Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Co to jest moc obliczeniowa o wysokiej wydajności (high-performance computing, HPC)?

Termin „moc obliczeniowa o wysokiej wydajności” odnosi się do praktyki agregowania mocy obliczeniowej w sposób, który zapewnia znacznie większą moc obliczeniową niż tradycyjne komputery i serwery. Korzystanie z HPC, czyli z mocy obliczeniowej „superkomputera”, przypomina zwykłe przetwarzanie, tyle że z większą wydajnością. Jest to sposób przetwarzania ogromnych ilości danych z bardzo dużą szybkością przy użyciu wielu komputerów i urządzeń pamięci masowej tworzących spójną infrastrukturę obliczeniową. HPC umożliwia badanie niektórych spośród największych światowych problemów w nauce, inżynierii i biznesie oraz znajdowanie odpowiedzi na związane z nimi trudne pytania.

Obecnie HPC służy do rozwiązywania złożonych problemów wymagających dużej wydajności, a przedsiębiorstwa coraz częściej przenoszą obciążenia HPC do chmury. Chmurowe rozwiązania HPC obniżają koszty badań i rozwoju produktów, ponieważ pozwalają na zmniejszenie liczby prototypów, przyspieszają testowanie i skracają czas wprowadzenia produktu na rynek.

Jak działa HPC?

Niektóre obciążenia, takie jak sekwencjonowanie DNA, są po prostu zbyt duże, aby mógł je obsługiwać jeden komputer. Do obsługi tego rodzaju dużych i złożonych wyzwań służą środowiska HPC lub superkomputery — ich poszczególne węzły (komputery) współpracują ze sobą w ramach klastra (grupy połączonych komputerów) w celu wykonywania ogromnych ilości obliczeń w krótkim czasie. Tworzenie i usuwanie tych klastrów jest często zautomatyzowane i przebiega w chmurze w celu zmniejszenia kosztów.

HPC można wykorzystywać do obsługi wielu rodzajów obciążeń — dwa najczęstsze z nich to obciążenia wyjątkowo proste do zrównoleglenia (embarrassingly parallel workloads) i obciążenia ściśle ze sobą powiązane.

Obciążenia wyjątkowo proste do zrównoleglenia

Obciążenia wyjątkowo proste do zrównoleglenia to problemy obliczeniowe podzielone na małe, proste i niezależne zadania, które można wykonywać w tym samym czasie i które często wymagają niewielkiej komunikacji między sobą lub też nie wymagają jej wcale. Firma może na przykład przesłać 100 milionów rekordów kart kredytowych do poszczególnych rdzeni procesorów w klastrze złożonym z wielu węzłów. Przetwarzanie jednego rekordu karty kredytowej to małe zadanie, a gdy 100 milionów takich rekordów rozmieści się w klastrze, te małe zadania można wykonywać w tym samym czasie (równolegle) z zadziwiającą szybkością. Do typowych zastosowań należą symulacje ryzyka, modelowanie molekularne, wyszukiwanie kontekstowe i symulacje logistyczne.

Obciążenia ściśle ze sobą powiązane

Obciążenia ściśle ze sobą powiązane to zwykle duże wspólne obciążenia podzielone na mniejsze zadania, które komunikują się ze sobą w sposób ciągły. Innymi słowy, różne węzły klastra komunikują się ze sobą w trakcie przetwarzania. Wśród typowych zastosowań można tu wymienić obliczeniową mechanikę płynów, modelowanie prognoz pogody, symulacje materiałowe, emulacje kolizji samochodów, symulacje geoprzestrzenne i zarządzanie ruchem.

Dlaczego moc obliczeniowa o wysokiej wydajności jest tak ważna?

Od dziesięcioleci HPC odgrywa kluczową rolę w badaniach akademickich i wdrażaniu innowacji w przemyśle. Pomaga inżynierom, inżynierom danych, projektantom i innym pracownikom badawczym rozwiązywać duże, złożone problemy w znacznie krótszym czasie i po niższych kosztach niż tradycyjne obliczenia.

Główne korzyści zapewniane przez HPC:

 • Ograniczenie liczby testów fizycznych. HPC można wykorzystywać do symulacji, eliminując potrzebę przeprowadzania testów fizycznych. Na przykład podczas badania wypadków samochodowych znacznie łatwiej i taniej jest dokonać symulacji, niż przeprowadzić test zderzeniowy.
 • Szybkość. Dzięki najnowszym procesorom, zwykłym i graficznym (GPU), oraz środowiskom sieciowym o małych opóźnieniach, zapewniającym na przykład zdalny bezpośredni dostęp do pamięci (remote direct memory access, RDMA), w połączeniu z lokalnymi i blokowymi urządzeniami pamięci masowej typu all-flash, rozwiązanie HPC może wykonywać masowe obliczenia w ciągu kilku minut zamiast tygodni lub miesięcy.
 • Koszty. Szybsze odpowiedzi to mniejsze marnotrawstwo czasu i pieniędzy. Ponadto dzięki chmurowemu rozwiązaniu HPC na obsługę tego typu obciążeń mogą sobie pozwolić nawet małe i początkujące firmy, płacąc tylko za faktycznie wykorzystane zasoby i w razie potrzeby skalując zapotrzebowanie w górę lub w dół.
 • Innowacyjność. HPC stymuluje wdrażanie innowacji w niemal każdej branży — to siła leżąca u podstaw przełomowych odkryć naukowych, które poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie.

Przykład wdrożenia HPC — które branże korzystają z mocy obliczeniowej o wysokiej wydajności?

Z rozwiązań HPC korzystają firmy z listy Fortune 1000 z niemal wszystkich branż, a popularność tych systemów stale rośnie. Według firmy Hyperion Research globalny rynek rozwiązań HPC ma do 2022 r. osiągnąć wartość 44 mld USD.

Poniżej przedstawiono niektóre z branż korzystających z rozwiązań HPC oraz typy obciążeń, w których obsłudze pomagają im te rozwiązania:

 • Lotnictwo: tworzenie złożonych symulacji, dotyczących na przykład przepływu powietrza wokół skrzydeł samolotów
 • Produkcja: przeprowadzanie symulacji, takich jak te dotyczące jazdy autonomicznej, w celu wspierania procesu projektowania, produkcji i testowania nowych produktów, co skutkuje bezpieczniejszymi samochodami, lżejszymi częściami, wydajniejszymi procesami i innowacjami
 • Technologie finansowe (fintech): wykonywanie złożonych analiz ryzyka, przeprowadzanie transakcji o wysokiej częstotliwości, modelowanie finansowe i wykrywanie oszustw
 • Genomika: sekwencjonowanie DNA, analiza interakcji leków i przeprowadzanie analiz białek w celu wspierania badań dotyczących pochodzenia
 • Opieka zdrowotna: badanie leków, opracowywanie szczepionek oraz innowacyjnych metod leczenia rzadkich i pospolitych chorób
 • Media i rozrywka: tworzenie animacji, renderowanie efektów specjalnych na potrzeby filmów, transkodowanie ogromnych plików multimedialnych i tworzenie wciągających form rozrywki
 • Branża paliwowa: wykonywanie analiz przestrzennych i testowanie modeli złóż w celu przewidywania lokalizacji zasobów ropy i gazu oraz przeprowadzanie symulacji dotyczących na przykład przepływu płynów i przetwarzanie danych sejsmicznych
 • Branża detaliczna: analizowanie ogromnych ilości danych dotyczących klientów w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanych rekomendacji produktów i lepszej obsługi klienta

Gdzie dokonuje się obliczeń HPC?

Obliczenia HPC można wykonywać lokalnie, w chmurze lub w ramach modelu hybrydowego stanowiącego kombinację obu tych rozwiązań.

W przypadku lokalnej obsługi obciążeń HPC firma lub instytucja badawcza tworzy klaster HPC złożony z serwerów, rozwiązań pamięci masowej i innej infrastruktury, którym zarządza i który z czasem modernizuje. W przypadku wdrożenia rozwiązania HPC w chmurze dostawca usług chmurowych administruje infrastrukturą i zarządza nią, a przedsiębiorstwa korzystają z niej w modelu płacenia tylko za faktycznie wykorzystane zasoby (pay-as-you-go).

Niektóre przedsiębiorstwa decydują się na wdrożenia hybrydowe, zwłaszcza te, które zainwestowały już w infrastrukturę lokalną, ale chcą również skorzystać z szybkości, elastyczności i oszczędności, które zapewnia chmura. Mogą wykorzystywać chmurę do bieżącej obsługi niektórych obciążeń HPC i korzystać z usług chmurowych ad hoc, gdy czas oczekiwania w kolejce do infrastruktury lokalnej staje się zbyt długi.

Jakie wyzwania są związane z lokalnym wdrażaniem rozwiązań HPC?

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na lokalne wdrożenie środowiska HPC, uzyskują znaczną kontrolę nad swoją działalnością operacyjną, ale muszą stawić czoła kilku wyzwaniom, takim jak:

 • Zainwestowanie znacznego kapitału w sprzęt komputerowy, który trzeba stale modernizować
 • Pokrywanie kosztów bieżącego zarządzania oraz innych kosztów operacyjnych
 • Konieczność tolerowania opóźnień lub długiego czasu oczekiwania w kolejce — przez wiele dni, a nawet miesięcy — aż użytkownicy będą mogli uruchomić swoje obciążenie HPC, szczególnie w przypadku gwałtownych wzrostów popytu
 • Odkładanie na później instalacji mocniejszego i wydajniejszego sprzętu komputerowego ze względu na długie cykle zakupowe, co spowalnia tempo badań i działalności biznesowej

Popularność wdrażania rozwiązań HPC w chmurze rośnie, po części ze względu na koszty oraz inne wyzwania typowe dla środowisk lokalnych. Market Research Future przewiduje, że w latach 2017-2023 wzrost światowego rynku na tego rodzaju rozwiązania wyniesie 21%. Uruchamiając swoje obciążenia HPC w chmurze, firmy płacą tylko za faktycznie wykorzystywane zasoby i mogą szybko zwiększać lub zmniejszać zapotrzebowanie na te zasoby, gdy zmieniają się ich potrzeby.

Aby pozyskać i zatrzymać klientów, czołowi dostawcy chmury wdrażają najnowocześniejsze technologie zaprojektowane specjalnie pod kątem obsługi obciążeń HPC, a więc nie ma niebezpieczeństwa obniżenia wydajności, co jest nieuniknione w miarę starzenia się sprzętu lokalnego. Dostawcy ci oferują najnowsze i najszybsze procesory, zwykłe i graficzne, a także pamięć flash o małych opóźnieniach, błyskawicznie działające sieci RDMA i zabezpieczenia klasy korporacyjnej. Usługi są dostępne przez cały dzień, codziennie, z krótkim lub zerowym czasem oczekiwania w kolejce.

Jakie kluczowe kwestie należy wziąć pod uwagę przy wyborze chmurowego środowiska do obliczeń HPC?

Nie wszyscy dostawcy infrastruktury chmurowej oferują takie same możliwości. Niektóre chmury nie są przeznaczone do obsługi obliczeń HPC i nie mogą zapewnić optymalnej wydajności w okresach szczytowego obciążenia zadaniami wymagającymi znacznych zasobów. Dokonując wyboru dostawcy chmury, należy wziąć pod uwagę następujące cechy:

 • Maksymalna wydajność: Dostawca chmury dla Twojej firmy powinien mieć zainstalowane i wdrożone procesory, systemy pamięci masowej i technologie sieciowe najnowszej generacji oraz na bieżąco tę infrastrukturę modernizować. Upewnij się, że firma ta oferuje naprawdę dużą moc obliczeniową i najwyższy poziom wydajności, które dorównują parametrom typowego wdrożenia lokalnego lub je przewyższają.
 • Doświadczenie w zakresie HPC: Wybrany dostawca chmury powinien mieć duże doświadczenie w obsłudze obciążeń HPC dla różnych klientów. Ponadto świadczona przez tego dostawcę usługa chmurowa powinna być zaprojektowana tak, aby zapewniać optymalną wydajność nawet w okresach szczytu, na przykład podczas obsługi wielu symulacji lub modeli. W wielu przypadkach fizyczne instancje obliczeniowe (bare metal) zapewniają bardziej spójną i zdecydowanie wyższą wydajność niż maszyny wirtualne.
 • Elastyczne przenoszenie obciążeń do chmury: Obciążenia HPC Twojej firmy muszą być obsługiwane w chmurze tak samo sprawnie jak lokalnie. Po przeniesieniu obciążeń do chmury bez wprowadzania w nich żadnych zmian („as-is”) symulacja, którą przeprowadzisz w przyszłym tygodniu, musi dać wynik spójny z tym, który uzyskano przed dziesięcioma laty. Jest to niezwykle ważne w branżach, w których porównania rok do roku muszą być dokonywane przy użyciu tych samych danych i obliczeń. Na przykład obliczenia dotyczące aerodynamiki, samochodów i chemii nie uległy zmianie, nie mogą się więc zmienić również wyniki.
 • Brak ukrytych kosztów: Usługi chmurowe są zwykle oferowane w modelu płacenia tylko za faktycznie wykorzystane zasoby (pay-as-you-go), a więc upewnij się, że dokładnie rozumiesz, za co będziesz płacić za każdym razem, gdy skorzystasz z usługi. Wielu użytkowników jest często zaskoczonych kosztami wychodzącego ruchu danych — możesz wiedzieć, że musisz płacić za każdą transakcję i za żądania dostępu do danych, ale koszty ruchu wychodzącego łatwo przeoczyć.

Uzyskiwanie wyników, których się oczekuje i chce

Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest szukać usług chmurowych opartych na infrastrukturze fizycznej (bare metal), które oferują większy zakres kontroli i wyższy poziom wydajności. Rozwiązanie HPC typu bare metal, w połączeniu z siecią klastrów RDMA, zapewnia wyniki identyczne, jak w przypadku korzystania z podobnego sprzętu w środowisku lokalnym.

Jaka jest przyszłość HPC?

Firmy i instytucje z wielu branż decydują się na obliczenia HPC, aby pobudzić wzrost, który będzie się utrzymywać przez wiele kolejnych lat. Oczekuje się, że globalny rynek rozwiązań HPC wzrośnie z 31 mld USD w 2017 r. do 50 mld USD w 2023 r. Z uwagi na fakt, że wydajność infrastruktury chmurowej nadal się poprawia, i że infrastruktura ta staje się jeszcze bardziej niezawodna i wydajna, oczekuje się, że znaczna część tego wzrostu będzie dotyczyć wdrażania środowisk HPC w chmurze. Pozwoli to firmom uniknąć konieczności inwestowania milionów w infrastrukturę centrów danych i związanych z tym kosztów.

W najbliższej przyszłości należy się spodziewać konwergencji technologii Big Data i HPC — ten sam duży klaster komputerów będzie wykorzystywany do analizowania wielkich zbiorów danych oraz do obsługi symulacji i innych obciążeń HPC. Konwergencja ta spowoduje dostępność większej mocy obliczeniowej na potrzeby każdego z tych obszarów, co doprowadzi do jeszcze bardziej przełomowych badań i innowacji.