Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.

Nadejście inteligentnych kontraktów z technologią blockchain

Dlaczego blockchain jest idealny dla inteligentnych kontraktów

Wykorzystanie inteligentnych kontraktów z technologią blockchain staje się coraz popularniejsze, zwłaszcza w sektorze rządowym, ubezpieczeniowym, bankowym i innych sektorach o podobnych potrzebach. Przewiduje się wyraźny wzrost tego trendu w ciągu najbliższych pięciu lat, w których siele sektorów skorzysta z wielu zalet wynikających z inteligentnych kontraktów – na przykład dokładności i przejrzystości – do bardziej efektywnego działania.

W jaki sposób blockchain umożliwia inteligentne kontrakty? Najpierw należy zrozumieć specyfikę technologii blockchain. Wyobraźmy sobie księgę w formie cyfrowej – to esencja technologii blockchain. Księga ta jest udostępniana sieci użytkowników zwanych również węzłami. Każdy wpis do księgi otrzymuje niepowtarzalny identyfikator i zostaje powiązany chronologicznie z poprzednim wpisem. Wszystkie dane zapisywane w księdze są szyfrowane jednokierunkowo dla maksymalnego bezpieczeństwa i widoczne dla wszystkich węzłów sieci. Umożliwia to również regularną kontrolę węzłów w celu wykrycia nieprawidłowości. Przy tak przejrzystej współpracy wielu węzłów żadne hakowanie lub błędy w systemie nie mają szans.

Wartość inteligentnych kontraktów

Kontrakt, inteligentny lub tradycyjny, pozostaje wciąż kontraktem – udokumentowaną ugodą pomiędzy stronami. W tradycyjnym modelu kontrakty używają podpisów na papierze. Ten proces zatwierdzania oznacza fizyczne przeniesienie dokumentu od strony do strony, czasami przy użyciu skanowania i plików PDF w celu jego przyspieszenia. W najbardziej klasycznym przypadku może to oznaczać fizyczne wysyłanie paczki przez jedną ze stron do drugiej.

Inteligentne kontrakty wprowadzają do obiegu nowoczesne możliwości technologiczne:

Zwiększona dokładność: dzięki stałemu zapisowi w porządku chronologicznym, proces podpisywania jest sekwencjonowany w sposób zapewniający maksymalną wydajność. Natychmiastowa transmisja po podpisaniu znacząco przyspiesza cały proces.

Zwiększona przejrzystość: blockchain jest widoczny dla wszystkich stron, więc wszystkie podpisy – a także status kontraktu – są rejestrowane w całkowicie przejrzysty sposób, zamieniający księgę w jedno źródło prawdy.

Absolutna trwałość: inteligentne kontrakty z technologią blockchain tworzą trwały i niezmienialny zapis, na którym można również polegać w celu dostarczenia informacji o datach i stanie podpisów, nawet po upływie wielu lat.

Blockchain dla inteligentnych kontraktów: przypadki użycia

Inteligentne kontrakty sprawdzają się w wielu branżach, ale mogą być szczególnie przydatne w przypadku ubezpieczeń, bankowości i rządów. Dowiedz się dlaczego, zapoznając się z przypadkami użycia inteligentnych kontraktów z technologią blockchain:

Inteligentne kontrakty blockchain dla bankowości: jeśli masz za sobą kupno domu, zdajesz sobie sprawę ze stopnia złożoności procesu hipotecznego. Ale w przeciwieństwie do ubezpieczeń, umowy hipoteczne wymagają wiele wysiłku ze strony indywidualnego właściciela lub nabywcy domu – nie od agentów ubezpieczeniowych lub innych specjalistów, którzy zajmują się tym na codzień. Inteligentne kontrakty znacznie ułatwiają zrozumienie i przejście całego procesu dzięki zawsze dostępnemu rozwiązaniu cyfrowemu, które udostępnia prostą listę wymaganych dokumentów i status podpisu umowy. Możliwe jest również stworzenie dodatkowych śledzonych elementów, takich jak rezygnacja z inspekcji lub uzyskanie dowodu ubezpieczenia w szczególnych okolicznościach.

Inteligentne kontrakty blockchain dla rządów: biurokracja w pracy rządowej nie jest niczym nowym, ale możliwość przebicia się na drugą stronę papierowej zapory oferuje sporą oszczędność czasu, wysiłku i pieniędzy podatników. Inteligentne kontrakty wykorzystujące technologię blockchain zwiększają skuteczność poprzez umożliwienie bezpośredniego wprowadzania łańcucha zatwierdzania do kontraktu. Oznacza to, że zatwierdzenia, podpisy, warianty i dalsza dokumentacja zostają przeniesione cyfrowo w chroniony, bezpieczny i przejrzysty sposób. Chociaż liczba wymaganych podpisów rządowych może nie ulec zmianie, inteligentne kontrakty blockchain pozwalają skrócić drogę ku ich zdobyciu.

Inteligentne kontrakty blockchain dla ubezpieczeń: w przypadku wypadków samochodowych każda ze stron musi współpracować z firmą ubezpieczeniową – a czasami także z lokalną policją i wydziałem komunikacji. Inteligentny kontrakt oferuje jedno wiarygodne źródło danych, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami: agentami ubezpieczeniowymi, kierowcami, policją, doradcami ubezpieczeniowymi, zespołami prawnymi, warsztatami naprawczymi itp. Wszystko to pozwala na cyfrowe przesyłanie kluczowych dokumentów i zdjęć w celu uwierzytelnienia zarówno procesu, jak i roszczeń. Zapewnia to Chociaż okoliczności samego procesu mogą być nieprzyjemne, inteligentny kontrakt blockchain może zaoferować płynny proces, zapewniający minimalizację sporów w kwestii zapisów lub statusu.

Inteligentne kontrakty blockchain dla Twojej firmy

Czy robota papierkowa może przejść w całości do świata cyfrowego? Dzięki inteligentnym kontraktom blockchain jest to bardzo możliwe – nawet w przypadku bardzo biurokratycznych sytuacji, takich jak kontrakty rządowe. Oracle Blockchain Platform Cloud Service to jedno z narzędzi, które mogą pomóc organizacjom tworzyć i automatyzować inteligentne kontrakty. Dowiedz się więcej o tej inteligentnej platformie kontraktowej lub innych możliwościach Oracle Blockchain.