Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu a identificat niciun rezultat.

Pentru a găsi ceea ce căutați, vă sugerăm să încercați următoarele:

 • Verificați ortografia cuvintelor cheie ale căutării.
 • Utilizați sinonime pentru cuvântul cheie pe care l-ați introdus; de exemplu, încercați “aplicație” în loc de “software”.
 • Încercați una dintre căutările populare prezentate mai jos.
 • Începeți o căutare nouă.
Întrebări frecvente

Prevederi legale Oracle

Descărcări Oracle
Prevederi legale

Confidenţialitatea la Oracle
Politica de confidenţialitate Oracle privind recrutarea

1. INTRODUCERE

Această Politică de confidenţialitate Oracle Recruiting (Politica de confidenţialitate ) descrie practicile de confidenţialitate şi securitate pe care Oracle Corporation, filialele şi afiliaţii săi (Oracle, noi sau nouă) pe care le utilizăm la colectarea, utilizarea şi tratarea (procesarea) informaţiilor personale despre dvs., în legătură cu activităţile noastre de recrutare online şi offline. De asemenea, explică opţiunile pe care le aveţi în legătură cu aceste activităţi de procesare.

Informaţiile personale înseamnă toate informaţiile legate de o persoană fizică identificată sau de o persoană fizică identificabilă. De exemplu, numele, adresa, adresa de e-mail, datele educaţionale şi experienţa de angajare, CV-ul şi calificările pentru joburi. De asemenea, informaţiile personale sunt denumite informaţii despre dvs.

Această politică de confidenţialitate a fost modificată ultima dată la 19 ianuarie 2021. Totuşi, Politica de confidenţialitate se poate modifica în timp pentru conformarea cu cerinţele legale sau pentru a îndeplini nevoile noastre de business în schimbare. Versiunea cea mai recentă a Politicii de confidenţialitate poate fi găsită în acest site web. În cazul în care există o modificare importantă, pe care dorim să o evidenţiem pentru dvs., vă vom informa, de asemenea, în alt mod adecvat (de exemplu, printr-o notificare pop-up sau printr-o declaraţie de modificări pe site-ul nostru web).

DOMENIUL DE APLICARE AL POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

Consultaţi
Mai multe
 • Această Politică de confidenţialitate se aplică procesării de către Oracle a informaţiilor personale ale candidaţilor, în legătură cu portalul de cariere al Oracle (Oracle Talent Acquisition Cloud) şi cu activităţile de recrutare ale Oracle în mod mai general, realizate atât offline, cât şi online, prin intermediul site-urilor web terţe.

CINE ESTE RESPONSABIL DE PROCESAREA INFORMAŢIILOR DVS. PERSONALE?

Consultaţi
Mai multe
 • Oracle Corporation şi entităţile sale afiliate sunt responsabile de procesarea informaţiilor dvs. personale, aşa cum sunt descrise în această Politică de confidenţialitate.

CE CATEGORII DE INFORMAŢII PERSONALE PROCESĂM?

Consultaţi
Mai multe
 • Procesăm informaţii personale cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, istoricul educaţional şi experienţa de angajare, CV-ul şi calificările pentru joburi, prevăzute în această Politică de confidenţialitate.

CARE SUNT SURSELE PRIN CARE OBŢINEM INFORMAŢIILE DVS. PERSONALE?

Consultaţi
Mai multe
 • Procesăm informaţiile personale pe care ni le furnizaţi direct în legătură cu scopurile de mai jos, cum ar fi atunci când vă înregistraţi în Oracle Talent Acquisition Cloud, când trimiteţi o aplicaţie pentru un job sau când participaţi la un interviu. De asemenea, este posibil să primim informaţii personale din alte surse, cum ar fi din recomandări, verificări ale pregătirii sau verificări ale angajării, precum şi din surse de recrutare terţe şi site-uri de evaluare.

DE CE ŞI CUM UTILIZĂM INFORMAŢIILE DVS. PERSONALE?

Consultaţi
Mai multe
 • Utilizăm informaţii personale pentru a răspunde la cererile sau aplicaţia dvs.; în scopul recrutării şi angajării; pentru a ne permite utilizarea de către dvs. şi pentru a dezvolta, îmbunătăţi şi securiza Oracle Talent Acquisition Cloud, activităţile noastre de recrutare şi produsele şi serviciile Oracle şi pentru a respecta legile aplicabile.

CUM PUTEM PARTAJA INFORMAŢIILE DVS. PERSONALE?

Consultaţi
Mai multe
 • Informaţiile dvs. personale pot fi partajate în întreaga organizaţie Oracle şi cu terţi cum ar fi furnizori de servicii, companii conexe în cazul reorganizării şi autorităţi guvernamentale, conform legii.

CARE SUNT OPŢIUNILE DVS.?

Consultaţi
Mai multe
 • Pentru informaţiile despre dvs., colectate în anumite regiuni şi ţări, cum ar fi UE/SEE, puteţi solicita retragerea consimţământului; renunţarea, formularea de obiecţii sau restricţionarea utilizării de către noi a informaţiilor dvs. personale, ştergerea, modificarea sau corectarea informaţiilor dvs. personale sau accesarea informaţiilor dvs. personale.

CUM CONTACTAŢI ORACLE DACĂ AVEŢI ÎNTREBĂRI, COMENTARII SAU PLÂNGERI?

Consultaţi
Mai multe
 • Când consideraţi că informaţiile dvs. personale au fost utilizate într-un mod care nu respectă Politica de confidenţialitate, contactaţi Responsabilul cu protecţia datelor globale.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta Politică de confidenţialitate se aplică procesării de către Oracle a informaţiilor personale ale candidaţilor sau potenţialilor candidaţi care şi-au exprimat interesul cu privire la Oracle (dvs. sau al/a dvs.) în legătură cu:

 • Portalul de cariere al Oracle, denumit şi Oracle Talent Acquisition Cloud şi
 • Activităţile de recrutare ale Oracle în sens mai general, realizate atât offline, cât şi online, prin intermediul site-urilor (definite mai jos).

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile noastre de procesare legate de utilizarea generală din partea dvs. a site-urilor web Oracle şi de utilizarea de către noi a cookie-urilor şi tehnologiilor similare care sunt în afara domeniului de aplicare al acestei Politici de confidenţialitate, consultaţi Politica noastră de confidenţialitate generală.

3. CINE ESTE RESPONSABIL DE PROCESAREA INFORMAŢIILOR DVS. PERSONALE?

Oracle Corporation, cu sediul la 2300 Oracle Way, Austin, TX, 78741, SUA şi entitatea/entităţile locală/locale Oracle din ţara/ţările în care aţi trimis o aplicaţie pentru un job este/sunt responsabilă/responsabile pentru procesarea informaţiilor dvs. personale, conform descrierii din prezenta Politică de confidenţialitate. O listă a entităţilor Oracle este disponibilă aici. Selectaţi o regiune şi o ţară pentru a vizualiza adresa înregistrată şi detaliile de contact ale entităţii sau ale entităţilor Oracle aflate în fiecare ţară.

4. CE CATEGORII DE INFORMAŢII PERSONALE PROCESĂM ŞI DIN CE SURSE?

Procesăm informaţii personale pe care le furnizaţi direct, cum ar fi când vă înregistraţi în Oracle Talent Acquisition Cloud, când trimiteţi o aplicaţie pentru job pe Site-uri sau la un eveniment de recrutare sau când realizăm un interviu prin telefon sau faţă în faţă. De asemenea, putem primi informaţii personale despre dvs. din alte surse, cum ar fi de la persoane care vă indică drept recomandare, persoane care v-au recomandat pentru o poziţie, în legătură cu verificările pregătirii şi ale angajării şi de la surse de recrutare terţe, inclusiv Site-urile. Site-urile includ, fără limitare, site-uri de socializare pe care aţi creat o pagină sau un profil public sau prin care v-aţi acordat permisiunea în alt mod pentru ca recrutorii să acceseze informaţiile dvs. de pe aceste site-uri. De asemenea, acestea pot include site-uri ale furnizorilor, pe care Oracle v-a invitat să participaţi la evaluări sau interviuri online. Interviurile video online fac obiectul unor condiţii de confidenţialitate suplimentare.

Oracle poate procesa următoarele categorii de informaţii personale pentru activităţile noastre de recrutare, aşa cum este descris în detaliu în Secţiunea 5 a acestei Politici de confidenţialitate:

 • numele şi detaliile de contact
 • datele educaţionale
 • experienţa de angajare
 • calificările pentru joburi şi eligibilitatea pentru a lucra, inclusiv naţionalitatea, ţara de reşedinţă şi starea vizei şi a imigrării
 • Joburile pentru care v-aţi exprimat interesul sau pentru care doriţi să trimiteţi o aplicaţie
 • CV-ul sau foile matricole şi toată documentaţia corelată, ataşată la CV-ul dvs., cum ar fi copii de certificate şi diplome
 • referinţele de angajare
 • detalii privind compensaţiile, cum ar fi informaţii privind salariul, în funcţie de regiunea dvs.
 • informaţiile despre verificarea pregătirii, cum ar fi verificarea datelor educaţionale şi a experienţei profesionale şi alte informaţii relevante, supuse politicilor Oracle şi legilor aplicabile
 • informaţii despre personalitatea, competenţa, capacitatea şi adecvarea dvs. pentru o poziţie
 • anumite tipuri de informaţii personale confidenţiale, aşa cum sunt descrise în Secţiunea 12 de mai jos

5. DE CE ŞI CUM UTILIZĂM INFORMAŢIILE DVS. PERSONALE?

Utilizăm informaţii personale în următoarele scopuri:

 • pentru a comunica cu dvs. şi a răspunde la cereri sau la aplicaţie
 • în scopuri de recrutare, evaluare, verificare a pregătirii şi angajare
 • pentru a permite utilizarea de către dvs. a Oracle Talent Acquisition Cloud
 • pentru a analiza, dezvolta şi îmbunătăţi Oracle Talent Acquisition Cloud, activităţile noastre de recrutare şi produsele şi serviciile Oracle
 • pentru a menţine securitatea Oracle Talent Acquisition Cloud şi a site-urilor, sistemelor şi reţelelor noastre
 • pentru a respecta legile şi reglementările aplicabile şi pentru a ne desfăşura activitatea

Aceste scopuri sunt descrise mai jos, cu detalii suplimentare.

 • Pentru a comunica cu dvs. şi a răspunde la cereri sau la aplicaţie

Dacă ne contactaţi (de exemplu, prin intermediul Oracle Talent Acquisition Cloud, a formularelor de contact de pe Site-uri, luaţi contact cu recrutorii noştri sau la evenimente ori prin intermediul Site-urilor), procesăm informaţii despre dvs. pentru a comunica cu dvs. despre aplicaţia sau interesul dvs. pentru joburi. De exemplu, putem să actualizăm starea aplicaţiei dvs., să vă informăm despre noile posturi vacante sau să vă invităm la activităţi de recrutare, cum ar fi un interviu prin telefon sau faţă în faţă.

 • Pentru recrutare, evaluare şi verificare a pregătirii şi pentru angajare

Procesăm informaţii despre dvs. pentru a conecta candidatul potrivit pentru job cu jobul potrivit de la Oracle şi pentru a evalua dacă sunteţi aplicantul potrivit pentru o poziţie. Prin urmare, putem include informaţii despre dvs. în bazele noastre de date de recrutare pentru a administra procesele de selectare şi recrutare a candidaţilor de la Oracle. Dacă sunteţi selectat pentru o poziţie la Oracle, informaţiile despre dvs. vor fi utilizate, de asemenea, pentru a facilita procesul de angajare. Vă avertizăm că, înainte de a vă angaja şi pentru ca Oracle să poată să vă transmită o ofertă, este posibil să vi se solicite o verificare a pregătirii, în conformitate cu politicile Oracle şi cu prevederile legislaţiei locale. Pentru informaţii suplimentare despre această verificare a pregătirii şi despre procesarea informaţiilor despre dvs., în legătură cu o verificare a pregătirii, consultaţi Procesul Oracle de verificare a pregătirii. În funcţie de regiunea dvs., este posibil să se specifice în notificările de confidenţialitate şi/sau politicile aplicabile ale furnizorului nostru de servicii de verificare a pregătirii anumite detalii suplimentare cu privire la utilizarea informaţiilor cu privire la verificarea pregătirii dvs. de către noi.

Oracle vă poate invita să participaţi la evaluări pentru a evalua adecvarea dvs. pentru o poziţie. La evaluarea adecvării pentru poziţie, Oracle poate accesa evaluarea dvs. şi poate primi rezultate de la Site-uri.

 • Pentru a permite utilizarea de către dvs. a Oracle Talent Acquisition Cloud

Când optaţi pentru a vă înregistra la noi pentru a configura un cont în Oracle Talent Acquisition Cloud, trebuie să procesăm informaţiile dvs. personale, astfel încât să putem crea şi administra contul dvs. personal. La crearea contului dvs., vă vom trimite informaţiile dvs. de conectare personale. Aceste informaţii personale ne permit să vă administrăm contul (cum ar fi autentificarea accesului sau schimbarea parolei la cererea dvs.).

 • Pentru a analiza, dezvolta şi îmbunătăţi Oracle Talent Acquisition Cloud, activităţile noastre de recrutare şi produsele şi serviciile Oracle

Pentru a analiza, a dezvolta şi a îmbunătăţi Oracle Talent Acquisition Cloud, activităţile noastre de recrutare şi produsele şi serviciile Oracle, Oracle poate procesa informaţii despre dvs., de exemplu dacă aţi întâmpinat probleme la utilizarea Oracle Talent Acquisition Cloud sau dacă nu funcţionează conform aşteptărilor. De asemenea, putem procesa informaţii despre dvs. pentru a dezvolta şi a testa produse sau versiuni de sisteme, patch-uri şi actualizări noi.

 • Pentru a menţine securitatea Oracle Talent Acquisition Cloud

Putem utiliza informaţii personale despre dvs., după cum este necesar pentru a menţine securitatea Oracle Talent Acquisition Cloud, a site-urilor, sistemelor şi reţelelor noastre. De exemplu, putem procesa informaţii despre dvs. când investigăm activitatea suspectă pe site-urile, sistemele şi reţelele noastre.

 • Pentru a respecta legile şi reglementările aplicabile şi pentru a ne desfăşura activitatea

În anumite cazuri, putem procesa informaţii despre dvs. pentru a respecta legile şi reglementările aplicabile, cum ar fi raportarea delegată legal sau alte cereri de procesare legală. De asemenea, putem procesa informaţii despre dvs. la desfăşurarea şi organizarea activităţii noastre şi a managementului intern, de exemplu pentru a realiza auditări şi investigaţii, pentru fuziuni şi achiziţii, activităţi financiare şi contabile, în scopul arhivării şi asigurării şi în contextul rezolvării litigiilor.

6. PENTRU INFORMAŢII COLECTATE DESPRE DVS. ÎN UE/SEE ŞI ÎN ALTE REGIUNI RELEVANTE, CARE ESTE BAZA NOASTRĂ LEGALĂ PENTRU PROCESARE?

Pentru informaţiile despre dvs. colectate în UE/SEE şi în alte regiuni relevante, baza noastră pentru procesare este următoarea:

 • Avem un interes legitim pentru a vă procesa informaţiile de contact şi informaţiile conexe pentru a comunica eficient cu dvs. şi pentru a răspunde solicitărilor dvs.
 • Utilizarea de către dvs. a Oracle Talent Acquisition Cloud şi procesarea informaţiilor despre dvs. în scopul recrutării sunt bazate pe consimţământul dvs. Reţineţi că puteţi oricând să vă închideţi contul şi să vă retrageţi consimţământul, deşi acest lucru poate afecta capacitatea noastră de a vă lua în considerare pentru angajare la Oracle.
 • Procesarea informaţiilor dvs. personale confidenţiale, legate de aplicaţia dvs. pentru job, este bazată pe consimţământul dvs. explicit. Reţineţi că puteţi oricând să vă închideţi contul şi să vă retrageţi consimţământul, deşi acest lucru poate afecta capacitatea noastră de a vă lua în considerare pentru angajare la Oracle.
 • Procesarea informaţiilor despre dvs., ca parte din activităţile noastre de recrutare offline şi online din afara Oracle Recruitment Cloud, este bazată pe interesul nostru legitim de a găsi cea mai bună persoană pentru un anumit job.
 • În cazul în care nu aţi fost selectat pentru poziţie, dar dorim să vă contactăm cu privire la oportunităţi de joburi viitoare, care vă pot interesa, putem procesa informaţiile relevante de contact şi corelate, furnizate de dvs. ca parte din aplicaţia dvs. iniţială, pe baza interesului nostru legitim de a găsi cel mai bun candidat posibil pentru poziţie.
 • Procesarea de către noi a informaţiilor despre dvs. pentru a analiza, a dezvolta şi a îmbunătăţi Oracle Talent Acquisition Cloud, site-urile noastre şi produsele şi serviciile Oracle este bazată pe interesul nostru legitim de a îmbunătăţi eficienţa, experienţa utilizatorilor şi funcţionarea Oracle Talent Acquisition Cloud, a site-urilor noastre şi a produselor şi serviciilor noastre.
 • Procesarea de către noi a informaţiilor despre dvs. în scopul securităţii este bazată pe interesul nostru legitim de a proteja sistemele şi reţelele Oracle.
 • Procesarea de către noi a informaţiilor despre dvs. în scop legal şi de reglementare este bazată pe o obligaţie legală sau pe interesul legitim al Oracle de a respecta legile şi reglementările aplicabile.
 • Procesarea de către noi a informaţiilor despre dvs. în scopul desfăşurării operaţiunilor de afaceri este bazată pe interesul nostru legitim de a ne desfăşura activitatea într-o manieră eficientă şi adecvată.
 • De asemenea, procesarea informaţiilor personale de către noi se va efectua după cum este necesar pentru a încheia un contract cu dumneavoastră în scopuri de angajare.

7. CÂT TIMP PĂSTRĂM INFORMAŢIILE PERSONALE?

Oracle menţine informaţiile dvs. personale pe următoarele perioade de păstrare:

 • Dacă aţi creat un cont în Oracle Talent Acquisition Cloud, informaţiile despre contul dvs. vor fi păstrate atât timp cât menţineţi un cont activ. Contul dvs. va fi considerat inactiv şi informaţiile despre cont vor fi şterse după 5 (cinci) ani de inactivitate.
 • Oracle va păstra informaţiile dvs. personale corelate cu aplicaţia dvs. pentru o poziţie (cum ar fi CV-ul dvs. sau poziţia pentru care aţi aplicat, rezultatele evaluărilor) timp de maxim 5 (cinci) ani de la data la care aţi aplicat (cu excepţia cazului în care este obligatorie prin legea aplicabilă o perioadă mai lungă sau mai scurtă).

În măsura permisă sau impusă de lege sau conform solicitării dvs., Oracle poate şterge informaţiile dvs. personale în orice moment. Ca rezultat, trebuie să păstraţi propria dvs. copie a tuturor informaţiilor pe care ni le-aţi trimis.

8. CÂND ŞI CUM PUTEM PARTAJA INFORMAŢIILE DVS. PERSONALE?

Partajarea în cadrul Oracle

Ca organizaţie globală, informaţiile despre dvs. pot fi partajate la nivel global, în întreaga organizaţie mondială Oracle. O listă a entităţilor Oracle cu care pot fi partajate informaţiile despre dvs. este disponibilă aici. Selectaţi o regiune şi o ţară pentru a vizualiza adresa înregistrată şi detaliile de contact ale entităţii sau ale entităţilor Oracle aflate în fiecare ţară.

Angajaţii Oracle sunt autorizaţi să acceseze informaţii personale doar în măsura necesară pentru a îndeplini scopurile aplicabile şi pentru a-şi îndeplini atribuţiile, aceştia fiind obligaţi în acest sens în temeiul acordurilor de confidenţialitate corespunzătoare.

Partajarea cu terţi

Când este necesar, partajăm informaţii personale cu terţi, aşa cum este descris mai jos.

 • Furnizori de servicii terţi (de exemplu, administrarea site-urilor web, furnizarea de tehnologie a informaţiilor şi a infrastructurii corelate, furnizori de servicii de verificare a pregătirii sau a angajării, servicii de audit şi alte servicii similare) pentru ca aceşti furnizori de servicii să-şi desfăşoare funcţiile de business în numele Oracle.
 • Terţi relevanţi în eventualitatea unei reorganizări, fuziuni, vânzări, joint venture, cesionări, transfer sau a altui aranjament al întregii sau a unei părţi din activitatea, mijloacele fixe sau stocul nostru (inclusiv în legătură cu un faliment sau cu proceduri similare).
 • Aşa cum cere legea, cum ar fi pentru a respecta o citaţie sau alt proces legal, când considerăm de bună credinţă că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile, a proteja siguranţa dvs. sau a altor persoane, a investiga fraude sau a răspunde la cereri guvernamentale, inclusiv autorităţi publice şi guvernamentale din afara ţării dvs. de reşedinţă, în scopul securităţii şi/sau aplicării legislaţiei naţionale.

Când terţilor li se dă acces la informaţiile dvs. personale, le cerem să respecte măsurile contractuale, tehnice şi organizaţionale corespunzătoare, proiectate pentru a garanta faptul că informaţiile dvs. personale sunt procesate doar în măsura în care această procesare este necesară, conform acestei Politici de confidenţialitate şi conform legii aplicabile. Reţineţi că unele dintre aceste terţe părţi, cum ar fi furnizorii noştri de servicii de verificare a pregătirii, pot să aplice politici şi notificări de confidenţialitate suplimentare, în numele Oracle.

9. CUM SUNT TRATATE LA NIVEL GLOBAL INFORMAŢIILE PERSONALE?

Oracle este o corporaţie globală care îşi desfăşoară activitatea în peste 80 de ţări, iar informaţiile personale sunt transferate, accesate şi stocate la nivel global, inclusiv în ţări sau regiuni din afara celei în care locuiţi. Dacă informaţiile dvs. personale sunt transferate către un destinatar Oracle sau către un terţ dintr-o ţară care nu oferă un nivel adecvat de protecţie pentru informaţiile personale, Oracle va lua măsurile proiectate pentru a garanta faptul că informaţiile dvs. personale sunt protejate în mod adecvat, cum ar fi respectarea condiţiilor Clauzelor contractuale standard UE.

10. CUM SUNT SECURIZATE INFORMAŢIILE DVS. PERSONALE?

Oracle a implementat măsurile tehnice, fizice şi organizaţionale adecvate, proiectate să protejeze informaţiile dvs. personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale ori a pierderii, deteriorării, modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva altor forme de procesare ilegală (inclusiv, dar fără a se limita la colectarea inutilă) sau de procesare suplimentară.

11. CARE SUNT OPŢIUNILE DVS.?

În funcţie de ţara dvs. de reşedinţă, este posibil să aveţi la dispoziţie anumite opţiuni şi drepturi în legătură cu utilizarea de către noi a informaţiilor despre dvs., cum ar fi dreptul de a accesa, corecta şi actualiza, de a şterge sau elimina şi de a obţine o copie a informaţiilor dvs. personale.

 • Retragerea consimţământului - Puteţi solicita retragerea consimţământului pe care l-aţi acordat anterior pentru procesarea informaţiilor dvs. personale.
 • ştergerea informaţiilor personale - Puteţi elimina sau şterge toate sau o parte din informaţiile dvs. personale din Oracle Talent Acquisition Cloud.
 • Modificarea sau corectarea informaţiilor personale - Puteţi edita o parte din informaţiile dvs. personale din Oracle Talent Acquisition Cloud.
 • Obiectarea sau limitarea ori restricţionarea utilizării informaţiilor personale - Ne puteţi cere să oprim utilizarea tuturor sau a unei părţi din informaţiile dvs. personale.
 • Dreptul de a accesa şi/sau de a obţine o copie a informaţiilor dvs. personale - De asemenea, puteţi obţine o copie a unei părţi din informaţiile dvs. personale, în format electronic, din Oracle Talent Acquisition Cloud.

Puteţi exercita aceste opţiuni conform legilor aplicabile, aşa cum este specificat în pagina noastră Opţiuni privind confidenţialitatea sau completând formularul de solicitare.

12. ORACLE COLECTEAZĂ INFORMAŢII PERSONALE CONFIDENŢIALE?

Oracle nu solicită, nu cere şi vă cere să nu ne trimiteţi informaţii personale confidenţiale, cum ar fi detalii care privesc originea rasială sau etnică, credinţele religioase sau filozofice, sănătatea, orientarea sexuală sau afilierea politică, în legătură cu aplicaţia dvs. pentru job şi cu eforturile noastre de recrutare. În măsura în care informaţiile pe care ni le furnizaţi conţin totuşi informaţii confidenţiale, de exemplu detalii despre originea dvs. rasială sau etnică, opinii sau credinţe politice, credinţe religioase calitatea de membru într-un sindicat comercial sau partid politic, sănătatea sau starea fizică ori mentală, orientarea sexuală, comiterea sau presupusa comitere a unei infracţiuni sau proceduri corelate, evaluări pentru joburi sau documente educaţionale, autorizaţi în mod explicit Oracle să proceseze aceste informaţii personale aşa cum este descris în această Politică de confidenţialitate. Procesarea de către Oracle a înregistrărilor vocale sau a imaginii sau comportamentului, personalităţii sau a altor informaţii psihometrice intră sub incidenţa termenilor politicii suplimentare de confidenţialitate cu privire la recrutare.

În plus, dacă aveţi un handicap şi aţi dori ca Oracle să ia în considerare o facilitate, puteţi furniza informaţiile respective pe parcursul procesului de recrutare. În anumite ţări, conform legii aplicabile, putem cere în mod explicit informaţii cum ar fi rasa sau etnia, în scopul monitorizării egalităţii de oportunităţi. Totuşi, nu cerem aplicanţilor să furnizeze aceste informaţii în legătură cu aplicaţia lor pentru job şi cu eforturile noastre de recrutare, iar dacă optaţi pentru a furniza aceste informaţii ca parte din programul nostru pentru egalitatea de oportunităţi, nu vor putea fi vizualizate sau utilizate în alt mod în procesul de angajare sau de selecţie.

13. CARE SUNT RESPONSABILITĂŢILE DVS.?

Sunteţi responsabil pentru informaţiile personale pe care le furnizaţi sau le puneţi la dispoziţia Oracle şi trebuie să vă asiguraţi că acestea sunt relevante, oneste, corecte şi că nu induc în eroare în niciun fel. Trebuie să vă asiguraţi că informaţiile furnizate nu conţin materiale obscene, defăimătoare sau care încalcă drepturile oricărui terţ; că nu conţin cod maliţios şi că nu pot fi acţionate în justiţie în alt mod. În plus, dacă furnizaţi informaţii personale care privesc orice altă persoană, cum ar fi persoanele fizice pe care le furnizaţi ca referinţe, sunteţi responsabil de furnizarea tuturor avizelor şi de obţinerea tuturor consimţămintelor necesare pentru ca Oracle să colecteze şi să utilizeze informaţiile respective aşa cum este descris în această Politică de confidenţialitate.

14. CARE SUNT DREPTURILE DVS. CONFORM LEGII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA CONSUMATORILOR DIN CALIFORNIA (CCPA)?

Dacă aveţi reşedinţa în California, ne puteţi solicita să vă dezvăluim categoriile de informaţii personale pe care le-am colectat despre dvs. (consultaţi Secţiunea 4).

Dacă aveţi reşedinţa în California, puteţi obţine informaţii despre exercitarea drepturilor dvs. conform descrierii de mai sus contactându-ne la numărul 1-800-633-0748.

15. RESPONSABILUL CU PROTECŢIA DATELOR—ÎNTREBĂRILE ŞI COMENTARIILE DVS.

Oracle a numit un Responsabil cu protecţia datelor. În cazul în care credeţi că Oracle a utilizat informaţii despre dvs. într-un mod care nu respectă această Politică de confidenţialitate sau dacă aveţi întrebări sau comentarii legate de practicile noastre de confidenţialitate, contactaţi-l pe Responsabilul cu protecţia datelor, prin completarea unui formular de solicitare.

Solicitările scrise către Responsabilul cu protecţia datelor globale pot fi adresate la:

Oracle Corporation
Responsabil cu protecţia datelor globale
Willis Tower
233 South Wacker Drive
45th Floor
Chicago, IL 60606
S.U.A.

Pentru informaţii personale colectate despre dvs. în UE/SEE sau în alte regiuni relevante, solicitările scrise pentru responsabilul UE cu protecţia datelor pot fi adresate:

Robert Niedermeier
Hauptstraße 4
D-85579 Neubiberg/München
Germania

Pentru informaţii cu caracter personal colectate ÎN Brazilia, solicitările scrise adresate responsabilului brazilian cu protecţia datelor pot fi adresate:

Alexandre Sarte
Rua Dr. Jose Aureo Bustamante, 455
Vila São Francisco
São Paulo, BR

16. REZOLVAREA LITIGIILOR SAU DEPUNEREA UNEI PLÂNGERI

Dacă aveţi plângeri privind conformitatea noastră cu această Politică de confidenţialitate, mai întâi contactaţi-ne. Vom investiga şi vom încerca să rezolvăm toate plângerile şi litigiile cu privire la practicile noastre de confidenţialitate. Dacă aveţi o îngrijorare nerezolvată privind confidenţialitatea sau utilizarea datelor, care nu a fost adresată satisfăcător, contactaţi furnizorul nostru terţ de rezolvare a litigiilor, aflat în SUA (gratuit), la https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. De asemenea, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la o autoritate competentă de protecţie a datelor, dacă sunteţi rezident al unui Stat Membru al Uniunii Europene.

17. SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI ORACLE

Sediul central al corporaţiei Oracle se află la:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
SUA

Tel.: +1.737.867.1000

18. TERMENII POLITICII SUPLIMENTARE DE CONFIDENŢIALITATE CU PRIVIRE LA RECRUTARE

Pe lângă termenii acceptaţi când aţi aplicat pe site-ul de recrutare Oracle, sunteţi de acord prin prezenta cu termenii suplimentari de utilizare şi cu utilizarea informaţiilor dvs. personale aşa cum se stipulează în aceşti Termeni ai Politicii suplimentare de confidenţialitate cu privire la recrutare (Politica suplimentară de confidenţialitate). Fără a aduce atingere prevederilor contrare din Politica de confidenţialitate privind recrutarea a Oracle (Politica de confidenţialitate) atunci când utilizaţi un site terţ pentru a participa la un interviu video online, sunteţi de acord cu utilizarea informaţiilor dvs. personale conform prevederilor prezentei Politici suplimentare de confidenţialitate. Termenii scrişi cu majusculă dar care nu sunt definiţi în prezentul document au înţelesul din Politica de confidenţialitate.

Informaţiile aflate despre dvs. în urma evaluărilor pot include anumite tipuri de date despre personalitatea, comportamentul şi adecvarea dvs. pentru o anumită poziţie. Informaţiile personale capturate într-o înregistrare video pot include informaţii personale cum ar fi vocea şi imaginea dvs. Informaţiile personale confidenţiale includ, de asemenea, informaţii dezvăluite într-un interviu video, cum ar fi originea rasială sau etnică, religia sau convingerile filozofice, orientarea sexuală, apartenenţa la un sindicat, afilierea politică, starea de sănătate fizică sau mentală, comiterea sau presupusa comitere a unei infracţiuni sau procedurile conexe sau evaluări pentru locuri de muncă sau înregistrări legate de educaţie. Oracle nu are nevoie de astfel de tipuri de informaţii personale şi vă solicită să nu i le furnizaţi. Dacă nu sunteţi de acord cu utilizarea informaţiilor dvs. personale conform prevederilor din prezenta Politică suplimentară de confidenţialitate, nu aplicaţi prin acest proces. Dacă doriţi ca Oracle să ia în considerare orice facilitate, contactaţi Oracle la br-recruiting_br@oracle.com şi Oracle vă poate oferi o facilitate, cum ar fi un interviu prin telefon, în conformitate cu Politica de confidenţialitate.

Oracle va stoca o copie a interviului în conformitate cu politicile sale cu privire la păstrare, dar nu va păstra clipul video pentru o perioadă de timp mai lungă decât este necesar pentru evaluarea unui candidat sau în conformitate cu alte permisiuni acordate în temeiul legislaţiei aplicabile. Înţelegeţi prin prezenta că Oracle nu va avansa toţi candidaţii, precum şi că transmiterea unui interviu video nu garantează faptul că vi se va transmite o ofertă de angajare. Oracle îşi rezervă dreptul de a transmite o ofertă sau de a refuza interviul, la latitudinea sa, candidaţilor care transmit un interviu prin intermediul acestui proces sau care aleg facilitatea de desfăşurare a interviului prin telefon sau, în unele cazuri, faţă în faţă, cu un recrutor Oracle. Orice candidat care a falsificat un clip video, care partajează Conţinut ilegal sau interzis sau care încalcă Condiţiile de utilizare Oracle, fapte care vor fi stabilite de Oracle la latitudinea sa, înţelege că tot Conţinutul poate fi utilizat conform Condiţiilor de utilizare, inclusiv în sensul furnizării Conţinutului autorităţilor de aplicare a legii.

Versiunea anterioară: 04/01/21 | 24/12/19

TRUSTe

Aflaţi mai multe