Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Czym jest inteligencja adaptacyjna

Posłuchaj, jak Steve Miranda, wiceprezes Oracle i szef działu aplikacji, informuje o najnowszym rozwiązaniu Oracle wykorzystującym sztuczną inteligencję (AI) — o aplikacjach z inteligencją adaptacyjną: Oracle Adaptive Intelligence Apps.

Czym są aplikacje z inteligencją adaptacyjną?

Aplikacje z inteligencją adaptacyjną to aplikacje chmurowe, które z pomocą mechanizmów samouczenia się maszyn i sztucznej inteligencji potrafią się przystosować do sytuacji w czasie rzeczywistym. Wykorzystując dane wewnętrzne, otrzymywane na bieżąco dane zewnętrzne, naukowe zasady podejmowania decyzji oraz infrastrukturę obliczeniową o wysokim poziomie skalowalności, zapewniają lepsze wyniki biznesowe. Aplikacje te wyróżniają się łatwością użytkowania, modyfikowania i integrowania z otoczeniem. Do ich obsługi nie są potrzebni naukowcy ds. danych.

Opracowane na bazie nowoczesnej platformy Oracle Cloud

Tylko Oracle dysponuje zaawansowanymi aplikacjami i platformami danych w każdym obszarze biznesowym niezbędnymi do tego, aby stworzyć system zintegrowanej inteligencji. Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Apps umożliwiają prawdziwe zrewolucjonizowanie działalności firmy poprzez zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, najlepszych znanych obecnie procesów i środowiska aplikacji udostępnianych w formie usługi (SaaS). Wykorzystując dane wewnętrzne ze wszystkich składników pakietu oraz dane zewnętrzne otrzymywane w czasie rzeczywistym, aplikacje Oracle z inteligencją adaptacyjną stanowią przyszłościowe rozwiązanie pomagające wdrażać inteligentne i zintegrowane procesy w przedsiębiorstwie.

Dedykowane aplikacje od razu gotowe do pracy

Indywidualne aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję są konstruowane w oparciu o fachową wiedzę z poszczególnych dziedzin biznesowych oraz przystosowane do konkretnych scenariuszy użytkowania. Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Apps wspomagają procesy podejmowanie decyzji biznesowych przy pomocy zaawansowanych naukowych zasad uwzględniających podział na role.

Napędzane i wzbogacane danymi

Aplikacje te są łączone w pakiety z najbardziej rozbudowanymi profilami konsumenckimi i biznesowymi dostarczanymi przez źródła zewnętrzne oraz innymi informacjami kontekstowymi i branżowymi, aby zapewnić najbardziej wiarygodne i precyzyjne dane wyjściowe.

  • Źródła danych Oracle: zobowiązania, należności, zarządzanie środkami pieniężnymi, informacje o dostawcach
  • Zewnętrzne źródła danych: oceny kredytowe, zgłaszane przychody, pasywa, aktywa, aktualności o firmie

Zintegrowane naukowe zasady podejmowania decyzji

Algorytmy przez cały czas automatycznie dostosowują działanie aplikacji, tak aby dane wyjściowe były aktualne i optymalne bez konieczności interweniowania naukowców ds. danych. Mechanizmy naukowych zasad podejmowania decyzji są przygotowane do pracy w dużej skali w nowoczesnej chmurze Oracle Cloud, zapewniając wydajne przetwarzanie i szybkie generowanie wyników.

Zintegrowane, inteligentne dane wyjściowe

Aplikacje Oracle z inteligencją adaptacyjną przewidują, reagują, uczą się, zmieniają i przystosowują poprzez ustawiczne interakcje wewnętrzne i wewnętrzne. Umiejętność prognozowania, formułowania rekomendacji i generowania najbardziej aktualnych danych wyjściowych sprawia, że stanowią nieocenione źródło informacji dla klientów i firm.

Sztuczna inteligencja stanowi podstawę nowego interfejsu użytkownika (UX) aplikacji biznesowych

Rola sztucznej inteligencji w biznesie staje się coraz bardziej widoczna i niezbędna do zachowania konkurencyjności. Wdrażając zaawansowane technologie AI, przedsiębiorstwa mają możliwość szybszego działania, podejmowania bardziej świadomych decyzji, zwiększania wydajności operacyjnej, budowania bliższych relacji z klientami i pracownikami, a jednocześnie tworzenia nowych innowacyjnych produktów i usług.

Steve Miranda, wiceprezes Oracle oraz dyrektor ds. rozwoju produktów z serii Oracle Applications, rozmawia z analitykiem Ray'em Wangiem na temat opartych na AI trendów w technologii chmury i obsłudze klienta — AI stanowi dziś podstawę nowego interfejsu użytkownika (UX).

Co wyróżnia aplikacje Oracle ze sztuczną inteligencją

Moduł samouczenia się maszyn stosuje naukowe algorytmy podejmowania decyzji w odniesieniu do danych, aby doprecyzowywać zalecenia biznesowe i wyświetlać wyniki w czasie rzeczywistym. Oracle oferuje aplikacje z inteligencją adaptacyjną w całym środowisku pakietu Oracle Cloud:

Niewiele wiesz o AI?

Biblioteka szkoleń z zakresu AI

Oracle Adaptive Intelligence Apps

Oracle Adaptive Intelligence Apps

Aplikacje, które potrafią reagować, uczyć się i dostosowywać w czasie rzeczywistym, zmienią obraz każdej branży. Wszystkie aplikacje chmurowe Oracle mają wbudowane funkcje z zakresu samouczenia się maszyn, sztucznej inteligencji i naukowych zasad podejmowania decyzji, pomagając naszym klientom osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Codzienne życie z aplikacjami Oracle Adaptive Intelligent Apps (PDF)

Codzienne życie z aplikacjami Oracle Adaptive Intelligent Apps

Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Apps bazują na wykorzystywaniu danych, same się uczą, reagują na bodźce i są przeznaczone dla użytkowników biznesowych. Wpływ tej zintegrowanej inteligencji wykracza poza sferę biznesu, przenikając do codziennego życia i kształtując całość interakcji z klientem.

Forbes: 4 ważne wnioski na temat sztucznej inteligencji i przyszłości pracy

Forbes: 4 ważne wnioski na temat sztucznej inteligencji i przyszłości pracy

AI przekształciła się w drodze ewolucji z ciekawostki technologicznej w praktyczne narzędzie biznesowe. W artykule tym przedstawiono, dlaczego może stać się niezbędna dla menedżerów biznesowych takich jak Ty.

Błyskawiczne wprowadzanie innowacji

Dowiedz się więcej o aplikacjach na platformie Oracle Cloud

Oracle ERP Cloud

Oracle ERP Cloud

Zbuduj oparte na współpracy, wydajne i intuicyjne centrum zaplecza wyposażone w najnowsze technologie mobilne i analityczne.

Oracle ERP Cloud
Oracle EPM Cloud

Oracle EPM Cloud

Zwiększ wydajność i zapewnij jej przewidywalność, generuj wiarygodne sprawozdania i połącz całe przedsiębiorstwo.

Oracle EPM Cloud
Oracle SCM Cloud

Oracle SCM Cloud

Sprawniej wdrażaj innowacje w łańcuchu dostaw i szybciej podejmuj inteligentniejsze decyzje w dowolnym momencie cyklu życia produktu.

Oracle SCM Cloud
Oracle HCM Cloud

Oracle HCM Cloud

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu zaawansowane możliwości rozwiązań Oracle do zarządzania kadrami i rozwiązań społecznościowych, a także szybką i wygodną obsługę oferowaną przez chmurę.

Oracle HCM Cloud
Oracle Customer Experience Cloud

Oracle Customer Experience Cloud

Wzmocnij relacje z klientami dzięki platformie, która poprawia spójność usług i zapewnia ich powtarzalnie wysoką jakość.

Oracle CX Cloud
Oracle Analytics Cloud

Oracle Analytics Cloud

Odkryj najbardziej wszechstronną ofertę chmurowych narzędzi analitycznych, łączącą funkcje BI, analitykę big data i wbudowane funkcje analityczne SaaS.

Oracle Analytics Cloud
Aplikacje na platformie Oracle Cloud

Aplikacje na platformie Oracle Cloud

Zadbaj o przyszłość swojej firmy już dziś, wdrażając kompleksowe, przyszłościowe i zaufane rozwiązania chmurowe Oracle.

Aplikacje na platformie Oracle Cloud
Oracle Modern Best Practice

Oracle Modern Best Practice

Zbuduj zintegrowaną, inteligentną firmę na bazie procesów nowej generacji wbudowanych w oferowany przez firmę Oracle kompleksowy pakiet rozwiązań SaaS.

Oracle Modern Best Practice