Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Discover New Insights

Are you a current Oracle Business Intelligence customer fostering a data-driven culture with powerful, visually stunning analytics? The Oracle Analytics platform has empowered people across the organization to make faster, more informed, and mobile-enabled business decisions. Now the platform has driven the current release of industry-leading cloud analytics, Oracle Analytics.

business intelligence 12c screenshot

Why Business Intelligence?

Business intelligence (BI) refers to software technologies, applications, and practices for the collection, integration, analysis, and presentation of business information. No longer a nice-to-have, BI solutions are critical for all organizations to optimize performance, improve profits, or streamline business functions.

The most valuable and successful BI systems have the ability to access data from across the enterprise to present information to all lines of business (LOBs) in a meaningful way to improve decision-making.

The most effective BI applications provide a comprehensive business intelligence platform that delivers a full range of analytic and reporting capabilities. BI should be designed for scalability, reliability, and performance to deliver relevant and actionable insights that all organizations need to make better and more-informed decisions and drive efficient performance management.


Roadmap to Oracle Analytics

Oracle's goal is to ensure that all organizations—regardless of size or type—can access all of their business data to gain even deeper insights and drive more-informed decisions. By breaking down data silos, Oracle is committed to meeting your analytics needs, no matter how advanced—or simple.

By integrating emerging technologies, including machine learning (ML) and artificial intelligence (AI), Oracle Analytics ensures that organizations do not have to compromise between governed, centralized, and self-service analytics. Instead, Oracle combines these three powerful forces into a single solution. Organizations can now quickly scale across all lines of business and realize the greatest potential from their data.

Oracle Analytics Cloud

Analytics permeates every aspect of our lives. No matter what the question is about—HR, finance, marketing, or supply chain—analytics provides the platform to drive contextual and informed decisions. Oracle Analytics combines ML and AI to your data to enrich LOB decision-making and predicative ability.

Moving to Oracle Analytics Cloud is more than just a deployment choice. It’s the next step that enables you to break down the barriers between people, places, data, and systems to fundamentally shift the way everyone interacts with data and technology.

As organizations plot their journey to Oracle Analytics Cloud, there are two aspects that remain central to all analytics goals: agility and expediency.

Oracle Business Intelligence

Oracle Analytics platform enables you to simplify your analytics strategies with a modern, standard, and integrated platform. With advanced analytics, all key decision-makers are empowered to quickly find answers to predictive and statistical questions. While users across the organization can now craft a thoughtful, compelling, and visually stunning analytical story using data visualization extensions.

With mobile functionality, you can talk to your data using a search-driven approach to analytics that is optimized for voice. Ask questions and see your visualizations displayed. In-memory enhancements make it easier and faster to scale, especially with seamless integration.

Oracle Business Analytics — blogi

Podejmuj trafne decyzje dzięki funkcjom analityki w chmurze,
samouczenia się maszyn itp.

Blog
Analityka i rozwiązania BI 2020 — Planowanie tego, co najważniejsze

W miarę zbliżania się do roku 2020 przedsiębiorstwa różnej wielkości potrzebują jasnej wizji dotyczącej sposobu planowania w zakresie analityki i rozwiązań BI (nazwijmy to planem 20/20).

Blog
Oracle Analytics pomaga rozwiązać problem masowego wymierania pszczół

Z raportów World Bee Project (WBP) wynika, że pszczołom i innym owadom zapylającym kwiaty grozi wyginięcie. W związku z powyższym globalna społeczność podjęła we współpracy z Oracle nową inicjatywę polegającą na użyciu rozwiązań analitycznych w celu przeciwdziałania temu zagrożeniu.

Blog
Działania prowadzące do zbudowania przydatnego pulpitu marketingowego

Każde przewidujące przedsiębiorstwo skupia się obecnie na rozwinięciu swoich możliwości analizy danych. Dzieje się tak nawet w przypadku działów marketingu, które często uznaje się za bardziej kreatywne.

Blog
Jak dyrektor finansowy może jeszcze lepiej interpretować swoje dane

Wyniki badań przeprowadzonych przez Accenture wskazują, że w kilku branżach dyrektorzy finansowi mogą stać się źródłem istotnych zmian w nowoczesnych strategiach biznesowych, potrzebują jednak do tego narzędzi pozwalających na działania zmierzające do poprawy wyników i wydajności oraz realizacji strategii wykraczającej poza granice funkcji finansowej.

Blog
Oracle Analytics Cloud optymalizuje możliwości wizualizacji

Najnowsza wersja Oracle Analytics Cloud obejmuje funkcję wizualizacji z odświeżaniem danych, która umożliwia użytkownikom biznesowym lepsze badanie danych.

Blog
Sztuczna inteligencja i analityka — razem lepiej

W miarę jak coraz więcej przedsiębiorstw stosuje w analizie danych sztuczną inteligencję i systemy samouczenia się maszyn kierownictwo może zacząć kwestionować rolę analityki biznesowej jako czynnika sukcesu. Posłużmy się tu jednak cytatem z Franka Sinatry: „Mówię ci, bracie, Nie możesz mieć jednego bez drugiego”.

Blog
Analityka w służbie transformacji działu HR

Kierownictwa działów kadr często mają trudności ze znalezieniem, utrzymaniem i rozwijaniem pracowników, ale narzędzia, które mają teraz do dyspozycji, nigdy nie dawały im tak dużych możliwości, stwierdził dyrektor z firmy doradczej KPMG.

Blog
Samouczenie się maszyn na potrzeby diagnostyki — przewidywanie przewlekłej choroby nerek

Przewlekła choroba nerek jest jednym z większych problemów zdrowotnych. Wzrasta zapotrzebowanie na jej wczesne wykrywanie, aby zapewnić pomyślne, odpowiednie leczenie.

Blog
Lepsza analiza dzięki hurtowni danych

Obecnie największym wyzwaniem związanym z zarządzaniem danymi jest ręczna praca niezbędna do stworzenia, dostarczenia i utrzymania środowiska bazodanowego oraz dostarczenia go użytkownikowi końcowemu.

Blog
Napędzanie innowacji dzięki analityce w chmurze

Każdy, kto kiedykolwiek musiał zdobywać dane do raportu, wie, że wymaga to wielu czynności, często wielu wizyt w dziale IT oraz zapewne wielu programów komputerowych.

Blog
Kolejne ważne wyzwanie analityki biznesowej: wbudowane przygotowywanie danych

Przygotowywanie danych — znane również jako ich wzbogacanie — to nic nowego. Prawdę mówiąc, najprawdopodobniej zajmuje się tym pewna część użytkowników każdej wdrożonej platformy analitycznej.