Analizy dotyczące obsługi klienta

Oracle Fusion CX Analytics pomaga organizacjom osiągnąć pełny potencjał przychodów, łącząc dane dotyczące sprzedaży, marketingu i usług w ujednoliconym rozwiązaniu analitycznym.

Get started with Fusion Analytics for free

Try the Fusion Data Intelligence platform for free. Select your KPIs, get up and running quickly, and realize immediate business benefits. Explore our prebuilt content with your own data and start making better decisions faster.

Analizy obejmujące różne aplikacje CX

Łączenie danych dotyczących marketingu, sprzedaży i usług w celu uzyskania wiarygodnych liczby we wszystkich obszarach

Łącz się ze źródłami danych w chmurze lub importuj pliki zewnętrzne w celu bezpiecznej, zarządzanej analizy.

Promowanie płynnej obsługi klienta — od etapu namiaru aż do zawarcia umowy i jej odnowienia

Dowiedz się, które konta wymagają dodatkowego wsparcia, lub znajdź potencjalne referencje. Znajduj i rozwijaj możliwości upsellingu lub cross-sellingu przed rozpoczęciem procesu odnowienia.

Generowanie dokładniejszych prognoz i identyfikowanie potencjalnych punktów utraty przychodów w cyklu życia klienta

Wspólnie analizuj wskaźniki KPI dotyczące front- i back-office, w tym m.in. śledzenie procesu od potencjalnego klienta do zlecenia, zwrot z inwestycji w konto czy wskaźniki odnowień.

Przeprowadzanie analiz opartych na kontach na wszystkich etapach podróży klienta

Generuj bardziej ukierunkowane komunikaty i śledź indywidualne zaangażowanie każdego konta, aby poprawić szybkość pozyskiwania klientów, zarówno przed sprzedażą, jak i podczas procesu odnawiania.

Analizy międzydziałowe stanowią wyzwanie

44%

organizacji jest przekonanych o swojej zdolności do mierzenia wpływu CX na przychody


Źródło: IDC

30%

organizacji jest przekonanych o swojej zdolności do integracji i analizy danych dotyczących CX


Źródło: IDC

Organizacje korzystają z

25

oddzielnych źródeł danych do pozyskiwania informacji o klientach


Źródło: Deloitte

Wstępnie wbudowane funkcje analizy dla Oracle Cloud CX

Poznaj nowe wzorce danych, aby podejmować lepsze decyzje

Mierz oraz monitoruj wskaźniki KPI i trendy dotyczące najlepszych praktyk, obliczaj wzrost lub kurczenie się potoku oraz określaj, czy prognozowana prędkość pozwala na realizację bieżących celów.

Przykładowe wskaźniki KPI

 • Potok ważony
 • Tempo procesu sprzedaży
 • Prędkość etapu
 • Wyciek z lejka
 • Postęp etapu
 • Przychody z kont
 • Zagrożone transakcje
 • Średni rozmiar transakcji

Zbadaj, co wpływa na sprzedaż lub jej brak, i szybciej wyciągaj wnioski

Określaj, ile czasu potrzeba na uzyskanie lub stratę transakcji, ile trwa każdy etap cyklu sprzedaży, a także którzy przedstawiciele handlowi mogą odnieść sukces i dlaczego. Podejmuj proaktywne decyzje biznesowe w celu poprawy wydajności zespołu i współczynników sprzedaży.

Przykładowe wskaźniki KPI

 • Uzyskana sprzedaż
 • Utracona sprzedaż
 • Współczynnik uzyskania
 • Prędkość etapu
 • Postęp etapu
 • Prędkość konwersji namiaru na możliwość
 • Prędkość od kwalifikacji do konwersji
 • Przychody uzyskane za pośrednictwem poszczególnych kanałów

Dowiedz się, skąd pochodzą najlepsze namiary i co decyduje o prawdopodobieństwie ich konwersji

Określ, które namiary z największym prawdopodobieństwem staną się możliwościami. Stymuluj wzrost współczynników konwersji dzięki skuteczniejszym programom angażowania.

Przykładowe wskaźniki KPI

 • Współczynnik kwalifikacji namiarów
 • Współczynnik odrzuceń namiarów
 • Współczynnik konwersji namiarów
 • Średni wiek namiaru
 • Liczba wygasłych kwalifikowanych namiarów
 • Namiary wg konta
 • Namiary wg okresu sprawozdawczego
 • Prędkość namiaru

Dowiedz się, co wpływa na poprawę wydajności zespołu i generuje największe przychody

Sprawdź, które działania pochłaniają najwięcej czasu i jaki jest ich wpływ na wyniki zespołu i poszczególnych osób. Usprawnij coaching i plany wynagrodzeń, aby lepiej wspierać i motywować członków zespołu.

Przykładowe wskaźniki KPI

 • Liczba działań
 • Nowe działania wg okresu
 • Współczynnik działań na uzyskaną możliwość
 • Współczynnik zadań na uzyskaną możliwość
 • Czas trwania działania
 • Współczynnik działań członka zespołu
 • Współczynnik działań dla otwartych możliwości
 • Średni współczynnik działań dla utraconych możliwości

Optymalizuj procesy związane z umowami, aby zapewnić klientom obsługę na najwyższym poziomie

Analizuj oferty i współczynniki konwersji, aby od samego początku lepiej zrozumieć doświadczenia klientów. Zarządzaj oczekiwaniami i w razie potrzeby dostosowuj procesy, aby zapewnić sprawniejsze zawieranie umów, tworząc podstawy dla skuteczniejszej strategii retencji.

Przykładowe wskaźniki KPI

 • Średnia liczba ofert na uzyskaną możliwość
 • Aktywne oferty
 • Czas cyklu oferty
 • Współczynnik konwersji ofert
 • Średnia wartość umowy
 • Prędkość procesu od możliwości do oferty
 • Średni przychód cykliczny
 • Współczynnik sprzedaży dla aktywnej oferty

Poznaj czynniki wpływające na współczynnik odnawiania usług subskrypcyjnych, aby uzyskać dokładniejsze prognozy

Analizuj wykorzystanie konta i historię płatności, aby zidentyfikować najbardziej aktywnych klientów w ramach strategii subskrypcji. Interweniuj i reaguj wcześniej, gdy wydaje się, że klient może zdecydować się na odejście.

Przykładowe wskaźniki KPI

 • Miesięczny przychód cykliczny (MRR)
 • Roczny przychód cykliczny (ARR)
 • Średni przychód na użytkownika
 • Wartość cyklu życia klienta
 • Koszt pozyskiwania klientów
 • Współczynnik odejść
 • Współczynnik prędkości namiarów
 • Zwrot z inwestycji subskrybenta

Wykazuj wpływ kampanii dzięki dokładniejszej atrybucji przychodów

Wiąż konkretne kampanie z potokiem i potencjalnymi przychodami. Poznaj rzeczywiste koszty kampanii i zwrot z inwestycji w celu dokładnego planowania i prognozowania.

Powtarzaj lub udoskonalaj skuteczne kampanie o największym wpływie na przychody

Szybko identyfikuj, które kampanie, komunikaty i kanały generują największą liczbę kwalifikowanych namiarów, możliwości i sprzedaży.

Przykładowe wskaźniki KPI

 • Namiary przypisane do kampanii
 • Rzeczywisty koszt kampanii w porównaniu z budżetem
 • Koszt na możliwość
 • Koszt na przypisany przychód
 • Koszt na uzyskanie
 • Najlepsze kampanie
 • Zaangażowane kontakty
 • Konta docelowe

Dowiedz się, gdzie i dlaczego następuje stagnacja w konwersji namiarów, oraz określ, które konta należy traktować priorytetowo

Sprawdź, skąd pochodzą potencjalni klienci o najwyższej wartości, aby przyspieszyć przekazywanie MQL-SQL.

Przykładowe wskaźniki KPI

 • Zwrot z inwestycji w kampanię
 • Przypisany potok kampanii
 • Przychody przypisane do kampanii
 • Uzyskane możliwości na kampanię
 • Utracone możliwości na kampanię
 • Koszt uzyskanego przychodu
 • Koszt na przypisany przychód
 • Przychody uzyskane wg kanału

Dostosuj zadowolenie klientów do celów związanych z przychodami

Dowiedz się, które kluczowe wskaźniki usług korelują z wyższym poziomem zadowolenia klientów. Poznawaj wzorce w zakresie usług i zaangażowania klientów, aby zidentyfikować, w przypadku których kont istnieje ryzyko odejścia, a które są gotowe do odnowienia lub upsellingu.

Przykładowe wskaźniki KPI

 • Przegląd zgłoszeń serwisowych
 • Współczynnik zaległości zgłoszeń serwisowych
 • Współczynnik eskalacji
 • Współczynnik rozwiązań zgłoszeń serwisowych
 • Wydajność agenta
 • Zgłoszenia wg kategorii usług
 • Zgłoszenia wg kanału
 • Klienci wg aktywnego zgłoszenia

Logo Graham Corporation

„Jesteśmy teraz 5 razy bardziej wydajni, ponieważ poprawiła się jakość naszych danych. Co więcej, ponieważ wszystko jest wizualizowane, możemy zobaczyć, co się dzieje, i zagłębić się w informacje. Mamy do dyspozycji wszystkie niezbędne zasoby, które ponadto są uporządkowane. Co więcej, funkcja automatycznych spostrzeżeń bardzo pomaga nam w generowaniu nowych spostrzeżeń dla naszych użytkowników, które umożliwiają im eksplorowanie danych”.

Steve Raynor, dyrektor ds. sprzedaży globalnej Graham Corporation, dyrektor ds. sprzedaży globalnej

Zalety wbudowanego rozwiązania Fusion CX Analytics

  Oracle Cloud CX
 

Oracle Fusion CX Analytics:

Narzędzia innych firm:

Wbudowane funkcje
Ponad 100 gotowych do użycia wskaźników KPI / metryk dotyczących najlepszych praktyk, a także pulpitów nawigacyjnych i raportów
dostęp.
niedostęp.
Natywna integracja z Oracle Cloud CX
dostęp.
niedostęp.
Szybki, wstępnie opracowany model danych analitycznych
dostęp.
niedostęp.
Szybka implementacja — nie wymaga kodowania
dostęp.
niedostęp.
Przyrostowe aktualizacje oparte na wydaniach Oracle Cloud CX
dostęp.
niedostęp.
Zabezpieczenia oparte na rolach przejęte z Oracle Cloud CX
dostęp.
niedostęp.
Pojedynczy współdzielony model danych dla aplikacji Oracle Cloud, w tym CX, ERP, HCM i Supply Chain Management (SCM).
dostęp.
niedostęp.
Możliwości rozbudowy
Samoobsługowe narzędzia do tworzenia niestandardowych wizualizacji i raportów
dostęp.
dostęp.
Ponad 50 natywnych samoobsługowych łączników do różnych źródeł danych
dostęp.
niekompletny
Uczenie maszynowe i analizy predykcyjne dostępne dla każdego
dostęp.
niekompletny
Spostrzeżenia płynące z przetwarzania języka naturalnego
dostęp.
niekompletny

Dostępne

Niekompletna oferta

Niedostępne
20 września 2023 r.

Przedstawiamy analizy „od oferty do zapłaty” w Oracle Fusion CX Analytics

Naren Chawla, dyrektor ds. zarządzania produktami, dział aplikacji analitycznych dla CX
Blair Bozada, starszy kierownik ds. marketingu produktów, Oracle Analytics

Firma Oracle rozszerzyła możliwości Fusion CX Analytics o nowy, wstępnie skonfigurowany, zarządzany potok danych do rozwiązania Oracle Configure, Price, Quote (CPQ). Teraz możesz przeprowadzać analizy „od oferty do zapłaty”, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób generowanie odnowień i standaryzacja umów wpływają na utrzymanie zaangażowania i marży. Ponadto Fusion CX Analytics oferuje nowe natywne połączenie z Salesforce CRM, zapewniając większą elastyczność i mniejszą złożoność procesu uzyskiwania spójnego, dokładnego wglądu w kluczowe dane biznesowe w jednym rozwiązaniu chmurowym.

Polecane wpisy na blogu dotyczącym analiz

Wyświetl wszystkie

Fusion CX Analytics — pierwsze kroki

Zobacz to w akcji

Dowiedz się, jak używać Oracle Fusion CX Analytics na co dzień, korzystając z przewodnika po produkcie, który prezentuje kluczowe funkcje i korzyści.

Weź udział w praktycznych warsztatach

Najlepiej uczyć się w praktyce. Weź udział w warsztatach w ramach OCI Free Tier, istniejącej dzierżawy OCI lub w przypadku wybranych rozwiązań w bezpłatnym środowisku laboratoryjnym zapewnianym przez Oracle.

Dołącz do nas, aby obejrzeć prezentację na żywo

Dowiedz się, jak rozwiązania Oracle CX mogą pomóc Twojej organizacji. Skorzystaj ze spersonalizowanej prezentacji z udziałem ekspertów ds. produktów, którzy zapoznają Cię z naszymi kluczowymi funkcjami i odpowiedzą na Twoje pytania.

Przedstawiamy Oracle Fusion CX Analytics

Obejrzyj nagranie zapowiedzi na żywo, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Oracle wspiera transformację przychodów.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o Oracle Fusion CX Analytics? Nasi eksperci chętnie pomogą.