Na czym polega planowanie scenariuszy?

Wyznacz drogę do rozwoju poprzez planowanie scenariuszy

Dzisiejszy niepewny krajobraz gospodarczy pokazał nam, że liderzy biznesowi nie mogą stawiać na jeden wynik. Zamiast tego musieli zadać sobie pytanie: „Czy nastąpią fundamentalne zmiany w naszym modelu biznesowym i w oczekiwaniach naszych klientów?”. Jakie nowe możliwości się pojawią? Jak możemy odrobić straty i rozwinąć działalność?

A gdyby mieli lepszy plan?

Poznaj przyszłość jednej z firm w przypadku gdy planowała scenariusze i gdy tego nie robiła. Zobacz infografikę dotyczącą planowania scenariuszy (PDF)

Kluczowe grupy interesu oczekują od dyrektora finansowego i działu finansowego odpowiedzi i podjęcia trudnych decyzji , które będą miały długotrwały wpływ. Z pomocą przychodzi planowanie scenariuszy — narzędzie, które daje działowi finansowemu możliwość modelowania wielu scenariuszy warunkowych i oceny, jak najlepiej zareagować na każdy z nich. Ta metoda planowania strategicznego łączy w sobie prognozowanie przepływów pieniężnych i działalności biznesowej, umożliwiając równoważenie krótkoterminowych potrzeb z długoterminowymi priorytetami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zastosowaniach planowania scenariuszy, pobierz pełny raport (PDF).

Zestaw startowy z zakresu planowania scenariuszy dla dyrektorów finansowych

W jaki sposób można precyzyjnie planować finanse w czasach, gdy modele biznesowe, gospodarka i technologia ulegają gwałtownym zmianom? Co się stanie, gdy wystąpią nietypowe zdarzenia, a organizacja nie będzie na nie przygotowana?

Myślący przyszłościowo dyrektorzy finansowi i ich zespoły stosują planowanie scenariuszy, aby wyeliminować zgadywanie i być lepiej przygotowanym w czasach niepewności. Ty też możesz to zrobić, korzystając z tych najlepszych praktyk i pierwszych kroków.

Zwiększaj sprawność firmy, aby posuwać się do przodu w niepewnych czasach

Zapoznaj się z narzędziami pomagającymi działom finansowym tworzyć bardziej precyzyjne krótko- i długoterminowe plany. Już teraz zarejestruj się, aby wziąć udział w internetowym wydarzeniu na żywo lub obejrzeć nagranie w dogodnym dla siebie czasie.

Prognozowanie jako pomoc w wychodzeniu z kryzysu

W tych nieprzewidywalnych czasach przedsiębiorstwa zostały zmuszone do innego sposobu myślenia. Pandemia zwiększyła znaczenie krótkoterminowego planowania i prognozowania umożliwiającego utrzymanie się na powierzchni w szybko zmieniającym się środowisku.

Jednak podejścia oparte wyłącznie na analizie historycznej lub porównaniach rocznych przestają mieć sens. Dlatego liderzy finansowi zwracają się ku modelowaniu scenariuszy i prognozom kroczącym jako bardziej efektywnym metodom zarządzania w niepewnych czasach.

Dyrektorzy finansowi opracowują plany na podstawie scenariuszy bazowych, optymistycznych i pesymistycznych, natomiast inni analizują różne scenariusze, uwzględniając założenia związane z ożywieniem gospodarczym, polityką rządu lub czynnikami popytu rynkowego. Mając na uwadze ogólny cel, jakim jest zachowanie elastyczności, przedsiębiorstwa opracowują alternatywne strategie radzenia sobie w pokryzysowym świecie.

Dowiedz się, w jaki sposób modelowanie scenariuszy w rozwiązaniu w chmurze do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa Oracle (EPM) umożliwia działom finansowym podejmowanie proaktywnych decyzji w czasach skrajnie krótkoterminowej niepewności.

Planowanie scenariuszy — zobacz różnicę na własne oczy

Dowiedz się, jak rozwiązanie EPM w chmurze Oracle przenosi zarządzanie wydajnością na wyższy poziom..

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj przewodnik po produkcie, zarejestruj się, aby obejrzeć prezentację na żywo lub porozmawiaj z członkiem zespołu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pełen pakiet aplikacji w chmurze do zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Oracle może ułatwić analizę, zrozumienie i raportowanie sytuacji finansowej.