Oracle Linux Support

Niskokosztowa, całodobowa asysta techniczna Oracle do systemu Linux jest oferowana w 145 krajach w odniesieniu do tradycyjnych środowisk chmurowych lub wirtualnych.

Korzyści z usługi Oracle Linux Support

W ramach Oracle Linux klienci uruchamiają wiele ze swoich najważniejszych systemów informatycznych. Dbamy o długoterminową stabilną dostępność tego systemu operacyjnego, dlatego usługi Oracle Linux Premier Support i Oracle Linux Basic Support dla wydań Oracle Linux 5, 6, 7, 8 i 9 są dostępne przez dziesięć lat od daty wydania programu Oracle Linux. Asysta techniczna dla systemu Oracle Linux może zostać przedłużona o kolejne lata w ramach usługi Oracle Linux Extended Support, po której następuje dożywotnia usługa Sustaining Support. Jest to tylko część wyjątkowego programu dożywotniej asysty technicznej Oracle, która umożliwia klientom migrację do nowych wersji oprogramowania wtedy, gdy są na to gotowi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących dokumentach: Oracle Open Source Support Policies (PDF), Lifetime Support Policy: Coverage for Oracle Open Source Software (PDF) i w dokumentacji systemu Oracle Linux.Zakres asysty technicznej

Opis

Asysta techniczna na poziomie Premier

Podstawowa asysta techniczna

Telefoniczna i internetowa asysta techniczna dostępna przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu Oracle zapewnia wsparcie techniczne w trybie 24/7 świadczone przez ekspertów ds. produktów, którzy skupiają się na rozwiązywaniu problemów w celu zminimalizowania ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tak Tak
Całodobowy dostęp do ulepszeń, aktualizacji i poprawek Dostęp w trybie 24/7 do sieci Oracle Unbreakable Linux Network (ULN), za pośrednictwem której klienci mogą przeglądać kanały oprogramowania dostępne dla różnych systemów i platform oraz zarządzać nimi. Tak Tak
Oracle Linux Manager Oracle Linux Manager zapewnia narzędzia do zarządzania cyklem życia oprogramowania Oracle Linux. Pomaga również zautomatyzować instalację i konfigurację systemu oraz zadania konserwacyjne. Tak Tak
Oracle OS Management Hub Oracle OS Management Hub to rozwiązanie następnej generacji do zarządzania systemem Oracle Linux. Tak Tak
Wysoki poziom dostępności dzięki Oracle Clusterware Oracle Clusterware to oprogramowanie o wysokiej dostępności dla przedsiębiorstw, które jest objęte subskrypcjami Oracle Linux Support. Tak Tak
Wszechstronne śledzenie dzięki DTrace DTrace to dynamiczna struktura śledzenia, która zapewnia wgląd w zachowanie systemu operacyjnego i programów użytkownika w czasie rzeczywistym. Tak Tak
Moduł równoważenia obciążenia systemu Oracle Linux

Urządzenia równoważenia obciążenia w systemie Oracle Linux zarządzają ruchem sieciowym, kierując żądania klientów do wszystkich serwerów, które mogą te żądania zrealizować.

  • Funkcja HAProxy zapewnia usługi równoważenia obciążenia i wysokiej dostępności dla protokołów TCP i HTTP, a funkcja Keepalived wykonuje zadania równoważenia obciążenia i przejmowania awaryjnego na routerach aktywnych i pasywnych.
  • Funkcja NGINX może być także używana w systemie Oracle Linux do równoważenia obciążenia.
Tak Tak
Kompleksowe przejęcie odpowiedzialności Oracle dokłada wszelkich starań, aby system operacyjny Linux cieszył się powodzeniem, i dba o swoją ofertę asysty technicznej, przejmując odpowiedzialność cywilną za roszczenia związane z własnością intelektualną zgłaszane wobec naszych klientów. Wspomniane przejęcie odpowiedzialności cywilnej jest oferowane wszystkim użytkownikom systemu Linux objętym przez Oracle asystą techniczną i jest zawarte w usłudze Oracle Linux Support. Tak Tak
Środowiska uruchomieniowe kontenerów

Podman, Buildah i Skopeo to zestaw narzędzi dostępnych dla systemów Oracle Linux 9 i 8, za pomocą których klienci mogą tworzyć i uruchamiać aplikacje w zgodnych systemach Oracle Linux oraz zarządzać nimi przy użyciu kontenerów zgodnych ze standardami organizacji Open Container Initiative.

Oracle Container Runtime for Docker (oprogramowanie dostępne dla systemu Oracle Linux 7) umożliwia klientom tworzenie i dystrybucję aplikacji w systemach Oracle Linux i innych systemach operacyjnych obsługujących platformę Docker.

Tak Tak
Oracle Linux Virtualization Manager Oracle Linux Virtualization Manager to platforma służąca do zarządzania wirtualizacją serwerów. Można ją łatwo wdrożyć w celu konfigurowania i monitorowania środowiska Oracle Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM) oraz zarządzania nim — stanowi ona gwarancję najwyższej wydajności oraz jest objęta doskonałą asystą techniczną Oracle. Tak Nie
Instalowanie poprawek bez przestojów dzięki rozszerzeniu Ksplice

Oracle Ksplice aktualizuje jądro systemu operacyjnego Linux, hipernadzorcę i biblioteki kluczowych przestrzeni użytkownika podczas działania systemu operacyjnego, lokalnie lub w chmurze, bez ponownego uruchamiania ani innych przerw.

Klienci korzystający z usługi Oracle Linux Premier Support mogą zwiększyć bezpieczeństwo, niezawodność i dostępność swoich systemów Oracle Linux oraz systemów operacyjnych Linux, takich jak Red Hat Enterprise Linux, CentOS Linux i Ubuntu, aktualizując jądro przy użyciu usługi Ksplice bez konieczności ponownego uruchamiania.

Tak Nie
Oracle Linux Automation Manager/Engine Oracle Linux Automation Manager and Automation Engine to oparte odpowiednio na projektach open source AWX i Ansible oprogramowanie, które umożliwia użytkownikom w całej organizacji tworzenie i udostępnianie zadań automatyzacji infrastruktury oraz zarządzanie nimi. Tak Nie
Oracle Cloud Native Environment Oracle Cloud Native Environment to oprogramowanie służące do konfigurowania, wdrażania, aktualizowania i uaktualniania infrastruktury pod kątem natywnych aplikacji chmurowych oraz orkiestracji mikrousług. Obejmuje certyfikowany przez Cloud Native Computing Foundation moduł Kubernetes, środowiska uruchamiania kontenerów, siatkę usług, pamięć masową, sieć, funkcje monitorowania, śledzenia i interpretacji działania aplikacji w czasie rzeczywistym oraz mechanizmy diagnostyczne. Tak Nie
Gluster Storage dla Oracle Linux Gluster Storage dla Oracle Linux to skalowalny, rozproszony system plików, który agreguje zasoby pamięci dyskowej z wielu serwerów w jedną globalną przestrzeń nazw. Tak Nie
Asysta techniczna dla usług wysokiej dostępności systemu Oracle Linux Usługi o wysokiej dostępności w systemie Oracle Linux obejmują kilku pakietów open source, w tym funkcje Corosync i Pacemaker. Klienci konfigurują i konfigurują funkcje Pacemaker i Corosync, aby utworzyć klaster o wysokiej dostępności, który zapewnia stały dostęp do usług działających w wielu węzłach. Tak Nie
Szybkie wprowadzanie poprawek Przenoszenie poprawek z nowszych do starszych wersji systemu w ramach uzasadnionych z handlowego punktu widzenia działań dla dowolnego programu Oracle Linux wymienionego w odpowiednim harmonogramie i wydanego przez Oracle na okres sześciu miesięcy od daty wydania programu Oracle Linux. Harmonogram przenoszenia poprawek z nowszych do starszych wersji jest dostępny pod adresem linux.oracle.com/backport-schedule.html. Tak Nie
Bezterminowa usługa Sustaining Support Usługa Sustaining Support for Oracle Linux jest dostępna dla istniejących wersji systemu Oracle Linux, o ile klienci utrzymują asystę techniczną Oracle Linux Premier. Tak Nie

Usługa Oracle Linux Premier Support jest dostępna bez dodatkowych opłat w ramach subskrypcji Oracle Premier Support for Systems lub Oracle Cloud Infrastructure.

Zacznij korzystać z systemu Oracle Linux


Bezpłatne pobieranie

Oracle Linux można bezpłatnie pobierać i dystrybuować.


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Wypróbuj Oracle Linux w ramach bezpłatnej chmury Oracle Cloud Free Tier.


Zamów prezentację na żywo

Zamów prezentację systemu Oracle Linux w wykonaniu jednego z naszych ekspertów ds. produktów.


Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów ds. produktów.