Glosar

Deschidere toate Închidere toate
 • Adăugari

  Servicii suplimentare adăugate la un contract existent Oracle Cloud. Noile servicii şi contractul existent se vor derula în paralel, ambele având aceeaşi dată de expirare.

 • Acord

  Termenii şi condiţiile legale care reglementează interacţiunile unui client cu Oracle pentru o anumită perioadă de timp. Printre exemple se regăsesc: Acordul pentru servicii de cloud (CSA), acordul principal Oracle (OMA), acordul principal de distribuție (MDA) și acordurile principale existente ale societăților achiziționate.

 • Bază

  O condiţie necesară pentru o opţiune de serviciu Oracle Cloud. Un serviciu de bază poate fi, de asemenea, vândut ca ofertă de sine stătătoare.

 • Accelerare

  Accelerarea vă permite să utilizaţi o capacitate suplimentară în afara limitei abonamentului dvs., fără a fi necesară o modificare a abonamentului de bază. Consumul în afara abonamentului este util în situaţiile în care este necesară o creştere temporară a capacităţii. A se vedea calculaţia flexibilă.

 • Anulare şi înlocuire

  Cunoscut şi sub denumirea de înlocuire şi sistare. Un abonament sau un contract poate fi anulat şi înlocuit cu un abonament (sau contract) diferit pe un alt ID de abonament înainte de expirarea abonamentului iniţial. Aceasta duce la dezafectarea mediului clientului şi la configurarea unui mediu nou.

 • Sumă angajată

  Pentru abonamentele preplătite, suma angajată va fi pentru o cantitate specificată din serviciul de abonament în cloud, la un preţ negociat pentru utilizare într-o anumită perioadă. Facturarea se bazează pe frecvenţa de facturare menţionată în acordul contractual, independent de utilizarea de către client a serviciului.

 • Extensie

  Servicii suplimentare pot fi adăugate la un contract de servicii Oracle Cloud existent. Acestea includ:

  • Utilizatori
  • Opţiuni
  • Cantitate

  Noile servicii:

  • Vor expira la aceeaşi dată cu a contractului existent
  • Urmează aceleaşi reguli de facturare ca abonamentul iniţial
  • Generează o factură pentru noile servicii în momentul în care acestea sunt furnizate

  Noile servicii pot fi finalizate la:

  • Reînnoirea contractului
  • Pe parcursul perioadei
 • Calculaţie flexibilă

  Calculaţia flexibilă permite Oracle să furnizeze putere de calcul flexibilă la cerere.

 • Expirare

  Sfârşitul perioadei fixe pentru care este valabil contractul sau data încheierii contractului. Acest termen se referă, de asemenea, la un element din linia de service care a ajuns la data de încheiere a serviciului.

 • IaaS

  Infrastructura ca serviciu: componente hardware de server, stocare și de rețea asociate cu software-ul livrat ca serviciu.

 • Servicii cuantificabile

  Un serviciu de abonare la cloud în care utilizarea serviciului este:

  • Urmărită
  • Tarifate
  • Taxată

  Oracle oferă două tipuri de modele de facturare pentru abonamente pentru servicii cuantificabile:

  • Credite universale
  • Plată pe măsura utilizării
 • Document de comandă

  Documentul de comandă Oracle Cloud este contractul care identifică serviciile cloud pe care le-aţi achiziţionat de la Oracle. Include termeni şi condiţii specifici pentru comanda respectivă, inclusiv:

  • Produse şi/sau servicii
  • Preţuri şi reduceri
  • Regiunea centrului de date pentru serviciile cloud comandate
  • O referinţă la acordul principal care reglementează serviciile cloud
  • Termeni care asigură menţinerea preţurilor la reînnoirea serviciilor cloud
  • O prevedere de menţinere a preţurilor pentru a extinde şi/sau a adăuga servicii cloud suplimentare
  • Identificarea specificaţiilor de serviciu care sunt aplicabile serviciilor cloud comandate
 • Surplus

  Utilizarea care depăşeşte condiţiile negociate ale contractului dvs. va avea ca rezultat un surplus. Iată cum va fi facturat surplusul conform celor două modele de plată:

  • Aplicații – cum se urmărește utilizarea serviciilor tarifate: serviciul care depășește suma convenită prin contract în perioada prestabilită este considerat surplus. Acesta va fi taxat la preţul de surplus care a fost negociat în contract. Facturarea are loc la sfârşitul fiecărei luni.
  • Servicii cuantificabile: serviciul care depășește suma plătită în prealabil în timpul perioadei de abonament predeterminate este considerat surplus și va fi facturat la prețul Pay As You Go. Facturarea are loc la sfârşitul fiecărei luni.
 • PaaS

  Platforma ca serviciu: oferte pentru bază de date și server disponibile într-un model de serviciu pe bază de abonament.

 • Cloud public

  Serviciu cloud într-un mediu cu mai multe entităţi găzduite, care acceptă mai mulţi clienţi.

 • Reînnoire

  Extinderea abonamentului dvs. de servicii în cloud.

 • SaaS

  Software ca serviciu: aplicații livrate ca serviciu clienților prin internet.

 • Servicii

  Aceasta include atât serviciile cloud, cât şi serviciile profesionale comandate.

 • Perioadă de serviciu

  Perioada de timp pentru care un client comandă servicii cloud, specificată în comandă.

 • Termeni pentru facturare pentru serviciile de tip abonament

  Termenii pentru facturare care indică momentul emiterii unei facturi şi frecvenţa de facturare.

 • Înlocuire

  O modificare pe parcursul duratei unui plan de abonament existent la aceeaşi locaţie prevăzută.

 • Suspendare

  Restrângerea disponibilităţii unui serviciu cloud datorită neplăţii.