Bouwbeheersoftware

De toonaangevende cloudbeheersoftware van Oracle verbindt uw teams, processen en data om de productiviteit te verhogen, de controle te verbeteren en datagestuurd inzicht te krijgen in elk bouwproject.

Planningbeheer

Een succesvol engineering- of bouwproject begint met een goede en gezamenlijk opgestelde planning. Een planning die de juiste resources voor het juiste werk op het juiste moment coördineert en een planning die de communicatie tussen kantoor- en buitendienstteams verbetert om de productiviteit te verhogen en in realtime te reageren op projectwijzigingen.

Met onze bouwbeheersoftware voor planning en resourcebeheer kunnen projectteams de contractuele CPM-activiteiten integreren met de taakbeheerdetails voor buitendienstmedewerkers. Visuele planning- en uitvoeringsopties brengen kantoor- en buitendienstteams samen in één community, één project en één planning. U kunt de oplossing overal gebruiken en voor elk project van elke omvang. Configureer de oplossing zodat deze aan individuele projectvereisten voldoet en de best practices voor alle projecten volgt.

Beheer van bouwprojecten en -kosten

Bouwprojecten worden steeds complexer. Of het nu gaat om het afstemmen van buitendienst- en kantoorteams, de afhankelijkheid van externe teams, het interpreteren van grote hoeveelheden data of het snel nemen van beslissingen, u zult steeds meer moeten digitaliseren om optimaal te blijven presteren. Door de verouderde systemen en spreadsheets die in de loop der jaren werden gebruikt om projecten te beheren, kunnen bouwbedrijven niet snel groeien en zich niet aan de hedendaagse markt aanpassen. Met onze cloudgebaseerde bouwbeheersoftware kunnen bedrijven snel nieuwe projecten implementeren, zich aanpassen aan unieke bedrijfsvereisten en productiever werken met teams die data gebruiken in plaats van deze alleen te verzamelen. Dankzij krachtige beheerfuncties kunnen organisaties budgetten, verplichtingen, uitgaven, prognoses en bedrijfsprocessen automatiseren, volgen en beheren binnen de organisatie en in de hele toeleveringsketen.

Ontwerp- en bouwcoördinatie

Modelbeheer is niet alleen een taak van het ontwerpteam. Als niet het hele project aan het gecentraliseerde en huidige model en de huidige plannen is gekoppeld, loopt u het risico dat de resultaten en data van het projectteam inconsistent worden. Dit leidt tot vertraging bij processen en beslissingen en draagt bij aan fouten en geschillen. Dankzij bouwbeheersoftware met een echt gemeenschappelijke dataomgeving kan de hele projectcommunity samenwerken aan modellen en plannen en zijn alle teams en data gekoppeld aan het BIM-proces. In de leveringsfase is het gecentraliseerde beheer van de vele belangrijke processen cruciaal om het risico op ongeplande kosten, vertragingen, kwaliteitsproblemen en aansprakelijkheidskwesties te beperken. Onze bouwbeheeroplossing introduceert projectbeheer in het veld. Hierdoor kunnen leveringsteams snel en onafhankelijk problemen oplossen en hun productiviteit verhogen.

Beheer van bouwdocumenten

De bouwbeheersoftware van Oracle biedt digitale documentrepository's en -processen voor een efficiënt beheer van het enorme aantal documenten dat gedurende de hele levenscyclus van bouwprojecten wordt gegenereerd. De oplossing vereenvoudigt en automatiseert de distributie van en workflows voor documenten en neemt tegelijkertijd risico's en verwarring weg door ervoor te zorgen dat het hele projectteam één centrale databron gebruikt voor elk document. Ook wordt het beheer van wijzigingsaanvragen voor alle upstream- en downstreamdocumenten gestroomlijnd. Het digitaliseren van het documentbeheer leidt ook tot krachtige controlesporen voor alle projectdocumenten en een probleemloze overdracht van de uitgebreide en volledig verbonden dataset wanneer het project is voltooid.

Betalingsbeheer in de bouw

Slimme eigenaren van bouwprojecten en hoofdaannemers weten dat het welzijn en de loyaliteit van een goed presterende toeleveringsketen van essentieel belang zijn voor een tijdige en consistente levering van winstgevende projecten en voor hun reputatie. Succes trekt namelijk succes aan. Door cruciale gebieden voor facturatie, betalingen en nalevingsbeheer te stroomlijnen en te automatiseren, zorgen deze leiders voor een efficiënte, nauwkeurige en veilige geldstroom door hun toeleveringsketen. Zo worden vertragingen en financiële geschillen voorkomen en wordt het risico op verstoringen tot een minimum beperkt. Onze software voor betalingsbeheer in de bouw is een cloudoplossing voor facturatie-, betalings- en nalevingsbeheer, inclusief beheer van afstandsverklaringen van pandrecht, integratie met ERP-applicaties (Enterprise Resource Planning) en ongeëvenaarde clientservices.