Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Co to jest Kubernetes?

Platforma Kubernetes, często określana jako „system operacyjny dla chmury”, jest platformą typu open source służącą do zarządzania klastrami aplikacji i usług kontenerowych. Platforma ta, opracowana w 2014 r. przez inżynierów z firmy Google — Joego Bedę, Brendana Burnsa i Craiga McLuckiego — a wkrótce potem udostępniona jako oprogramowanie open source, szybko stała się dobrze prosperującym ekosystemem chmurowym. Obecnie platforma Kubernetes — co w klasycznej grece oznacza „sternik” lub „pilot” — jest zarządzana przez organizację Cloud Native Computing Foundation (CNCF), podmiot wchodzący w skład Linux Foundation.

Platforma ta była pierwszym ukończonym projektem organizacji CNCF i stała się jednym z najszybciej rozwijających się projektów open source w historii. Wkład w jej tworzenie wniosło ponad 2300 współautorów. Platforma ta została powszechnie wdrożona w dużych i małych firmach, w tym w połowie przedsiębiorstw z listy Fortune 100.

Podstawy Kubernetes — kluczowe terminy

Na początek wyjaśnimy kilka kluczowych terminów związanych z Kubernetes. Bardziej wyczerpująca lista jest dostępna na stronie ze standardowym glosariuszem Kubernetes. Możesz także skorzystać ze ściągawki Kubernetes, która zawiera listę najczęściej używanych poleceń i flag kubectl.

Klaster

To zestaw maszyn indywidualnie określanych jako węzły, które używane są do uruchamiania aplikacji kontenerowych zarządzanych przez Kubernetes.

Węzeł

To maszyna wirtualna lub fizyczna. Klaster składa się z węzła głównego i kilku węzłów roboczych.

Kontener w chmurze

To obraz zawierający oprogramowanie i jego zależności.

Zasobnik

To pojedynczy kontener lub zestaw kontenerów uruchomionych w klastrze Kubernetes.

Wdrożenie

To obiekt, który zarządza zreplikowanymi aplikacjami reprezentowanymi przez zasobniki. Zasobniki są wdrażane w węzłach klastra.

Zestaw replik

Umożliwia jednoczesne działanie określonej liczby replik zasobników.

Usługa

Opisuje sposób uzyskiwania dostępu do aplikacji reprezentowanych przez zestaw zasobników. Usługi zazwyczaj opisują porty i systemy równoważenia obciążenia oraz mogą być używane do kontrolowania wewnętrznego i zewnętrznego dostępu do klastra.

Co to jest KubeCon?

KubeCon to coroczna konferencja dla programistów i użytkowników platformy Kubernetes. Od czasu pierwszej konferencji KubeCon w 2015 r., w której uczestniczyło 500 osób, impreza ta stała się dla społeczności związanej z technologią chmury ważnym wydarzeniem. W 2019 r. w kalifornijskiej edycji konferencji KubeCon w San Diego wzięło udział 12 tys. programistów i inżynierów zajmujących się niezawodnością witryn, którzy świętowali rozkwit wokół chmurowej platformy koordynacyjnej Kubernetes całego ekosystemu open source.

Czym są kontenery Kubernetes?

Programiści coraz częściej wdrażają oprogramowanie do obsługi zróżnicowanego zestawu środowisk obliczeniowych, w tym różnych chmur, środowisk testowych, laptopów, urządzeń, systemów operacyjnych i platform – kwestia niezawodnego działania oprogramowania ma więc teraz ogromne znaczenie. Tutaj właśnie wkraczają do gry kontenery, łącząc aplikację z całym jej środowiskiem wykonawczym. W tym sensie kontenery stanowią formę wirtualizacji, ponieważ oferują „bańkę”, w której może działać aplikacja, zawierającą odpowiednie biblioteki, zależności i systemy operacyjne. Kontenery są jednak mniejsze niż maszyny wirtualne, ponieważ zawierają tylko zasoby potrzebne aplikacji i nic więcej.

Kubernetes a Docker

Chociaż kontenery Linuksa istnieją od 2008 r., stały się sławne dopiero w wyniku pojawienia się w 2013 r. kontenerów Dockera. Eksplozja zainteresowania wdrażaniem aplikacji kontenerowych — czyli aplikacji zawierających wszystko, czego potrzebują do działania — doprowadziła jednak ostatecznie do pojawienia się nowego problemu, jakim jest zarządzanie tysiącami kontenerów. Platforma Kubernetes automatycznie koordynuje cykl życia kontenerów, dystrybuując je w obrębie całej hostowanej infrastruktury. Kubernetes skaluje zasoby w górę lub w dół, w zależności od zapotrzebowania. Platforma ta udostępnia kontenery, planuje ich działanie, usuwa je i monitoruje ich stan.

Z jakich elementów składa się platforma Kubernetes?

Kluczowymi elementami platformy Kubernetes są klastry, węzły i panel sterowania. Klastry zawierają węzły. Każdy węzeł zawiera zestaw składający się z co najmniej jednej maszyny roboczej. Węzły hostują zasobniki, które zawierają elementy wdrożonej aplikacji. Panel sterowania zarządza węzłami i zasobnikami w klastrze, często na wielu komputerach, w celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności.

co to jest kubernetes

Panel sterowania zawiera następujące elementy:

 • serwer Kubernetes API: udostępnia interfejs programowania (API) do sterowania platformą Kubernetes
 • etcd: magazyn par klucz-wartość dla danych klastra
 • moduł planujący platformy Kubernetes: dopasowuje nowe zasobniki do dostępnych węzłów
 • moduł Kubernetes Controller Manager: obsługuje szereg procesów służących do zarządzania awariami węzłów, kontroli replikacji, dołączania usług i zasobników za pośrednictwem punktów końcowych oraz kontrolowania kont i tokenów dostępu
 • moduł Cloud Controller Manager: pomaga zarządzać interfejsami API od określonych dostawców chmury w zakresie takich aspektów, jak określone trasy w obrębie infrastruktury i równoważenie obciążenia

Węzeł składa się z następujących elementów:

 • kubelet: agent sprawdzający, czy w zasobniku są uruchomione kontenery
 • serwer proxy sieci Kubernetes: zachowuje reguły sieciowe
 • Docker, containerd lub inny typ środowiska do uruchamiania kontenerów

Jakie korzyści zapewnia platforma Kubernetes?

Dzięki kontenerom możesz mieć pewność, że Twoje aplikacje znajdują się w pakiecie ze wszystkim, czego potrzebują do uruchomienia. W miarę dodawania kontenerów — które często zawierają mikrousługi — można automatycznie zarządzać tymi kontenerami i dystrybuować je za pomocą platformy Kubernetes.

Platforma Kubernetes zapewnia przedsiębiorstwom następujące korzyści:

Automatyczne skalowanie Skaluj liczbę wdrożeń w dół lub w górę, w zależności od zapotrzebowania.
Odkrywanie usług Znajduj usługi kontenerowe za pośrednictwem numeru DNS lub adresu IP.
Równoważenie obciążenia Stabilizuj wdrażanie poprzez dystrybucję ruchu sieciowego.
Zarządzanie pamięcią masową Do wyboru lokalna lub chmurowa pamięć masowa.
Kontrola wersji Wybierz rodzaje kontenerów, które chcesz uruchomić i które chcesz zastąpić, używając nowego obrazu lub zasobów kontenera.
Zachowanie bezpieczeństwa Bezpiecznie aktualizuj hasła, tokeny OAuth i klucze SSH związane z określonymi obrazami kontenerów.

Jakie wyzwania wiążą się z korzystaniem z platformy Kubernetes?

Platforma Kubernetes jest bardzo skomplikowana i pozwala obsługiwać dowolne typy aplikacji — może więc być trudna do zrozumienia i używania. Platforma ta nie zawsze jest właściwym rozwiązaniem dla danego obciążenia, jak zauważyło wielu członków organizacji CNCF. Dlatego właśnie ekosystem platformy Kubernetes zawiera szereg powiązanych z nią narzędzi chmurowych, które przedsiębiorstwa opracowały w celu rozwiązywania określonych problemów związanych z obciążeniem.

Kubernetes wdraża kontenery, a nie kod źródłowy, i nie kompiluje aplikacji. Do obsługi logowania, oprogramowania pośredniczącego, monitorowania, konfiguracji, CI/CD i wielu innych czynności produkcyjnych potrzebne będą dodatkowe narzędzia. Podsumowując, platforma Kubernetes jest rozszerzalna i sprawdziła się w wielu różnych zastosowaniach, od samolotów odrzutowych po samouczenie się maszyn. W rzeczywistości dostawcy chmury, w tym Oracle, Google, Amazon Web Services i inni, wykorzystali możliwości rozbudowy platformy Kubernetes do utworzenia zarządzanych platform Kubernetes, które są usługami upraszczającymi infrastrukturę i zwiększającymi produktywność programistów.

Czym jest zarządzana platforma Kubernetes?

Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes to przyjazna dla programistów, zarządzana usługa, za pomocą której można wdrażać aplikacje kontenerowe w chmurze. Korzystaj z Container Engine for Kubernetes, jeśli Twój zespół programistyczny chce niezawodnie tworzyć i wdrażać aplikacje chmurowe oraz zarządzać nimi. Trzeba wtedy określić zasoby obliczeniowe, których wymagają Twoje aplikacje, a Container Engine for Kubernetes udostępni je w istniejącej dzierżawie Cloud Infrastructure.

Choć nie musisz korzystać z zarządzanej usługi Kubernetes, platforma Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes to łatwy sposób na uruchamianie klastrów o wysokim poziomie dostępności, które cechują się mechanizmami kontrolnymi, poziomem bezpieczeństwa i przewidywalną wydajnością typowymi dla platformy Oracle Cloud Infrastructure. Container Engine for Kubernetes obsługuje jako węzły zarówno infrastrukturę, jak i maszyny wirtualne, oraz posiada certyfikat zgodności ze standardami wydany przez organizację CNCF. Będziesz również otrzymywać wszystkie aktualizacje platformy Kubernetes i zachowasz zgodność z ekosystemem CNCF bez żadnych dodatkowych działań po swojej stronie.

 

Cloud Native i Kubernetes zmieniają sposób, w jaki AgroScout obsługuje framery.

Ekosystem i społeczność platformy Kubernetes

Oracle jest członkiem organizacji Cloud Native Computing Foundation (CNCF) o statusie Platinum. Jest to społeczność deweloperów aplikacji open source, która wspiera kilkadziesiąt projektów rozwoju oprogramowania zorganizowanych według poziomu dojrzałości. Ukończone projekty (Kubernetes, Prometheus, Envoy, CoreDNS, containerd, Fluentd, Jaeger, Vitess, TUF i Helm) okazały się nieocenione w kwestii różnych aspektów tworzenia oprogramowania chmurowego.

Pierwsze kroki z platformą Kubernetes

Platforma Kubernetes ma duży ekosystem projektów wspierających, które wyrosły wokół niej. Z uwagi na swą złożoność, środowisko to może być zniechęcające, a szukanie odpowiedzi na proste pytania może zaprowadzić poszukującego w ślepy zaułek. Jednak kilka pierwszych kroków na tej ścieżce jest prostych, a stamtąd można zgłębiać zaawansowane koncepcje w zależności od potrzeb. Dowiedz się, jak:

 • Konfigurować lokalne środowisko programistyczne za pomocą platform Docker i Kubernetes
 • Utworzyć prostą mikrousługę Java za pomocą platformy Helidon
 • Wbudować mikrousługę w obraz kontenera za pomocą platformy Docker
 • Wdrożyć mikrousługę w lokalnym klastrze Kubernetes
 • Skalować mikrousługę w górę i w dół w ramach klastra

Kubernetes dla programistów

Deweloperzy, którzy chcą rozpocząć swój pierwszy projekt Kubernetes, mogą sprawdzić portal dla programistów, gdzie mogą dowiedzieć się, jak zbudować swoją pierwszą aplikację ARM na platformie Kubernetes lub wdrożyć klaster Kubernetes przy użyciu chmury.

 

Wprowadzenie do Kubernetes na platformie OCI