Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje, stosując przetwarzanie języka naturalnego — za darmo.

Czym jest system nazw domen (DNS)?

DNS to główny system porządkujący internet, który kieruje ruchem zapytań w sieci. Najprostszą analogią jest lista danych kontaktowych w telefonie: dane kontaktowe są sortowane według nazwy, ale zawierają również określone numery telefonów lub adresy. Mówiąc najprościej, DNS to lista danych kontaktowych internetu. Wszystkie serwery internetowe działają na adresach protokołu internetowego (IP), które w większości wyglądają jak kilka ciągów cyfr oddzielonych kropkami (np. 123.456.789.100), chociaż istnieją też inne warianty.

System nazw domen nie zawsze był domyślnym systemem dostępu do informacji w sieci. Na początku epoki internetu niewielka grupa pojedynczych sieci zarządzała swoimi własnymi konwencjami nazewnictwa. Dopiero w 1983 roku powstała koncepcja scentralizowanego DNS. Kiedy w 1986 roku utworzono grupę zadaniową Internet Engineering Task Force w celu standaryzacji rozwijającej się platformy i wdrożenia na niej najlepszych praktyk, DNS był jedną z pierwszych wytycznych przyjętych przez grupę.

Jednak sieć została tak zaprojektowana, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z niej, dzięki nazwom domen, które możemy zapamiętać, np. jak www.oracle.com. DNS to system, który łączy nazwy domen z ich właściwymi adresami IP. Gdy użytkownicy sieci wprowadzają nazwę domeny w swojej przeglądarce, lokalny dostawca usług internetowych (ISP) wykorzystuje DNS w celu identyfikacji prawidłowego dla nazwy domeny adresu IP, umożliwiając w ten sposób użytkownikowi pobranie żądanej strony lub zasobu. Dalsze konkretne etapy odbywają się w tle, ale tak to wygląda dla typowego użytkownika.


System nazw domen a serwer nazw domen

Ze względu na skrót DNS zwykły użytkownik może bardzo łatwo pomylić system nazw domen i serwer nazw domen. Na czym polega różnica? DNS właściwie oznacza system nazw domen; z technicznego punktu widzenia serwer nazw domen nie jest prawidłowym terminem. Używając tego pojęcia, zazwyczaj ma się na myśli serwery nazw, które są lokalnymi serwerami DNS używanymi do odpowiadania na zapytania dotyczące nazw lokalnych. System nazw domen odnosi się do większego, pojemniejszego systemu tłumaczenia nazw domen i adresów IP w ciągu wieloetapowego procesu. Poniżej opisano zarówno proces DNS, jak i role różnych serwerów nazw domen.

Czym jest Dyn?

Założona w 2001 roku firma Dyn przekształciła się z projektu prowadzonego przez studentów w międzynarodową firmę usługową DNS. Oracle przejął Dyn w 2016 roku; od tego czasu DNS, zabezpieczenia aplikacji internetowych i usługi dostarczania poczty e-mail świadczone przez Dyn zostały w pełni zintegrowane z Oracle Cloud Infrastructure. Rezultatem jest wyraźne rozszerzenie możliwości Dyn, w połączeniu z elastycznością korzystania z dostępnych usług Oracle Cloud.

Dowiedz się więcej o Oracle Dyn

Jak działa DNS

Chociaż powyżej omówiono wrażenia użytkownika związane z DNS, to użytkownik nie wie o wielu dalszych etapach. Użytkownicy zwykle widzą poszczególne etapy tylko w pasku stanu swojej przeglądarki internetowej. Są to m.in. połączenie z hostem i oczekiwanie na odpowiedź. Początkowa aktywność procesu ładowania strony internetowej koncentruje się na wyszukiwaniu i tłumaczeniu DNS.

Aby zrozumieć, jak działa DNS, trzeba najpierw poznać kilka definicji:

  • Rekurencyjny program do rozpoznawania nazw DNS: Rekurencyjny program do rozpoznawania nazw DNS to serwer DNS, który przetwarza początkowe żądanie i łączy się z organem wyższego poziomu w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustanowionej domenie.
  • Autorytatywny serwer nazw: Określany również jako serwer główny, to zestaw ustanowionych serwerów, które zapewniają autorytatywną listę domen.
  • Najwyższy poziom domeny: Najwyższy poziom domeny zawiera sufiks nazwy domeny, na przykład .com, .org i .net.
  • Serwer nazw: Część serwera zawierająca rekordy serwerów nazw domen i odpowiadające im adresy IP, podobna do książki adresowej.

W szczególności wykorzystuje podane etapy, chociaż lokalna pamięć podręczna w przeglądarce lub systemie operacyjnym może ominąć niektóre z nich.

Zainicjowanie zapytania przez użytkownika: Użytkownik przeglądarki internetowej inicjuje zapytanie, wpisując nazwę domeny, klikając hiperłącze lub ładując zakładkę. Zapytanie przechodzi do internetu jako rekurencyjny program rozpoznawania nazw DNS.

Rozwiązywanie problemu z TLD: Program rozpoznawania nazw wysyła zapytanie do autorytatywnego serwera nazw, który generuje odpowiedź najwyższego poziomu domeny (TLD), identyfikuje sufiks domeny (.com, .org itd.) i przekazuje żądanie dalej.

Odpowiedź serwera nazw: Serwer TLD odpowiada odpowiednim adresem IP serwera nazw domeny.

Odpowiedź adresu IP: Po zidentyfikowaniu serwera nazw rekurencyjny program rozpoznawania nazw DNS wysyła zapytanie do serwera nazw domen. Serwer nazw odpowiada poprawnym adresem IP.

Transfer danych: Po zidentyfikowaniu adresu IP przeglądarka może zażądać przesłania danych dotyczących strony docelowej i/lub zasobów za pomocą protokołu przesyłania hipertekstu (HTTP).

Jak działa DNS

Potrzeby klientów indywidualnych a potrzeby firm

W przypadku większości osób, a nawet małych firm, zakup nazwy domeny na poziomie komercyjnym to wszystko, o czym muszą pomyśleć. Oznacza to zakup dostępnej nazwy domeny (zwykle około 10-15 USD rocznie), skonfigurowanie nazwy domeny z serwerami nazw dostawcy usług hostingowych i zajęcie się prowadzeniem swojej firmy.

Jednak na poziomie przedsiębiorstwa DNS wiąże się ze znacznie większą liczbą kwestii do rozważenia. Poleganie na dostawcy DNS przyczynia się do różnych ograniczeń. Na przykład przyczynia się do centralizacji DNS, ale w przypadku firmy mierzącej się z ruchem międzynarodowym, odległość geograficzna może spowolnić czas odpowiedzi. Może to stać się jeszcze bardziej newralgiczne, jeśli przechodzisz poza stronę internetową do aplikacji, która musi przetwarzać zapytania do międzynarodowej bazy użytkowników i jej odpowiedzi. Połączenie fizycznej odległości i scentralizowanego DNS tworzy potencjalny punkt awarii, generując przekroczenie limitu czasu (w przypadku ruchu internetowego uważa się, że sekundy opóźnienia to za długo). Konfiguracja DNS przedsiębiorstwa korzysta z dedykowanej sieci, zwykle z różnymi lokalizacjami geograficznymi. Tworzy to wiele warstw redundancji i geograficznej efektywności obsługi ruchu, nawet jeśli pojawi się problem z serwerem.

Bezpieczeństwo jest również problematyczne, ponieważ niezaszyfrowana komunikacja DNS może doprowadzić do aktywacji złośliwego oprogramowania i innych niebezpiecznych zdarzeń. Usługi Enterprise DNS często mają protokoły ochrony przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service), zapewniając wiele warstw w celu złagodzenia skutków ataku przy jednoczesnym zachowaniu dostępności domen.

Przypadki biznesowe Enterprise DNS

Aby uzyskać lepszą perspektywę korzystania z firmowego DNS, przyjrzyjmy się bliżej poniżej opisanym sytuacjom.

Inteligentne kierowanie ruchem
Ruch internetowy jest związany z przytłaczającą liczbą zmiennych podawanych przez użytkowników. Lokalizacja, częstotliwość, duże natężenie ruchu spowodowane nieoczekiwanymi wydarzeniami lub wiadomościami i wiele innych czynników może spowodować wzrost ruchu. Zarządzanie ruchem DNS pomaga to zrównoważyć dzięki inteligentnym systemom zaprojektowanym w celu sterowania ruchem w oparciu o lokalizację, sterowania ruchem w oparciu o prefiks IP i równoważenia obciążenia między sprzętem oraz innym tego typu narzędziom równoważącym zasoby i zapewniającym użytkownikom końcowym szybkość i elastyczność.  Dowiedz się więcej.

Wysoka dostępność
Każda firma i organizacja chce maksymalizować czas dostępności swojej strony, ale w niektórych okolicznościach (na przykład aplikacja, która stale wysyła zapytania do bazy danych) priorytetowo traktuje wysoką dostępność. DNS jest częścią równania, które zapewnia wysoką dostępność, a osiąga się to dzięki wykorzystaniu sieci urządzeń, która jest zrównoważona pod kątem awarii spowodowanych klęskami żywiołowymi, przerwami w dostawie prądu, warunkami pogodowymi i innymi niekontrolowanymi czynnikami. Aby zapewnić nieprzerwane świadczenie usług, zróżnicowana geograficznie sieć stwarza wysoki poziom nadmiarowości.  Dowiedz się więcej.

Zarządzanie pamięcią podręczną DNS
Buforowanie DNS jest skutecznym narzędziem do tworzenia krótszych czasów ładowania/odpowiedzi dla użytkowników końcowych. Jednak skuteczne zarządzanie pamięcią podręczną DNS jest konieczne w celu zapewnienia dokładności i ochrony przed zatruwaniem DNS, aby prywatne dane nie były zagrożone. Dostrajanie pamięci podręcznej DNS w celu spełnienia wymagań organizacji jest częścią szerszego spektrum zarządzania DNS.  Dowiedz się więcej.

Schemat zarządzania pamięcią podręczną DNS

Oracle DNS: Przykłady wdrożeń u klientów

Oracle Cloud Infrastructured DNS zaspokaja potrzeby DNS wartej 12 miliardów dolarów firmy telekomunikacyjnej Telenor, która świadczy usługi w Europie Północnej. Ze względu na bardzo szeroki zakres użytkowników i ruchu wszystkie elementy firmowego DNS zyskały strategiczne znaczenie dla powodzenia firmy Telenor.

Decydując się na rozwijanie biznesowego rozwiązania DNS, firma Telenor zbadała jego główne czynniki, które wpływają zarówno na teraźniejszość, jak i na przyszłość. Dla bazy użytkowników firmy Telenor najważniejsze były bezawaryjność i niezawodność, a chociaż firma Telenor korzystała już z kilku różnych form równoważenia obciążenia, ostatecznie zdecydowała, że potrzebuje inteligentniejszego rozwiązania, które mogłoby uwzględniać takie elementy, jak geolokalizacja, zwłaszcza w miarę zwiększania się zasięgu centrum danych.

Wybór biznesowego rozwiązania DNS wiąże się z tym, że firma Telenor mogła zaplanować z wyprzedzeniem takie elementy jak użyteczność, skalowalność i łatwość zarządzania. Jak to ujął menedżer systemu Telenor, Hakon Smeplass, „Mogliśmy to wykonać sami, ale szukaliśmy partnera, który zapewniłby globalną sieć Anycast DNS. Możliwość zrobienia wszystkiego w tym samym systemie w porównaniu z kilkoma podsystemami jest doskonała”.

Dowiedz się więcej o doświadczeniu firmy Telenor w zakresie biznesowego systemu DNS.

Poznaj Oracle DNS

Globalnie rozproszona usługa DNS Oracle jest częścią Oracle Cloud Infrastructure i zapewnia biznesowe możliwości DNS. Konsekwencją jest większa wydajność DNS, odporność i skalowalność, bowiem można łączyć użytkowników z aplikacjami klientów tak szybko, jak to możliwe, z dowolnego miejsca na świecie.

Dowiedz się więcej o Oracle DNS.