Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Wszechobecna i adaptacyjna sztuczna inteligencja

Wbudowana w rozwiązania Oracle sztuczna inteligencja umożliwia dostarczanie zaawansowanych analiz finansowych i operacyjnych oraz spersonalizowanej obsługi klientów i pracowników, jak również pomaga firmom reagować na ciągłe zmiany, zwiększyć odporność i elastyczność, ograniczać ryzyko i opracowywać nowe modele biznesowe.

Czym są aplikacje z inteligencją adaptacyjną?

Aplikacje z inteligencją adaptacyjną to aplikacje chmurowe, które za pomocą mechanizmów samouczenia się i sztucznej inteligencji potrafią przystosować się do sytuacji w czasie rzeczywistym. Aplikacje te wykorzystują dane wewnętrzne, otrzymywane na bieżąco dane zewnętrzne, techniki podejmowania decyzji oraz skalowalną infrastrukturę obliczeniową w celu poprawy wyników biznesowych. Aplikacje te wyróżniają się łatwością użytkowania, modyfikowania i integrowania z otoczeniem. Do ich obsługi nie są potrzebni naukowcy ds. danych.

Opracowane na bazie nowoczesnej platformy Oracle Cloud

Tylko Oracle dysponuje zaawansowanymi aplikacjami i platformami danych w każdym obszarze biznesowym - niezbędnymi do tego, aby stworzyć system zintegrowanej inteligencji. Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Apps umożliwiają prawdziwe zrewolucjonizowanie działalności firmy poprzez zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, najlepszych znanych obecnie procesów i środowiska aplikacji udostępnianych w formie usługi (SaaS). Aplikacje te korzystają z danych pochodzących ze wszystkich składników pakietu oraz otrzymywanych z zewnątrz w czasie rzeczywistym i stanowią przyszłościowe rozwiązanie pomagające wdrażać inteligentne i zintegrowane procesy w przedsiębiorstwie.

Dedykowane aplikacje od razu gotowe do pracy

Indywidualne aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję są konstruowane w oparciu o fachową wiedzę z poszczególnych dziedzin biznesowych oraz przystosowane do konkretnych scenariuszy użytkowania. Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Apps wspomagają procesy podejmowania decyzji biznesowych przy pomocy zaawansowanych naukowych zasad uwzględniających podział na role.

Napędzane i wzbogacane danymi

Aplikacje te są łączone w pakiety z najbardziej rozbudowanymi profilami konsumenckimi i biznesowymi dostarczanymi przez źródła zewnętrzne oraz innymi informacjami kontekstowymi i branżowymi, aby zapewnić najbardziej wiarygodne i precyzyjne dane wyjściowe.

  • Źródła danych Oracle: zobowiązania, należności, zarządzanie środkami pieniężnymi, informacje o dostawcach
  • Zewnętrzne źródła danych: oceny kredytowe, zgłaszane przychody, pasywa, aktywa, aktualności o firmie

Zintegrowane naukowe zasady podejmowania decyzji

Algorytmy przez cały czas automatycznie dostosowują działanie aplikacji, tak aby dane wyjściowe były aktualne i optymalne bez konieczności interweniowania naukowców ds. danych. Mechanizmy naukowych zasad podejmowania decyzji są przygotowane do pracy w dużej skali w nowoczesnej chmurze Oracle Cloud, zapewniając wydajne przetwarzanie i szybkie generowanie wyników.

Zintegrowane, inteligentne dane wyjściowe

Aplikacje Oracle Adaptive Intelligence Apps przewidują, reagują, uczą się, zmieniają i przystosowują poprzez ustawiczne interakcje wewnętrzne i zewnętrzne. Umiejętność prognozowania, formułowania rekomendacji i generowania najbardziej aktualnych danych wyjściowych sprawia, że stanowią nieocenione źródło informacji dla klientów i firm.

Sztuczna inteligencja stanowi podstawę nowego interfejsu użytkownika (UX) aplikacji biznesowych

Rola sztucznej inteligencji w biznesie staje się coraz bardziej widoczna i niezbędna do zachowania konkurencyjności. Wdrażając zaawansowane technologie AI, przedsiębiorstwa mają możliwość szybszego działania, podejmowania bardziej świadomych decyzji, zwiększania wydajności operacyjnej, budowania bliższych relacji z klientami i pracownikami, a jednocześnie tworzenia nowych innowacyjnych produktów i usług.

Steve Miranda, wiceprezes Oracle oraz dyrektor ds. rozwoju produktów z serii Oracle Applications, rozmawia z analitykiem Ray'em Wangiem na temat opartych na AI trendów w technologii chmury i obsłudze klienta — AI stanowi dziś podstawę nowego interfejsu użytkownika (UX).

Co wyróżnia aplikacje Oracle ze sztuczną inteligencją

Moduł samouczenia się maszyn stosuje naukowe algorytmy podejmowania decyzji w odniesieniu do danych, aby doprecyzowywać zalecenia biznesowe i wyświetlać wyniki w czasie rzeczywistym. Oracle oferuje aplikacje z inteligencją adaptacyjną w ramach całego pakietu Oracle Cloud.

Niewiele wiesz o AI?

Materiały dotyczące inteligencji adaptacyjnej

Oracle Adaptive Intelligence Apps

Oracle Adaptive Intelligence Apps

Aplikacje, które potrafią reagować, uczyć się i dostosowywać w czasie rzeczywistym, zmienią obraz każdej branży. Wszystkie aplikacje chmurowe Oracle mają wbudowane funkcje z zakresu samouczenia się maszyn, sztucznej inteligencji i naukowych zasad podejmowania decyzji, pomagając naszym klientom osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Codzienne życie z aplikacjami Oracle Adaptive Intelligent Apps (PDF)

Codzienne życie z aplikacjami Oracle Adaptive Intelligent Apps

Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Apps bazują na wykorzystywaniu danych, same się uczą, reagują na bodźce i są przeznaczone dla użytkowników biznesowych. Wpływ tej zintegrowanej inteligencji wykracza poza sferę biznesu, przenikając do codziennego życia i kształtując całość interakcji z klientem.

Poznaj innowatorów Oracle w dziedzinie sztucznej inteligencji

Poznaj innowatorów Oracle w dziedzinie sztucznej inteligencji

Miranda Nash, wiceprezes Oracle ds. zarządzania produktami dla aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję, wyjaśnia, w jaki sposób Oracle wprowadza ulepszenia oparte na uczeniu maszynowym do wszystkich produktów SaaS.

Błyskawiczne wprowadzanie innowacji

Dowiedz się więcej o aplikacjach Oracle Cloud

Aplikacje Oracle Cloud

Aplikacje Oracle Cloud

Już dziś zadbaj o przyszłość swojej firmy, wdrażając kompleksowe, przyszłościowe i zaufane rozwiązania chmurowe Oracle.

Aplikacje Oracle Cloud
Najlepsza nowa praktyka Oracle

Najlepsza nowa praktyka Oracle

Zbuduj zintegrowaną, inteligentną firmę na bazie procesów nowej generacji wbudowanych w oferowany przez Oracle kompleksowy pakiet rozwiązań SaaS.

Najlepsza nowa praktyka Oracle
Oracle ERP Cloud

Oracle ERP Cloud

Zbuduj oparte na współpracy, wydajne i intuicyjne zaplecze wyposażone w najnowsze technologie mobilne i analityczne.

Oracle ERP Cloud
Oracle EPM Cloud

Oracle EPM Cloud

Zwiększ wydajność i zapewnij jej przewidywalność, generuj wiarygodne sprawozdania i połącz całe przedsiębiorstwo.

Oracle EPM Cloud
Oracle SCM Cloud

Oracle SCM Cloud

Sprawniej wdrażaj innowacje w łańcuchu dostaw i szybciej podejmuj inteligentniejsze decyzje w dowolnym momencie cyklu życia produktu.

Oracle SCM Cloud
Oracle HCM Cloud

Oracle HCM Cloud

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu zaawansowane możliwości rozwiązań Oracle do zarządzania kadrami i rozwiązań społecznościowych, a także szybką i wygodną obsługę oferowaną przez chmurę.

Oracle HCM Cloud
Oracle Customer Experience Cloud

Oracle Customer Experience Cloud

Wzmocnij relacje z klientami dzięki platformie, która poprawia spójność usług i zapewnia ich powtarzalnie wysoką jakość.

Oracle CX Cloud
Oracle Analytics Cloud

Oracle Analytics Cloud

Odkryj najbardziej wszechstronną ofertę chmurowych narzędzi analitycznych, łączącą funkcje BI, analitykę big data i wbudowane funkcje analityczne SaaS.

Oracle Analytics Cloud