Bezoek een van de volgende locaties voor de ondersteuning die u nodig hebt.


  • Klanten met actieve ondersteuningscontracten kunnen ook terecht op het My Oracle Support-portal om in de Oracle Support-kennisdatabase te zoeken naar antwoorden op hun technische problemen, deel te nemen aan de My Oracle Support Community of serviceaanvragen in te dienen en aan te passen.
  • Klanten met een cloud-abonnement kunnen ook terecht op Oracle Cloud Portal—My Services om hun services te beheren en te bewaken, beginnershandleidingen en documentatie voor cloudproducten te raadplegen, operationele vragen te stellen via chat of deel te nemen aan een discussieforum.
  • Klanten met producten van door Oracle overgenomen bedrijven gaan naar de map Aangekochte productondersteuning voor hun servicebehoeften.

Raadpleeg onze Oracle Support-website bij algemene vragen over het beleid van Oracle voor technische ondersteuning.