Mikä on SaaS (Software as a Service)?

SaaS (Software as a Service) on pilvipohjainen ohjelmistotoimitusmalli, jossa pilvipalveluntarjoaja kehittää ja ylläpitää pilvisovellusohjelmistoja, tarjoaa automaattisia ohjelmistopäivityksiä ja asettaa ohjelmistot asiakkaidensa saataville Internetin kautta käytön mukaan laskutettavalla tavalla. Julkisen pilvipalvelun tarjoaja hallinnoi kaikkia laitteistoja ja perinteisiä ohjelmistoja, kuten väliohjelmistoja, sovellusohjelmistoja ja tietoturvaa. SaaS-asiakkaat voivat näin merkittävästi pienentää kustannuksia, ottaa käyttöön, skaalata ja päivittää liiketoimintaratkaisuja paikallisten järjestelmien ja ohjelmistojen ylläpitämistä nopeammin sekä ennustaa omistuksen kokonaiskustannukset aiempaa tarkemmin.

2000-luvun alussa ensimmäisen sukupolven SaaS-ratkaisut olivat siiloutuneita, joustamattomia ja suunniteltu ratkaisemaan yksittäinen liiketoimintaongelma. Sen jälkeen SaaS on kehittynyt dramaattisesti. Nykyisin modernit pilvisovellukset voivat kattaa ja yhdistää kaiken taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, hankintatoimen ja toimitusketjun prosesseista kaupankäynti-, markkinointi-, myynti- ja palveluratkaisuihin. Muita modernin, täydellisen SaaS-ratkaisun etuja ovat esimerkiksi seuraavat:

SaaS:n historia

1960-luvulla keskustietokoneet yhdistettiin ei-älykkäisiin päätelaitteisiin, jotka jakoivat keskustietokoneen ohjelmiston – tämä ohjelmiston jakelujärjestelmä tunnetaan osituskäyttönä. Kun tietokoneiden kustannukset alkoivat laskea 1980-luvulla, monet yritykset loivat osituskäytöstä oman paikallisen versionsa, jota kutsuttiin lähiverkoksi (LAN). Yritys (ei teknologian tarjoaja) oli kuitenkin vastuussa laitteiston ja verkon toimittamisesta ja hallinnasta.

Internetin tulon myötä 1990-luvulla palveluntarjoajat alkoivat isännöidä ohjelmistoja ja tarjota niitä asiakkaille Internetin kautta. Tällä SaaS:n edeltäjällä, jota kutsuttiin sovelluspalvelutarjoajan (ASP) malliksi, oli kuitenkin vakavia rajoituksia. Esimerkiksi jokainen asiakas tarvitsi oman versionsa ohjelmistosta, mikä tarkoitti sitä, että heidän oli asennettava joitakin ohjelmistoja käyttäjien tietokoneisiin. Määrittäminen oli kallista ja vei aikaa. Ja lopuksi, ASP-ratkaisut eivät yleensä tarjonneet tapaa kerätä ja koostaa tietoja tehokkaasti.

Ensimmäiset SaaS-ratkaisut syntyivät 1990-luvun lopulla, jolloin termi SaaS alun perin keksittiin. Tämä uusi malli oli paljon tehokkaampi kuin ASP-malli. Sovelluksen yksittäinen instanssi saattoi palvella useita käyttäjiä ja jopa asiakkaita niin sanotun usean asiakkaan arkkitehtuurinsa ansiosta. Myöskään paikallista ohjelmiston asennusta ei enää tarvittu. Lisäksi se tarjosi tavan kerätä, koostaa ja keskittää arvokkaita sovellustietoja.

Vaikka toimitusmalli on pysynyt vakiona 2000-luvun alusta lähtien, SaaS on kehittynyt merkittävästi ensimmäisen sukupolven siiloutuneista ratkaisuista nykyaikaisiin SaaS-ohjelmistopaketteihin, jotka mahdollistavat hyvän näkyvyyden koko yrityksessä. Lisäksi se voi laajentaa SaaS:n tehoa upotettujen teknologioiden, kuten tekoälyn, koneoppimisen, keskustelubottien, digitaalisten avustajien, IoT:n, lohkoketjun, lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden, avulla.

SaaS:n edut

Ohjelmistotoimittajat pommittivat muutaman viime vuoden ajan IT-ammattilaisia ja yritysjohtajia viesteillä pilvipalvelun eduista sen eri muodoissa. Jotkin näistä viesteistä kohdistettiin kirjanpitäjille ja laskentatoimen työntekijöille keskusteltaessa käyttökustannusten (OpEx) eduista verrattuna pääomakustannuksiin (CapEx). Toiset lähettivät IT-yhteisölle viestejä koskien skaalattavuutta, tarvittavaa kapasiteettia ja pilvipalvelun kykyä hoitaa infrastruktuurin hallintaan liittyvät arkiset tehtävät ja antaa IT-lahjakkuuksien keskittyä liiketoimintaongelmiin.

Kussakin näistä väitteistä on paljon totta, mutta vähän energiaa on käytetty selittämään toimialapäälliköille, miksi pilvessä SaaS-mallin kautta toimitetut liiketoimintasovellukset, jotka maksetaan tilausperusteisesti, ovat paitsi järkeviä myös avainasemassa pyrittäessä poistamaan innovaatioiden puutetta, josta johto usein valittaa IT-organisaatioilleen.

SaaS ei ole uusi käsite. Itse asiassa sovelluspalvelujen tarjoajien (ASP) toimittamat verkkopohjaiset sovellukset edeltävät ”pilvipalvelukonseptia” sellaisena kuin tunnemme sen tänään. SaaS-mallin avulla toimitetut varhaiset sovellukset keskittyvät usein myyntihenkilöstön automaatioon (SFA), asiakassuhteiden hallintaan (CRM) ja verkkosisällön hallintaan. Oracle tarjoaa nykyään kattavan valikoiman liiketoimintasovelluksia yrityksen toiminnanohjaukseen (ERP), projektiportfolion hallintaan (PPM), suunnitteluun ja budjetointiin, taloudelliseen raportointiin, henkilöstöjohtoon (HCM), lahjakkuuksien hallintaan, myyntiin ja markkinointiin, asiakaspalveluun ja -tukeen, yhteisöpalveluihin, sosiaaliseen markkinointiin sekä yhteisöpalveluihin sitoutumiseen ja yhteisöpalveluiden seurantaan.

Toisin kuin monien ensimmäisen sukupolven ASP:t ja muut SaaS-toimittajat, Oraclen SaaS-liiketoimintasovellukset ovat nykyaikaisia ja seuraavan sukupolven sovelluksia, ja niiden tukena on Oraclen nimi sekä miljardeja dollareita, joita se on investoinut ohjelmistokehitykseen ja infrastruktuuriin sovellustensa luontia ja toimittamista varten. Jos olet toimialajohtaja, joka haluaa saada käsiinsä uusimmat ominaisuudet ilman päänsärkyä, joka usein liittyy raskaisiin päivityksiin, tarkastellaan ja tutkitaan SaaS-sovellusten etuja.


SaaS-malli oli alusta lähtien suunniteltu tuottamaan keskeisiä liiketoimintaetuja paikallisiin sovelluksiin verrattuna:

Pienemmät etukäteiskustannukset Poista ylimääräisten laitteistojen ja väliohjelmistojen tarve.
Pienennä asennus- ja käyttöönottokustannuksia.
Tarkista ja korjaa virheet, ennen kuin teet päivityksiä päätietoihin.
Ennakoitavat jatkuvat kustannukset Eliminoi ohjelmistojen ja laitteiden hallintaan, korjaukseen ja päivitykseen liittyvät ennakoimattomat kustannukset.
Muuta pääomakustannukset käyttökustannuksiksi.
Pienennä riskejä ohjelmistojen hallinnoinnin ja pilvipalvelujen tietoturvan asiantuntijoiden avulla.
Nopea käyttöönotto Ota käyttöön muutamassa tunnissa kuukausien sijaan.
Ota käyttöön ja käytä uusimpia innovaatioita ja päivityksiä.
Automaattiset ohjelmistokorjaukset.
Skaalattavuus tarpeen mukaan Skaalaa välittömästi vastaamaan kasvaviin tietojen tai tapahtumien vaatimuksiin.
Vähennä häiriöitä ylläpitäen samalla palvelutasoja.

Cloud vs. SaaS – mitä eroa niillä on?

Kustannusten pienentäminen ja IT-tehokkuus ohjasivat ensimmäisen sukupolven pilvisovellusten kehitystä, mutta nykyaikaisista SaaS-sovelluksista on tullut alustoja innovaatioille vastaamaan digitaalisen aikakauden kilpailukykyisiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

  • SaaS-sovellusten toimintojen laajentaminen tukemaan yhteistyösovelluksia, joita ovat esimerkiksi Slack ja Zoom.
  • Pienen voima. Pilvipalvelut, mobiili ja yhteisöpalvelut auttavat pieniä yrityksiä ja startup-yrityksiä luomaan innovatiivisia tuotteita ja tavoittamaan markkina-alueita ennennäkemättömän nopeasti.
  • Kuluttajien tyytymättömyyden aikakausi. Mobiililaitteilla ja yhteisöpalveluilla varustetuilla kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa ja tietoa kuin koskaan ennen.

Vastauksena näihin kilpailuhaasteisiin nykyaikainen SaaS-ohjelmisto voi edistää innovointia koko yrityksessä tukemalla entistä nopeampaa innovointia, tarjoamalla ensiluokkaisia asiakaskokemuksia ja mahdollistamalla entistä paremmat liiketoimintapäätökset käyttämällä sisäistä analytiikkaa sekä kokonaisvaltaista näkymää koko yritykseen.

SaaS:n ominaisuudet

Yhdistetyt liiketoimintaryhmien väliset ratkaisut Yhdistä ja optimoi osastojen väliset liiketoimintaprosessit.
Hanki kokonaisvaltainen näkymä koko liiketoimintaasi.
Nopeammat ja joustavammat päivityspolut Käytä uusia ominaisuuksia neljännesvuosittain.
Valitse päivitys liiketoimintasi nopeuden, ei palveluntarjoajan aikataulun mukaan.
Helppo räätälöinti Räätälöi ratkaisut nopeasti liiketoimintasi tarpeisiin.
Säilytä arvokkaat mukautukset päivityksistä riippumatta.
Tietojen siirrettävyys Jaa ja/tai siirrä tietoja SaaS:n, paikallisten sovellusten ja yksityisten pilvisovellusten välillä.
Valmistele, visualisoi ja analysoi tietoja nopeasti, jotta näet trendit ja mallit.
Sisällytä kolmannen osapuolen tiedot monipuolista analytiikkaa varten.
Sisäänrakennettu analytiikka Käytä tietoja reaaliaikaisesti.
Vältä kalliit, aikaa vievät tietojen siirron kustannukset.
Nopeampi innovointi upotettujen teknologioiden avulla Paranna tuottavuutta sisäänrakennetulla itseoppivalla ja mukautuvalla älykkyydellä.
Innovoi nopeasti ja jatkuvasti koko arvoketjussa tekoälyn, koneoppimisen, keskustelubottien, digitaalisten avustajien, IoT:n, lohkoketjujen ja muiden nousevien teknologioiden avulla.

SaaS:n edut

Jotkin SaaS-palveluntarjoajat yksinkertaisesti siirtävät paikallisen ohjelmistonsa pilvipalveluun ja kutsuvat sitä nimellä SaaS. Tällä mallilla on omat haittapuolensa, eikä se hyödynnä pilvipalvelumallia täysin. Saatat itse asiassa joutua kärsimään monista samoista rajoituksista kuin paikallisissa ratkaisuissa, kuten merkittävistä tukilaskuista, saman hitaan päivitysprosessin aiheuttamista suurista IT-järjestelmiin liittyvistä yleiskustannuksista ja erillisistä järjestelmistä. Nämä kaikki vähentävät yrityksesi innovointia ja ketteryyttä.

Pilvipalvelua varten alusta alkaen suunniteltu SaaS-paketti voi kuitenkin tarjota seuraavaa:

Sovellusten nopea kehittäminen ja pääsy innovaatioihin

Koska innovointi on digitaalisella aikakaudella todella tärkeää, yritykset haluavat hyödyntää uusimpia ominaisuuksia. SaaS, joka on suunniteltu pilvipalvelua varten, nopeuttaa innovaatiosyklejä ja antaa sinulle nopeamman pääsyn uusimpiin innovaatioihin ja sovelluksiin. Vastaavasti paikallisen pilvessä toimivan SaaS-mallin myötä joudut odottamaan innovaatioita paikallisille ratkaisuille ja sovelluksille tyypillisten pidempien kehitysjaksojen takia.

Yhdistetyt SaaS-liiketoimintaprosessit

Yritykset haluavat SaaS-ratkaisun, joka tukee hankinnasta maksuun- tai tilauksesta suoritukseen -ratkaisuja pilvessä. Tämä ratkaisu ei vaadi kalliita integrointeja ja monimutkaista hallintaa. Tämän mahdollistamiseksi nykyaikainen SaaS-ohjelmisto on rakennettu yksittäiselle standardeihin perustuvalle alustalle, joka sisältää yhteisen, koko yrityksen laajuisen tietomallin, yhtenäisen käyttökokemuksen (mukaan lukien mobiili- ja yhteisöpalvelut), jaetut suojaustasot, synkronoidut julkaisuaikataulut ja paljon muuta.

SaaS-tuotteet

ERP Cloud

Katso, miten toiminnanohjauksen (ERP) pilviratkaisut voivat varmistaa yrityksesi tulevaisuuden kirjanpidon, analytiikan, konsolidoinnin, suunnittelun, hankinnan, projektien ja raportoinnin aloilla.
Tutustu yrityksen toiminnanohjaukseen
Mikä ERP on?
Mitä SaaS ERP -järjestelmät ovat?

Supply Chain Cloud

Katso, miten Oraclen toimitusketjun hallinnan ja valmistuksen ratkaisut auttavat edistämään innovointia ja muuttamaan perinteiset toimitusketjut ketteriksi ja integroiduiksi arvoketjuiksi.
Tutustu SCM-ratkaisuun
Mikä SCM on?

Sales Cloud

Katso, miten Oracle Sales -ratkaisut menevät myynnin automaatiota pidemmälle ja optimoivat myyntitoimet kattavalla joukolla ominaisuuksia, jotka vahvistavat asiakassuhteita ja edistävät liiketoiminnan kasvua.
Tutustu Salesiin

HR Cloud

Katso, miten henkilöstöjohtajat tekevät nopeampia ja älykkäämpiä päätöksiä Oraclen henkilöstöhallintoratkaisujen avulla. Näin he voivat edistää sitoutumista, tuottavuutta ja liiketoiminnan arvoa sekä organisaatioille että niiden työntekijöille.
Tutustu HCM:ään
Mikä on HCM?

Marketing Cloud

Katso, miten digitaaliset markkinointiratkaisut tukevat B2B- ja B2C-markkinoijien monikanavakokemuksia ja edistävät myyntiä, brändikuvaa sekä asiakasuskollisuutta. Oracle Marketing tukee markkinoinnin automatisointia eri kanavien välillä.
Tutustu Marketingiin
Mikä on Marketing?

Service Cloud

Katso, kuinka Oracle Service -ratkaisut auttavat brändiäsi erottumaan kilpailijoista tarjoamalla automatisoidun, personoidun, monikanavaisen ja tietopohjaisen vuorovaikutuksen sekä asiakaspalvelun.
Tutustu Serviceen
Mikä on asiakaspalvelu?

SaaS:n tulevaisuus

Markkina-asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että SaaS:n tulevaisuus on vahva. Vuoden 2017 Gartnerin raportin mukaan SaaS-ratkaisujen myynti kasvaa jatkuvasti yli 23 prosentilla vuodessa 270 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuonna 2020 yli 332 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2021 mennessä.

Itse SaaS-ratkaisuihin sisältyvien innovaatioiden odotetaan edistävän tätä kasvua muun muassa seuraavasti:

  • Tekoälyratkaisujen lisääntyvän käyttöönoton myötä niistä odotetaan tulevan yhä suuremmassa määrin sisäänrakennettu yrityksen osa kaikissa pilvisovelluksissa. Tekoälyn avulla kehitetään mukautuvia älyratkaisuja, joiden avulla tausta- ja edustasovellukset voivat oppia ja mukautua käyttäjien tietoihin ja toimintaan.
  • Autonomisella IT-hallinnolla, tekoälyllä ja koneoppimisella on myös tärkeät roolit entistä autonomisemman ja vähemmän ihmisistä riippuvaisen hallinnan edistämisessä pilvisovelluksissa ja pilvi-infrastruktuurissa.
  • Tekoälyn ja koneoppimisen lisäksi on olemassa joukko mukautuvia älykkäitä teknologioita, jotka lisäävät muutosta kaikkiin SaaS-sovelluksiin. Näitä olivat keskustelubotit, digitaaliset avustajat, IoT, lohkoketju, virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus. Kukin näistä teknologioista on yhä tärkeämpi digitaalisten innovaatioiden ja tulevaisuutta ajattelevien palveluntarjoajien kannalta siinä, miten ne laajentavat SaaS-tarjontaansa.
  • Toimialan SaaS-ratkaisut tai vertikaaliset pilvisovellukset edistävät jatkuvasti organisaatioiden syvyyttä ja horisontaalista yhteyttä. SaaS alkoi tapana tarjota vertikaalisia ratkaisuja nopeasti yksittäiselle osastolle, mutta yritykset tarvitsevat yhä enemmän tietoa ja odottavat myös liiketoimintaryhmien välistä näkyvyyttä. Kun sovellukset jatkavat kehittymistä, löydät lisää vertikaalisia ratkaisuja liiketoimintaryhmien välisten ohjelmistojen tarjoajilta ja lisää API-rajapintoja ja valmiiksi määritettyjä integrointeja hybridipilviratkaisuille.

Löydä SaaS-sovelluksia, joiden avulla voit parantaa asiakkaidesi sitoutumista, lisätä yrityksesi ketteryyttä ja reagoida muutoksiin nopeammin kuin koskaan ennen.