Afstappen van het datacenter: de exit plannen

Alan Zeichick | Developer Content Strategist | 9 maart 2023

Voor moderne bedrijven vormen on-premises datacenters een zware belasting. Of het nu gaat om een groot internationaal bedrijf of een middelgrote onderneming met één dataverwerkend centrum, de racks vol draaiende schijven, zoemende ventilatoren en knipperende lichten zorgen voor een rem op de financiën, een personeelsprobleem in een toch al krappe arbeidsmarkt, een mogelijk knelpunt voor zakelijke flexibiliteit en een zorgelijke aansprakelijkheid wat betreft beveiliging. Cloudcomputing daarentegen biedt alle voordelen van het on-premises datacenter van een bedrijf, maar dan zonder deze problemen. De grote vraag is: hoe kunt u de overstap naar de cloud organiseren en van uw oude datacenter afstappen met slechts een minimale verstoring van de bedrijfsvoering?

Wat is een datacenter?

Een datacenter is een gebouw waarin computerresources van een organisatie zijn ondergebracht, waaronder hardware, zoals servers, opslag- en netwerkapparatuur, infrastructuur voor de energievoorziening, koel- en verwarmingsapparatuur en systemen voor de back-up van data en herstel na calamiteiten. Het netwerk omvat hoogwaardige verbindingen tussen apparaten in het datacenter, tussen het datacenter en internet en, als een organisatie meerdere datacenters heeft, tussen de verschillende gebouwen. De servers van het datacenter maken gebruik van openbare activiteiten, zoals e-commerce en websites, en voeren interne applicaties uit, onder andere voor enterprise resource planning (ERP), customer relationship management (CRM), personeelszaken, e-mail en de productieworkflow.

Datacenters kunnen ook worden ingericht voor zeer gespecialiseerde, branchespecifieke applicaties, zoals zeer snelle financiële handelssystemen, technische tools zoals computational fluid dynamics die worden gebruikt in de autobranche of de lucht- en ruimtevaart, of geavanceerde modellerings- en simulatieframeworks die worden gebruikt bij het zoeken naar farmaceutische geneesmiddelen. Een datacenter wordt gebouwd met het oog op fysieke beveiliging, om te voorkomen dat indringers het gebouw binnendringen en de hardware misbruiken, en geavanceerde cybersecurity om bescherming te bieden tegen hacking.

Een grote organisatie kan verschillende datacenters hebben om workloads te spreiden, prestaties te verbeteren, uitval bij een ramp tot een minimum te beperken en vereisten voor dataopslag en andere vereisten na te leven. Kleinere organisaties hebben vaak één datacenter in hun hoofdkantoor of elders in een colocatie of 'colo'-faciliteit. Een datacenter kan duizenden servers omvatten, plus de vereiste racks, bekabeling, netwerkapparatuur, harde schijven voor opslag, opslagresources voor back-ups, voedingsgeneratoren, koeltorens en administratieve werkruimten.

Voornaamste conclusies

  • Een datacenter brengt veel kosten met zich mee: een grote initiële kapitaaluitgave, kosten voor continu onderhoud en investeringen in infrastructuur en computinghardware.
  • Datacenters zijn niet flexibel, daardoor kan het lastig zijn voor een organisatie om de faciliteiten af te stemmen op de steeds veranderende vereisten voor capaciteit, beveiliging en naleving.
  • Cloudcomputing biedt organisaties aantrekkelijke opties om af te stappen van hun datacenters en hun workloads te migreren naar een cloudleverancier.
  • Het proces om af te stappen van een datacenter kan enkele maanden, maar ook een paar jaar duren. De meeste tijd wordt besteed aan voorraadbeheer, planning en eventueel het ontwikkelen van nieuwe technische architectuur en software.
  • Als de hardware in het datacenter het einde van de gebruiksduur nadert of de leaseperiode van de faciliteit afloopt, kan dat een goed moment zijn om te overwegen om af te stappen van het datacenter en een deadline te prikken voor het sluiten van het datacenter.

Zes algemene uitdagingen voor datacenters

Het is niet realistisch om te verwachten dat een organisatie na het opzetten van een datacenter hier jarenlang gebruik van kan maken zonder verdere investeringen te doen. Zoals elke fysieke structuur heeft een datacenter voortdurend aandacht, onderhoud en verbeteringen nodig, wat allemaal geld kost en moet worden uitgevoerd door deskundig personeel. Het onderhoud van een datacenter kan na verloop van tijd moeilijker worden, omdat de faciliteit ouder wordt en de infrastructuur en apparatuur niet langer tot de modernste technologie behoren. De organisatie moet deze uitdagingen intern aanpakken of serviceproviders inhuren om deze te beheren. In het scenario van een cloudcomputer behoren veel van deze uitdagingen tot de verantwoordelijkheid van de cloudprovider. De klant kan gewoon gebruikmaken van de service en betalen naargelang het gebruik ervan.


Veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van datacenterbeheer zijn schaalbaarheid, beveiliging, onderhoud, patchbeheer en personeelsplanning.

1. Onderhoud van hardware en faciliteiten

In een datacenter bevinden zich honderden tot tienduizenden computingapparaten, elk met harde schijven, voedingseenheden, ventilatoren en andere onderdelen die onvermijdelijk een keer defect raken. Het is ook vrijwel zeker dat deze onderdelen binnen enkele jaren verouderd zijn. Hoewel er altijd wel wat overcapaciteit en 'hot spares' zijn die in geval van een storing automatisch kunnen worden gebruikt, zijn de medewerkers van een datacenter continu bezig met het vervangen van schijven en voedingen, het diagnosticeren van tussentijdse storingen, het uitvoeren van upgrades, het toepassen van beveiligings- en prestatiepatches, het verwisselen van componenten, het opnieuw configureren van apparatuur en andere vormen van onderhoud. De eigenaar van een datacenter moet niet alleen de computinghardware onderhouden, maar ook het fysieke gebouw, dat moet worden voorzien van geavanceerde fysieke beveiligingscontroles, een betrouwbare elektriciteitsdistributie, verwarming en koeling, bekabeling, voorzieningen voor brandbestrijding, internet en interne netwerkconnectiviteit.

2. Hardwarepatches om cyberaanvallen af te weren

Het toepassen van patches op servers en routers om nieuwe zwakke plekken in de beveiliging te versterken, is van groot belang voor de cybersecurity, maar in veel organisaties heeft het personeel moeite om deze patches bij te houden, waardoor systemen kwetsbaar blijven voor aanvallen. Verschillende bekende datalekken bij klanten werden veroorzaakt doordat datacentersystemen kwetsbaar waren gebleven ondanks dat er patches beschikbaar waren.

3. Langzaam en duur om op te schalen

In een gezonde organisatie nemen de vereisten voor computing in de loop van de tijd vrijwel zeker toe. Hiervoor moeten vervolgens geheel nieuwe hardwareracks worden aangeschaft en geïnstalleerd, en wordt bestaande hardware vervangen door krachtigere apparatuur. Het proces van het specificeren van nieuwe apparatuur en het bestellen, bouwen, verzenden, installeren, configureren en integreren van die apparatuur, kan weken of maanden duren, en soms zelfs nog langer. Dit betekent dat er niet snel kan worden gereageerd op veranderingen, tenzij het datacenter al over voldoende capaciteit beschikt om aan verwachte toekomstige behoeften te voldoen. Als de behoeften voor computing groter worden dan de fysieke omvang van een datacenter, moet er een grote beslissing over vastgoed- en kapitaalinvesteringen worden genomen.

4. Moeilijk om af te schalen

Nadat er hardware en andere infrastructuur in een datacenter zijn geïnstalleerd, is het moeilijk, en waarschijnlijk ook duur, om er weer vanaf te raken, vooral omdat de behoeften op dat gebied in de loop van de tijd veranderen. Ook op korte termijn kan afschalen een probleem zijn. Als er bijvoorbeeld servercapaciteit nodig is om de workloads van een bepaald seizoen te verwerken, wat wordt er dan de rest van het jaar met die apparatuur gedaan? (Fun fact: al in de jaren 1980 ontstond er een aantal vroege online diensten waarmee bedrijven geld konden verdienen met hun ongebruikte overtollige computingcapaciteit.)

5. Steeds veranderende beveiligingsvereisten

Het goede nieuws is dat de vereisten voor de fysieke beveiliging van een datacenter normaal gesproken slechts langzaam veranderen. Sloten met een sleutel werden vervangen door een codeslot en dat codeslot weer door slimme badges en die slimme badges weer door irisscans of vingerafdrukken. De snelle veranderingen vinden vooral plaats op het gebied van digitale beveiliging, of de cybercriminelen die via phishing de laptop van een medewerker hebben geïnfiltreerd, een brute-force aanval uitvoeren op een website of nieuw ontdekte exploits inzetten tegen serverbesturingssystemen of apparaatfirmware. Voor de beveiliging van datacenters is een continue bewaking nodig en moeten steeds nieuwe tools worden ingezet om bescherming te bieden tegen snel veranderende bedreigingen.

6. Duur in termen van personeel

Ondanks de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van automatisering, moeten er nog altijd mensen te werk worden gesteld in datacenters. Voor een datacenter zijn bekwame technologen nodig, van personeel voor een 24-uursbewakingscentrale tot specialisten die upgrades van de systemen van het datacenter ontwerpen. In sommige gevallen zijn dat medewerkers van de organisatie zelf, in andere gevallen gaat het om contractanten of personeel van een beheerde serviceprovider. Het inhuren, behouden en opleiden van dergelijk talent is duur, zowel voor de organisatie als voor de serviceprovider. In sommige markten is het voor organisaties ook moeilijk om voldoende gekwalificeerde kandidaten te vinden.

Vier redenen om af te stappen van een datacenter

Vier veel voorkomende redenen om af te stappen van een datacenter, zijn het einde van de leaseperiode van de faciliteit, de consolidatie van datacenters, het einde van de gebruiksduur van de hardware en een migratie naar de cloud.

Datacenters hebben al decennia lang veel betekend voor bedrijven. Ze boden de computinginfrastructuur om de enorme groei van onlineservices mogelijk te maken, verhoogden de automatiseringsgraad en de productiviteit van medewerkers en hebben de digitale transformatie gestimuleerd. Vergeleken met cloudcomputing zijn datacenters echter verouderde systemen die steeds vaker een risico vormen. Er zijn vele redenen om een strategie te plannen om af te stappen van het datacenter. Een aantal van deze redenen zijn:

1. Het einde van de leaseperiode van het datacenter

Vanwege de technologische voordelen en zakelijke kansen kunt u besluiten dat het tijd is om van een fysiek datacenter over te stappen naar de cloud. Maar de werkelijke tijdlijn kan afhangen van een niet-technologische factor, zoals de leaseperiode van de datacenterfaciliteit. Dergelijke leaseperioden zijn vaak lang, wel vijf tot twintig jaar. Het einde van die leaseperiode biedt u de mogelijkheid om kosten te besparen. Het proces om af te stappen van een geleased datacenter kan een jaar of langer duren, maar de leasedatum kan een belangrijke stimulans zijn om plannen voor het aanschaffen van hardware, onderhoudscontracten, overeenkomsten met serviceproviders, afschrijvingsschema's en personeelsplanningen te herzien en een nieuw plan af te stemmen op de cloud.

2. Consolidatie van datacenters

Organisaties groeien en evolueren in de loop van de tijd, zowel organisch als via acquisities. Het is niet ongebruikelijk dat een organisatie meerdere datacenters heeft die elk een andere bedrijfsfunctie dienen en soms zelfs verspreid zijn over het land of de wereld. Door acquisities in het verleden kunnen er bijvoorbeeld in verschillende faciliteiten andere applicaties voor Enterprise Resource Planning (ERP) of databaseservers worden gehost, of kan de ene faciliteit verouderde transactiesystemen voor e-commerce omvatten terwijl in een andere een nieuw systeem voor voorraadbeheer wordt gebruikt. Een dergelijke verdeling is een gemiste kans om te profiteren van schaalvoordelen. Maar vaak is het technologisch of operationeel niet haalbaar om die verschillende datacenters te consolideren tot een klein aantal eigen faciliteiten. Door het ene datacenter naar de cloud te verplaatsen en vervolgens nog een datacenter te verplaatsen, kan echter hetzelfde doel worden bereikt zonder dat er een fysieke verhuizing moet plaatsvinden of grotere faciliteiten moeten worden aangekocht voor de consolidatie. Bovendien levert dit ook nog eens een forse besparing op.

3. Het einde van de gebruiksduur van datacenterhardware

Hardware heeft een beperkte gebruiksduur in de datacenterwereld. Vaak is dit het gevolg van de veroudering van systemen en niet zozeer van echte defecten. Het verwachte of geplande einde van de gebruiksduur van de apparatuur van een datacenter kan als tijdlijn of kans voor een migratie worden gezien. Wat veroorzaakt veroudering? Soms kan een systeem niet omgaan met nieuwe gebruiksmodellen. Routers kunnen bijvoorbeeld niet zijn uitgerust om geavanceerde computingservices te leveren. Soms is de apparatuur inefficiënt in vergelijking met nieuwe modellen. Databaseservers die minder opslagcapaciteit hebben of langzamere harde schijven gebruiken, zijn bijvoorbeeld minder efficiënt dan de snellere solid state drives (SSD's). Het kan ook zijn dat de computingarchitectuur is veranderd: een organisatie kan overstappen van x86-servers naar apparaten met ARM-processors. Er kunnen ook zorgen ontstaan rond de gebruiksduur met betrekking tot beveiliging, energie-efficiëntie, naleving, paraatheid bij rampen of zelfs de toestand van het gebouw zelf.

Wat is de gebruiksduur van de apparatuur in een datacenter? De belangrijkste infrastructuur van een gebouw, zoals goed onderhouden verwarming, koeling, energievoorziening en beveiligingssystemen, ondergaat soms maar eens per tien jaar een belangrijke upgrade. Voor de afzonderlijke apparaten in de racks geldt als vuistregel dat deze elke drie tot vijf jaar moeten worden vervangen door nieuwe, verbeterde apparatuur.

Wanneer het einde van de gebruiksduur is bereikt, kan het vervangen van de racks met oude hardware een duur, arbeidsintensief proces zijn waarbij de bedrijfsvoering wordt verstoord. Voor organisaties die veel hardware moeten vernieuwen omdat de gebruiksduur hiervan is verstreken, kan een migratie naar de cloud aantrekkelijker en goedkoper zijn. Deze uiterste gebruiksdatum vormt een natuurlijk schema dat kan worden gebruikt in de planning.

4. Cloudmigratie

De eenvoudigste en beste manier om de uitdagingen van een datacenteromgeving aan te pakken, is dat datacenter volledig sluiten en de applicaties, data en services naar de cloud migreren. Met een cloudmigratie worden kapitaaluitgaven (CapEx) beheersbare bedrijfskosten (OpEx). Uw architecten, technici, ontwikkelaars en beheerders kunnen zich richten op de dingen die er echt toe doen: het leveren van services, het oplossen van bedrijfsproblemen en het inspelen op zakelijke kansen.

De aspecten van het datacenter die u geen direct concurrentievoordeel bieden, zoals het leveren van elektriciteit, het leveren van koeling, het leveren van voldoende bandbreedte, het aanleggen van kabels, het vervangen van defecte onderdelen, het diagnosticeren van tussentijdse netwerkproblemen, het omgaan met DoS-aanvallen (Denial of Service) tegen de internetrouter, het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen overstromingen en branden, en het inhuren van hardwaretechnici en beveiligingsagenten, zijn niet langer uw probleem. Deze verantwoordelijkheden liggen nu bij de cloudprovider, die kan profiteren van een schaalvoordeel ten opzichte van vrijwel alle bedrijven (behalve de allergrootste ondernemingen).

En aangezien cloudproviders inherent flexibel zijn, kunnen uw systeembeheerders binnen enkele minuten nieuwe servers of andere mogelijkheden opstarten, iets wat voorheen maanden in beslag nam. Wanneer services die piekcapaciteit leveren, niet nodig zijn, kunnen deze (samen met de bijbehorende kosten) worden vrijgegeven totdat ze weer nodig zijn. Wanneer services slechts tijdelijk nodig zijn, bijvoorbeeld tijdens de financiële afsluiting aan het einde van het jaar of voor seizoensgebonden gebeurtenissen, kunnen deze een paar dagen, weken of maanden worden toegevoegd zonder dat er extra hardware moet worden aangekocht.

OCI levert grote bedrijfswaarde

Volgens IDC kan met OCI na vijf jaar een rendement van 474% en een verlaging van de totale eigendomskosten met 53% worden gerealiseerd.

Acht belangrijke stappen om af te stappen van een datacenter

Afstappen van een datacenter kan complexer zijn dan bijvoorbeeld het verhuizen van een kantoor. Het is van essentieel belang om te voorkomen dat de dienstverlening naar klanten, partners en medewerkers niet wordt verstoord. Dit betekent dat u precies moet weten welke services uw datacenter momenteel aanbiedt en hoe dit wordt gedaan.

Voor elk van deze services moet uw organisatie een belangrijke beslissing nemen: wordt de service naar de cloud verplaatst (ook wel 'lift-and-shift' genoemd), wordt de service verplaatst naar een cloud-native infrastructuur, bijvoorbeeld van een on-premises databasesysteem naar een clouddatabase, of worden de betreffende applicaties volledig opnieuw ontworpen om nieuwe servicegerichte paradigma's te kunnen gebruiken die beter schaalbaar zijn, maar wat wel meer tijd in beslag kan nemen? Voor systemen zoals ERP en Human Capital Management (HCM) kunt u conventionele on-premises apps ook vervangen door Software as a Service in de cloud. Met Software as a Service (SaaS) hebt u geen datacenter nodig, omdat de hele applicatie zich in de cloud bevindt en via een browser rechtstreeks toegankelijk is voor klanten en medewerkers.

Hieronder worden acht belangrijke stappen beschreven die u kunt volgen om het proces van het afstappen van een datacenter eenvoudiger te maken.


Wanneer u voorbereidingen treft om af te stappen van een on-premises datacenter, staat u voor een jarenlang proces dat begint met een grondige inventarisatie van de activa en mogelijkheden en eindigt met het daadwerkelijk uitschakelen van de verlichting.

1. Maak een inventaris op

Wat u niet kent, kunt u niet verplaatsen. Dit betekent dat alle hardware, software en services, inclusief die van externe serviceproviders, in kaart moeten worden gebracht. Weet welke contracten er zijn. Weet waar de data worden opgeslagen en in welk formaat, waar de back-ups zich bevinden, welke afhankelijkheden er tussen de verschillende systemen zijn en of er specifieke regels gelden, zoals naleving of verplichtingen ten aanzien van dataopslag. Geautomatiseerde identificatietools voor activa kunnen helpen bij dit proces. Houd er rekening mee dat u voor verrassingen komt te staan.

2. Bekijk de bedrijfsfactoren

Nu is het tijd om leases, afschrijvingsschema's, contracten met serviceproviders en licenties te onderzoeken. Sommige bestaande providers kunnen met u mee verhuizen naar de cloud. Andere providers kunnen dit misschien niet of misschien wilt u ze niet meenemen.

3. Presenteer de businesscase, bepaal het budget en maak een tijdlijn

Zorg ervoor dat iedereen in uw organisatie instemt met en zich houdt aan de nieuwe strategie (als dit nog niet het geval was). Dit is waarschijnlijk een beslissing op bestuursniveau.

4. Stel een plan op voor elk activum

Bekijk alle applicaties afzonderlijk en bepaal hoe de cloudarchitectuur eruit zal zien. Hoe zit het met data: moet de indeling of structuur van de data worden aangepast aan nieuwe applicaties en opslagmodellen, en zo ja, hoe wordt dat gedaan? Hoe worden de data verplaatst? Welke systemen hebben toegang nodig tot welke andere systemen en hoe wordt dat gerealiseerd in de cloud? Hoe hebben eindgebruikers toegang tot applicaties, data en services? Hoe ziet de beveiligingsarchitectuur eruit?

5. Kijk naar de inzet van personeel

Niet alle vaardigheden van uw personeel kunnen worden gebruikt voor het nieuwe paradigma, en niet alle medewerkers zijn geïnteresseerd in een nieuw model. De meeste medewerkers zullen echter enthousiast zijn om met cloudservices te gaan werken en kunnen worden omgeschoold om de vereiste deskundigheid en certificering te verkrijgen.

6. Maak gebruik van de migratieservices van de cloudproviders

Cloudproviders en externe leveranciers bieden een groot assortiment tools aan, van geautomatiseerde softwaresystemen tot geavanceerde consultancy, om te helpen bij de migratie en het afsluiten van datacenters. Uw organisatie weet om welke activa het gaat en aan welke behoeften moet worden voldaan, maar cloudproviders en specialisten hebben ervaring met migraties. Maak gebruik van die expertise.

7. Start een gefaseerde migratie

U kunt niet alles tegelijk verplaatsen en dat moet u ook niet willen. Begin met de eenvoudigste, meest geïsoleerde applicaties, data en services om vertrouwen te krijgen, ervaring op te doen en snel resultaten te boeken voor uw team en medewerkers. Een gefaseerde migratie kan lastig zijn, omdat sommige systemen zich al in de cloud bevinden en andere nog weken of maanden in het datacenter blijven. Toch moeten alle systemen naadloos samenwerken, zelfs wanneer verschillende onderdelen worden gemigreerd. Het kost extra werk om ervoor te zorgen dat er tijdens deze overgangsfase niets verkeerd gaat, maar dit levert nu en in de toekomst meer veerkracht op.

8. Schakel de verlichting uit

Nadat de volledige migratie is voltooid, kunt u het oude datacenter afsluiten, eventuele resterende activa verwijderen en de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan.

Afstappen van het datacenter en overstappen naar de cloud

Datacenters die zich on-premises of in een colocatie bevinden, behoren nog tot een oudere vorm van computing. Het is tijd om daarvan af te stappen en naar de cloud te gaan. Datacenters in eigendom van een bedrijf, hielpen de organisaties aanvankelijk op weg in de nieuwe wereld van computergestuurde automatisering en datagestuurde besluitvorming, maar zijn nu duur om operationeel te houden, vereisen aanzienlijk veel en doorlopend onderhoud, hebben continu upgrades nodig, zijn niet flexibel als ze met uitdagingen te maken krijgen en kunnen organisaties ervan weerhouden nieuwe kansen aan te grijpen. Het proces om af te stappen van een datacenter neemt maanden in beslag. Het is verstandig om zo snel mogelijk te beginnen met plannen, voordat er nog meer geld wordt besteed aan het onderhouden en upgraden van die bestaande faciliteiten.

Er zijn vele redenen om af te stappen van een datacenter, waaronder kostenbesparingen, flexibiliteit, schaalbaarheid, betrouwbaarheid en beveiliging. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) heeft in al deze aspecten resultaten opgeleverd voor bedrijven, waardoor deze hun datacenters volledig konden sluiten of de voetafdruk van hun datacenters aanzienlijk konden verkleinen. De OCI-cloud van de tweede generatie is ontworpen voor moderne applicaties en omvat implementatiemodellen voor public en private clouds, inclusief cloudservices die zich binnen de eigen faciliteiten van een bedrijf bevinden. OCI biedt ook diverse andere mogelijkheden, waaronder multicloud-integratie en hoogwaardige computing voor omvangrijke AI-workloads.

Veelgestelde vragen over afstappen van een datacenter

Wat is de eerste stap in het proces om af te stappen van een datacenter?

Als u van plan bent om af te stappen van een datacenter, moet u een uitgebreid onderzoek uitvoeren naar applicaties, data, services, gebruikers en beveiligingsvereisten. Voor alles wat wordt onderzocht, is een migratieplan nodig. U kunt ervoor kiezen een 'lift-and-shift' van bestaande applicaties en data naar de cloud uit te voeren, nieuwe applicaties te gebruiken of geheel nieuwe applicaties te ontwikkelen.

Wat is de gebruiksduur van apparatuur in een datacenter?

De grote systemen in een datacenterinfrastructuur, zoals verwarming, ventilatie, airconditioning, elektriciteitsdistributie en fysieke beveiligingssystemen, kunnen met regelmatig onderhoud tien jaar of langer meegaan. Voor de computingapparatuur, zoals servers, routers, switches en opslagsystemen, geldt als vuistregel dat deze na drie tot vijf jaar verouderd is.

Wie is verantwoordelijk voor de beveiliging in de cloud?

De fysieke beveiliging van de cloudinfrastructuur, de servers, de netwerkinfrastructuur enzovoort, wordt beheerd door de cloudproviders. De verantwoordelijkheid voor het beveiligen van de software en services ligt zowel bij de cloudprovider als de onderneming.

Hoe lang duurt het om af te stappen van een datacenter?

Het kan maanden duren om een planning te maken voor de volledige sluiting van een datacenter. Voor een grotere IT-infrastructuur kan het jaren duren. Het hangt allemaal af van de grootte en complexiteit van het datacenter en de hoeveelheid data. Er wordt vooral veel tijd besteed aan een grondige inventarisatie van alle activa, het ontwikkelen van plannen, het creëren en testen van nieuwe software (indien nodig) en het opleiden van personeel. Net als bij het verhuizen van een kantoor is de daadwerkelijke migratie een relatief korte fase, die wordt uitgevoerd nadat de planning volledig is voltooid.

De belofte van een moderne cloudeconomie waarmaken

Lees meer over hoe OCI voor een gedifferentieerde cloudervaring zorgt en de belofte van een moderne cloudeconomie waarmaakt.