Informacja prasowa

Oracle udostępnia platformę Java 17

  • Kolejne wydanie platformy Java zawiera tysiące aktualizacji, dodatkowo ulepszając język i platformę, aby pomóc programistom w zwiększeniu ich produktywności
  • Aktualizacje zabezpieczeń, wydajności i poprawek błędów dla Oracle JDK 17 są zapewnione do września 2029 r.
Austin, Texas14 września 2021
Java 17

Firma Oracle ogłosiła dziś dostępność Java 17, najnowszej wersji najpopularniejszego na świecie języka programowania i platformy programistycznej. Java 17 zapewnia tysiące aktualizacji w zakresie wydajności, stabilności i zabezpieczeń, a także 14 funkcji JEP (JDK Enhancement Proposals), które dodatkowo ulepszają język i platformę Java, aby pomóc programistom zwiększyć ich produktywność.

Java 17 to najnowsza wersja ukazująca się w programie długoterminowego wsparcia (long-term support - LTS) w ramach sześciomiesięcznego cyklu wydawniczego Javy i jest wynikiem współpracy pomiędzy inżynierami Oracle oraz członkami światowej społeczności programistów Java OpenJDK i Java Community Process (JCP).

Oferowanie prostszej licencji

Oracle JDK 17 i przyszłe wersje JDK są udostępniane w ramach bezpłatnej licencji do pełnego roku od wydania następnej wersji LTS. Oracle będzie również nadal dostarczać wersje Oracle OpenJDK na zasadach licencji open-source General Public License (GPL), tak jak odbywa się to od 2017 roku.

Wzmocnienie długoterminowego wsparcia dla klientów

Oracle współpracuje ze społecznością programistów Java i JCP nad ulepszaniem cykli wydawniczych LTS, aby zapewnić organizacjom większą elastyczność w kwestii tego, kiedy lub czy chcą przeprowadzić migrację do nowszej wersji Java LTS. Oracle planuje, aby następną wersją LTS była Java 21 udostępniona we wrześniu 2023 r., co zmieni obecny cykl wydań LTS z trzech do dwóch lat. Oracle zapewni klientom aktualizacje zabezpieczeń, wydajności i poprawki błędów dla Java 17 co najmniej do września 2029 roku.

„W ciągu ostatnich trzech lat zauważamy, jak bardzo programiści cenią sobie najnowsze funkcje oraz sześciomiesięczny cykl wydawniczy” — powiedział Georges Saab, wiceprezes ds. rozwoju, szef Java Platform Group w Oracle. „Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają dziś programiści Java jest to, że organizacje pozwalają im zwykle korzystać tylko z najnowszej wersji LTS. Z dwuletnim harmonogramem wydań LTS, programiści mają teraz większy wybór i dostęp do funkcji, których chcą używać”.

„Oracle wprowadza zmiany, które przyniosą znaczne korzyści społeczności Java, skracając długoterminowe wersje wsparcia do dwóch lat i wprowadzając nową, bardziej elastyczną licencję, która zapewnia bezpłatne wykorzystanie produkcyjne Oracle JDK przez dłuższy czas” — powiedział Arnal Dayaratna, wiceprezes ds. badań w dziale rozwoju oprogramowania w IDC. „Zmiany te zapewnią organizacjom większą elastyczność w zarządzaniu procesami tworzenia i wdrażania nowoczesnych aplikacji w chmurze, lokalnie i w środowiskach hybrydowych”.

Przyspieszenie adopcji Java w chmurze

Java jest jedną z najbardziej udanych platform programistycznych w historii i opiera się na ciągłych innowacjach, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby programistów. Aby przyspieszyć wdrażanie języka Java w chmurze, firma Oracle niedawno wprowadziła Oracle Java Management Service, nową natywną usługę Oracle Cloud Infrastructure (OCI), która pomaga organizacjom zarządzać środowiskami wykonawczymi i aplikacjami Java lokalnie lub w dowolnej chmurze.

Usługa Java Management Service zapewnia klientom wgląd w ich wdrożenia oparte na platformie Java w całym przedsiębiorstwie. Obejmuje to wszystkie wersje Java zainstalowane w ich środowisku, w tym także wersje w fazie projektowania i produkcji. Wyróżnia również wszelkie niezarejestrowane aplikacje Java i sprawdza, czy wszystkie wersje są zgodne z najnowszymi poprawkami bezpieczeństwa.

JDK 17 zawiera nowe ulepszenia językowe, aktualizacje bibliotek, obsługę nowych komputerów marki Apple, usuwanie i wycofywanie starszych funkcji oraz procesy mające na celu zapewnienie, że napisany dzisiaj kod Java będzie działał bez zmian w przyszłych wersjach JDK.

Aktualizacje obejmują funkcje w następujących obszarach:

  • Ulepszenia języka Java
  • Aktualizacje i ulepszenia bibliotek
  • Funkcje przeniesione i wycofane
  • Kontrola programów Java
  • Zapowiedzi następnych wydań JDK

Pełny wykaz aktualizacji JDK 17 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Dowiedz się więcej

Informacje kontaktowe

Informacje o firmie Oracle

Oracle oferuje zintegrowane pakiety aplikacji oraz bezpieczną, autonomiczną infrastrukturę w chmurze Oracle Cloud. Więcej informacji o Oracle (NYSE: ORCL) na stronie oracle.com/

Znaki towarowe

Oracle, Java i MySQL są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Oracle.