Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Czym jest analiza biznesowa (BI)?

Definicja analizy biznesowej

Analiza biznesowa (BI) odnosi się do funkcji, które umożliwiają organizacjom podejmowanie lepszych decyzji, przedsięwzięcie świadomych działań i wdrażanie bardziej wydajnych procesów biznesowych.

Możliwości analizy biznesowej umożliwiają

 • Zbieranie aktualnych danych z organizacji
 • Przedstawianie danych w łatwych do zrozumienia formatach (takich jak tabele i wykresy)
 • Terminowe dostarczanie danych pracownikom organizacji

Dzięki analizie biznesowej Twoja organizacja zyskuje wiedzę, a sukces zależy w dużej mierze od tego, kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak działa na rynku. Na ile produkty lub usługi Twojego przedsiębiorstwa są popularne wśród konsumentów? Co robią konkurenci Twojej firmy? Dlaczego konsumenci wybierają jedną markę zamiast innej? Jak — i kiedy — zmieni się rynek? Jakie są trendy na przyszłość?

Zgodnie z dokumentacją Gartnera, rozwiązania analizy biznesowej mogą pomóc firmom otrzymać odpowiedzi na te pytania.

Oprogramowanie do analizy biznesowej

Przeszukując Internet, można znaleźć wiele definicji terminu analiza biznesowa. Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie BI stanowi połączenie strategii i technologii gromadzenia, analizy i interpretacji danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, czego końcowym rezultatem jest dostarczanie informacji o przeszłym, obecnym i przyszłym stanie przedmiotu analizy.

Terminy „analiza biznesowa” (business intelligence) i analityka biznesowa (business analytics) są często używane zamiennie. Analiza biznesowa odnosi się jednak bardziej szczegółowo do procesu badania danych aby wykrywać trendy i wnioskować. Stosowane razem, terminy „analiza biznesowa” i „analityka biznesowa” mają szersze znaczenie i obejmują wszelkie aspekty gromadzenia, analizy i interpretacji danych. Dla naszych celów terminy te będą oznaczać to samo.

Obecne rozwiązania analizy biznesowej / analityki biznesowej oferują aplikacje, które pomagają uzyskać przydatne informacje na każdym etapie procesu. Należą do nich m.in. aplikacje do przygotowywania, analizy i wizualizacji danych, a także do raportowania i współpracy, przeznaczone do użytku lokalnego, na komputerze stacjonarnym, w chmurze i poza biurem dzięki możliwościom mobilnym.

Korzyści z analizy biznesowej

Dane. Już teraz jest ich dużo. A będzie jeszcze więcej, bo rosną wykładniczo. Ludzie wytwarzają ich coraz więcej. Dane są wytwarzane przez coraz większą liczbę przedmiotów, powszechnie zwanych urządzeniami. Stają się coraz bardziej zróżnicowane i nieuporządkowane. Około pięć lat temu ktoś powiedział, że 90% danych na świecie zostało wygenerowanych w ciągu wcześniejszych dwóch lat. To zdumiewające.

Dane i możliwość wnioskowania na ich podstawie są najcenniejszym zasobem, który służy utrzymaniu i rozwojowi działalności biznesowej.

Zastosowanie najlepszego w swojej klasie podejścia do BI może pomóc Twojej organizacji w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej poprzez skrócenie czasu i ograniczeniu wysiłku potrzebnego do pozyskania nowych danych, ich integracji, dystrybucji i przeglądu oraz reagowania na nie.

Im lepiej organizacje przetwarzają dane, tym więcej korzyści zyskują dzięki BI. Liderzy przetwarzania danych wywierają ogromną presję na całą konkurencję, która nie potrafi rozpoznać danych potencjalnie istotnych w danej chwili. Ci, którzy wdrażają się z opóźnieniem, są zmuszeni do przyspieszenia swoich planów w zakresie analityki, aby nie pozostawać w tyle za konkurencją i nowymi graczami na rynku.

BI znajduje się w centrum każdego przedsiębiorstwa opartego na danych, co czyni je głównym ośrodkiem transformacji. Zwiększenie wpływu i wydajności organizacji to ostateczne cele wdrożenia nowego narzędzia BI; jednak dzięki odpowiedniej technologii BI można również zyskać kilka dodatkowych korzyści.

 1. Poprawa dokładności danych
 2. Szybsze podejmowanie lepszych decyzji
 3. Poprawa wyników o strategicznym znaczeniu dla zadań
 4. Udostępnianie danych w funkcjonalnych obszarach biznesowych
 5. Lepszy wgląd w informacje finansowe i operacyjne
 6. Wskazywanie i ograniczanie nieefektywności
 7. Eliminacja marnotrawstwa, oszustw i nadużyć
 8. Poprawa produktywności i nastawienia pracowników
 9. Większy zwrot z inwestycji, przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu posiadania
 10. Większa przejrzystość i lepsza obsługa na wszystkich poziomach

Jak rozwiązania do analizy biznesowej optymalnie wykorzystują twoje dane

Rozwiązania BI mogą być podstawowym narzędziem do podejmowania decyzji i opracowywania strategii. Uzyskane informacje można wykorzystywać w całej firmie, od marketingu i sprzedaży po łańcuch dostaw i finanse, do zadań takich jak

 • Mierzenie wyników kampanii marketingowych
 • Uzyskiwanie wglądu w przepływ środków pieniężnych, marże brutto i koszty operacyjne
 • Pozyskiwanie informacji o obecnych i potencjalnych pracownikach w celu optymalizacji procesów kadrowych i rekrutacji
 • Śledzenie trendów dotyczących części i materiałów oraz wydajności dostawców
 • Prognozowanie przychodów i transakcji
 • Optymalizacja poziomu zatrudnienia w telecentrum i innych jednostkach
 • Uzyskiwanie wglądu w działalność przedsiębiorstwa jako całości
 • Odkrywanie nowych możliwości i wzorców generowania przychodów

BI może wesprzeć każdego w Twojej organizacji. Wymaga to jednak specjalnego rodzaju rozwiązania.

Typowe rozwiązanie dla przedsiębiorstwa wymaga skonfigurowania środowiska przez dział IT oraz, w wielu przypadkach, połączenia wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Kiedyś odpowiedzialność za całą analizę biznesową ponosił dział IT, ponieważ rozwiązania służące do tego celu zwykle wymagały wiedzy specjalistycznej, takiej jak dogłębna znajomość języka SQL lub umiejętność tworzenia rozbudowanych skryptów do przygotowywania danych.

Jakich cech należy szukać w rozwiązaniu do analizy biznesowej

Aby BI było efektywnym rozwiązaniem dla jednostek biznesowych, lub dla kogokolwiek innego o stosunkowo niskim poziomie wiedzy technicznej, rozwiązanie to musi być jak najbardziej przyjazne dla użytkownika i dostępne dla pracowników wszystkich szczebli w całej organizacji.

Pojedyncza platforma BI

Rozważ rozwiązanie, które oferuje jedną, zintegrowaną platformę do obsługi aplikacji. Wiele przedsiębiorstw dysponuje starszego typu ekosystemem do analizy biznesowej, obejmującym wiele rozwiązań do raportowania, wykrywania, analizy i realizacji innych funkcji. Korzystanie z tych wszystkich rozwiązań może być kosztowne i wymagać rozległej wiedzy technicznej. Duża liczba rozwiązań może również powodować problemy ze zgodnością.

Podejście oparte na jednej platformie oferuje kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje funkcje do gromadzenia, analizy i interpretacji danych — wszystkie te funkcje współpracują ze sobą, dzięki czemu nie ma żadnych problemów ze zgodnością. Mając wszystkie narzędzia w jednym miejscu, użytkownik nie musi ich nigdzie szukać. Można scentralizować modele danych i metryki, aby uzyskać kompleksową reprezentację swojej firmy, co może być trudne do osiągnięcia w ekosystemie złożonym z wielu odrębnych rozwiązań.

BI as a Service (BIaaS)

Rozwiązanie BI powinno być łatwo dostępne dla użytkowników w całym przedsiębiorstwie — niezależnie od tego, czy znajdują się w biurze, pracują zdalnie czy są w podróży. Rozwiązanie chmurowe oferuje najwyższy możliwy poziom dostępności. Można uzyskać do niego dostęp w każdym miejscu i o każdej porze, gdy jest potrzebne — do użytku osobistego lub wspólnie ze współpracownikami.

Rozwiązanie chmurowe można również łatwo skalować, aby pasowało do potrzeb przedsiębiorstwa niemal dowolnej wielkości i było wystarczająco elastyczne, aby sprostać wymaganiom rozwijającej się firmy.

Połączona BI

Większość rozwiązań BI ma możliwość łączenia się z jednym lub kilkoma źródłami danych. Rozważ rozwiązanie, które oferuje wstępnie skonfigurowane połączenia. Dzięki tego typu rozwiązaniu łatwo jest ładować i integrować dane z różnych źródeł. Skonfigurowane fabrycznie połączenia eliminują konieczność ich samodzielnego konfigurowania i upraszczają obsługę rozwiązania, umożliwiając informatykom skupienie się na innych zadaniach.

Rozszerzona analityka

Twoja firma potrzebuje inteligentnego rozwiązania, które ułatwi analizę biznesową — rozwiązania z rozszerzoną analityką, w które wbudowano funkcję samouczenia się maszyn. Tego rodzaju rozwiązanie może pomóc użytkownikom w gromadzeniu, analizowaniu, interpretowaniu i przekazywaniu informacji — upraszczając i automatyzując realizację zadań.

Twoje rozwiązanie powinno być w stanie zautomatyzować przygotowywanie danych oraz zbieranie i konsolidację informacji z wielu źródeł, aby przyspieszyć proces i zmniejszyć ryzyko błędów. Powinno także być w stanie rozszerzyć prowadzoną analizę, rekomendując nowe zestawy danych, które powinno się uwzględnić w analizie, aby uzyskać dokładniejsze wyniki.

Twoja firma potrzebuje inteligentnego rozwiązania, które pozwoli Ci szybko i łatwo wyszukać to, czego potrzebujesz, i uzyskiwać bezpośredni dostęp do danych, z możliwością zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w języku naturalnym, a nie programistycznym.

Niektóre rozwiązania oferują nawet warstwę semantyczną, która umożliwia użytkownikom dostęp do danych oraz modyfikowanie żądań i parametrów zestawów danych przy użyciu typowych terminów biznesowych.

Użytkownicy powinni również mieć łatwy dostęp do analiz predykcyjnych i prognoz, aby móc oglądać wzorce i prognozować przyszłe wyniki i trendy — bez znajomości zasad programowania. Inteligentne rozwiązanie z wbudowanymi funkcjami samouczenia się maszyn może zaoferować tę i wiele innych korzyści.

Wizualizacja danych

Wiele inteligentnych rozwiązań jest wyposażonych w funkcje do wizualizacji danych, które umożliwiają automatyczne przekształcanie danych w wykresy kołowe i inne lub oferują inny rodzaj prezentacji wizualnej. Użytkownicy mogą szybko i łatwo zobaczyć i zrozumieć wzorce i powiązania oraz dostrzec pojawiające się trendy, które mogłyby pozostać niezauważone w przypadku korzystania tylko z arkusza kalkulacyjnego z samymi tylko liczbami.

Dzięki wizualizacji danych użytkownicy mogą uzyskiwać nowe i unikatowe informacje w wyniku tworzenia rozbudowanych zestawów połączonych danych (mashupy). Możesz także tworzyć historie o swojej firmie, korzystając z efektownych wizualizacji, których interpretacja nie wymaga specjalistycznego szkolenia.

Dzięki tego rodzaju inteligentnemu systemowi można pobierać dane ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Następnie możesz wybrać spośród wielu opcji, która grafika jest najlepsza do prezentacji danych, lub pozwolić aplikacji na automatyczne tworzenie poleceń na podstawie wyników danych.

Samoobsługowa analiza biznesowa

Aby zyskać miano prawdziwego narzędzia biznesowego, rozwiązanie BI musi być przeznaczone do samodzielnego wykorzystywania przez użytkowników biznesowych — czyli musi to być rozwiązanie samoobsługowe.

Rozwiązanie BI dla Twojej firmy powinno być łatwe w nawigacji dzięki funkcjom „wskaż i kliknij” (point-and-click) lub „przeciągnij i upuść” (drag-and-drop). Powinno być wyposażone w jakiś rodzaj pulpitu nawigacyjnego z intuicyjnym, interaktywnym dostępem do informacji oraz oferować prowadzoną krok po kroku nawigację i wbudowane funkcje, dzięki czemu nie będzie konieczna personalizacja. Powinno zapewniać użytkownikom możliwość samodzielnego wykonywania zadań lub ich obsługi w sposób zautomatyzowany.

Użytkownicy powinni mieć także pełną kontrolę nad ładowaniem swoich danych i ich analizowaniem pod dowolnym kątem, aby odkrywać problemy i nowe możliwości. Powinni być w stanie łączyć i integrować dane wewnętrzne i zewnętrzne, aby uzyskać głębszy wgląd w badaną sytuację. A także mieć możliwość tworzenia własnych raportów, aby móc się dzielić z innymi tym, czego się nauczyli.

Powinni być również w stanie znaleźć odpowiedzi na najbardziej palące pytania biznesowe oraz przekazać swoje ustalenia współpracownikom i zespołom zarządzającym w całym przedsiębiorstwie — bez czekania na reakcję działu IT.

Mobilna analiza biznesowa

W dzisiejszym dynamicznym świecie ludzie biznesu potrzebują całodobowego dostępu do informacji, bez względu na to, gdzie się znajdują. Warto więc rozważyć rozwiązanie BI z funkcjami mobilnymi.

Oferowane są mobilne rozwiązania BI z dostępem głosowym i powiadomieniami w czasie rzeczywistym. Można wyszukiwać potrzebne dane, wydając polecenia głosem. Możesz te dane przeglądać, analizować i wykorzystywać w chmurze lub lokalnie. Można też tworzyć mobilne aplikacje analityczne z bogatą, interaktywną wizualizacją bez napisania nawet jednej linii kodu. Można także utworzyć aplikacje raz i rozpowszechniać je w dowolnym miejscu — wszystko z poziomu swojego telefonu lub tabletu.

Rozwiązanie wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn może udostępniać spersonalizowanego asystenta, który rozumie, czego użytkownik potrzebuje — a także kiedy i gdzie tego potrzebuje. Załóżmy na przykład, że masz spotkanie biznesowe w Nowym Jorku. Taki spersonalizowany asystent może określić, który raport biznesowy i jaka grafika będą Ci potrzebne na spotkanie biznesowe w Nowym Jorku. Może tłumaczyć mowę na tekst i powiadamiać Cię, gdy zostaną udostępnione nowe dane wymagające analizy.

Aby analizować informacje, nie trzeba być przykutym do biurka. Dzięki urządzeniu mobilnemu i chmurowemu rozwiązaniu BI możesz otrzymywać potrzebne analizy, gdziekolwiek jesteś.

Dokonywanie inteligentnego wyboru

Każda organizacja potrzebuje BI. Aby jednak mieć pewność, że wszyscy w Twojej organizacji mają dostęp do danych zawsze i wszędzie, gdy tylko są potrzebne, wybierz inteligentne, łatwe w użyciu i wyposażone w wiele funkcji rozwiązanie BI, dzięki któremu będziesz maksymalne i na bieżąco wykorzystywać swoje dane.