Sztuczna inteligencja (SI) w opiece zdrowotnej

Dlaczego SI jest przyszłością opieki zdrowotnej

Świat doświadcza przemiany branży opieki zdrowotnej na globalną skalę dzięki sztucznej inteligencji (SI). Częściowo wynika to z przejście branży opieki zdrowotnej do środowiska zarządzania danymi w chmurze; chmura czyni dane dostępnymi do dalszych analiz w czasie rzeczywistym. Zamiast polegać skrupulatnych przeszukiwaniu danych przez pracowników, sztuczna inteligencja umożliwia o wiele wydajniejszy, a w wielu przypadkach znacznie dokładniejszy proces.

W miarę zwiększania się możliwości SI, wszystkie elementy opieki zdrowotnej – od operacji wewnętrznych do rejestrów medycznych – czerpią korzyści z integracji modelowania predykcyjnego, automatycznego generowania raportów i innych funkcji sztucznej inteligencji. Przyjrzyjmy się czterem konkretnym przypadkom użycia SI w opiece zdrowotnej:

Sztuczna inteligencja poprawia funkcjonowanie opieki zdrowotnej

Działania w opiece zdrowotnej są skomplikowaną i wieloaspektową serią procesów, niezależnie od tego, czy mają miejsce w szpitalu, czy w pojedynczej klinice. Dane zawsze są przesyłane do i z podmiotów opieki zdrowotnej, począwszy od działań wewnętrznych, na przykład w dziale kadr, a skończywszy na roszczeniach ubezpieczeniowych lub przyjmowaniu danych od innych dostawców usług. Wiele lat temu wiązało się to z dużą ilością papieru i mnóstwem rozmów telefonicznych. Później e-maile i pliki usprawniły wiele procesów, a w ciągu ostatnich kilku lat, duża część branży opieki zdrowotnej przeszła na bazy danych w chmurze i specjalne aplikacje.

Dzisiaj to sztuczna inteligencja może przesunąć granice nawet dalej, umożliwiając bezproblemowe działanie na przestrzeni całej branży opieki zdrowotnej. Działy kadr mogą na przykład użyć sztucznej inteligencji do przetwarzania informacji o pracownikach i uzyskiwania perspektyw wspomagających podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Działy finansowe mogą podczas fakturowania identyfikować wydatki i trendy związane z kosztami. Uprzednie upoważnienia i uprawnienia dla pacjentów mogą zostać zautomatyzowane w celu zmniejszenia nakładu ludzkiej pracy. SI umożliwia także identyfikację potencjalnych blokad i luk podczas zarządzania łańcuchem dostaw.

SI poprawia doświadczenia pacjentów w opiece zdrowotnej

Pacjenci w opiece zdrowotnej są zawaleni robotą papierkową różnego rodzaju – od formularzy przyjmowania po dane dotyczące obserwacji. Jest to szczególnie ważne w czasach COVID-19, kiedy pytania zadawane podczas analizy wstępnej mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej i skutecznej opieki zdrowotnej. Ponieważ sektor opieki zdrowotnej przechodzi stopniowo do modelu chmury, dane są teraz gromadzone w czasie rzeczywistym, ale sztuczna inteligencja pozwala na znacznie więcej niż proste wyświetlanie formularzy.

Dzięki sztucznej inteligencji, zespoły medyczne mogą automatycznie generować aktualizacje, analizy i raporty, oszczędzając czas, a jednocześnie identyfikując problemy związane z opieką zapobiegawczą, o których mogą rozmawiać z pacjentami podczas wizyt. Umożliwia to bardziej proaktywne i szczegółowe podejście do opieki zdrowotnej przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia dla personelu.

SI dla finansów w opiece zdrowotnej

Finanse organizacji opieki zdrowotnej wykraczają poza typowe potrzeby firmy. Wraz z wymaganiami przepisów, poufnością danych pacjentów i różnymi wymaganiami ze strony firm ubezpieczeniowych przejście do ujednoliconego systemu opartego na chmurze stanowi krok w kierunku znaczącego zmniejszenia liczby odejść, przy jednoczesnym zwiększeniu precyzji. When these cloud applications implement artificial intelligence, things can get further streamlined.

Wykorzystując sztuczną inteligencję do potrzeb i operacji finansowych, organizacja opieki zdrowotnej może uzyskać nastepujące korzyści:

  • Dogłębna analiza głównych przyczyn problemów, występujących nagle lub stopniowo
  • Predykcyjne analizy trendów wpływających na wyniki, na przestrzeni całej organizacji
  • Modelowanie w celu optymalizacji procesów, zasobów i potrzeb łańcucha dostaw
  • Identyfikowanie i automatyzacja powtzarzających się zadań w celu poprawy efektywności procesów

Korzyści z SI w zarządzaniu danymi opieki zdrowotnej

Zarządzanie zasobami zawsze było kluczowym elementem organizacji opieki zdrowotnej, zarówno dla szpitali, jak i pojedynczych klinik. Nigdy nie było to widoczne wyraźniej niż w czasach COVID-19, kiedy to użycie i dostępność zasobów zostały wystaione na ekstremalne warunki. W tych przypadkach zasoby obejmowały szeroki zakres tematów – od personelu po szczepionki, narzędzia i materiały. Przeniesienie tych danych do chmury stanowiło istotny krok naprzód dla tej branży, tworząc jedno skonsolidowane źródło wiarygodnych danych, pozwalające podejmować odpowiednie decyzje. Jednak wdrażanie sztucznej inteligencji okazało się równie istotne.

Korzystanie ze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w opiece zdrowotnej przyniosło wiele korzyści w dziedzinie zarządzania danymi. Wykorzystując te narzędzia do przetwrarzania danych zbieranych w czasie rzeczywistym, można automatycznie generować raporty i wskaźniki wykorzystania zasobów, co znacznie skraca czas procesów i reagowania. Modelowanie predykcyjne – zarówno w skali mikro, jak i makro – zapewnia bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów, a także identyfikację sytuacji i okresów, w których organizacje muszą zwiększać skalę swojego działania. Organizacje korzystające z predykcyjnego modelowania opartego o dane mogą planować na przyszłość, zapewniając lepszą opiekę swoim społecznościom.

SI i opieka zdrowotna: idealna para w chmurze

Integracja sztucznej inteligencji z branżą opieki zdrowotnej jest możliwa dzięki konsolidacji w chmurze i wykorzystywaniu jej usług. Więcej informacji o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do rozwoju organizacji można znaleźć w Oracle Cloud.