Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

SaaS: perspektywy

Firmy coraz częściej przechodzą na rozwiązania chmurowe, takie jak udostępnianie oprogramowania jako usługi (software as a service, SaaS), dążąc do osiągnięcia szybkości, elastyczności i zabezpieczeń, których wymaga ich działalność biznesowa.

Jednak wiele z tych firm może nie dysponować własnymi specjalistami, którzy pozwoliliby im maksymalnie wykorzystać możliwości użytkowanych aplikacji SaaS.

Pomóc w tym może oferta usług Oracle Advanced Customer Services.

Rozwiązania SaaS
Webcast: Optymalne wyniki dzięki uzupełnieniu modelu Oracle SaaS o funkcje PaaS

4 najważniejsze potrzeby biznesowe związane z modelem SaaS

Zwiększenie wskaźnika akceptacji przez użytkowników

Potrzeba zwiększenia produktywności użytkowników i zadowolenia z funkcjonalności aplikacji

Ciągłość biznesowa

Potrzeba pełnego dotrzymywania warunków umów SLA i zapewnienie ciągłości biznesowej, gdy ma to największe znaczenie

Optymalizacja techniczna

Potrzeba zapewnienia znakomitej sprawności operacyjności i wydajności w miarę ewoluowania środowiska chmurowego wraz z rozwojem działalności biznesowej

Zarządzanie bezpieczeństwem

Potrzeba lepszej ochrony aplikacji przed nieautoryzowanym dostępem i zagrożeniami

 

„Wdrażając platformę Oracle jako pojedyncze, kompletne rozwiązanie chmurowe do obsługi funkcji finansowych, planowania i kadrowych, zaoszczędziliśmy miliony dolarów na kosztach modernizacji — a także przyspieszyliśmy prace konserwacyjne o 400%. Usługi Oracle Advanced Customer Services pomogły nam również zapewnić stabilność systemu i osiągnąć maksymalny zwrot z naszych inwestycji w technologię Oracle”.

Adrian Sandrin, dyrektor ds. informatycznych, Patrick
Przeczytaj całą historię
Możemy pomóc

Rozwiązania SaaS dla Twojej firmy

Akceptacja przez użytkowników

Akceptacja przez użytkowników

Zwiększ wskaźnik akceptacji nowego rozwiązania przez użytkowników i ich produktywność dzięki funkcjonalnemu i technicznemu wsparciu ze strony wyspecjalizowanych ekspertów, którzy rozumieją wymagania biznesowe Twojej firmy.

Ciągłość biznesowa

Ciągłość biznesowa

Zwiększ do maksimum dostępność i wydajność procesów biznesowych o znaczeniu newralgicznym dzięki proaktywnej asyście technicznej, poradnictwu i szybkiemu rozwiązywaniu priorytetowych problemów.

Optymalizacja techniczna

Optymalizacja techniczna

Usprawnij rozszerzenia i integracje modelu PaaS dla platformy SaaS, wykorzystując w pełni umiejętności ekspertów w zakresie doradztwa technicznego i rozwiązywania problemów oraz skutecznego zarządzania zmianami i wersjami.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zwiększ możliwości zapewniania bezpieczeństwa dzięki dostępnym przez całą dobę i przez wszystkie dni tygodnia zarządzanym usługom zabezpieczania oraz płynnemu i przyjaznemu dla użytkownika zarządzaniu tożsamością.

Opanuj aktualizacje do platformy SaaS dzięki testom regresyjnym

Czy chcesz się dowiedzieć, jak kwartalne aktualizacje do platformy Oracle SaaS mogą wpływać na procesy biznesowe Twojej firmy? Może w tym pomóc usługa Oracle Regression Testing dla platformy SaaS. Pozwala ona z wyprzedzeniem zidentyfikować potencjalne problemy i przygotować się na czas.

Zrób kolejny krok
Zrób kolejny krok

Czy Twoja firma jest gotowa do wykonania kolejnego kroku na drodze do uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji w model SaaS? Z chęcią w tym pomożemy.