Cloud Connectivity Services met FastConnect

 

Fysieke connectiviteit

FastConnect: met een Oracle provider

FastConnect-partner

U kunt een FastConnect-verbinding maken van uw lokale of externe datacenter naar het datacenter waar uw Oracle Cloud resources aanwezig zijn door cloudconnectiviteit-services aan te vragen bij een van Oracle's FastConnect-partners. Oracle heeft de FastConnect-service geïntegreerd met een geografisch verspreide set IP, VPN en Ethernet-netwerkproviders, en cloud-exchanges, zodat u eenvoudig verbinding kunt maken met Oracle Cloud services.

Raadpleeg Oracle FastConnect-partners voor een volledige lijst met locaties van datacenters.

Dit connectiviteitsmodel is geschikt als u services voor de netwerkverbindingen wilt gebruiken of al gebruikt via een Oracle FastConnect partner. Afhankelijk van de kozen partner, moet u eventueel redundante services voor de cloudconnectiviteit bij de Oracle FastConnect partner bestellen.

FastConnect: colocatie met Oracle

Logische colocatie

Als u colocatieruimte hebt gekocht bij een datacenter-provider, kunt u Oracle FastConnect gebruiken voor de connectiviteit vanaf uw netwerkapparatuur in die ruimte naar uw Oracle Cloud services die daar worden geboden. U krijgt van Oracle een autorisatiebrief (LOA), die de datacenter-provider nodig heeft om een directe dwarsverbinding naar Oracle's FastConnect randapparatuur te maken.

Dit connectiviteitsmodel is geschikt als u al aanwezig bent op een Oracle FastConnect locatie of van plan ben daar een colocatie te realiseren. Als redundantie vereist is, kunt u twee van deze verbindingen naar een datacenter bestellen.

FastConnect: met een externe provider

Externe netwerkprovider

U kunt een FastConnect-verbinding tot stand brengen vanuit uw externe datacenter naar het Oracle datacenter, waar uw cloud-resources aanwezig zijn door een privé of een dedicated circuit te bestellen bij een netwerkprovider die geen Oracle FastConnect Partner is. Deze externe netwerkprovider, meestal een MPLS VPN-provider, is verantwoordelijk voor de fysieke verbinding tussen uw lokale netwerk en Oracle's FastConnect randapparatuur, inclusief het laatste stukje connectiviteit in Oracle's datacenter. Oracle geeft u een autorisatiebrief (LOA), die u aan uw gekozen netwerkprovider geeft, die daarna het circuit beschikbaar stelt. U kunt bij uw netwerkprovider twee van zulke circuits naar het Oracle datacenter bestellen als redundantie vereist is.

Dit connectiviteitsmodel is geschikt als u al zaken doet met bepaalde netwerkproviders en/of uw lokale of externe datacenterlocatie niet door een van Oracle's FastConnect partners wordt bediend.

Routeringsmodellen

Zodra u een fysieke verbinding hebt gemaakt middels een van de bovenstaande modellen, moet u er ook voor zorgen dat u Oracle Cloud services kunt bereiken via FastConnect door IP-routes uit te wisselen tussen uw netwerk en de Oracle FastConnect service. Deze route-uitwisseling gaat via het BGP-routeringsprotocol, dat de standaard is. Het routeringsmodel berust op uw fysieke connectiviteitsmodel.

Als u direct bent verbonden met Oracle (colocatie of netwerkprovider), voert uw netwerkapparatuur het BGP rechtstreeks uit met Oracle's FastConnect-apparaten.

Logische colocatie

Als u een netwerkprovider van Oracle FastConnect of uitwisselingspartners gebruikt, moet u mogelijk een BGP-sessie opzetten met de apparaten van deze partner of direct met Oracle's FastConnect-apparaten. Vraag bij uw Oracle FastConnect partner hoe u de BGP-routering correct tot stand brengt.

FastConnect Partner BGP1

FastConnect, privépeering en openbare peering

Privépeering

Met FastConnect privépeering kunt u uw lokale privénetwerken (RFC1918) uitbreiden naar Oracle Cloud. U kunt verbinding maken met Oracle Cloud resources, zoals Compute IPNetworks of Private Subnet-resources in VCN's vanuit uw lokale privénetwerken (RFC1918) zonder IPSec VPN of Network Address Translation (NAT) te hoeven te gebruiken. Er is een onderlinge uitwisseling van uw privé IP-prefixen tussen uw lokale netwerken en uw privé prefixen in Oracle Cloud (direct of via het netwerk van een partner).

FastConnect, openbare peering

FastConnect openbare peering geeft u toegang tot openbare services in Oracle Cloud zonder dat dataverkeer het internetpad kruist. Met FastConnect openbare peering kunt u verbinding maken met openbare services, zoals Oracle Object Storage, openbare lastverdelers in uw VCN, openbare IP's op Compute of ondersteunde SaaS-services. Oracle zal de IP-prefixen van alle openbare services bekend maken in de regio waar u FastConnect openbare peering realiseert. Afhankelijk van het gekozen connectiviteitsmodel moet u uw eigen openbare prefixen bekend maken, of een partner gebruiken die uw RFC1918-prefixen vertaalt (NAT) naar openbare IP's die aan Oracle bekend worden gemaakt.

Connectiviteit