Wat is talentmanagement?

Talentmanagement is het systeem dat of de strategie die een organisatie gebruikt om effectief medewerkers te werven, aan te nemen, te ontwikkelen en te behouden. Gemotiveerde medewerkers doen hun best voor het bedrijf en willen in de toekomst graag een leidinggevende functie bekleden.

Organisaties ontwikkelen om vele redenen strategieën voor talentmanagement. Ze moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze topkandidaten binnenhalen met de juiste houding, vaardigheden en ervaring die aansluiten bij de cultuur en visie van de organisatie. Strategieën voor talentmanagement zorgen er ook voor dat medewerkers goed getraind en ontwikkeld worden, niet alleen om ze te helpen hun persoonlijke carrièredoelen te behalen, maar ook om organisaties te helpen toekomstige leiders te ontwikkelen, prestatiedoelen te behalen en hun beste medewerkers te behouden.

Talentmanagement is een gedeelde verantwoordelijkheid

Talentmanagement begint bovenaan, met leiderschap van CEO's en andere leidinggevenden die de toon bepalen voor hoe medewerkers worden geworven, ontwikkeld en behouden. HR-afdelingen (Human Resources) zijn vervolgens verantwoordelijk voor processen en procedures voor talentmanagement, zoals het coördineren van de wervingsmethoden en het houden van toezicht op het trainen van nieuwe medewerkers, continue prestatiebeoordelingen en ad-hocfeedback. Elke organisatie moet de juiste cultuur ontwikkelen. Om die reden zijn er geen vastgestelde best practices.

De leiders van een organisatie helpen niet alleen strategieën voor talentmanagement te ontwikkelen, maar benadrukken ook het belang van talentmanagement bij managers en medewerkers. Zo kunnen strategieën op de juiste manier worden uitgevoerd en bijgewerkt om gelijke tred te houden met groei en culturele veranderingen.

Binnen elke divisie of bedrijfsgroep zijn managers verantwoordelijk voor veel specifieke taken op het gebied van talentmanagement, zoals het evalueren van de prestaties van medewerkers en het identificeren van opvolgingsstrategieën om ervoor te zorgen dat elke functie wordt ingevuld door de best mogelijke interne of externe kandidaat.

Waarom talentmanagement essentieel is voor zakelijk succes

Als talentmanagement goed wordt uitgevoerd, profiteren zowel de medewerkers als de organisatie hiervan. Talentmanagement maakt het volgende mogelijk voor medewerkers:

 • Ze kunnen nieuwe vaardigheden leren aan de hand van voortdurende trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Hierdoor kunnen ze uiteindelijk hun loopbaandoelen verwezenlijken.
 • Ze kunnen nieuwe interne kansen krijgen op basis van hun vaardigheden, interesses en ervaring.
 • Ze kunnen promotie krijgen of worden overgeplaatst naar een nieuwe functie die blijvende uitdagingen en werktevredenheid biedt.

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat menselijk kapitaal hun meest waardevolle bezit is. Daarom is het werven, trainen en behouden van toptalent een belangrijk doel. Tegenwoordig beschikken organisaties over verschillende analysetools waarmee ze een goed beeld krijgen van de talentpool en waarmee ze gedetailleerd inzicht krijgen in wat individuele medewerkers nodig hebben om succesvol te zijn. Met deze tools kunnen organisaties

 • Vroegtijdig behoeften identificeren, zoals posities die moeten worden vervuld of vaardigheden die ontbreken op specifieke afdelingen
 • Toptalent en mensen met de juiste vaardigheden aantrekken die ook zijn afgestemd op de visie en cultuur van de organisatie
 • Snel belangrijke posities vervullen dankzij gerichte wervingsactiviteiten en efficiënte wervingsmethoden
 • De beste medewerkers cultiveren en behouden door gebruik te maken van talentprofielen, prestatiedoelen, ontwikkelingsplannen, leerkansen, regelmatige voortgangsgesprekken, gepersonaliseerde coaching en andere tools
 • Het personeelsverloop verminderen om tijd en geld te besparen
 • De bedrijfsprestaties en klanttevredenheid verbeteren door het opbouwen van een organisatie met loyale en ervaren medewerkers

Hoe een talentmanagementsysteem kan helpen

Talentmanagementsystemen zijn softwareapplicaties die vaak in de cloud worden gehost en waarmee organisaties hun strategieën voor talentmanagement kunnen uitvoeren. Met geïntegreerde talentmanagementsoftware worden in wezen gegevens met betrekking tot potentiële en bestaande medewerkers opgeslagen, verzameld en geanalyseerd om ervoor te zorgen dat de organisatie op de beste en meest efficiënte manier medewerkers kan vinden, aanstellen en ontwikkelen.

Door opkomende technologieën zoals AI, machine learning en big data te integreren, kunnen organisaties met een talentmanagementsysteem

 • Anticiperen op toekomstige resourcebehoeften
 • Gedetailleerde talentprofielen voor bestaande en potentiële medewerkers ontwikkelen
 • Snel kandidaten vinden en screenen in grote talentpools
 • Voer controles en voorspellingen uit van de prestaties van medewerkers en teams
 • Het potentieel, het risico, de verliesimpact en de prestaties van medewerkers beoordelen voor een goede opvolgingsplanning
 • Medewerkers proactieve, gepersonaliseerde cursusaanbevelingen doen op basis van hun loopbaandoelen en hun voortgang volgen

De voordelen van talentmanagementsystemen in de cloud

De nieuwste cloudsystemen voor talentmanagement zijn vooral handig voor organisaties omdat ze altijd, overal en vanaf elk apparaat toegang ondersteunen. Dit betekent dat medewerkers hun talentprofiel thuis kunnen bijwerken en dat managers belangrijke metrics onderweg kunnen bekijken en volgen. Cloudapplicaties zijn zeer dynamisch en innovaties kunnen snel en gemakkelijk aan huidige en toekomstige medewerkers worden geleverd.

Bovendien kunnen cloudapplicaties voor talentmanagement de kapitaalkosten van een organisatie verlagen en worden de oplossingen voortdurend bijgewerkt voor betere visualisaties en inzichten.

De toekomst van talentmanagement is nu

Goede systemen en strategieën voor talentmanagement worden steeds krachtiger en flexibeler en krijgen steeds meer voorspellende functies. Zo kunnen organisaties van elke omvang gemakkelijker meer inzicht krijgen in hun mensen en de processen voor onder andere werving en training. Dit maakt zowel de medewerkers als de organisatie zelf succesvoller.

Softwareoplossingen voor talentmanagement worden steeds:

 • Toegankelijker. Met online talentmanagementsystemen kunnen medewerkers en managers talentprofielen bekijken en deze bewerken, doelen aanpassen, leerplannen bewerken, de voortgang bijhouden en nog veel meer, ongeacht waar ze zich bevinden. Spraakondersteuning bespaart tijd en maakt het voor gebruikers gemakkelijker om te communiceren zonder veel te typen.
 • Consistent. Of gebruikers nu software vanaf hun telefoon of desktopcomputer gebruiken, de gebruikersinterface ziet er hetzelfde uit. Hierdoor kunnen zoekopdrachten eenvoudiger en sneller worden uitgevoerd en kunnen snel gegevens worden ingevoerd.
 • Intelligent. AI en andere geavanceerde technologieën maken chatbots en digitale assistenten razendsnel 'slimmer' zodat ze beter geïnformeerde reacties kunnen geven, suggesties kunnen doen en interacties kunnen versnellen.
 • Proactiever. Oplossingen voor talentmanagement worden steeds proactiever. Ze verstrekken niet alleen informatie wanneer daarom wordt gevraagd, maar ze versturen ook pushmeldingen, zoals herinneringen en suggesties. Een medewerker kan bijvoorbeeld worden herinnerd aan een aankomende training of een manager kan een melding ontvangen over het bijgewerkte talentprofiel van een medewerker.
 • Informatiever. Talentmanagementsystemen bieden realtime gegevens en flexibele rapportageopties zodat managers en leidinggevenden altijd toegang hebben tot de meest recente informatie om hen te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Organisaties profiteren nu al van een groot aantal geavanceerde oplossingen voor talentmanagement en gerelateerde software. Oracle Talent Management biedt organisaties een duidelijk beeld van hun talentpijplijn en ondersteunt medewerkers bij het opbouwen van hun reputatie. Medewerkers kunnen de informatie in hun talentprofiel eenvoudig uploaden en bijwerken met behulp van de functie voor het importeren van LinkedIn-profielen. Ook krijgen medewerkers met behulp van de Oracle functie 'My brand' meer inzicht in hun merk en kunnen ze hun merk verbeteren door hun eigen expertise te benadrukken. Managers kunnen op basis van een combinatie van profiel- en reputatiegegevens verborgen talenten en vaardigheden van medewerkers ontdekken. Oracle biedt ook oplossingen voor talentwerving en het sourcen, werven en onboarden van medewerkers.

Meer informatie

Ontdek meer over de vele oplossingen van Oracle voor HR en talentmanagement, zoals Oracle Talent Management en onze oplossingen voor slimmer HR en talentmanagement.