Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.

Blockchain w opiece zdrowotnej

Przypadki użycia: blockchain w opiece zdrowotnej

Aby zrozumieć aktualny stan technologii blockchain w opiece zdrowotnej, ważne jest zapoznanie się z jej możliwościami w zakresie udostępniania i zabezpieczania istotnych rzeczy w naszym życiu codziennym – chociażby w kwestii głosowania i handlu. Blockchain może być nieocenionym narzędziem dla opieki zdrowotnej ze względu na dokładność i dostępność, a także działanie jako jedno źródło prawdy o danych. Mowa tu o możliwości szybkiego dostępu do dokumentacji medycznej i ubezpieczeniowej pacjentów lub umożliwienie szpitalom podejmowania lepszych decyzji dotyczących personelu, a także praktycznych funkcjach blockchain dla przedsiębiorstw.


opieka zdrowotna i nowe technologie

Dlaczego warto korzystać z technologii blockchain w opiece zdrowotnej?

Idea połączenia starych, niezmodernizowanych instytucji opieki zdrowotnej z nową technologią, taką jak blockchain, może być trudna do przyjęcia, ale jej praktyczne zastosowania mogą obejmować wiele zagadnień. Może w tym pomóc zrozumienie technologii blockchain na jej najbardziej podstawowym poziomie. Mówiąc najprościej: w technologii blockchain poszczególne bloki danych pojawiają się sekwencyjnie w księdze, a każdy z nich faktycznie opiera się na swoim poprzedniku w celu zachowania trwałości. Ponieważ księga jest publiczna i oceniana przez grupy użytkowników, wszelkie zmiany muszą być zweryfikowane, a wszelkie próby jej hakowania są zauważane i szybko zażegnywane. System ten działa w celu ochrony danych wrażliwych, co czyni go szczególnie przydatnym w opiece zdrowotnej.

Pięć przypadków użycia blockchain w opiece zdrowotnej

Wraz z rozpowszechnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej, branża opieki zdrowotnej stale stara się zapewnić bezpieczeństwo dokumentacji pacjenta, szpitala, ubezpieczeń i rozliczeń. Przy dużej ilości danych ich śledzenie, a także zapewnienie prywatności, może być wyzwaniem. Przeanalizujmy zatem pięć przypadków użycia pokazujących korzyści płynące z technologii blockchain dla opieki zdrowotnej.

 • Uwierzytelnianie leków

  Dzięki temu, że blockchain może działać jako jedno źródło prawdy, może również zapewnić dokładne i niezmienne zapisy dla branży łańcucha dostaw. W przypadku leków na receptę bezpieczeństwo jest największym wyzwaniem. Dlatego wykorzystanie technologii blockchain do śledzenia procesu jest doskonałym sposobem zapewnienia zgodności i bezpieczeństwa.
 • Dane medyczne

  Ponieważ pacjenci odwiedzają wielu różnych lekarzy, a ich potrzeby medyczne zmieniają się, rejestry medyczne muszą być łatwe do przenoszenia między różnymi instytucjami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dokładności. Technologia blockchain pozwala szybko i bezpiecznie aktualizować dane opieki zdrowotnej.
 • Priorytetowa akredytacja

  Aby zapewnić ciągłą aktualizację szkolenia i certyfikatów, technologia blockchain może przyspieszyć weryfikację kwalifikacji medycznych. Zmniejsza to nadużycia i nieścisłości oraz zapobiega powstawaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
 • Informacje ubezpieczeniowe w czasie rzeczywistym

  Blockchain tworzy jedno wiarygodne źródło danych w celu zapewnienia interoperacyjności i dostępności, mogące dostarczać aktualne informacje dostawcom usług medycznych i firmom ubezpieczeniowym. Może również wykrywać i chronić przed oszustwami, korzystając z inteligentnych kontraktów opartych na technologii blockchain.
 • Bezpieczeństwo Internetu rzeczu

  Liczba urządzeń Bluetooth i bezprzewodowych na świecie wzrosła niesamowicie w ciągu ostatniej dekady. Opieka zdrowotna nie różni się pod tym względem, korzystając z przenośnych urządzeń medycznych, które mogą poprawić zdrowie pacjenta, jednocześnie dostarczając lekarzom cennych informacji o ich stanie. Blockchain oferuje platformę zapewniającą dokładność i terminowość, a przez to bezpieczne zbieranie i przechowywanie ważnych danych medycznych,

Blockchain: pewniejsza przyszłość dla opieki zdrowotnej

Blockchain to cenna opcja zarządzania dużą ilością danych przetwarzanych przez branżę opieki zdrowotnej, ponieważ oferuje bezpieczeństwo, szybkość, dostępność, ułatwienia dostępu i nie tylko. Więcej informacji o używaniu technologii blockchain w środowisku przedsiębiorstwa można znaleźć na stronie Oracle Blockchain Enterprise Edition.