciálním klientům a organizovat adaptivní péči na základě zájmů zákazníků.

Obchodní operace

Propojte svá data, technologie, osoby a procesy, abyste zlepšili soulad všech funkcí a zajistili stálý přísun relevantního obsahu umožňujícího prodej. Přesná, konsolidovaná data vám pomohou identifikovat správné osoby ve správných účtech a zaměřit se na ně, abyste podpořili rezervace a zvýšili obrat.

Vedoucí akvizic

Aktivujte data napříč technologiemi a kanály, abyste snížili výdaje na reklamu, podpořili optimalizaci, zasáhli správné cílové skupiny a snížili náklady na pořízení. Konsolidovaný pohled na vaše data vám také pomůže efektivně přesměrovat známé návštěvníky a znovu zapojit stávající zákazníky.

Vedoucí zákaznického marketingu

Propojte svá data napříč technologiemi a kanály – ve velkém měřítku a v reálném čase – a získejte jasnější představu o spokojenosti klientů, zvyšujte postupně tržby prostřednictvím up-sellingu a křížového prodeje a v konečném důsledku zvyšte kumulovanou hodnotu zákazníků.

Vedoucí elektronického obchodu

Získejte více v souladu s tím, jak spotřebitelé komunikují s vaším webem elektronického obchodování. Bezproblémová integrace dat vám pomůže vytvořit ideální cestu k nákupu a zajistí konzistentní a přizpůsobené prostředí. Správný obsah. Správné prostředí. Více konverzí.

Vedoucí testování a optimalizace

Spolupracujte s týmy napříč funkcemi při navrhování, vývoji a provádění komplexních testovacích programů. Analyzujte výsledky a navrhujte optimalizace, které zvyšují konverze na webu a dosahují výnosových cílů. Zvládněte kulturu testování a optimalizace.

Marketingový technolog

Škálovatelnost. Zabezpečení. Dostupnost. Zjednodušte prostředí IT pomocí plně integrovaných marketingových řešení. Bezproblémová integrace zajišťuje konzistentní, spolehlivý a včasný tok dat a jednotný pohled na zákazníka. Agregujte, analyzujte a vykazujte data z více technologií a kanálů.

Vedoucí pro data a analytiku

Rozeberte datová sila. Integrujte data z více technologií a kanálů do společného zdroje pravdivých informací. Používejte prediktivní analýzy k identifikaci nových obchodních příležitostí, vytvoření nových zákaznických segmentů a pochopení, kdo jsou vaši nejlepší zákazníci.

Řešení pro jednotlivá odvětví

Mluvíme vaším jazykem

Finanční služby

Finanční služby

 • Přizpůsobení finančního zapojení značky
 • Poskytování obsahu v kontextu
 • Automatizace a integrace k přizpůsobení a optimalizaci
 • Rychlejší spouštění kampaní pomocí detailních projektových šablon.
Maloobchod

Maloobchod

 • Zapojení zákazníků pomocí bezproblémově organizovaných služeb napříč kanály
 • Zajištění konzistentních, relevantních a kontextových služeb napříč kanály
 • Posilování vztahů se zákazníky mezi digitálními kontaktními body
 • Zlepšování služeb pro zákazníky díky novým možnostem přizpůsobení
Cestování

Cestování

 • Zjednodušení marketingu pro dosažení spokojenosti zákazníků při cestování
 • Zvyšování zapojení zákazníků s cílovými nabídkami pomocí up-sellingu a křížového prodeje
 • Podpora loajality a zapojení
 • Snižování nákladů na získávání zákazníků
Výroba

Výroba

 • Přechod na štíhlý a agilní digitální marketing pro výrobu
 • Segmentace a přizpůsobení vazeb mezi kanály
 • Automatizace procesů pro generování výnosů
 • Rychlejší spouštění kampaní pomocí detailních projektových šablon.
Pojišťovnictví

Pojišťovnictví

 • Poskytování zabezpečených možností auditu veškeré odchozí komunikace
 • Oživení marketingu samoobslužného pojištění pro prodejní týmy
 • Propojení zájmových skupin pojištění s informacemi, které požadují
Marketing č. 1 pro všechny druhy podnikání

Zaměření trhu

Mezi podniky navzájem – B2B – Marketing
Mezi podniky navzájem

Přizpůsobené služby B2B zvyšují konverze a urychlují prodej.

Mezi podniky a zákazníky – B2C – Marketing
Mezi podniky a zákazníky

Spotřebitelé procházejí složitým vícekanálovým digitálním ekosystémem. Drží s nimi váš marketing krok?

Mezi podniky navzájem a se zákazníky

Vytvořte propojení z B2B do B2C a poskytujte to nejlepší v obou prostředích.