Czym jest analityka biznesowa (Business Intelligence, BI)?

Definicja analityki biznesowej

Analityka biznesowa (Business Intelligence, BI) odnosi się do możliwości pozwalających organizacjom podejmować lepsze decyzje i świadome działania oraz implementować bardziej efektywne procesy biznesowe.

Funkcje BI umożliwiają:

 • gromadzenie aktualnych danych organizacji,
 • prezentowanie danych w czytelnych formatach (takich jak tabele i wykresy),
 • terminowe dostarczanie danych pracownikom organizacji.

BI zapewnia organizacji potrzebne informacje, a jej sukces zależy w dużej mierze od wiedzy o tym, kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak robi na rynku. Jak popularne są Twoje produkty lub usługi u konsumentów? Co robią Twoi konkurenci? Dlaczego konsumenci wybierają jedną markę zamiast drugiej? Jak i kiedy rynek się zmieni? Jakie są trendy na przyszłość?

Zgodnie z dokumentacją opracowaną przez firmę Gartner rozwiązania BI mogą pomóc firmom w uzyskaniu odpowiedzi na te pytania.

Oprogramowanie do analityki biznesowej

W internecie znajdziesz wiele definicji oprogramowania BI. Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie BI to połączenie strategii i technologii gromadzenia, analizowania i interpretowania danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych w celu dostarczenia informacji i analiz na temat przeszłego, obecnego i przyszłego stanu badanego podmiotu.

Określenie analityka biznesowa to odpowiednik angielskiego terminu business intelligence. Analityka biznesowa odnosi się w szczególności do procesu badania danych w celu uzyskania trendów i spostrzeżeń. Połączenie terminów „analityka biznesowa” i „business intelligence” ma szersze znaczenie i obejmuje wszystkie aspekty zbierania, analizowania i interpretowania danych. My używamy tych terminów wymiennie.

Współczesne rozwiązania Bi do analityki biznesowej oferują aplikacje pomagające uzyskiwać przydatne informacje na każdym etapie procesu. Obejmuje to aplikacje do przygotowywania i analizowania danych, ich wizualizacji, raportowania oraz pracy zespołowej. Są one przeznaczone do użytku lokalnego, na komputerze stacjonarnym, w chmurze i poza biurem dzięki funkcjom mobilnym.

Zalety analityki biznesowej

Dane. Jest ich mnóstwo. Jest ich coraz więcej i ich ilość rośnie wykładniczo. Coraz więcej ludzi je produkuje. Dane są tworzone przez coraz większą liczbę rzeczy często nazywanych urządzeniami. Stają się coraz bardziej zróżnicowane i nieustrukturyzowane. Około pięć lat temu ktoś powiedział, że 90% danych na całym świecie zostało wygenerowanych przez ostatnie dwa lata. To niesamowite.

Dane oraz możliwość wyciągania z nich wniosków są najcenniejszym zasobem pozwalającym utrzymać i rozwijać przedsiębiorstwa.

Korzystając z najlepszego w swojej klasie podejścia do rozwiązań BI, możesz pomóc swojej organizacji uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez skrócenie czasu i zmniejszenie wysiłku wymaganych do pozyskiwania, integrowania, rozpowszechniania, przeglądania nowych danych i reagowania na nie.

Im lepiej organizacje przetwarzają dane, tym więcej korzyści czerpią z rozwiązań BI. Liderzy w dziedzinie przetwarzania danych wywierają ogromną presję na wszystkich konkurentów, którym nie udaje się zrozumieć potencjału danych w odpowiednim czasie. Firmy zwlekające z wdrożeniem tych rozwiązań są zmuszone przyspieszyć realizację ambicji analitycznych, aby pozostać na równi z konkurentami i nowymi firmami na rynku.

BI stanowi serce każdego przedsiębiorstwa opartego na danych, co czyni je epicentrum transformacji. Zwiększanie wpływu organizacji i jej efektywności to najważniejsze cele wdrożenia nowego narzędzia BI. Jednak dzięki odpowiedniej technologii BI można również uzyskać kilka dodatkowych korzyści.

 1. Poprawienie dokładności danych
 2. Szybsze podejmowanie lepszych decyzji
 3. Poprawa wyników o znaczeniu newralgicznym
 4. Dzielenie się danymi między obszarami funkcjonalnymi firmy
 5. Lepszy wgląd w informacje finansowe i operacyjne
 6. Identyfikowanie i zmniejszanie nieefektywności
 7. Eliminacja strat, oszustw i nadużyć
 8. Zwiększanie produktywności i motywacji pracowników
 9. Zwiększenie zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym obniżeniu łącznego kosztu posiadania
 10. Większa przejrzystość i lepsza obsługa na wszystkich poziomach

Jak rozwiązania do analityki biznesowej optymalizują wykorzystanie danych

Rozwiązania BI mogą być podstawowym narzędziem do podejmowania decyzji i opracowywania strategii. Uzyskane informacje mogą być używane w całej firmie – od działów marketingu i sprzedaży po łańcuch dostaw i finanse – do zadań takich jak:

 • pomiar wyników kampanii marketingowych;
 • uzyskiwanie wglądu w przepływ środków pieniężnych, marże brutto i koszty operacyjne;
 • uzyskiwanie informacji o pracownikach i potencjalnych klientach w celu optymalizacji procesów kadrowych i rekrutacji;
 • śledzenie trendów dotyczących materiałów i części oraz efektywności dostawców;
 • prognozowanie przychodów i transakcji;
 • optymalizacja poziomów zatrudnienia w telefonicznym centrum obsługi klienta i magazynach;
 • uzyskiwanie wglądu w informacje z całego przedsiębiorstwa;
 • odkrywanie nowych możliwości i wzorców generowania przychodów.

BI może pomóc całej organizacji. Ale aby to możliwe, musi to być specjalny rodzaj rozwiązania.

Średnie rozwiązanie klasy Enterprise do skonfigurowania środowiska wymaga działu IT oraz (w wielu przypadkach) połączenia wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Dawniej dział IT odpowiadał za wszystkie procesy BI, ponieważ zazwyczaj wymagały one specjalistycznej wiedzy, takiej jak dogłębna znajomość języka SQL lub rozbudowana obsługa skryptów w celu przygotowania danych.

Co powinno zawierać rozwiązanie do analityki biznesowej

Aby BI było skutecznym rozwiązaniem dla jednostek biznesowych (lub dla wszystkich osób o stosunkowo niskim poziomie wiedzy technicznej), rozwiązanie musi być jak najbardziej przyjazne dla użytkownika i dostępne dla pracowników na wszystkich poziomach w całej organizacji.

Jedna platforma BI

Rozważ rozwiązanie, które oferuje pojedynczą, zintegrowaną platformę z aplikacjami. Wiele organizacji korzysta ze starszego ekosystemu analityki biznesowej oferującego wiele rozwiązań do raportowania, wykrywania, analizowania i innych funkcji. Praca ze wszystkimi tymi rozwiązaniami może być kosztowna i wymagać rozległej wiedzy technicznej. Wiele rozwiązań może również powodować problemy ze zgodnością.

Podejście oparte na jednej platformie oferuje kompleksowe rozwiązanie obejmujące zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych. Wszystkie elementy takiej platformy współpracują ze sobą, więc nie ma problemów ze zgodnością. Wszystko jest w jednym miejscu, więc nie ma potrzeby poszukiwania innych narzędzi. Możesz scentralizować modele danych i wskaźniki, aby uzyskać kompleksowe informacje o swojej działalności, co byłoby trudne do osiągnięcia w ekosystemie składającym się z wielu rozwiązań.

BI jako usługa (BIaaS)

Rozwiązanie BI powinno być łatwe w użyciu dla użytkowników w całym przedsiębiorstwie – niezależnie od tego, czy pracują w biurze, w domu, czy w drodze. Rozwiązanie oparte na chmurze oferuje największą dostępność. Można uzyskać do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie i korzystać z niego indywidualnie lub wraz ze współpracownikami.

Chmura umożliwia również łatwe skalowanie w celu dopasowania jej do organizacji o niemal dowolnych wymiarach oraz jest na tyle elastyczna, aby sprostać wymaganiom rozwijającej się firmy.

Połączona analityka biznesowa

Większość rozwiązań BI ma możliwość łączenia się przynajmniej z jednym źródłem danych. Rozważ rozwiązanie, które oferuje wstępnie utworzone połączenia. Ten typ rozwiązania ułatwia ładowanie i integrację danych z różnych źródeł. Wbudowane połączenia eliminują czas potrzebny na ich utworzenie i zmniejszają złożoność rozwiązania, dzięki czemu pracownicy działu IT mogą skupić się na innych zadaniach.

Rozszerzona analityka

Potrzebujesz inteligentnego rozwiązania, które ułatwi analitykę biznesową i będzie w stanie przeprowadzać rozszerzone analizy z wykorzystaniem wbudowanych funkcji uczenia maszynowego. Tego rodzaju rozwiązanie może pomóc użytkownikom w gromadzeniu, analizowaniu, interpretowaniu i przekazywaniu informacji, co uprości i zautomatyzuje wykonywanie przez nich zadania.

Rozwiązanie powinno być w stanie zautomatyzować przygotowywanie danych oraz gromadzenie i konsolidację informacji z wielu źródeł, przyspieszając tym samym proces i zmniejszając ryzyko wystąpienia błędów. Powinno także mieć możliwość rozszerzania prowadzonej analizy poprzez zalecanie nowych zestawów danych, które powinno zostać uwzględnione w przeglądzie, co pozwoli uzyskać dokładniejsze wyniki.

Potrzebujesz inteligentnego rozwiązania, które pozwala szybko i łatwo wyszukiwać to, co jest potrzebne, i bezpośrednio docierać do danych. Powinno ono umożliwiać zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi za pomocą ludzkiego języka, a nie kodu.

Niektóre rozwiązania oferują nawet warstwę semantyczną, która umożliwia użytkownikom dostęp do danych oraz modyfikowanie żądań i parametrów zbiorów danych za pomocą zwykłych terminów biznesowych.

Użytkownicy powinni mieć także możliwość łatwego dostępu do analiz predykcyjnych i prognozowania, które umożliwiają dostrzeganie wzorców oraz przewidywanie przyszłych wyników i trendów bez konieczności posiadania umiejętności kodowania. Inteligentne rozwiązanie z wbudowanym uczeniem maszynowym może zapewnić tę przewagę i wiele więcej.

Wizualizacja danych

Wiele inteligentnych rozwiązań oferuje wizualizację danych umożliwiającą automatyczne przekształcanie danych w wykresy kołowe, grafy lub inne rodzaje prezentacji wizualnej. Użytkownicy mogą szybko i łatwo zobaczyć i zrozumieć wzorce, relacje i pojawiające się trendy, które mogłyby pozostać niezauważone w arkuszu kalkulacyjnym z samymi liczbami.

Dzięki wizualizacji danych można wyciągnąć nowe i unikatowe wnioski oraz tworzyć rozbudowane konfiguracje danych. W ten sposób możesz również przedstawić historię swojej firmy, korzystając z efektownych wizualizacji, które można zinterpretować bez potrzeby ukończenia specjalistycznych szkoleń.

Korzystając z tego typu inteligentnego systemu, można pobierać dane ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Następnie możesz wybierać spośród wielu opcji i zdecydować, która grafika najlepiej prezentuje dane, lub pozwolić aplikacji na automatyczne tworzenie rekomendacji na podstawie otrzymanych wyników.

Samoobsługowa analityka biznesowa

Aby rozwiązanie BI było prawdziwym narzędziem biznesowym, musi być zaprojektowane tak, aby użytkownicy mogli korzystać z niego samodzielnie. Innymi słowy – musi to być rozwiązanie samoobsługowe.

Rozwiązanie BI powinno być łatwe w nawigacji dzięki funkcjom „wskaż i kliknij” lub „przeciągnij i upuść”. Powinno mieć pewien rodzaj pulpitu z intuicyjnym, interaktywnym dostępem do informacji, umożliwiać nawigację krok po kroku oraz mieć wbudowane funkcje, aby nie trzeba było go dostosowywać. Powinno ono dawać użytkownikom możliwość samodzielnego wykonania zadań lub zastosowania automatyzacji w celu jego obsługi.

Użytkownicy powinni mieć także pełną kontrolę nad przesyłaniem danych i analizowaniem ich pod dowolnym kątem w celu wykrywania problemów i nowych możliwości. Rozwiązania muszą być w stanie łączyć dane wewnętrzne i zewnętrzne w celu uzyskania dokładniejszych informacji. Użytkownicy powinni mieć możliwość tworzenia własnych raportów przedstawiających zebrane przez narzędzie informacje.

Muszą również być w stanie uzyskiwać odpowiedzi na najbardziej palące pytania biznesowe i móc przekazywać wnioski współpracownikom i zespołom zarządzającym w całym przedsiębiorstwie bez czekania na odpowiedź działu IT.

Mobilna analityka biznesowa

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie przedsiębiorcy potrzebują dostępu do informacji przez całą dobę, bez względu na to, gdzie się znajdują. Rozważ zatem rozwiązanie BI z funkcjami mobilnymi.

Mobilne rozwiązania BI są wyposażone w dostęp głosowy i powiadamianie w czasie rzeczywistym. Możesz sprawdzać dane głosowo dzięki podejściu opartemu na wyszukiwaniu. Możesz przeglądać, analizować i wykorzystywać dane w chmurze lub lokalnie. Możesz tworzyć mobilne aplikacje analityczne i bogate, interaktywne wizualizacje bez konieczności pisania ani jednego wiersza kodu. Możesz raz utworzyć aplikacje i powielać je w dowolnym miejscu – na telefonie lub tablecie.

Rozwiązanie wyposażone w sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe może oferować spersonalizowanego asystenta, który reaguje na Twoje potrzeby w odpowiednim miejscu i czasie. Wyobraź sobie, że masz spotkanie biznesowe w Nowym Jorku. Spersonalizowany asystent określi, który raport biznesowy i jaka grafika przydadzą się na spotkaniu. Może tłumaczyć mowę na tekst i poinformować Cię, gdy dostępne będą nowe dane do analizy.

Aby analizować informacje, nie trzeba siedzieć przy biurku. Dzięki urządzeniu mobilnemu i rozwiązaniu BI opartemu na chmurze analizy dotrą do Ciebie, gdziekolwiek jesteś.

Inteligentny wybór

Każda organizacja potrzebuje BI. Aby jednak mieć pewność, że wszyscy w organizacji mają dostęp do danych zawsze i wszędzie tam, gdzie ich potrzebują, warto wybrać inteligentne, łatwe w użyciu, bogate w funkcje rozwiązanie BI, które pozwoli w pełni wykorzystać posiadane dane.