Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

  Często zadawane pytania:
  Oracle Bring Your Own License (BYOL)

  Otwórz wszystkoZamknij wszystko
 • Jakie są zasady działania programu Oracle BYOL?

  BYOL to skrót od słów „bring your own license” (przynieś swoją licencję). W ramach Oracle BYOL klienci mogą używać swoich licencji na oprogramowanie lokalne do korzystania z równoważnych, wysoce zautomatyzowanych usług Oracle PaaS. Dotychczas program Oracle BYOL obejmował tylko usługi IaaS. Dzięki temu programowi klienci mogą wykorzystać istniejące licencje lokalne, zachowując 100-procentową zgodność w zakresie obciążeń i możliwość przenoszenia licencji, co pozwala na szybsze osiągnięcie celów biznesowych.

  Dowiedz się więcej o programach Oracle BYOL i Universal Credits oraz o zasadach mapowania licencji (PDF).

  Oracle oferuje obecnie usługi PaaS z dołączoną licencją. Oferta ta obejmuje:

  • przetwarzanie danych i asystę techniczną w przetwarzaniu danych;
  • automatyzację;
  • uprawnienie licencyjne i asystę techniczną w zakresie licencji.

  Program Oracle BYOL to PaaS obejmuje:

  • przetwarzanie danych i asystę techniczną w przetwarzaniu danych;
  • automatyzację.

  Klienci przenoszą swoje lokalne uprawnienia licencyjne i otrzymują asystę techniczną do licencji na mocy dotychczasowej umowy o usługi lokalnej pomocy technicznej. Jako że klienci wykorzystują swoje dotychczasowe lokalne uprawnienia licencyjne, mogą przenieść się do chmury, ponosząc mniejszy koszt.

 • Czy po przeniesieniu uprawnień licencyjnych do chmury można powrócić do uprawnień lokalnych?

  Tak. Można bez żadnych przeszkód przenosić licencje i stosować je lokalnie lub w chmurze publicznej i usłudze Oracle Cloud@Customer.

 • W jaki sposób lokalne uprawnienia licencyjne są mapowane do Oracle Cloud w programie Oracle BYOL?

  Zasady mapowania określono w dokumencie Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Service Description.

  Na wyższym poziomie jedna licencja Oracle Processor jest mapowana na dwie jednostki OCPU. Dodatkowe szczegóły zawiera powyższy dokument.

 • Czy wszystkie istniejące oferty PaaS z dołączoną licencją zawierają odpowiednik programu Oracle BYOL to PaaS?

  Nie. Są to usługi dostępne jedynie w chmurze, które nie mają odpowiednika zainstalowanego lokalnie. Przykłady: Oracle Mobile Cloud, Oracle API Platform Cloud Service, Oracle Internet of Things Cloud Service i Oracle Visual Builder Cloud Service.

  Usługi te są dostępne jedynie jako PaaS z dołączoną licencją, ponieważ w ich przypadku nie ma lokalnych uprawnień licencyjnych, które można by przenieść do chmury.

 • W jaki sposób nowy model Oracle Universal Credit Pricing wpływa na program Oracle BYOL to PaaS?

  Klienci mogą zużyć kredyty na usługi PaaS z dołączoną licencją lub Oracle BYOL to PaaS.

 • Czy klienci muszą nadal wnosić roczne opłaty za asystę techniczną w zakresie licencji lokalnych wykorzystywanych w ramach programu BYOL to PaaS?

  Tak.

 • Czy lokalne uprawnienia licencyjne do programów Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition 1 i Oracle Database Standard Edition 2 są mapowane do usługi Oracle Database Standard Edition Cloud Service?

  Tak.

 • Czy klient może łączyć PaaS z dołączoną licencją i Oracle BYOL to PaaS w tej samej udostępnianej instancji?

  Nie, nie można łączyć ich w tej samej instancji.

 • W przypadku usług PaaS z dołączoną licencją klienci „wynajmują” od Oracle usługi na godziny, odpowiednio do swoich potrzeb. Jak działa skalowanie w przypadku Oracle BYOL to PaaS?

  Możliwości są te same, z jedną istotną różnicą. W przypadku Oracle BYOL to PaaS klienci muszą przenieść lokalne uprawnienia licencyjne do chmury. Jeśli zatem klient ma wiele nieużywanych licencji lokalnych, może skalować dostęp odpowiednio do potrzeb, o ile ma wystarczającą liczbę uprawnień BYOL.

 • Czy klient może korzystać z usługi Oracle BYOL to PaaS w przypadku stałego obciążenia, a następnie zwiększyć skalę w ramach usługi PaaS z dołączoną licencją?

  To zależy od architektury. Jeśli klient może skalować w poziomie, dodając nowe instancje, to może uruchamiać nowe instancje przy użyciu PaaS z dołączoną licencją.

  W wielu sytuacjach konieczne jest jednak skalowanie instancji w pionie poprzez dodanie do niej rdzeni — dotyczy to w szczególności bazy danych. W tym przypadku nie można łączyć w tej samej instancji Oracle BYOL to PaaS z usługami PaaS z dołączoną licencją. Muszą to być same rdzenie Oracle BYOL to PaaS albo same rdzenie z dołączoną licencją.

 • Skoro każdy klient korzystający z usługi Oracle Database PaaS z dołączoną licencją ma dostęp do produktów Diagnostics Pack, Tuning Pack, Data Masking and Subsetting Pack i Real Application Testing, czy to samo dotyczy klientów Oracle BYOL?

  Tak. Gdy klient przenosi uprawnienia licencyjne Oracle Database Enterprise Edition do Oracle PaaS, uzyskuje prawa do używania produktów Diagnostics Pack, Tuning Pack, Data Masking and Subsetting Pack oraz Real Application Testing, nie mając lokalnych uprawnień licencyjnych do tych opcji bazy danych.

 • Czy produkty Diagnostics Pack, Tuning Pack, Data Masking and Subsetting Pack oraz Real Application Testing są dostępne dla klientów korzystających z programu BYOL to IaaS?

  Nie, te uprawnienia są przyznawane jedynie klientom programu BYOL to PaaS.

 • Czy klienci, którzy zawarli umowę Oracle Unlimited License Agreement, mogą certyfikować licencje z programu BYOL w Oracle Cloud?

  Nie.

 • Jak można oszacować koszty w przypadku programów Oracle Universal Credit i Oracle BYOL to PaaS?

  Należy wprowadzić odpowiednie informacje do estymatora kosztów.