Oracle Risk Management Cloud

Rapportera tryggt. Garantera insynen.

Gå ett steg bortom regelefterlevnad – förbättra den finansiella rapporteringen och affärsprocesserna. Med Oracle Risk Management Cloud kan du tryggt kontrollera risk- och efterlevnadsprogram, snabbt identifiera potentiella problem i processer och kontroller och ge linjechefer strategisk insyn i risker.

Oracle Risk Management Cloud är en komplett lösning för organisationer i alla storlekar och erbjuder allt från finansiella rapporter enligt alla regler till avancerade finansiella kontroller som minimerar kontantläckaget, förbättrar resultatet och underlättar snabba periodavslut.

Kan ni certifiera era interna kontroller utan minsta tvivel?

Eftersom många länder i hela världen ständigt stiftar nya lagar som gäller företagets ansvar blir kraven på efterlevnad – och risken för att hamna på fel sida om lagens gränser – allt större.

Detta innebär inte bara en risk för företag utan även för ekonomipersonalen personligen. Ekonomichefer, controllers och granskningskommittéer måste garantera att deras ekonomiska rapporter är väsentligen korrekta, och att deras interna kontroll över de ekonomiska rapporterna är effektiv.

När du undertecknar ett dokument gör du det med fullt förtroende för din personal och alla arbetsrutiner.

Tyvärr är dessa processer inte nödvändigtvis dokumenterade eller möjliga att verifiera. Det är på detta område som molnet kan spela en viktig roll i efterlevnadsarbetet.Get Started with ERP

We're here to help

Engage a Sales Expert

Quick Tours

Request a 1:1 demo

Sign up by topic