Czym jest wizualizacja danych?

Wizualizacja danych

Mówi się, że „obraz jest wart tysiąca słów”. A dziś, w erze Big Data, gdy firmy są zalewane danymi różnych typów pochodzącymi ze źródeł lokalnych i chmurowych, to stare powiedzenie wydaje się jeszcze trafniejsze niż kiedyś.

Przeszukiwanie informacji w celu zrozumienia, co jest ważne, a co nie, staje się coraz trudniejsze. Wizualizacje znacznie ułatwiają i przyspieszają analizę, oferując możliwość szybkiego dostrzeżenia, co jest ważne. Co więcej, większość ludzi reaguje znacznie lepiej na wizualizacje niż na tekst — 90% informacji wysyłanych do mózgu to informacje wizualne, a mózg przetwarza wizualizacje 60 tys. razy szybciej niż tekst1. Te argumenty zdecydowanie przemawiają za wykorzystaniem wizualizacji danych do analizy i przekazywania informacji.

Wpływ wizualizacji danych na skuteczność analityki

Funkcja wizualizacji danych wchodzi w skład wielu narzędzi do analizy biznesowej i ma kluczowe znaczenie dla zaawansowanej analityki. Pomaga ludziom zrozumieć wszystkie informacje lub dane — wygenerowane obecnie. Dzięki wizualizacji danych informacje są przedstawiane w formie graficznej, jako wykres kołowy, diagram lub inny rodzaj prezentacji wizualnej.

Dlaczego analiza wizualna jest tak ważna

Dobra wizualizacja danych jest niezbędna do skutecznej analizy danych i podejmowania decyzji na ich podstawie. Pozwala ludziom szybko i łatwo zobaczyć i zrozumieć wzorce i relacje oraz dostrzec pojawiające się trendy, które mogłyby pozostać niezauważone w przypadku korzystania tylko z tabeli lub arkusza kalkulacyjnego z surowymi liczbami. W większości przypadków do interpretacji tego, co jest przedstawione w grafice i co umożliwia pełne zrozumienie problemu, nie jest konieczne specjalistyczne szkolenie.

Dobrze zaprojektowana grafika może nie tylko dostarczać informacji, ale także zwiększać wpływ tych informacji dzięki dobitnej prezentacji, przyciągając i zatrzymując uwagę odbiorcy w stopniu, jakiego nie zapewni żadna tabela ani arkusz kalkulacyjny.

Jak działa wizualizacja danych

Większość narzędzi do wizualizacji danych może łączyć się ze źródłami danych, takimi jak relacyjne bazy danych. Do analizy wykorzystuje się te dane, które można przechowywać lokalnie lub w chmurze. Użytkownicy mogą następnie wybrać spośród wielu opcji najlepszy sposób prezentacji danych. Niektóre narzędzia automatycznie dostarczają zalecenia dotyczące wyświetlania na podstawie rodzaju prezentowanych danych.

Wybór idealnego narzędzia do wizualizacji

Grafika powinna zawsze uwzględniać typ danych i ich cel. Niektóre informacje lepiej nadają się do jednego typu grafiki niż inne, na przykład wykres słupkowy zamiast wykresu kołowego. Jednak w przypadku większości narzędzi użytkownik ma szeroki wybór opcji analizy wizualnej, od typowych wykresów, takich jak wykresy liniowe i słupkowe, po osie czasu, mapy, plany, histogramy i projekty niestandardowe.

Różne zastosowania wizualizacji danych w obszarze analizy biznesowej

Wizualizacja danych nie jest koncepcją nową. Obrazy na ścianach jaskini Lascaux można uznać za formę wizualizacji danych, opowiadającą historie myśliwskie sprzed wielu tysięcy lat.

Obraz Lascaux Cave Paintings

Zaawansowana technologia umożliwiła wprowadzenie nowych opcji wizualizacji. Ale nawet współczesna wizualizacja danych obejmuje „opowiadanie historii”, czyli wyciąganie wniosków z danych.

W przypadku analizy biznesowej mogą to być wnioski dotyczące wyników firmy wyrażone w postaci kluczowych wskaźników. Jak firma wypada na tle konkurencji? Analiza taka może dotyczyć oceny skuteczności kampanii e-mailowej lub kampanii z zakresu marketingu produktów dokonanej w oparciu o wskaźniki. Czy kampania jest na dobrej drodze do osiągnięcia zamierzonego celu? Mogą to być też wnioski dotyczące tego, co dzieje się ze źródłami danych.

Wnioski te mogą dotyczyć przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Możliwości są nieograniczone.

Na co należy zwrócić uwagę w narzędziu do wizualizacji danych

Wizualizacja danych może pomóc w wyciąganiu kolejnych wniosków, jasno przedstawiając złożone problemy. Może odgrywać kluczową rolę w wykrywaniu w masie informacji tych istotnych, w tym wartości odbiegających od normy i anomalii.

Może pomóc w zapanowaniu nad rosnącą ilością danych. Interakcja wizualna z dużymi zestawami danych może uprościć analizę, pomagając wyciągnąć nowe wnioski biznesowe.

Wizualizacja danych może pomóc Ci wykonać te wszystkie zadania — jeśli dysponujesz odpowiednim narzędziem. Czego więc należy szukać? Trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników.

Inteligentne arzędzie do wizualizacji danych: szukasz rozwiązania, które ułatwi Ci życie

Poszukaj więc inteligentnego narzędzia do wizualizacji danych, które jest wyposażone w rozbudowane funkcje analityczne oparte na wbudowanych mechanizmach samouczenia się maszyn.

Narzędzie o takich możliwościach powinno pomóc Ci na wszystkich etapach analizy i przekazywania informacji, poczynając od przygotowania danych. Tradycyjnie przygotowywanie danych do analizy było procesem wykonywanym ręcznie, często czasochłonnym, frustrującym i podatnym na błędy.

Weź pod uwagę narzędzie, które może zautomatyzować przygotowywanie danych, zbierając informacje z jednego lub kilku źródeł i konsolidując je. Przyspieszy to proces i zmniejszy ryzyko błędów. Narzędzie powinno także być w stanie rozszerzyć prowadzoną analizę, zalecając nowe zestawy danych, które powinno się uwzględnić w przeglądzie, aby uzyskać dokładniejsze wyniki.

Potrzebujesz interaktywnego narzędzia do wizualizacji danych, które pozwoli szybko i łatwo zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi, aby szukać potrzebnych danych i uzyskiwać do nich bezpośredni dostęp. W osiągnięciu tego celu mogą pomóc interfejsy w języku naturalnym, które umożliwiają interakcję ze źródłami danych w takim właśnie języku. Interfejsy takie mogą być również używane do modyfikowania żądań i parametrów zestawu danych.

Powinno to być narzędzie, które daje użytkownikowi wybór, umożliwiając wybranie najlepszej formy grafiki do prezentacji lub automatycznie generując rekomendacje na podstawie wyników danych.

Ponadto, bez żadnych zaawansowanych umiejętności, w tym znajomości zasad kodowania, użytkownik powinien mieć za pomocą jednego kliknięcia dostęp do analizy predykcyjnej i prognozowania, aby móc określać wzorce i prognozować przyszłe wyniki i trendy.

Wyobraź sobie proaktywne, spersonalizowane analizy oferowane przez mobilną aplikację do wizualizacji danych. Takie możliwości są udostępniane przez narzędzie wyposażone w mechanizmy samouczenia się maszyn.

Możesz mieć spersonalizowanego asystenta, który rozumie, czego potrzebujesz, a także kiedy i gdzie tego potrzebujesz. Taki asystent może na przykład określić, który raport biznesowy i jaka grafika będą Ci potrzebne na spotkanie biznesowe w Nowym Jorku. Może tłumaczyć mowę na tekst na potrzeby mobilnych zapytań głosowych i poinformować Cię, gdy podczas podróży udostępnione zostaną nowe dane do analizy.

Aby analizować informacje, nie trzeba być przykutym do biurka. Twoje dane analityczne mogą być dostępne na telefonie lub tablecie, gdziekolwiek jesteś.

Dzięki samouczeniu się maszyn wykrywanie tego, co napędza działalność biznesową Twojej firmy, rozumienie dynamiki zmian w danych i wykrywanie ukrytych wniosków w celu podejmowania lepszych decyzji może być automatyczne.

Narzędzie, które jest łatwe w obsłudze

Potrzebujesz narzędzia do wizualizacji danych wyposażonego w funkcje zapewniające płynność działalności biznesowej, ponieważ ostatnią rzeczą, której Ci trzeba, jest rozwiązanie spowalniające analizę i prezentację — które tworzy bariery.

Szukaj więc narzędzia łatwego w obsłudze. Na przykład funkcje wskazywania i klikania lub przeciągania i upuszczania, a także możliwość automatycznego wizualizowania danych lub podświetlania jednej grafiki i automatycznego wyświetlania związanych z nią informacji w innej grafice, zapobiegają ręcznemu wykonywaniu tych zadań. Potrzebujesz narzędzia, które pozwala szybko i łatwo dodawać informacje lub wprowadzać zmiany, takie jak zmiana układów w celu przedstawienia nowych informacji.

Narzędzie samoobsługowe

W przeszłości za analitykę biznesową odpowiadał często dział IT. Dziś w wielu firmach funkcję tę przejęli kierownicy ds. sprzedaży i marketingu lub inni użytkownicy nietechniczni. Jednak jeśli narzędzie jest trudne w obsłudze i wymaga dogłębnej znajomości języka SQL lub pisania obszernych skryptów w celu przygotowania danych, dział IT może być nadal zaangażowany w ten proces, obsługując zalew próśb o pomoc.

Po co marnować czas na ciągłe zwracanie się do działu IT po odpowiedzi na pytania? Wybierz narzędzie do wizualizacji danych przystosowane do samoobsługi — takie, które ma interaktywne środowisko z nawigacją krok po kroku i wbudowanymi funkcjami, dzięki czemu nie będzie konieczne jego dostosowywanie.

Rozważ narzędzie samoobsługowe, które wykorzystuje do analizy mechanizmy sztucznej inteligencji (AI) i samouczenia się maszyn, aby ułatwić niektóre zadania, szczególnie w przypadku użytkowników, którzy nie mają doświadczenia w prowadzeniu analiz.

W przypadku takiego narzędzia użytkownicy — od kierowników ds. sprzedaży i marketingu po analityków biznesowych — mogą samodzielnie przeprowadzać analizy biznesowe, minimalizując zaangażowanie działu IT.

Narzędzie podłączone

Twoje narzędzie do wizualizacji danych powinno mieć wstępnie skonfigurowane połączenia umożliwiające ładowanie i integrację danych z wielu różnych źródeł. Dzięki temu zestawy danych będą łatwe do skonsolidowania, co pomoże szybko zadecydować, które z nich naprawdę mają znaczenie. Narzędzie to powinno być zaprojektowane tak, aby było dostępne w całym przedsiębiorstwie i aby można było udostępniać z niego wyniki analiz współpracownikom w dowolnym miejscu i czasie.

Wiele firm korzysta z własnego ekosystemu analitycznego, wyposażonego w wiele narzędzi: jedno, służące do raportowania produkcji, drugie do raportowania na potrzeby kierownictwa, trzecie na potrzeby wykrywania itp. Takie rozwiązanie może być kosztowne, wymaga różnych zestawów umiejętności i tworzy problemy ze zgodnością. Czy istnieje jakieś lepsze rozwiązanie? Wybierz narzędzie do wizualizacji danych, które łączy się z platformą zaprojektowaną do obsługi wszystkich zadań z zakresu analityki biznesowej.

Narzędzie elastyczne

W przypadku niektórych projektów możesz chcieć zrobić wszystko samodzielnie. W innych projektach przydatna może być niewielka lub znaczna automatyzacja. Skorzystaj więc z narzędzia do wizualizacji danych, które oferuje elastyczność w postaci łatwego przełączania się z trybu obsługi przez człowieka na tryb obsługi przez maszynę.

Potrzebujesz różnych opcji

Elastyczność może być również kluczowym czynnikiem w przypadku środowiska technicznego. Jakiego rodzaju rozwiązania potrzebujesz? Chmurowego? Opartego na komputerach stacjonarnych? Lokalnego? Mobilnego? A może kombinacji takich rozwiązań? Już dziś? A może dopiero w przyszłości?

Niektóre narzędzia ograniczają wybór, oferując tylko wersję opartą na komputerach stacjonarnych i służącą tylko do wizualizacji danych. Inne oferują szereg rozwiązań zintegrowanych z kompleksową platformą BI, aby zapewnić Ci obsługę zarówno dziś, jak i w przyszłości, gdy zmieni się środowisko, a także potrzeby biznesowe Twojej firmy.

Wyobraź sobie te wszystkie możliwości

Wyobraź sobie, co narzędzie do wizualizacji danych może zrobić dla analityki biznesowej w Twojej firmie i dla całego przedsiębiorstwa. Tak naprawdę istnieje narzędzie odpowiednie dla Ciebie i Twojej firmy.