Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Voer controlemaatregelen met vertrouwen door

Vind naleving opnieuw uit en houd bij uw beslissingen rekening met risico’s, maak effectieve verantwoording mogelijk en bevorder financieel toezicht.

Voorkom fraude door insiders en beveiligingslekken
Stroomlijn compliance

Stroomlijn compliance

Stroomlijn het onderhoud van controles en beheer de financiële naleving met een gecentraliseerde, veilige opslagplaats. Verbeter de productiviteit en verlaag de risico’s bij financiële verslaglegging door nalevingstaken te automatiseren.

Verbind bedrijfsresultaten met risico's
Breng uw risico- en controlematrix tot stand, werk deze bij en beheer testplannen en instructies.

Bevorder een cultuur met bewustzijn van risico's
Betrek proceseigenaren bij de detectie van risico's, het herstel en de beoordeling van de controles. Automatiseer periodieke of ad-hoccontroletests (beoordelingen), risicobeoordelingen of enquêtes om te waarborgen dat deze op tijd worden uitgevoerd.

Herstel problemen en certificeer met vertrouwen
Rapporteer problemen als onderdeel van de beoordelingsstroom, stel eigenaars en goedkeurders automatisch op de hoogte. Maak herstelplannen en werk deze bij, en certificeer controles (bijvoorbeeld SOX 302 en 404).

Geïntegreerde rapportage, Dashboarding en uitzonderingsbeheer

Geïntegreerde rapportage, Dashboarding en uitzonderingsbeheer

Rapportage en dashboarding
Gebruik standaard ingebouwde platformmogelijkheden (OTBI) voor rapportage en dashboarding.

Analyseren, onderzoeken en voorkomen
Wijs eigenaars toe om analyse en onderzoek te stimuleren en proactief incidenten te voorkomen.

Efficiënt beheer van uitzonderingen
Beheer uitzonderingen met behulp van eenvoudige workflows en minimaliseer handmatig ingrijpen met intelligente automatische sluiting van conflicten.

Versnel audits en beoordelingen
Bouw een audittrail door analyses en onderzoeken van uitzonderingen te koppelen aan gedocumenteerde bedrijfsrisico's voor het versnellen van beoordelingen.