Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Często zadawane pytania — Oracle BYOL to PaaS

 • Jakie są zasady działania programu Oracle BYOL?

  BYOL to skrót od słów „bring your own license” (przynieś swoją licencję). Do tej pory można było korzystać ze swoich licencji w ramach usług Oracle IaaS, ale nie pozwalały one na skorzystanie z funkcji automatyzacji PaaS. To się zmieniło. W ramach programu Oracle BYOL to PaaS umożliwiamy klientom skorzystanie z posiadanych przez nich licencji zainstalowanych lokalnie na potrzeby wdrożenia chmury.

  Aktualna oferta Oracle na usługi PaaS to „usługi PaaS z dołączoną licencją”. Obejmuje ona:

  • Przetwarzanie danych i asystę techniczną w przetwarzaniu danych.
  • Automatyzację.
  • Uprawnienie licencyjne i asystę techniczną do licencji.

  Program Oracle BYOL to PaaS obejmuje:

  • Przetwarzanie danych i asystę techniczną w przetwarzaniu danych.
  • Automatyzację.

  Klienci przenoszą swoje lokalne uprawnienia licencyjne i otrzymują asystę techniczną do licencji na mocy dotychczasowej umowy o usługi lokalnej pomocy technicznej.

  Jako że klienci wykorzystują swoje dotychczasowe lokalne uprawnienia licencyjne, mogą przenieść się do chmury, ponosząc mniejszy koszt.

 • Czy po przeniesieniu uprawnień licencyjnych do chmury można powrócić do uprawnień lokalnych?

  Tak. Można bez żadnych przeszkód przenosić licencje i stosować je lokalnie lub w chmurze publicznej i usłudze Oracle Cloud at Customer.

 • W jaki sposób uprawnienia licencji lokalnej są mapowane na Oracle Cloud w programie Oracle BYOL?

  Zasady mapowania określono w dokumencie Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Service Description.

  Na wyższym poziomie jedna licencja Oracle Processor jest mapowana na dwie jednostki OCPU. Dodatkowe szczegóły zawiera powyższy dokument.

 • Czy wszystkie istniejące oferty PaaS z dołączoną licencją zawierają odpowiednik programu Oracle BYOL to PaaS?

  Nie. Są to usługi dostępne jedynie w chmurze, które nie mają odpowiednika zainstalowanego lokalnie. Przykłady: Oracle Mobile Cloud, Oracle API Platform Cloud Service, Oracle Internet of Things Cloud Service i Oracle Visual Builder Cloud Service.

  Usługi te są dostępne jedynie jako platforma PaaS z dołączoną licencją, ponieważ w ich przypadku nie ma lokalnych uprawnień licencyjnych, które można by przenieść do chmury.

 • W jaki sposób program Oracle BYOL to PaaS wpłynął na nowy model Oracle UC?

  Klienci mogą zużyć kredyty na usługi PaaS z dołączoną licencją lub Oracle BYOL to PaaS.

 • Czy klienci muszą nadal wnosić roczne opłaty za asystę techniczną do licencji lokalnych przeniesionych do programu BYOL to PaaS?

  Tak.

 • Czy lokalne uprawnienia licencyjne do programów Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Database Standard Edition 1 i Oracle Database Standard Edition 2 są mapowane na usługę Oracle Database Standard Edition Cloud Service?

  Tak.

 • Czy klient może łączyć PaaS z dołączoną licencją i Oracle BYOL to PaaS w tej samej udostępnianej instancji?

  Nie, nie można łączyć ich w tej samej instancji.

 • W przypadku usług PaaS z dołączoną licencją klienci „wynajmują” od Oracle usługi na godziny, odpowiednio do swoich potrzeb. Jak działa skalowanie w przypadku Oracle BYOL to PaaS?

  Możliwości są te same, z jedną istotną różnicą. W przypadku Oracle BYOL to PaaS klienci muszą przenieść lokalne uprawnienia licencyjne do chmury. Jeśli zatem klient ma wiele nieużywanych licencji lokalnych, może skalować dostęp odpowiednio do potrzeb, o ile ma wystarczającą liczbę przenoszonych w modelu BYOL uprawnień licencyjnych.

 • Czy klient może korzystać z usługi Oracle BYOL to PaaS w przypadku stałego obciążenia, a następnie zwiększyć skalę w ramach usługi PaaS z dołączoną licencją?

  To zależy od architektury. Jeśli klient może skalować w poziomie, dodając nowe instancje, to może uruchamiać nowe instancje przy użyciu PaaS z dołączoną licencją.

  W wielu sytuacjach konieczne jest jednak skalowanie instancji w pionie, poprzez dodanie do niej rdzeni — dotyczy to w szczególności bazy danych. W tym przypadku nie można łączyć w tej samej instancji Oracle BYOL to PaaS z PaaS z dołączoną licencją. Muszą to być same rdzenie Oracle BYOL to PaaS albo rdzenie z dołączoną licencją.

 • Skoro każdy klient mający PaaS z dołączoną licencją Oracle Database ma dostęp do produktów Diagnostics Pack, Tuning Pack, Data Masking and Subsetting Pack i Real Application Testing, czy to samo dotyczy klientów Oracle BYOL?

  Tak. Gdy klient przenosi uprawnienia licencyjne Oracle Database Enterprise Edition do Oracle PaaS, uzyskuje prawa do używania produktów Diagnostics Pack, Tuning Pack, Data Masking and Subsetting Pack oraz Real Application Testing, nie mając lokalnych uprawnień licencyjnych do tych opcji bazy danych.

 • Czy produkty Diagnostics Pack, Tuning Pack, Data Masking and Subsetting Pack oraz Real Application Testing są dostępne dla klientów korzystających z programu BYOL to IaaS?

  Nie, te uprawnienia są przyznawane jedynie klientom programu BYOL to PaaS.

 • Czy klienci mający umowę Oracle Unlimited License Agreement mogą certyfikować licencje przenoszone w modelu BYOL do Oracle Cloud?

  Nie.

 • Jak można oszacować ponoszone koszty w przypadku programów Oracle UC i Oracle BYOL to PaaS?

  Należy załadować swoje informacje do estymatora kosztu.