Czym jest zarządzanie kosztami chmury?

Kevin Bogusch | starszy analityk Oracle ds. inteligencji konkurencyjnej | 20 grudnia 2023 r.

Mimo wszystkich korzyści płynących z przeniesienia infrastruktury obliczeniowej do chmury obliczeniowej, podejmowanie świadomych decyzji budżetowych może być trudne. Koszty chmury różnią się w zależności od dostawcy usług chmurowych, ilości używanej pamięci masowej, zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe i aplikacji działających w poszczególnych instancjach chmury.

Śledzenie kosztów chmury i zarządzanie nimi stało się poważnym wyzwaniem. W niedawnym badaniu IDC 64% ankietowanych dyrektorów ds. informatycznych stwierdziło, że przekracza swoje budżety na chmurę. Jednocześnie ponad połowa dyrektorów generalnych ankietowanych w ogólnoświatowym badaniu IDC w 2022 r. przyznała, że martwi się o wydatki na chmurę.

Efektywna strategia zarządzania kosztami chmury wymaga szczegółowej wiedzy na temat wszystkich kosztów i wymagań dotyczących usług chmurowych. Pytanie za milion dolarów: czy pieniądze wydawane na infrastrukturę chmury są adekwatne do potrzeb przedsiębiorstwa?

Czym jest zarządzanie kosztami chmury?

Zarządzanie kosztami chmury to proces wykorzystywany przez organizacje w celu utrzymania kosztów chmury pod kontrolą. Próba zwiększenia wygody i zaoszczędzenia pieniędzy poprzez zastąpienie infrastruktury lokalnej chmurą może szybko przerodzić się w koszmar związany z rosnącą liczbą aplikacji niezatwierdzonych przez dział IT, ponieważ chmura jest łatwiejsza w obsłudze dla pracowników nietechnicznych, którzy mogą przez samodzielne, nienadzorowane przez dział IT działania do wspomnianego koszmaru doprowadzić. Nie tylko mogą zatem uruchamiać nadmiarowe usługi, ale także często mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że przedsiębiorstwo stara się skupiać wydatki na chmurę na jednym dostawcy. Korzystanie z usług wielu dostawców usług chmurowych, zwłaszcza bez wyraźnej autoryzacji, nie tylko znacznie utrudnia zarządzanie kosztami, ale może również prowadzić do utraty rabatów ilościowych.

Dostawcy usług chmurowych stosują kilka popularnych modeli kosztów, z których każdy ma wady i zalety. Zazwyczaj do wyboru jest model płatności za bieżące użycie (pay-as-you-go), model subskrypcji ze stałą ceną, płatność za długoterminowe, stabilne użycie, rabaty za zamówioną ilość oraz rabaty za użycie w okresach niskiego zapotrzebowania. Efektywne zarządzanie kosztami chmury może ograniczyć nieautoryzowane wydatki i pomóc w wykorzystaniu dostępnych rabatów, zapewniając jednocześnie działom IT efektywne budżetowanie. Dzięki temu można zminimalizować marnotrawstwo i nakłady administracyjne, zaoszczędzić czas i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po otrzymaniu rachunków.

Kluczowe wnioski

 • Właściwy nadzór jest kluczem do dobrego zarządzania kosztami chmury.
 • Zarządzanie kosztami chmury może być trudne, ponieważ instancje w chmurze można łatwo uruchomić, a potem równie łatwo o nich zapomnieć.
 • Cięcia kosztów i ogólna kontrola budżetowa to najważniejsze przyczyny, dla których warto odpowiednio zarządzać kosztami chmury.

Definicja zarządzania kosztami chmury

Im mocniej przedsiębiorstwo polega na chmurze obliczeniowej, tym bardziej złożona staje się jego infrastruktura IT. Prosta konfiguracja i łatwe wdrażanie, często przypisywane jako mocna strona operacji w chmurze, często prowadzą do rozrostu chmury. Mnogość dostawców i opcji cenowych, zwłaszcza w środowiskach wielochmurowych, może utrudniać śledzenie tego, za co i dlaczego płaci dane przedsiębiorstwo.

W tym miejscu na scenie pojawia się zarządzanie kosztami chmury. Narzędzia do zarządzania kosztami chmury pomagają przedsiębiorstwom kontrolować koszty na podstawie monitorowania wykorzystania i zapotrzebowania na zasoby chmury. Narzędzia te mogą ostrzegać menedżerów IT o niewystarczająco wykorzystywanych lub nadmiernie kosztownych zasobach w chmurze. Większość dostawców usług chmurowych oferuje podstawowe narzędzia do zarządzania kosztami, ale istnieją też specjalne narzędzia zewnętrzne, które zapewniają przedsiębiorstwom pełną widoczność i nadzór w ramach systemów różnych dostawców.

Dlaczego zarządzanie kosztami chmury jest ważne dla przedsiębiorstw?

Mówiąc najprościej, zarządzanie kosztami chmury jest ważne, ponieważ żadne przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na marnowanie pieniędzy. W zdecentralizowanym środowisku IT zespoły mogą tak łatwo uruchamiać nowe instancje w chmurze, że ich koszt jest często kwestią drugorzędną lub w ogóle nie jest brany pod uwagę. Często usługi chmurowe są kupowane na określone potrzeby, a następnie porzucane, mimo że ich licznik użycia dalej pracuje.

Zarządzanie kosztami jest równie ważne dla budżetu, jak i dla ostatecznej odpowiedzialności. Gdy instancje w chmurze są bez większego zastanowienia konfigurowane i zapominane, łatwo stracić nad nimi kontrolę. Może to prowadzić do deduplikacji, uszkodzenia lub problemów z bezpieczeństwem danych. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu kosztami chmury przedsiębiorstwo może dowiedzieć się, jakie instancje chmury zostały utworzone oraz kto i jakim kosztem to zrobił, co pozwala na właściwą alokację kosztów i prześledzenie problemów do źródła.

Dlaczego zarządzanie kosztami chmury jest tak trudne?

Wszystko sprowadza się do kombinacji złożonych cen i łatwości przydzielania zasobów. Dostawcy usług chmurowych często stosują szczegółowe i dynamiczne modele cenowe, w których na koszty infrastruktury chmurowej w danym dniu wpływają czynniki takie jak liczba użytkowników, pamięć masowa, ruch wychodzący danych i usługi dodatkowe. Zrozumienie wahań i zarządzanie nimi jest trudne.

Ponadto usługi chmurowe są dla pracowników liniowych zbyt łatwe do zakupu i instalacji. Zespoły lub działy korzystają z wielu różnych usług lub instancji, skalując je częściej w górę niż w dół i pozostawiając troskę o koszty w gestii działu IT.

Jakie czynniki wpływają na koszty chmury?

Koszty chmury mogą być trudne do ustalenia, ponieważ na cenę składa się bardzo wiele czynników, z których nie wszystkie są od razu oczywiste. Czynniki, które mogą przyczyniać się do nadmiernych wydatków, to m.in.:

 • Użycie zasobów. Im więcej zasobów (mocy obliczeniowej, pamięci masowej lub przepustowości) wykorzystują poszczególne instancje chmury obliczeniowej, tym wyższe będą rachunki. Przedsiębiorstwo, które nie nadzoruje swoich zasobów, może zostać zaskoczone niespodziewanie wysokimi opłatami.
 • Typy instancji. Maszyny wirtualne (VM) i kontenery różnią się kosztami, a dostawcy usług chmurowych naliczają opłaty w zależności od zamówionej wydajności każdej z instancji. Maszyna wirtualna to zasób obliczeniowy, który wykorzystuje oprogramowanie do emulacji instancji systemu operacyjnego, unikając potrzeby wdrożenia całkowicie nowego serwera sprzętowego. Kontener to prefabrykowany zestaw oprogramowania, który w razie potrzeby uruchamia określoną aplikację. Kilka kontenerów może działać na jednej maszynie wirtualnej, są zatem tańsze, choć opłaty za użycie mogą zniwelować różnicę.
 • Koszty magazynowania danych. Ilość danych przechowywanych online i typ wykorzystywanej pamięci masowej będą mieć wpływ na wysokość rachunku. Koszty wiążą się również z przenoszeniem danych do i z pamięci masowej. Przedsiębiorstwa intensywnie korzystające z danych, zwłaszcza te, które często przesyłają dane do i z chmury, mogą nagle stanąć w obliczu niespodziewanie wysokich opłat.
 • Autoskalowanie. Niektóre usługi chmurowe oferują funkcje automatycznego monitorowania, które na żądanie skalują dostępne zasoby w górę lub w dół. Ma to sens, ponieważ nagłe wzrosty zapotrzebowania na zasoby mogą okazać się kosztowne, na przykład w przypadku przedsiębiorstwa, które reklamuje się w mediach społecznościowych lub streamingowych, a jego produkty lub usługi stają się nagle wiralową sensacją. Autoskalowanie, choć kosztowne, może pozwolić przedsiębiorstwu na obsługę takiego nagłego zapotrzebowania na zasoby, które w przeciwnym razie mogłoby zawiesić działanie serwerów w momencie, gdy ich moc obliczeniowa jest najbardziej potrzebna.
 • Lokalizacja geograficzna. Wielu dostawców usług chmurowych ma centra przetwarzania danych na całym świecie. Niektóre oferty kosztują więcej niż inne, a decyzja lub brak decyzji co do miejsca hostowania usług może wpłynąć na wysokość kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Hostowanie danych z dala od miejsca, w którym są używane (na przykład w Azji) gdy baza klientów znajduje się w Stanach Zjednoczonych, może być tańsze niż korzystanie z geograficznie bliższych centrów przetwarzania danych ze względu na przystępniejsze cenowo zasoby, media i elementy infrastruktury w odległych lokalizacjach. Ponadto niektóre kraje oferują zachęty podatkowe lub dotacje rządowe, które mogą dodatkowo obniżyć koszty. Ważne jest jednak, aby zrównoważyć oszczędności kosztów z kompromisami w zakresie wydajności, takimi jak większe opóźnienia w sieci i dłuższe czasy reakcji oraz kwestie związane z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami.
 • Asysta techniczna. Jeśli umowa na usługi chmurowe obejmuje asystę techniczną lub jeśli taka asysta jest wymagana ad hoc, często wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Gwarantowana umowami dotyczącymi poziomu świadczenia usług (SLA) asysta techniczna może być kosztowna, dopóki nie będzie potrzebna, a wtedy może być już bezcenna. Nie każda instancja w chmurze wymaga jednak czasu nieprzerwanego działania na poziomie 99,999% i wsparcia telefonicznego 24/7.

Zalety zarządzania kosztami chmury

Zarządzanie kosztami chmury ma wiele zalet, oczywistych i mniej oczywistych. Można je z grubsza rozważać w kategoriach pieniędzy, nadzoru i kontroli procesu budżetowego.

 • Cięcie kosztów. Dzięki śledzeniu kosztów infrastruktury chmurowej przedsiębiorstwo może wyeliminować nieefektywności i zoptymalizować wydatki. Przedsiębiorstwa o słabym nadzorze nad infrastrukturą IT często kupują dublujące się usługi i płacą za zasoby, które już dawno przestały być użyteczne. Zarządzanie kosztami chmury może pomóc w wykrywaniu marnotrawstwa, a co ważniejsze, w zapobieganiu temu zjawisku.
 • Alokacja kosztów. Przedsiębiorstwa często nie są w stanie określić, które działy poniosły jakie koszty IT. Zarządzanie wydatkami na chmurę pozwala przedsiębiorstwu obciążyć kosztami działy, które rzeczywiście korzystają z usług chmurowych. Daje to poszczególnym działom motywację do lepszego zarządzania wydatkami.
 • Kontrola budżetowa. W przedsiębiorstwach, w których nadzór nad IT jest luźny, a koszty nie są alokowane, często zdarzają się przypadkowe i niekontrolowane wydatki na IT, ponieważ nie są one wliczane do budżetu żadnego działu. Dzięki narzędziom do zarządzania kosztami chmury, przedsiębiorstwo może lepiej określić swoje wydatki na usługi chmurowe, a tym samym lepiej zarządzać budżetem lub określić, kiedy i gdzie taki budżet jest przekraczany. Zarówno w przypadku alokacji kosztów, jak i kontroli budżetu, strategie obciążania poszczególnych działów kosztami rzeczywistego zużycia zasobów chmury (chargeback) i jedynie informowania ich o takim zużyciu (showback) są dobrym sposobem na to, aby pomóc pracownikom w zorientowaniu się, jakie zasoby są zużywane.
 • Prognozowanie. Wiedza o tym, ile wydano na usługi chmurowe, pozwala zrozumieć, co jest potrzebne do wspierania inicjatyw korporacyjnych. Zdolność do zarządzania kosztami chmury w teraźniejszości pozwala przedsiębiorstwom na zaplanowanie odpowiedniego budżetu na przyszłość.
 • Widoczność. Zarządzanie kosztami chmury wiąże się nie tylko z pieniędzmi, ale także z możliwością kontrolowania tego, gdzie i w jaki sposób używane są dane i inne zasoby. Zarządzanie kosztami chmury to ważny pierwszy krok w zrozumieniu kwestii dotyczących wykorzystania danych korporacyjnych, eliminacji duplikujących się i kolidujących ze sobą baz danych oraz zabezpieczenia informacji przedsiębiorstwa i klientów.
 • Optymalizacja. Nierzadko zdarza się, że instancja w chmurze jest tworzona przy użyciu nieodpowiednich zasobów, na przykład większej ilości pamięci lub rdzeni procesorów niż jest to wymagane do uruchomienia aplikacji. Narzędzie do zarządzania kosztami chmury może wykryć te nieefektywności i zasugerować odpowiednią optymalizację w celu oszczędzenia przedsiębiorstwu pieniędzy.

Cztery kluczowe strategie zarządzania kosztami chmury

Gdy przedsiębiorstwo zdecyduje się na zarządzanie kosztami chmury, kilka strategii może pomóc w ich optymalizacji.

 1. Usunięcie niepotrzebnych instancji. Nie ma powodu, aby płacić za bezczynną instancję w chmurze, gdyż koszty za nią są naliczane niezależnie od tego, czy jest używana W tym przypadku sprawa jest prosta: trzeba znaleźć i wyłączyć to, czego się nie potrzebuje.
 2. Ustalenie reguł organizacyjnych. Wiele przedsiębiorstw odniosło znaczący sukces dzięki wewnętrznym procesom kontroli aplikacji niezatwierdzonych przez dział IT. Podobne działania, takie jak wdrożenie reguł określających osoby mogące zawierać umowy na usługi chmurowe, okoliczności dopuszczające zawieranie takich umów oraz limity wydatków, mogą uchronić poszczególne działy przed tworzeniem nieautoryzowanych i nieekonomicznych instancji chmurowych. Do obniżenia kosztów może przyczynić się również uważne zarządzanie wydatkami na chmurę w poszczególnych działach, zwłaszcza w połączeniu z alokacją kosztów.
 3. Wdrożenie autoskalowania. Zamiast przydzielania zasobów do instancji chmurowych pod kątem maksymalnego obciążenia, przedsiębiorstwa mogą korzystać z autoskalowania, aby umożliwić tym instancjom efektywne dostosowywanie się do skoków i spadków zapotrzebowania na zasoby. Automatyczne skalowanie może być kosztowne, ale i tak jest tańsze niż codzienne płacenie za nadmiarowe usługi.
 4. Zaplanowanie zapotrzebowania na zasoby. Nie wszystkie instancje w chmurze muszą być dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Wyłączenie lub „uśpienie” takich instancji w nocy lub w weekendy, kiedy i tak prawdopodobnie nikt nie będzie z nich korzystać, może przynieść oszczędności bez wpływu na świadczenie usług.

Jakie narzędzia można wykorzystać do zarządzania kosztami chmury?

Infrastruktura chmury może pochodzić od wielu dostawców i z różnych ofert, co sprawia, że koszty wymykają się spod kontroli, a zarządzanie nią staje się praktycznie niemożliwe. Narzędzia do zarządzania kosztami chmury, często oferowane w modelu SaaS („oprogramowanie jako usługa”), monitorują infrastrukturę i pomagają eliminować marnotrawstwo poprzez śledzenie i generowanie raportów dotyczących wykorzystania chmury. Menedżerowie mogą potem analizować takie raporty w celu identyfikacji i eliminacji niewykorzystanych lub zbędnych zasobów.

Każdy dostawca usług w chmurze ma własne natywne narzędzia do zarządzania kosztami chmury, ale w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo musi zarządzać infrastrukturą chmury pochodzącą od wielu dostawców, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z narzędzia dostawcy zewnętrznego. Wspomniane narzędzie zewnętrzne może dostarczyć ważnych porównań dotyczących kosztów rozwiązań różnych dostawców usług chmurowych, a nawet konkretnych ofert usług.

W wielu przypadkach narzędzie takie może pozwalać na dostosowanie, wizualizację lub podanie szczegółowych informacji na temat użycia, które to funkcje nie są oferowane przez natywne narzędzia danego dostawcy.

Osiem najlepszych narzędzi do zarządzania kosztami chmury

Istnieją prawdopodobnie setki narzędzi do zarządzania kosztami chmury, z których każde ma swoje mocne i słabe strony. Poniżej przedstawiono kilka takich popularnych narzędzi, z którymi warto się zapoznać.

 1. pptio Cloudability — skupia się na budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizacji kosztów chmury.
 2. AWS Cost Explorer — natywne narzędzie firmy Amazon, które najlepiej nadaje się do zarządzania na niewielką skalę.
 3. Azure Cost Management + Billing — natywne narzędzie firmy Microsoftu, które współdziała również z instancjami platformy AWS.
 4. CloudZero — monitoruje instancje oprogramowania Kubernetes i Snowflake.
 5. Densify — obsługujące samouczenie się maszyn narzędzie, które działa w środowiskach chmurowych.
 6. Harness Cloud Cost Management — uwalnia pracowników od pracochłonnych zadań oznaczania zasobów, które są często wymagane do dokładnego śledzenia ich użycia oraz zapewnia cogodzinne aktualizacje.
 7. nOps — skupia się na platformie AWS.
 8. Usługi zarządzania i nadzoru nad kosztami chmury w ramach infrastruktury OCI — szczególnie dobrze nadają się do zarządzania użyciem i kosztami w ramach infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure.

Które narzędzie do zarządzania kosztami chmury jest najlepsze dla twojego przedsiębiorstwa?

Wybór „najlepszego” narzędzia do zarządzania kosztami chmury zależy od wielkości, skali i struktury infrastruktury chmury, a także dojrzałości działu IT i stosowanej kultury zarządzania. W najmniejszych i najbardziej scentralizowanych przedsiębiorstwach, które korzystają z niewielu usług chmurowych lub w których tylko jedna osoba lub niewielki zespół zajmuje się zakupami i zarządzaniem, arkusz kalkulacyjny w połączeniu z ręcznym oznaczaniem każdej instancji na potrzeby śledzenia może się sprawdzać całkiem dobrze. Jeśli jednak przedsiębiorstwo ma kilka zespołów pracujących nad wieloma grupami instancji chmury, a ład korporacyjny nie pozwala na zarządzanie ręcznym oznaczaniem zasobów w chmurze lub egzekwowaniem go na potrzeby dokładnego śledzenia, to najprawdopodobniej warto rozważyć wdrożenie dedykowanego narzędzia do zarządzania kosztami chmury.

Przy wyborze odpowiedniego narzędzia należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Czy moje przedsiębiorstwo korzysta usług chmurowych jednego czy wielu dostawców?
 • Czy zespoły operacyjne kupują instancje chmury na własną rękę, czy też zakupy takie są ściśle scentralizowane w ramach działu IT?
 • Jak duże jest nasze przedsiębiorstwo?
 • Jak zaawansowany jest nasz dział IT i dział finansowy oraz jak rygorystyczne muszą być systemy kontroli?
 • Czy koszty chmury są alokowane pomiędzy jednostkami/projektami biznesowymi, czy też są wliczane do jednego budżetu, który nie jest tak naprawdę kontrolowany?

Oracle i zarządzanie kosztami chmury

Infrastruktura Oracle Cloud Infrastructure oferuje kompletne usługi chmurowe na całym świecie, w różnych chmurach lub w centrum przetwarzania danych przedsiębiorstwa. Ponadto zapewnia innowacyjne funkcje, takie jak elastyczne mechanizmy obliczeniowe, a także niższe ceny, automatyczne dostrajanie pamięci masowej, nawet 10-krotnie niższe opłaty za ruch wychodzący oraz bezpłatne narzędzia i raporty, które pomagają wyeliminować niepotrzebne nadpłaty i niespodzianki w rozliczeniach.

Usługi OCI w zakresie zarządzania i nadzoru nad kosztami umożliwiają zarządzanie kosztami chmury, aby monitorować wydatki, zwiększać odpowiedzialność i optymalizować wydajność. Dzięki temu liderzy finansowi mogą tworzyć mechanizmy ułatwiające kontrolę kosztów i nadzór nad nimi, bez negatywnych skutków dla rozwoju przedsiębiorstwa. Wśród tych mechanizmów można wymienić zarządzanie organizacją, analizę i raportowanie kosztów, nadzór i kontrolę ora budżetowanie, prognozowanie i optymalizację.

Nawet przedsiębiorstwa posiadające najprostszą infrastrukturę chmury mogą odnieść korzyści z dbałości o mechanizmy kontroli kosztów, ale potrzeba ta staje się tym bardziej paląca, im bardziej dane przedsiębiorstwo polega na chmurze. Aby podejmować świadome decyzje dotyczące kosztów chmury, liderzy muszą wiedzieć, ile, na co i dlaczego wydają.

Odpowiednie zarządzanie kosztami chmury może w tym pomóc. W jego ramach śledzone są instancje chmurowe i sposób ich użycia, dzięki czemu przedsiębiorstwo może kontrolować swój budżet, usprawnić zarządzanie infrastrukturą IT oraz uzyskać więcej przydatnych informacji.

Sztuczna inteligencja może pomóc dyrektorom ds. informatycznych w analizie danych pod kątem optymalizacji wydatków na chmurę. Dowiedz się, jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, aby sprostać wyzwaniom związanym z zatrudnianiem pracownikom, bezpieczeństwem i innymi kwestiami.

Zarządzanie kosztami chmury — często zadawane pytania

Jakie są trzy modele dotyczące kosztów chmury? .

Koszty chmury są zazwyczaj oparte na jednym z trzech modeli: czasowym, kosztowym lub aukcyjnym. Pierwszy z tych modeli opiera się na tym, jak długo dany zasób jest używany. Model oparty na kosztach opiera się na tym, jak drogie jest świadczenie danej usługi. Model oparty na aukcji bazuje na konkurujących ze sobą poziomach zapotrzebowania klientów na ograniczone zasoby obliczeniowe.

Kto ponosi odpowiedzialność za zarządzanie kosztami chmury?

Ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie kosztami chmury ponosi ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa. W zależności od struktury przedsiębiorstw kosztami chmury mogą zajmować się działy IT, funkcjonalne działy funkcjonalne lub kierownicy poszczególnych projektów. Przydzielenie odpowiedzialności za koszty jest jedną z przyczyn, dla których zarządzanie kosztami chmury jest tak ważne.

Jakie są modele kosztów chmury?

Usługi chmurowe są świadczone w ramach kilku typowych modeli kosztów, z których każdy ma swoje zalety w określonych zastosowaniach.

 • Pay as you go — rozliczanie przedsiębiorstw według rzeczywistego zużycia.
 • Przedpłacone stałe subskrypcje — opłaty z góry za określony czas świadczenia i poziom usług.
 • Zarezerwowane instancje — długoterminowe zobowiązania przedsiębiorstw do stałego używania określonych zasobów.
 • Plany oszczędnościowe — wielu dostawców usług chmurowych oferuje pakiety, które oferują elastyczne ceny w zamian za określone zobowiązania dotyczące użycia.
 • Instancje krótkoterminowe — krótkoterminowe umowy służące wykorzystaniu nadwyżki pojemności dostawcy usług chmurowych z dużym rabatem.