Topuitdagingen voor CFO's in 2024

Lynne Sampson | ERP Content Stragetist | 9 februari 2024

Macro-economische tegenwind wakkert aan. De meeste economen voorspellen een recessie in de komende 12 maanden. De inflatie in de VS is sinds 2020 meer dan verdubbeld en heeft de centrale banken wereldwijd aangezet tot renteverhogingen. Plus de geopolitieke onzekerheden: de oorlog in Oekraïne, politieke onrust in landen van China naar Iran en aanhoudende gezondheidsproblemen door een pandemie die maar niet stopt. Al deze trends verstoren nog steeds de supply chains, omdat fluctuaties in vraag en aanbod de voorraadniveaus, toegang tot havens en de magazijnkosten beïnvloeden.

Met dit alles in het achterhoofd is het niet vreemd dat CFO's zich de komende jaren klaarmaken voor een crisis. Het zal aan de financiële leiders en hun teams zijn om bedrijven te helpen de storm te doorstaan.

Steeds grotere rol van de CFO

De rol van het hoofd financiën (CFO) wordt steeds groter, met minder nadruk op de cijfers en meer op bedrijfsstrategie. Vroeger was de CFO verantwoordelijk voor de balans, winst- en verliesrekeningen, boekhouding, financiële afsluiting en naleving van regelgeving. Maar de afgelopen jaren zijn veel van deze verantwoordelijkheden verplaatst naar een controller of Chief Accounting Officer (CAO), met name bij grote ondernemingen. CFO's zijn nu meer betrokken bij planningen en voorspellingen en ze helpen andere topmanagers de beste beslissingen te nemen voor het personeel, verkoopplannen, voorraad, supply chains en andere bedrijfsonderdelen.

Topmanagers willen bedrijfsplannen steeds vaker terugkoppelen naar hun teams op het gebied van finance, personeel, verkoop en supply chain. Deze benadering, ook wel 'verbonden planning' genoemd en biedt meer inzicht in gegevens van het hele bedrijf, zodat managers een goed beeld krijgen van het hele bedrijfsplan en niet slechts één stukje ervan. Verbonden planning helpt de besluitvorming te verbeteren en de juiste bedrijfsstrategie te bepalen. Meer CFO's werken nu samen met hun collega's in het topmanagement (Chief Operating Officers, verkoopmanagers etc.) om plannen te verbinden tussen verschillende bedrijfsonderdelen en alle leidinggevenden beter te informeren.

10 Topuitdagingen voor CFO's in 2024

In het licht van de economische uitdagingen, waaronder inflatie, geopolitieke onrust en een waarschijnlijke recessie - hebben de CFO's de volgende top 10 uitdagingen voor het jaar aangemerkt:

1. De juiste kosten verlagen

Volgens een CFO-enquête van Grant Thornton noemt 58 procent van de respondenten kostenoptimalisatie als hun grootste zorg voor de komende zes maanden. CFO's kijken naar kostenbesparingen, bijv. in personeelsbezetting, reis- en advieskosten, via rationalisatie van productlijnen en investeringen in technologie. Potentiële oplossingen waar CFO's naar kijken om kosten te drukken, zijn o.a. software voor winstgevendheid en kostenbeheer, AI en machine learning om taken te automatiseren, zoals data-matching en rekeningafstemmingen, en voorspellende analyses om mogelijke trends in de prognoses te vinden.

2. Het juiste talent aantrekken en behouden

Arbeid blijft een van de schaarse middelen in de zakenwereld, waardoor miljoenen vacatures blijven openstaan. CFO's kampen al bijna tien jaar met een gebrek aan finance- en IT-talent blijkens een onderzoek van AICPA-CIMA, maar het huidige personeelstekort strekt zich uit tot activiteiten, productie, logistiek, verkoop en instapbanen in de diverse branches. Finance- en HR-leiders bestuderen hun personeelsplannen om bedrijven op de juiste schaal te laten blijven werken.

3. De juiste investeringen vinden om groei te stimuleren

CFO's in 2024 staan voor de zware taak om kosten te besparen en tegelijkertijd te blijven investeren in projecten, producten en innovatie, die de winst en omzetgroei stimuleren. Hoewel de M&A-activiteit waarschijnlijk afzwakt door de hoge kosten van het lenen, hebben andere investeringen, zoals uitbreiding naar een nieuwe regio of productlijn, een grondige evaluatie nodig om het risico en de mogelijke voordelen tegen elkaar af te wegen. Een zorgvuldige scenariomodellering middels EPM-software (Enterprise Performance Management) kan helpen bij zulke evaluaties.

4. Kas en liquiditeit plannen

Bij een recessie is cash het allerbeste. Het is cruciaal om voldoende kassaldo te hebben om mogelijke inkomstenverliezen te compenseren, want door hoge rentes kan het lenen om in groei te investeren extreem duur worden. De cashflow wordt van oudsher maandelijks berekend, maar nieuwe AI-ondersteunde technologieën kunnen CFO's helpen een momentopname van hun cashpositie te maken wanneer ze maar willen. Deze visie op continue cash-forecasting kan een game changer zijn om schulden en eigen vermogen in evenwicht te brengen.

5. Vaker en preciezer prognosticeren

Financiële planning en analyse (FP&A) is een van de basisfuncties van een financieel team, maar sinds de schrikbarende pandemie van 2020 hebben veel bedrijven de frequentie van hun financiële planningcycli verhoogd. Met name de scenariomodellering krijgt meer urgentie, omdat CFO's noodplannen willen ontwikkelen voor de volgende crisis. Handmatige processen en spreadsheets vertragen de planningcycli en daarom overwegen financieel specialisten applicaties voor de financiële planning met AI en machine learning, maar ook voorspellende analyses om hun prognoses sneller en preciezer te maken.

6. Winstgevendheid

Deelnemers aan de Davos-conferentie van 2023 in Zwitserland benadrukten het belang van winstgevende activiteiten in het huidige economische klimaat. Met software voor winstgevendheid en kostenbeheer kunnen financiële teams samenwerken met sales en marketing om elk product en elke service te analyseren, tot op de afzonderlijke SKU's, zodat eigenaren de juiste producten en services tegen de juiste prijs kunnen aanbieden.

7. Alles uit technologische investeringen halen

De afgelopen twee jaar zijn veel bedrijven gaan twijfelen aan technologische investeringen, terwijl ze beseften dat hun bestaande, lokale systemen de verstoringen van de pandemie wat betreft personeel en supply chain niet konden opvangen. Nu ze al dit geld hebben uitgegeven, proberen CFO's maximaal te profiteren van hun inspanningen voor de digitale transformatie. Met technologische budgetten die in 2024 waarschijnlijk worden verlaagd, zullen veel bedrijven naar deze recente investeringen kijken om het rendement te verhogen, de totale eigendomskosten te verlagen en het bedrijf te helpen nieuwe producten en services te introduceren met minimale nieuwe uitgaven.

8. Verstoringen van de supply chain

De lockdowns zijn dan wel voorbij, maar de verstoringen van de supply chain houden aan te midden van geopolitieke onzekerheden en personeelstekorten. CFO's blijven nauw samenwerken met hun Chief Operating Officers (COO's) om verstoringen in de supply chain te plannen en te beperken door software en systemen voor een geïntegreerde bedrijfsplanning te gebruiken.

9. ESG-planning, rapportage en naleving

De regelgevende instanties in de EU hebben nieuwe nalevingsvereisten ingevoerd voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG) ingevoerd. De SEC kijkt naar vergelijkbare regels voor overheidsbedrijven in de VS en hoewel deze regels nog steeds bij de rechter kunnen worden aangevochten, bereiden bedrijven zich al voor op naleving. Oplossingen voor ESG-planning en -rapportage moeten nauwkeurige data uit het hele bedrijf, inclusief finance, sales, operations, HR en supply chain-systemen, kunnen samenvoegen om beschrijvende rapporten te maken volgens de eisen van toezichthouders.

10. Kapitaalkosten

Naarmate de rente stijgt, houden CFO's de bedrijfsschuld in de gaten. Bestaande afbetalingen zullen waarschijnlijk de pan uit rijzen, terwijl nieuwe leningen sterk worden beperkt. Nieuwe investeringen om de groei te stimuleren zullen sterker afhankelijk zijn van de aanwezige kasreserves. Hiervoor is een zorgvuldige financiële planning vereist om ervoor te zorgen dat het bedrijf niet te veel verplichtingen aangaat (meest voorkomende oorzaak van faillissementen).

10 Topuitdagingen voor CFO's in 2024
De grootste uitdagingen voor CFO's in 2024 zijn het aantrekken van het juiste talent, het verlagen van de juiste kosten, het bewaken van de winstgevendheid en het verbeteren van de prognoses.

Technologische kloof dichten met ERP

Moderne softwareoplossingen zijn ontworpen voor de meeste lastige uitdagingen die CFO's in 2024 kunnen verwachten en ze beslaan het hele backoffice. Een modern ERP-systeem met mogelijkheden voor financieel beheer kan CFO's helpen de technologische kloof te dichten, terwijl consistente, robuuste data in combinatie met realtime-snelheid en krachtige analytische tools CFO's en hun teams kan helpen de juiste informatie op het juiste moment te leveren voor de strategische besluitvorming.

Van boekhouding en financiën en van operationele planning tot supply chain en inkoop: deze holistische kijk helpt CFO's nauw samen te werken met andere topmanagers om optimale besparingsmogelijkheden te vinden, terwijl ze nog steeds over genoeg kapitaal beschikken om te investeren en groei te stimuleren. Cloud ERP-software van Oracle ondersteunt ook frequentere plannings- en prognosecycli, zodat het bedrijf zijn strategie kan aanpassen en snel wijzigingen kan doorvoeren naarmate het macroklimaat verandert.

Veelgestelde vragen over CFO-uitdagingen

Waar maken CFO's zich zorgen over?

CFO's maken zich in 2024 zorgen over de impact die macro-economische trends zullen hebben op hun bedrijf. Deze trends omvatten inflatie, hogere rentepercentages, geopolitieke onrust, tekorten in de supply chain en een mogelijke recessie.

Wat zijn de uitdagingen voor Finance Officers?

CFO's zijn sterk betrokken bij de planning en strategie en helpen andere topmanagers de beste beslissingen te nemen voor het personeel, verkoopplannen, voorraad, supply chains en andere bedrijfsonderdelen.

Voor welke uitdagingen staan financiële professionals momenteel?

Een van de grootste uitdagingen voor financiële professionals van nu: kosten verlagen, talent aantrekken en behouden en deze twee vereisten in evenwicht houden om toekomstige groei te garanderen.

Waar geven CFO's om?

CFO's geven om de financiële prestaties van hun bedrijf en ze moeten stappen zetten om het risico van macro-economische trends te beperken, zoals inflatie en personeelstekorten. Deze stappen kunnen kostenbesparingen, ontslagen, frequente prognoses, investeringen of uitbreiding omvatten.

Vraag screenshot van ERP-demo aan

Ontdek hoe Oracle Cloud ERP u de flexibiliteit biedt om snel nieuwe bedrijfsmodellen en processen in te voeren, zodat u kosten kunt verlagen, prognoses kunt verbeteren en sneller kunt innoveren.