Wat is een gemeenschappelijke dataomgeving (common data environment, CDE) in de bouw?

Een CDE is een cloudruimte waarin informatie uit bouwprojecten wordt opgeslagen en die toegankelijk is voor deelnemers aan het project. Deze toegang hangt af van de vereisten of het machtigingsniveau van de deelnemers en hun contractuele verplichtingen.

Gemeenschappelijke dataomgeving

Veel organisaties in de bouw en techniek, en ook in de gerelateerde softwareruimte, erkennen dat een gemeenschappelijke dataomgeving (common data environment, CDE) kan leiden tot een meer effectieve samenwerking tussen projectteams.

De projectdata worden vastgelegd op één platform. Met Oracle oplossingen kunnen projectdeelnemers alleen data beoordelen waartoe ze geautoriseerde toegang hebben gekregen. Elke organisatie heeft een beveiligde privéwerkruimte die niet kan worden verwijderd tijdens het project en die beschikbaar is als een archief nadat het project is voltooid. Elke organisatie kan zijn eigen data beheren en bepalen wat ze met andere projectdeelnemers delen.

Een deel van deze informatie wordt gebruikt voor een BIM-model (Building Information Modeling). Hierdoor kan BIM nog belangrijker worden voor de manier waarop projecten en activa worden beheerd.

Conceptueel gezien wordt de integratie van verschillende softwarecomponenten door de branche beschouwd als een CDE. In de praktijk zijn organisaties echter op zoek naar één centrale databron, inclusief een krachtig controlespoor via een eenvoudig te gebruiken platform waar data veilig zijn en waartoe de eigenaar van de data altijd toegang heeft tijdens het project.

Een CDE creëert vertrouwen en helpt bij het opbouwen van vertrouwen tussen de projectdeelnemers om een volledig projectrecord vast te leggen met een uniek eigendomsmodel voor data dat barrières voor samenwerking wegneemt, de acceptatie vergroot en data deelt met het hele projectteam. Dit vertrouwen leidt tot grotere acceptatie, wat meer projectdata en inzichten oplevert. Er wordt ook een onveranderbaar controlespoor gecreëerd dat helpt geschillen te verminderen en een snellere oplossing mogelijk te maken.

Projectdata moeten worden opgeslagen in een veilige CDE met strenge beveiligingsprotocollen zodat alle data van betrokkenen tegen bedreigingen zijn beschermd. Projectgebruikers moeten veilige toegang hebben met ondersteuning voor verificatie in twee stappen en SAML voor integratie met SSO-providers.

Waarom is een CDE belangrijk?

Een CDE is een essentieel onderdeel van een engineering- of bouwproject. Twee van de belangrijkste resultaten van het gebruik van een CDE zijn gericht op projectsamenwerking en informatiebeheer, zoals:

  • Het vastleggen van een volledig controlespoor van een gebouwd activum via een uiterst veilige, onveranderbare, niet-verwijderbare en neutrale omgeving.
  • Het efficiënter maken van de productie van gecoördineerde informatie, waardoor tijd en kosten worden bespaard.
  • Het verbinden van teams, modellen en projectdata in één omgeving en zorgen voor één centrale databron voor projecten waarbij projectdeelnemers alleen toegang hebben tot data waarvoor ze over toegangsrechten beschikken.
  • Op basis van geautoriseerde toegang kunnen projectteams selecties extraheren van de meest recent goedgekeurde informatie en data uit gedeelde gebieden die worden geleverd door een echte CDE.
  • Ondersteuning van downstreamactiviteiten door hergebruik van informatie mogelijk te maken. Dit helpt onder andere bij het maken van schattingen, het plannen, het beheer van faciliteiten en de kostenplanning.
  • Het beperken van inspanningen en het verkorten van de tijd voor controle, versiebeoordeling en het opnieuw uitgeven van informatie.
  • Het efficiënter maken van de productie van gecoördineerde informatie, waardoor tijd en kosten worden bespaard.
  • Het bieden van meer zekerheid bij coördinatiecontroles door ervoor te zorgen dat modellen correct zijn en bijvoorbeeld geen conflicten tussen modellen bevatten. Dergelijke problemen zijn vaak een gevolg van het gedetailleerde ontwerpproces.

Wat is de connectie tussen BIM en een CDE?

Veel professionals erkennen de waarde van het gebruik van de BIM-methodologie voor projecten voor het bouwen van activa. BIM is ongetwijfeld een nuttige manier om de levering van bouwprojecten te verbeteren. Deze methodologie moet worden gebruikt in een CDE om belangrijke belanghebbenden een digitale weergave te bieden van de hele levenscyclus van een bouwproject. Een dergelijke digitale weergave wordt vaak een digitale twin genoemd.

In principe zou BIM in een echte CDE met een neutrale en veilige kern de samenwerking moeten verbeteren. Een dergelijke aanpak vormt de basis voor de volgende fase van digitale transformatie in onze branche. Om deze verandering te versnellen, zou BIM gebruik moeten maken van een gemeenschappelijke reeks normen en waarden, zodat verschillende projectteams op dezelfde manier kunnen samenwerken door middel van gedeelde technologie en processen.

Teams kunnen de kosten van herstelwerk en slecht uitgevoerde ontwerpen verlagen door een activum te maken met BIM. Na het beoordelen van het virtuele activum kan de klant bijvoorbeeld besluiten iets anders te willen dan wat oorspronkelijk is voorgesteld.

Een CDE biedt een platform waar deze wijzigingen tegen lagere kosten kunnen worden vastgelegd, gedistribueerd en opgelost. Het resultaat is een efficiënter leveringsteam en een beter geïnformeerde klant. Professionals in de bouw en techniek vertrouwen op BIM in een CDE om meer controle te hebben en projecten efficiënter te maken.

Wat is een digitale twin?

Een digitale twin is een digitale weergave van een bestaand of toekomstig fysiek activum dat gedurende de hele levenscyclus van het plan, de bouw en het gebruik wordt bijgewerkt. De digitale twin biedt volledige en nauwkeurige informatie voor een betere besluitvorming en interventies in het fysieke activum.

BIM is de onderliggende methodologie voor digitale twins. Voor het creëren van een digitale twin is een CDE vereist. Dit is een essentieel punt bij de overdracht tussen verschillende fasen van het project.

De digitale twin is een belangrijk concept voor het overdrachtsproces tussen de verschillende fasen van het project. De volgende projectfase bevat de juiste informatie over hoe het project is geworden wat het nu is en over wat er allemaal nog moet gebeuren. De digitale twin is dus een algemeen historisch overzicht van het project.

Er wordt al jaren gediscussieerd over concept van de digitale twin. Maar wat eigenaren echt willen, de dynamische uitwisseling in twee richtingen van data en informatie tussen de fysieke en virtuele ruimte, is pas onlangs gerealiseerd.

Wat is openBIM en openCDE?

OpenBIM is in het kort een universele benadering voor het gezamenlijke ontwerp, de realisatie en de exploitatie van gebouwen op basis van open standaarden en workflows.

Oracle wil een bijdrage leveren aan de standaardisatie in de branche en leidt het initiatief openCDE als een werkgroep binnen buildingSMART International. Dit initiatief is gericht op de slimme uitwisseling van data tussen online dataomgevingen en tools voor beheer en kwaliteit.

Hoe ziet de toekomst voor BIM en de CDE eruit?

Oracle wil een bijdrage leveren aan de standaardisatie in de branche en leidt het initiatief openCDE als een werkgroep binnen buildingSMART International. Dit initiatief is gericht op de slimme uitwisseling van data tussen online dataomgevingen en tools voor beheer en kwaliteit. Het belang van een open en neutrale samenwerking zal steeds groter worden in onze branche.

Als gevolg hiervan verwachten we dat er in 2020 en daarna veel meer aandacht zal worden besteed aan vereisten voor de uitwisseling van informatie. In de toekomst zullen er betere richtlijnen zijn voor wat bij het dynamisch uitwisselen van informatie moet worden vastgelegd.

Steeds meer organisaties en mensen in de branche zullen zich realiseren dat er vooraf overeenstemming moet worden bereikt over welke classificaties en eigenschappen vereist zijn voor het uitwisselen van data tijdens projecten.

Ook API's zullen steeds belangrijker worden voor de branche. Het gebruik van API's zal steeds meer worden geaccepteerd om samenwerking in de branche te stimuleren in plaats van data te beheren via containers die meestal gesloten zijn. API's zijn de nieuwe manier om toegang te krijgen tot data.

De toekomst van BIM en de digitale transformatie van de branche is afhankelijk van meer openheid en het gebruik van echte CDE's.