Oracle PLM för medicinsk utrustning

Snabb innovation, överlägsen kvalitet

I din bransch kan produkternas funktion ha en enorm inverkan. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) levererar den senaste bästa praxisen inom biovetenskaperna och hjälper dig att använda skydd, nyheter och effektiva metoder inom produktutvecklingen. Oracle PLM är en modern innovationsplattform för att hantera efterlevnadsdata för ökad driftseffektivitet, säker efterlevnad, samarbete inom hela företaget och förändringshantering.

Oracle PLM för medicinsk utrustning


Bli snabbare och följ alla regler

Bli snabbare och följ alla regler

  • Underblås innovationsarbetet med produkter genom att samarbeta om utveckling och genom automatiserad designkontroll
  • Centralisera produktdata och processer
  • Bygg upp grunden för företagets kvalitetshanteringssystem genom sluten planering för korrigerande åtgärder
  • Hantera designhistorikfiler (DHF), eMDR (electronic master device record), garanterad regelefterlevnad och risker
  • Garantera att globala och regionala föreskrifter följs, däribland amerikanska FDA:s Unique Device Identification (UDI), 21CFR Part11, REACH, RoHS och konfliktmineraler
Bakgrund till framgångsberättelsen om Hologic
Hologic snabbar upp lanseringen av en innovativ, livräddande medicinsk teknik med Oracle Agile PLM

Dave Rudzinsky, SVP och CIO på Hologic, diskuterar hur de får hjälp med sin uppgift att ge kvinnor ypperlig vård av Agile PLM och annan teknik från Oracle så att de snabbt kan lansera innovativ, livräddande medicinsk utrustning.

Bakgrund till framgångsberättelsen om Medtronic
Medtronic förbättrar samarbetet med Oracle Agile PLM

Barbara Ruble, ansvarig för konfigurationshantering på Medtronic, förklarar hur hennes organisation använder Oracle Agile PLM för att samarbeta på alla sina kontor runtom i världen om att förbättra produktkvaliteten och leverera innovativa produkter till marknaden snabbare.
Relaterade produkter och lösningar


Kom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne